Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Multiconsult - Småprat

DRIFTSRESULTAT 103M I 2.KV 2020

Oslo (TDN Direkt): Multiconsult fikk et driftsresultat på 103 millioner kroner i andre kvartal 2020, mot et driftsresultat på -16 millioner kroner i samme periode året før.

Det opplyses i selskapets kvartalsrapport onsdag.

Resultat før skatt ble 86 millioner kroner (-29), av netto driftsinntekter på 1.102 millioner kroner (1.042).

Faktureringsgraden i kvartalet var på 73,8 prosent (71,3).

Ordrereserven ved utgangen av andre kvartal 2020 var på 3.004 millioner kroner, sammenlignet med 2.725 millioner kroner ved utgangen av andre kvartal 2019. Ordreinngangen i løpet av andre kvartal 2020 var på 1.036 millioner kroner, mot 902 millioner kroner samme periode året før.

1 Like

Positivt mottatt av markedet +10% på markant høyere volum enn normal omsettning.

Edit: Forbedringsprogrammet nextLEVEL ser ut til å gi resultat i bedre faktureringsgrad og reduserte driftutgifter.

1 Like

Solid selskap med mange spennende prosjekter, tror de vil gjøre det bra i årene fremover. Og man kan se aktiviteten på kontoret når man tar toget forbi Skøyen stasjon. :stuck_out_tongue:

2 Likes

Multiconsult med beste halvårsresultat siden børsintroduksjonen

Sjekket selskapet litt og det som hadde bekymret meg mest var at ordreboken holder til ca tre kvartaler med omsetning og bransjen er svært konjunkturutsatt.

1 Like

Har du sett på om det er uvanlig i august eller ikke sammenliknet med tidligere år?

Nei, det kan være veldig bra for alt jeg vet. Poenget mitt er at ting kan endres veldig fort, så det er en risikofaktor.

Yup, og vi er ikke akkurat i sikre tider heller. Men de er godt diversifisert i bransjene de jobber i, regner med de i verste fall kunne restrukturert driften mot de lønnsomme områdene. :slight_smile: https://www.multiconsult.no/markedsomrader/

1 Like

Multi har avsluttet på HOD (HOY)to dager på rad og har økt omsettning, selv om denne ikke er all verden. Spennende å se om dette varer.

Har gjort en øvelse med å sammenligne MCAP mot antall ansatte. Multiconsult ligger med MCAP på 2,25 og 2900 ansatte, verdi pr ansatt er 0,78 mill. SWECO ligger i motsatt ende med en MCAP (B aksjer) på 64 og 17500 ansatte, verdi pr ansatt er 3,6 mill ( kun for B aksjer).

Multiconsult er priset til en fjerdedel av Sweco AB.

Sweco bør være sammenlignbart selskap da de jobber i samme bransje, selv om Sweco med sine ansatte brer som om større område geografisk.

Bør være potensiale til videre oppgang når restruktureringen av selskapet materialiserer seg videre.

2 Likes

Spennende aksje.

Multiconsult starter tilbakekjøpsprogram

Konsulentselskapet Multiconsult har besluttet å starte et aksjetilbakekjøpsprogram for opptil 400.000 aksjer i markedet i forbindelse med selskapets aksjespareprogram for ansatte.

Det gjør de hvert år, så ikke noe særlig revolusjonerende nytt. Det som gjør meg litt skeptisk til MC-aksjen er at det til tider handles svært lite volum.

De har i 1. halvår: Omsetning 2,25 milliarder, EBITDA 320 millioner, EBIT 220 millioner, net profit 150 millioner, EPS 5,56kr per aksje.

Market cap rundt 2,5 milliarder.

1 Like

Ukeschart:

Kvartalsresultater siden børsnotering (forutsatt at jeg har notert riktige tall):

image

Rullerende 4 kvartaler resultat:
image

Earnings Per Share graf:

Earnings Per Share rullerende 4 kvartaler:

Bruddet ned fra Q3 2017 rapporten er nå reversert.

Man kan se at markedet reagerte på andre dårlige kvartalsrapport på rad, og forutså korrekt ett par dårlige år inntektsmessig (med ett unntak: Q1 2019).

Nå har selskapet levert svært bra på to kvartalsrapporter etter at de startet med fokus på å redusere kostnader i 2019 (eget program som de har kalt nextLEVEL): . Hvis dette fortsetter de neste to kvartalene så vil de dårlige kvartalene i Q3-Q4 2019 fjernes fra rullerende kvartalsrapporter, og da skal nok selskapet reprises ut fra at de er ett vekstselskap med god fortjeneste.

Per nå har selskapet årlig omsetning over 4 milliarder, og prises til langt under dette. Hvis de leverer bra på Q3 2019 så tror jeg det vil prises langt høyere enn i dag.

Merk at trading range i 2015-2017 som jeg har tegnet inn var 87kr - 101kr. Selskapet har økt omsetningen med 35% - 50% siden den gang.

Jeg tror Q3 gir reprising fordi helårsresultatet vil bli priset inn. HVIS man tror at Q3 resultatet er bra tror jeg dette er god inngang. Det HVIS’et er viktig, fordi jeg tror dette er ett selskap som går mest på faktiske og forventede resultater, og ikke andre ting. Ergo kan momentum ta aksjen noe videre, men en ordentlig reprising krever gode resultater på Q3 rapporten.

8 Likes

Jeg kommenterte jo tidligere her at jeg syntes ordreboken var relativt liten og at de derfor vil være veldig konjunkturutsatte. Når jeg ser på tallene du legger fram for de fem siste årene, så tenker jeg at jeg ikke har kjent selskapet godt nok. De har jo 5 år med økende omsetning. Det inkluderer at på vårparten i år ble det full stopp på mange prosjekter.

Har en bitteliten investering her og hadde tenkt å gå inn med mer, men klarte ikke helt å bestemme meg før jeg leste posten over. Fikk ikke omsatt tanken til ordre før jeg ble opptatt med andre ting. Litt typisk når man ikke driver med aksjer på fulltid, men bare 5 minutter innimellom her og der. Ser at det glipper mye.

1 Like

Ser for meg potensiell test av 110kr, ATH fra 2016.

Var en god rapport i dag, kunne vært enda bedre hvis det ikke var for engangskostnader på 30 millioner kroner som kom på denne rapporten. Ser for meg EPS rundt 9,5kr - 10kr for 2020 totalt sett.

Resultat etter skatt ble 36,5 millioner kroner – nesten en femdobling fra 7,7 millioner i fjor – av en omsetning på 833 millioner kroner, mot 859 millioner i fjor.

image

Merk at EBITDA var sammenlignbart mellom Q2 og Q3 til tross for at ferieavvikling senker omsetningen, mens det var engangskostnadene som dro ned EBIT og resultat. Derfor har jeg tro på EPS mellom 2.4kr og 3,1kr for Q4.

EPS totalt i år er 3,12kr + 2,44kr + 1,36kr = 6,92kr. Så rundt regnet 9,5kr i EPS for 2020 blir da mitt estimat for i år.

Går man ut fra P/E på 13 så tilsier det en kurs etter Q4 rapporten på 123,5kr. Men hva som er fair P/E for ett selskap som Multiconsult kan selvsagt diskuteres. ABG er eneste selskap som dekker dem og jeg har ikke tilgang til deres analyser, så vet ikke hva de forutsetter i sine estimater.

Jeg er ikke så glad i peer sammenligninger på tvers av land, så gidder ikke forsøke meg på det. Forskjellige sektorer og selskapstyper prises helt annerledes fra land til land. Men det er klart at hvis man vil hausse kan man forsvare kurser langt over dagens nivå ved å velge “riktig” sammenligningsgrunnlag.

Med over 4 milliarder i omsetning og en forventning om ett overskudd i år rundt 250 millioner etter skatt syntes jeg uansett at nåværende market cap på 2,85 milliarder er for lav. Så får vi se hva markedet syntes framover.

ps: for folk som liker EBITDA så har nok selskapet over 600 millioner i EBITDA i år etter Q4 rapporten.

8 Likes

Nå har denne gått mye de siste dagene på økt volum, 126kr i skrivende stund.

Las nettopp gjennom tråden. Applaus! Hva tenker folk om videre utvikling herifra?

Den har gått 91% de siste 3 mndene og ser fortsatt teknisk sterk ut. Tenker den stiger frem mot generalforsamlingen og utbytte starten av desember før den konsoliderer rundt 135-145 inn mot Q4 talla.

1 Like

Stiger på høyere volum.
Volumet er høyt i forhold til tidligere hvor det bare var omsatt noen få aksjer daglig.