Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Makro, indeks, valuta 2

Fortsetter diskusjonen her

4 Likes

At sentralbankene/statlige fond i ulike land er i ferd med å blåse opp tidenes boble er et tankekors. Svært få investorene tør å gå inn med friske midler på disse nivåene pga den store fallhøyden som bygges opp.

Når kvartalsresultatene til de ulike selskapene etterhvert kommer så vil justert earnings per share være på et helt annet nivå enn de er pr i dag, dette er definitivt ikke priset inn på dagens nivåer. Da vil fallet bli brutalt er min spådom.

5 Likes

Er enig med flere av innleggene her inne. Man kan ikke fighte QE infinity, men man trenger ikke bidra til galskapen heller. Her pøser man på kortsiktig uten å tenke de langsiktige implikasjonene, som helt klart blir MYE verre om man hadde latt markedene organisk få falle og hente seg inn igjen når tiden var inne. At dollaren vil kollapse pga. inflasjon virker mer og mer som en done deal.

5 Likes

Hva mener du? Skal man sitte å se på bølgen passere?

Jeg velger heller å ri den;)

2 Likes

2 Likes

Jeg mener det er mange småsparere med mindre fartstid enn deg og meg som kommer til å gå på en smell. Hvis man følger med så mye som vi gjør så er det greit å ri bølgene der man kan, jeg gjør det selv, men jeg er også veldig klar over risikoen og sitter sjeldent over natten, uansett hvilken vei jeg swinger.

Hørte nettopp på pengepodden hvor portisene til trioen der er ned ca. like mye som børsen. Når til og med “ekspertene” tar feil så tror jeg ikke det skal mye til før småsparerne gjør det. Bjørnetråden her på forumet er godt eksempel det :blush:

3 Likes

Der her jeg mener at det er relativt lite korrelasjon mellom hva som kan forventes i reduksjon i EPS i ulike selskap og hvilket nivå SP 500 ligger på nå. I de fleste resesjoner reduseres EPS med 20-40 %, i US per i dag er EPS til de store selskapene kun justert ned med 3% (jf JP Morgan). Jeg har svært liten tro på at «markedet» har priset inn den forestående betydelige reduksjonen i EPS.

Slik det ser ut nå så er det lite som tyder på at «markedet» forventer resesjon, det er det eneste som kan forsvare dagen nivå. Ser man på ulike indikatorer for makroutvikling, er det nærmeste utenkelig at vi ikke går inn i en lengre resesjon.

9 Likes

Utrolig hva ett par dampende trykkeri kan gjøre med ett marked… :slight_smile:

2 Likes

Ja, eller bare flytte komma, det er hinsides.

2 Likes

Et lite supplement til mitt forrige innlegg med tanke på misforhold mellom SP 500-nivå pr i dag og reel situasjon:

-med de nye jobless claims-tallene som ble publisert i dag, så har det de siste tre ukene blitt 16 millioner nye amerikanere som er arbeidsledige. Dvs at de tre siste ukene har blitt produsert flere arbeidsledige enn hele finanskrisen klarte å produsere på to år! Mange av disse kommer selvsagt ikke tilbake i jobb når det har blitt kontroll på korona-situasjonen. Nødvendige innsparinger for arbeidstakere etter økonomiske tap gjør at de kun har mulighet til å gjeninnsette en del av de permitterte.

-utleiemarkedet i US viser nå indikasjoner på store betalingsproblemer blant leietakere. 31 prosent av leietakere hadde i løpet av de fem første dagene i april utelatt å betale husleie, jf 18 prosent for samme periode i fjor. Slike tall tror jeg også vi snart ser i forhold til betjening av boliglån. Bankene vil lide enorme tap pga ubetjente lån blant lånetakere.

Jeg frykter at finanskrisen bare blir piece of cake i forhold hva vi har i vente de nærmeste 2-3 årene.

7 Likes

Det trykkes litt i Europa også… :slight_smile:

1 Like
3 Likes

Er det ikke her QE kommer inn? Bankene blir reddet uansett. Ikke dem som mister huset. Det blir tvangssolgt og banken får dekket tap av fed. Potensialet her er at middelklassen kollapser tegner man opp en pyramide og fjerner deler av fundamentet så tipper det.

Hvordan redde middelklassen? Kan de redusere lån? Redusere skatter markant?

1 mnd med helikopter penger er jo som å pisse i buksen for varme.

2 Likes

De fleste bankene blir nok reddes av staten, men det vil ha sin pris: økt inflasjon.

Angående å redde middelklassen og arbeiderklassen, blir det nok den største utfordringen for å komme ut av krisen. Velferdssystemet i US har lite til felles med nordiske velferdsmodellen. Jeg er glad vi har både oljepenger og høyere skattenivå i dette landet som gjør at sikkerhetsnettet blir litt tryggere for alle i dette landet i utrygge tider.

4 Likes

Verden vil bedras

3 Likes

FED har vert potcommitted lenge.

Slik eg ser det finnes det ingen alternativ til å pøse meir likviditet inn i markedet, slik det har blitt gjordt ei god stund. Fortsett å sløkke brannen med bensin (i mangel av betre ord).

Det gir for meg, svært forenkla to moglege utfall av det som vi står i:

A: Kollaps og massekonkursar, tvangssalg av boligar, depresjon og sånn.
B: Ei pause, før vi går relativt raskt tilbake til normalen, med masse hjelp frå bankane.

No er det jo ein grunn til at eg ikkje er Økonom, men ein sofaspekulant, så eg tar sjølv det eg seier med ei klype salt.

Posta det her rundt botnen, og må vel seie at det ser ut til at vi held oss til scenario B. Noko som får røyken til å sive ut øyre til krakk og gjeldsnissar over det ganske land.

4 Likes

Ja, det er god treff på den. Jeg tror på videre ned selv om jeg ikke vil karakterisere meg som krakknisse. Jeg håper markedet får reagere naturlig.

Dette blir jo noe det samme som å øke belåning og kreditt ramme til en familie som ikke klarer å betjene sine lånebetingelser som følge av, tap av framtidig inntekt (midlertidig) og hvor inntekt er forventet lavere i lengre tid og etterkommere må betale regningen.

Jeg får etiske og moralske kvaler av det jeg ser.
Jeg er hverken økonom eller en god trader ser jeg.
Da skal ikke slikt få innvirkning.

Jeg tror dette framtvinger en helt ny måte å styre og tenke på. Astrologisk er 2020 et veldig spesielt år. Både økonomisk nedsmelting og politisk uro ble dradd fram allerede høsten 2019 av dem som er utdannet til å forstå astrologi. Nå er vi et godt stykke utenfor allfarvei. Men for dem med interesse er det bare å Google og bli skremt.

7 Likes

… der knækkede filmen vist.

2 Likes

Da har corona-epidemien blitt et rasespørsmål i USA. At kun reisende ble testet i første omgang var diskriminerende mot fattige svarte som ikke har råd til å reise.

I et brev til Helsedepartementet datert 6. april peker komiteen på at tilgang til covid-19-testing er spesielt avgjørende for svarte blant annet fordi systematisk rasisme og fordommer i helsesystemet skal ha ført til at svarte amerikanere har dårligere helsetilstand.

En komite med advokater som skylder på rasisme i helsevesenet som årsaken til dårligere helse blant svarte… Hva med økonomisk status?

3 Likes

Hmm?