Diskusjon Triggere Porteføljer

Nordic Nanovector fundamentale forhold 2019 (NANO)

nano_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007f3f831c5448>
#7419

Rituximab vil ta kreftceller i blodet med CD20 i tillegg. Det har ellers vist seg at predoseringen vil virke først i blodet og benmarg, men i mye mindre grad i kreftcellene, som beholder sine CD37 fangarmer. Det er forklart til det kjedsommelige.

0 Likes

#7420

Du kan med fordel justere måten du skriver på her inne. Ingen på TekInvestor blir overbevist hvis retorikken går på person og ikke sak.

TyrionIV sin mulige teori er hentet fra selskapet selv, antakelig med den tanken at mindre tumorer kan bli mettet av høyere predosering:

There is a risk that predosing with cold antibody
could block the CD37 antigen on tumor tissues as well, but there
was no difference in the tumor-absorbed dose between arms 1 and
2 (1). This finding might be explained by the reduced distribution
volume and clearance in arm 1, because it implies that the concen-
tration of 177Lu-lilotomab satetraxetan was higher for arm 1 pa-
tients than for arm 2 patients and the increased concentration will
counteract an eventual blocking of CD37 in tumor tissue. The com-
bined findings of these works recommend use of predosing with
lilotomab before treatment with 177Lu-lilotomab satetraxetan. The
optimal amount of unlabeled antibody has yet to be investigated.

Jeg mener det er en risiko som er verdt å diskutere, men vi skulle hatt en oversikt over hvor vanlig mikrotumorer er i FL for å få et bedre bilde. Har du noe å bidra med, @Bra_Britt?

Det meste tyder vel på at økningen i Mbq skal overvinne den økte predoseringen.

16 Likes

#7421

Dette er tidlige vurderinger som er tilbakevist av Arne Kolstad. Se ellers nærmere på uttalelsen: “There is a risk that predosing with cold antibody
could block the CD37 antigen on tumor tissues as well, but there
was no difference in the tumor-absorbed dose between arms 1 and
2 (1).”

Det er kun en drøftelse av om det kunne vært en slik risiko, men den blir jo tilbakevist i resten av setningen, fordi det nettopp ikke var noe lavere opptak. Dette er en gammel uttalelse og en sammenligning av resultater med og uten predosering. Arm2 var som kjent uten.
Men resultatene i arm 1 dannet nettopp grunnlaget for å gå videre med høyere predosering, der det viste seg at det ble høyere opptak med høy predosering.

At dette trekkes frem igjen nå får jeg bare gjenta er feilspekulasjoner uten berettigelse. Det er bare å gå nærmere inn på Arne Kolstads tilbakevisning av det. Som kjent har han uttalt at det IKKE blir mangel på isotop i kreftsvulstene.

4 Likes

#7422

Det er ikke tilbakevist ut fra den setningen. Det er dog vist at det ser ut som den økte predoseringen blir “counteracted” av høyere strålingsdose i betalutin. Det er bra :+1:men Dette er nødvendigvis målt på synlige (les store) kreftceller og det er ikke de vi ser på som en potensiell risiko…
Kan ikke du linke til eller sitere Kolstads tilbakevisning av dette, så kan vi andre også få lest dette og få bedre oversikt.

5 Likes

#7423

Kolstad kommenterte dette på cmd 17 og tilbakeviste at det var observert noen slik effekt med økt predosering. Verdt å se for de som måtte ønske det

0 Likes

#7424

Riskbeskrivelsen snakker om tumorer som sådan.

Kolstads uttalelser kom i forbindelse med denne linken, som en del av konklusjonen: https://bestprac.no/ny-type-radioimmunterapi-ved-indolente-non-hodgkin-b-celle-lymfomer-fase-iii-studie-viser-lovende-resultater/

0 Likes

#7425

Det er ikke uten grunn at mDor ikke er primært surrogatendepunkt slik ORR er.
mDor passer svært dårlig for å beskrive Betalutin i den nåværende fasen. mDor vil passe beste for ensartede behandlingsgrupper, der Dor er noenlunde jevn. Det får ikke Betalutin med såpass forskjellige pasienter som innen 3FL. Det er svært gledelig at ORR for arm 4 økte så kraftig som det gjorde. Med 7 av 8 pasienter med ORR viser 20/100 at Nanos forståelse av predosering nå kommer til sin rett. Og en kombobehandling med 20/100 er vel på sikt ikke usannsynlig.

2 Likes

#7426

Denne sammenhengen burde ikke være så kamuflert at ikke mange forstår det?

0 Likes

#7427

Tja - mDor kan være en “usaklig” målestokk, som ikke nødvendigvis gir noe troverdig bilde. Det er jo gitt eksempler. To pasienter av 3 lever i ett år før tilbakefall. Den siste får tilbakefall etter 61 år. mDor er da 1 år i mange år. Og øker til 21 etter 61 år. Nå er ikke Dor i seg selv spesielt relevant etter 5 år, men eksempelet viser jo problematikken når det er ujevn Dor blant pasientene, nettopp slik det er for 3FL.

0 Likes

#7428

Er glad vi har skikkelig oppegående folk her (Tyrion, fornybar, hsvindle mfl) som kan argumentere mot Merlins hausseinanlegg (selv om han kommer med bra ting innimellom)

Er ikke fritt frem her på TI i motsetning til HO, bra debatt over her.

1 Like

#7429

Det er ikke hausseinnlegg jeg har kommet med, kun facts.

0 Likes

#7430

Vi får håpe at Paradigme ikke trekker ut i 61 år, og at de rekrutterer mer enn 3 pasienter.

0 Likes

#7431

Altså jeg er så long NANO som du får dem, men jeg synes det du kommer med er en besnærende teori og indisierekke, men jeg synes datagrunnlaget for konklusjonen din er altfor tynt til å være så bastant.

2 Likes

#7432

Det er vel ikke til å unngå, men like fullt forunderlig hver gang det skjer, at markedets oppfatning av de presenterte tallene farges av hvilken vei kursen tar. Da ASH-tallene ble presentert søndag kveld var det mer eller mindre konsensus for at tallene totalt sett var positive, om enn svakere enn mange hadde forventet. Effekten av redusert mDOR regnet jeg og sikkert mange andre med ville bli oppveid av den positive utviklingen for effektverdiene, den generelle styrkingen av caset i og med at det statistiske underlaget var utvidet, og oppfatningen vi hadde av at NANO fortsatt var underpriset (jfr. uttalelser fra Bravo, analyser fra DNB, ABGSC, Jeffreys etc.). Hadde vi konkludert annerledes der og da så ville vel de fleste benyttet seg av det høye volumet ved åpning og kastet kortene. De fleste gjorde ikke det, og det skyldes jo at de i likhet med meg anså at tallene burde være et godt grunnlag for videre oppgang. Det er tydelig at med nedgangen i bakhodet så sitter mange med et langt mer negativt inntrykk nå, men det er det objektivt sett ikke grunnlag for. Å snu psykologien rundt aksjen er ingen enkel øvelse, men første trinn i den snuøvelsen kan være Bravos opptreden i podcasten på onsdag. For øvrig spiller selvsagt andre faktorer inn her, og ved siden av generelt børsfall så er det heller ingen tvil om at sterke interesser i favør kursnedgang, robothandel, stoploss, overbelåning etc trekker aksjen i samme retning.

5 Likes

#7433

Savepig: Datagrunnlaget er lite, men det gjelder vel da også mDor?

0 Likes

#7434

Jo, men når alle da sier at en kan tillate seg å ta mDor med en klype salt fordi datagrunnlaget er lite og ikke bruke det som et argument for å panikkselge, så er flipsiden av det at en heller ikke bør pantsette hus og hjem for å gå long uten å innse risikoen i law of small numbers.

2 Likes

#7435

God oppsummering av en del pussige mekanismer ved å være børsnotert der Hr Doktor.

Anbefaler for øvrig at folk kjøper seg abbo på stocktalk.no som jeg vet du har f.eks, det er interessant lesning på deres topp 50 i dag.

De har bedt om at dette stoffet ikke publiseres før etter 24 timer, noe jeg velger å respektere.

0 Likes

#7436

Nei det er to helt forskjellige ting. mDor er irrasjonell i begynnelsen, og blir først mer relevant over tid. I begynnelsen vil mDor kun få med seg de pasientene som har kort tid til tilbakefall, mens de som holder seg uten tilbakefall i lang tid ikke kommer med. Dermed må mDor leses med stor forsiktighet og stor forståelse for hva det egentlig sier. Dor er derimot en mye bedre målestokk, men for tidlig å lese av.

1 Like

#7437

Stemmer dette da? Er det ikke medianen man oppgir? I ditt eksempel vil man ha en median så fort pasient nr 2 får tilbakefall.

Jeg forstår ikke hvordan mDoR kan øke når over 50% har fått tilbakefall. Da må man isåfall tilføre flere pasienter for å endre medianen. Har prøvd å sette meg inn i dette, men skjønner ikke helt greia. Gjennomsnittlig tid som sykdomsfri hadde kanskje vært bedre(?) men da vil alle de som får raskt tilbakefall trekke ned snittet voldsomt.

0 Likes

#7438

Jeg har forstått det slik at man ved beregningen av mDor kun tar med pasienter som har fått tilbakefall i populasjonen.

0 Likes