Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Multiconsult - tanker?

Investeringer: #<Tag:0x00007f69db4f22d8>

DRIFTSRESULTAT 103M I 2.KV 2020

Oslo (TDN Direkt): Multiconsult fikk et driftsresultat på 103 millioner kroner i andre kvartal 2020, mot et driftsresultat på -16 millioner kroner i samme periode året før.

Det opplyses i selskapets kvartalsrapport onsdag.

Resultat før skatt ble 86 millioner kroner (-29), av netto driftsinntekter på 1.102 millioner kroner (1.042).

Faktureringsgraden i kvartalet var på 73,8 prosent (71,3).

Ordrereserven ved utgangen av andre kvartal 2020 var på 3.004 millioner kroner, sammenlignet med 2.725 millioner kroner ved utgangen av andre kvartal 2019. Ordreinngangen i løpet av andre kvartal 2020 var på 1.036 millioner kroner, mot 902 millioner kroner samme periode året før.

1 Like

Positivt mottatt av markedet +10% på markant høyere volum enn normal omsettning.

Edit: Forbedringsprogrammet nextLEVEL ser ut til å gi resultat i bedre faktureringsgrad og reduserte driftutgifter.

1 Like

Solid selskap med mange spennende prosjekter, tror de vil gjøre det bra i årene fremover. Og man kan se aktiviteten på kontoret når man tar toget forbi Skøyen stasjon. :stuck_out_tongue:

1 Like

Multiconsult med beste halvårsresultat siden børsintroduksjonen

Sjekket selskapet litt og det som hadde bekymret meg mest var at ordreboken holder til ca tre kvartaler med omsetning og bransjen er svært konjunkturutsatt.

1 Like

Har du sett på om det er uvanlig i august eller ikke sammenliknet med tidligere år?

Nei, det kan være veldig bra for alt jeg vet. Poenget mitt er at ting kan endres veldig fort, så det er en risikofaktor.

Yup, og vi er ikke akkurat i sikre tider heller. Men de er godt diversifisert i bransjene de jobber i, regner med de i verste fall kunne restrukturert driften mot de lønnsomme områdene. :slight_smile: https://www.multiconsult.no/markedsomrader/

1 Like

Multi har avsluttet på HOD (HOY)to dager på rad og har økt omsettning, selv om denne ikke er all verden. Spennende å se om dette varer.

Har gjort en øvelse med å sammenligne MCAP mot antall ansatte. Multiconsult ligger med MCAP på 2,25 og 2900 ansatte, verdi pr ansatt er 0,78 mill. SWECO ligger i motsatt ende med en MCAP (B aksjer) på 64 og 17500 ansatte, verdi pr ansatt er 3,6 mill ( kun for B aksjer).

Multiconsult er priset til en fjerdedel av Sweco AB.

Sweco bør være sammenlignbart selskap da de jobber i samme bransje, selv om Sweco med sine ansatte brer som om større område geografisk.

Bør være potensiale til videre oppgang når restruktureringen av selskapet materialiserer seg videre.

1 Like

Spennende aksje.

Multiconsult starter tilbakekjøpsprogram

Konsulentselskapet Multiconsult har besluttet å starte et aksjetilbakekjøpsprogram for opptil 400.000 aksjer i markedet i forbindelse med selskapets aksjespareprogram for ansatte.

Det gjør de hvert år, så ikke noe særlig revolusjonerende nytt. Det som gjør meg litt skeptisk til MC-aksjen er at det til tider handles svært lite volum.

De har i 1. halvår: Omsetning 2,25 milliarder, EBITDA 320 millioner, EBIT 220 millioner, net profit 150 millioner, EPS 5,56kr per aksje.

Market cap rundt 2,5 milliarder.

1 Like

Ukeschart:

Kvartalsresultater siden børsnotering (forutsatt at jeg har notert riktige tall):

image

Rullerende 4 kvartaler resultat:
image

Earnings Per Share graf:

Earnings Per Share rullerende 4 kvartaler:

Bruddet ned fra Q3 2017 rapporten er nå reversert.

Man kan se at markedet reagerte på andre dårlige kvartalsrapport på rad, og forutså korrekt ett par dårlige år inntektsmessig (med ett unntak: Q1 2019).

Nå har selskapet levert svært bra på to kvartalsrapporter etter at de startet med fokus på å redusere kostnader i 2019 (eget program som de har kalt nextLEVEL): . Hvis dette fortsetter de neste to kvartalene så vil de dårlige kvartalene i Q3-Q4 2019 fjernes fra rullerende kvartalsrapporter, og da skal nok selskapet reprises ut fra at de er ett vekstselskap med god fortjeneste.

Per nå har selskapet årlig omsetning over 4 milliarder, og prises til langt under dette. Hvis de leverer bra på Q3 2019 så tror jeg det vil prises langt høyere enn i dag.

Merk at trading range i 2015-2017 som jeg har tegnet inn var 87kr - 101kr. Selskapet har økt omsetningen med 35% - 50% siden den gang.

Jeg tror Q3 gir reprising fordi helårsresultatet vil bli priset inn. HVIS man tror at Q3 resultatet er bra tror jeg dette er god inngang. Det HVIS’et er viktig, fordi jeg tror dette er ett selskap som går mest på faktiske og forventede resultater, og ikke andre ting. Ergo kan momentum ta aksjen noe videre, men en ordentlig reprising krever gode resultater på Q3 rapporten.

7 Likes

Jeg kommenterte jo tidligere her at jeg syntes ordreboken var relativt liten og at de derfor vil være veldig konjunkturutsatte. Når jeg ser på tallene du legger fram for de fem siste årene, så tenker jeg at jeg ikke har kjent selskapet godt nok. De har jo 5 år med økende omsetning. Det inkluderer at på vårparten i år ble det full stopp på mange prosjekter.

Har en bitteliten investering her og hadde tenkt å gå inn med mer, men klarte ikke helt å bestemme meg før jeg leste posten over. Fikk ikke omsatt tanken til ordre før jeg ble opptatt med andre ting. Litt typisk når man ikke driver med aksjer på fulltid, men bare 5 minutter innimellom her og der. Ser at det glipper mye.

1 Like