Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

Nordic Mining (NOM)

nom_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007fb26aa160c0>

#282

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180427.OBI.20180427S86


#283

Dette vitner om at politisk risiko er så godt som ryddet av banen. Gledelig å lese svaret fra Miljøminister Ola Elvestuen, tidligere sterk motstander av NOM, som nå må forholde seg til tallenes tale og mange års utredningsarbeid som viser at dette prosjektet er ansvarlig. Kjipt å havne i posisjon gitt…


#284


#285

Outch


#286

Significant increase in Keliber’s mineral resources

https://www.keliber.fi/en/investors/news-releases-and-publications/34C276AF92CBAA62/

Når DFS Keliber var ventet i fjor gikk kursen over 5 NOK. Hadde håpet dagens melding hadde bidratt til en betydelig reprising av selskapet. Men tydelig at AMR-problematikken fortsatt holder kursen nede.

Da utsettelsen av DFS Keliber var et faktum i fjor høst valgte jeg å selge unna 1/3 av NOM-aksjene mine (tradingpost) med en grei gevinst. Se https://www.shareville.no/aksjer/nordic-mining/kommentarer/2017-09-15-11756301 for kommentar om salget mitt da.

Alt jeg skrev dengang har slått til. Etterpåklokskap tilsier at jeg burde ha solgt unna alt dengang og først kjøpt meg tilbake igjen nå :roll_eyes:


#287

Er en krevende øvelse å gå helt ut på den måten en alltid ønsker at en gjorde de gangene det slår helt til. :stuck_out_tongue:


#288

Engebø rutile and garnet: New Project Manager

Nordic Mining has appointed Kenneth Nakken as new Project Manager for its rutile
and garnet project in Naustdal in western Norway. Nakken has been Vice
President, Digital Service in ABB Marine and has broad management and project
coordination experience from various management positions in the ABB Group.

Nakken will be based in Naustdal and head the project team for the final
development work, construction and commissioning of the Engebø operations.

CEO Ivar S. Fossum comments: “I am pleased to welcome Kenneth to our team. He
has highly relevant experiences for the transitional process to realise the
Engebø rutile and garnet project, and its long-term value proposal as a regional
cornerstone industry.”

For further information please contact CEO Ivar S. Fossum, telephone +47
93096850.
Oslo, 18 May 2018
Nordic Mining ASA
Nordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA (“Nordic Mining” or “the Company”) is a resource company with
focus on high-end industrial minerals and metals in Norway and internationally.
The Company’s project portfolio is of high international standard and holds a
significant economic potential. The Company’s assets are in the Nordic region.
Nordic Mining is undertaking a large-scale project development at Engebø on the
west coast of Norway where the Company has rights and permits to a substantial
eclogite deposit with rutile and garnet. Permits for the project have been
granted by the Norwegian government, and a prefeasibility study was completed in
October 2017. Nordic Mining’s associated company Keliber in Finland is in the
process of completing its definitive feasibility study and preparing for
production of lithium carbonate. Nordic Mining has rights for exploration and
production of high-purity quartz in Kvinnherad in Norway. Further, the Company
holds exploration rights at Reinfjord in northern Norway where a prospective
area of sulphide mineralisation has been discovered. Nordic Mining is also
exploring opportunities related to seabed mineral resources.
Nordic Mining is listed on Oslo Axess with ticker symbol “NOM”.

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=451747

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180518.OBI.20180518S17


#289

Skulle ønske eg benyttet muligheten til å handle på fallet som oppsto da det nye selskapet kom på banen, istedenfor å bli skremt bort.
Jaja, håper på bedre vurderingsevne neste gang det dukker opp muligheter


#290

Etter å ha gått på lignende smeller før tok jeg det nå som en kjøpsanledning :slight_smile: nå gjelder det bare å treffe toppene med salg :smiley:


#292

Minutes from Ordinary General Meeting

The Ordinary General Meeting in Nordic Mining ASA was held Tuesday 29 May 2018.
All items for consideration were approved.
Please find enclosed the minutes from the General Meeting.
For questions please contact CFO Lars K. Grøndahl, telephone + 47 - 901 60 941.
Oslo, 29 May 2018
Nordic Mining ASA

Nordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA (“Nordic Mining” or “the Company”) is a resource company with
focus on high-end industrial minerals and metals in Norway and internationally.
The Company’s project portfolio is of high international standard and holds a
significant economic potential. The Company’s assets are in the Nordic region.
Nordic Mining is undertaking a large-scale project development at Engebø on the
west coast of Norway where the Company has rights and permits to a substantial
eclogite deposit with rutile and garnet. Permits for the project have been
granted by the Norwegian government, and a prefeasibility study was completed in
October 2017. Nordic Mining’s associated company Keliber in Finland is in the
process of completing its definitive feasibility study and preparing for
production of lithium carbonate. Nordic Mining has rights for exploration and
production of high-purity quartz in Kvinnherad in Norway. Further, the Company
holds exploration rights at Reinfjord in northern Norway where a prospective
area of sulphide mineralisation has been discovered. Nordic Mining is also
exploring opportunities related to seabed mineral resources.
Nordic Mining is listed on Oslo Axess with ticker symbol “NOM”.

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=452463

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180529.OBI.20180529S107


#293

Firda ( lokalavisa som dekker Naustdal)

VEVRING: Naive bygdefolk som satsar sine slunkne sparepengar? Blant grunneigarane som no utfordrar Nordic Mining til gruvekamp, finn vi ein av fylkets rikaste personar.

DEL
Åse Marie Helgheim Thingnes var suverent nummer éin på formuestoppen i Naustdal i 2016-likninga som vart offentleggjort i fjor haust. Ifølgje skattelistene, hadde ho i 2016 ein formue på 302 millionar kroner, noko som plasserte henne som den femte rikaste i Sogn og Fjordane dette året.

Selskapet hennar, Seriva AS, stod i 2016 oppført med nær 373 mill. kr i eigedelar. Det er 24 mill. kr under den marknadsverdien Nordic Mining tysdag hadde på Oslo Børs, og klart meir enn marknadsverdien Nordic Mining hadde då aksjekursen var på det lågaste i slutten av april, i dagane etter at Arctic Mineral Resources (AMR) offentleggjorde sine gruveplanar i Engebøfjellet.

Ingen investorplanar

Men Thingnes har ikkje gått inn med si kapitaltyngde i det nye selskapet, og har heller ikkje planar om det. Dette stadfestar ho på spørsmål frå Firda.

– Det er ikkje aktuelt. Det er ikkje noko eg har tenkt på, og eg har ikkje planar om å gå inn som investor. Gruveselskapa som Arctic Mineral Resources samarbeider med, har musklar nok, seier Thingnes.

– Men korleis kjennest det å vite at du har ei finansiell tyngde som nesten svarar til heile børsverdien til Nordic Mining?

– Eg er ein beskjeden person, og dette har eg ingen kommentar til. Mi rolle i denne saka har vore som grunneigar og innbyggar, ikkje som investor. Det viktigaste for oss har ikkje vore økonomi, men miljøet; det å unngå fjorddeponiet, seier ho.

LES OGSÅ
Vevring-grunneigarane: – Vi er glade og letta. Det nye gruvealternativet kom som manna frå himmelen
Fekk del av nærings-imperium

Åse Marie Helgheim Thingnes bur saman med mannen Stian på eit småbruk i Vevring, og har engasjert seg i Naturvernforbundet og i Vevring og Førdefjorden miljøgruppe. Ho er dotter til Ivar Helgheim, mannen som bygde opp Dr Furst medisinske laboratorium i Oslo, og som vart fylkets i særklasse rikaste innbyggar då han for nokre år sidan flytta heim til Jølster.

I 2014 fordelte Helgheim livsverket sitt på dei tre borna sine. Åse Marie Helgheim Thingnes etablerte då selskapet Seriva, som to år etter hadde nær 373 mill. kr i eigedelar, ein bokført eigenkapital på 367,5 mill. kr, og eit resultat før skatt på 5,2 mill. kr. Gjennom Seriva har Thingnes 15 prosent eigarskap i Dr Furst, farens livsverk. Ho har også styreverv i mellom anna Skei Hotel AS og Førde Hotell AS.

Naturen, miljøet, fjorden

Thingnes har i fleire år vore engasjert i motstanden mot Nordic Minings planlagde sjødeponi i Førdefjorden. Som dåverande styremedlem i Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane var ho m.a. med på landsmøtet der Naturvernforbundet i 2009 bestemte seg for å arbeide mot gruveplanane i Engebøfjellet. 380 millionar tonn masse skulle etter planen takast i jakta på mineralet rutil, og mesteparten av massane skulle leggast på fjordbotnen som avfall. Seinare har Nordic Minings prosjekt endra karakter, og dette er bakgrunnen for at Arctic Mineral Resources har meldt seg som utfordrar og konkurrent, med eit prosjekt som ikkje legg opp til sjødeponi eller dagbrot.

AMR skal om ikkje lenge møte politikarane i Naustdal og orientere dei om prosjektet sitt.

I 2010 målbar Thingnes haldninga si i eit intervju med Naturvernforbundets nettmagasin Natur & Miljø:

– Vi har kome så langt at gruveselskapa ikkje bør få bruke fjordane som avfallsplass. Skal ein bruke dei norske fjordane, kåra til verdas beste reisemål, til dumping? Reiselivsaktørar støttar oss, det same gjer fiskeri- og havbruksnæringa


#294

Nordic Mining secures landowner agreements for the Engebø project

Nordic Mining has entered into agreements with the main landowners at Engebø.
Pursuant to the agreements, Nordic Mining has the right to acquire the area for
the planned mineral processing plant. Further, the agreements regulate Nordic
Mining’s planned extraction activities and compensation to the landowners for
sale of all minerals from the Engebø deposit.
Nordic Mining holds all rights and permits necessary for its current operations
related to the Engebø project. This includes extraction permits, environmental
permit and a zoning plan regulating the use of land for mining, mineral
processing and infrastructure in the Engebø area.

The agreements with the landowners regulate Nordic Mining’s acquisition of the
properties for the planned processing plant, including the existing deep-water
harbour facility, and compensation to the landowners related to extraction and
sale of all mineral products from Engebø (rutile, garnet and other minerals).

The mining area comprised by the agreements covers mainly the open pit
production phase of the Engebø project. In the prefeasibility study which was
completed in October 2017, the open pit production period is estimated to 16
years.

The extraction permits granted to Nordic Mining also include the adjacent area
for the subsequent underground mining, and Nordic Mining will initiate
activities also for this phase.
CEO Ivar S. Fossum comments: “We have had a constructive dialogue with the
landowners at Engebø, and we are pleased that agreements have been reached. This
provides flexibility and predictability for the development work going forward.
As a long-term local operator, we want to establish and maintain a good dialogue
and relationship with all neighbors and local stakeholders.”

For further information, please contact CEO Ivar S. Fossum, telephone +47-930 96
850.
Oslo, 7 June 2018
Nordic Mining ASA

Nordic Mining ASA (www.nordicmining.com)
Nordic Mining ASA (“Nordic Mining” or “the Company”) is a resource company with
focus on high-end industrial minerals and metals in Norway and internationally.
The Company’s project portfolio is of high international standard and holds a
significant economic potential. The Company’s assets are in the Nordic region.
Nordic Mining is undertaking a large-scale project development at Engebø on the
west coast of Norway where the Company has rights and permits to a substantial
eclogite deposit with rutile and garnet. Permits for the project have been
granted by the Norwegian government, and a prefeasibility study was completed in
October 2017. Nordic Mining’s associated company Keliber in Finland is in the
process of completing its definitive feasibility study and preparing for
production of lithium carbonate. Nordic Mining has rights for exploration and
production of high-purity quartz in Kvinnherad in Norway. Further, the Company
holds exploration rights at Reinfjord in northern Norway where a prospective
area of sulphide mineralisation has been discovered. Nordic Mining is also
exploring opportunities related to seabed mineral resources.
Nordic Mining is listed on Oslo Axess with ticker symbol “NOM”.

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=453131

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180607.OBI.20180607S38


#295

Kjøper på denne


#296

Er jo fristende, men.


#297

Klart litt risiko, vi vet at Nom er en typisk sell on news aksje, men satser på at mye av usikkerheten forsvinner


#298

Veldig bra nyheter :+1:

Nå som avtale med hovedlandeierne på Engebø-siden er på plass er det lov å håpe at DFS Keliber vil føre til en reprising av aksjen.

Følger rådet til min aksjemegler :grinning:

the_cookie_monster_nom_nom_nom


#299

#300

Med Kelber DFS like om hjørnet bør aksjekursen nå ha gode forutsetninger for å styrke seg, til tross for at det nok er mange som er utålmodige. For oss som har sittet med aksjer siden Equanor-tiden derimot… :joy:


#301

Equanor har jeg ikke hørt om tidligere. Må være før min tid. Kjøpte mine første NOM-aksjer i 2015.

Men det minner jo litt om Equinor. Så gjorde et Google-søk og kom over denne artikkelen :grin:

https://morgenbladet.no/aktuelt/2018/04/den-ukjente-historien-om-equanor-med


#302

Hehe, tidig artikkel! Jeg kjøpte mine første aksjer i Ecuanor rundt 2002. Var med på hele ferden i Rocksource, inntil to uker før budet kom. Da var jeg så dritlei at jeg solgte alt. En betydelig mengde aksjer. Litt surt når den så gikk 6-gangen :joy:
Har holdt ut så langt i NOM, selv om jeg har flyttet mye over i biotek-aksjer.
Nå tror jeg faktisk ting kan begynne å materialisere seg for NOM.