Diskusjon Triggere Porteføljer

Nordic Nanovector fundamentale forhold 2019 (NANO)

nano_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007f3f7ed8a0f8>
#7479

Det er en gledelig overraskelse at det nye preparatet preklinisk viser så god effekt på solide tumorer.

God oversiktsartikkel om målstyrt-radionukleotidbehandling hvis noen er interesserte:

7 Likes

#7480

Takk for ditt innspill @Bra_Britt, ventet litt på tilbakemelding fra deg :slight_smile:

Den påstanden tror jeg ikke er helt korrekt om du med det mener at predoseringen ikke påvirker tumoropptaket av Betalutin - punktum. I så tilfelle ville jo 15/100 vært langt å foretrekke over 15/40 – mindre opptak i milt, rød beinmarg etc og like bra (muligvis bedre) tumoropptak. Allikevel ønsker altså selskapet å sammenligne 15/40 vs 20/100 i paradigme da de anses som de 2 beste dosekandidatene og det er nok en grunn at begge (og nettopp de 2) ønskes i paradigme. (men om det du mener er at den viste det for 20/100 vs 15/40, så er vi enige)

Min oppfattelse av situasjonen er slik:

  • Milt, rød beinmarg etc tar lettere opp den cd-37 rettede forbehandlingen når dosen økes, slik at disse organ blir veldig mettet og ikke kan ta opp så mye av betalutin – derfor bidrar dette til at behandlingen blir mildere og mer skånsom for pasient og følgelig mindre SAE`s.
  • Solide tumorer tar også opp mer av denne forbehandlingen, men ikke i like stor grad som ovennevnte, derfor vil det fortsatt være tilstrekkelig mange cd37-festepunkter for Betalutin slik at den kan virke i tumoren, men altså ikke like mange.
  • dosen med 20 mbq har høyere aktivitet (enn 15 mbq) derfor vil denne dosen til tross for at det er litt færre festepunkter i tumoren allikevel kunne virke like godt og bedre i solide tumorer, og altså vise høyere aktivitet der pga den høyere dosen og følgelig ha bedre effekt. Den sterke dosen (over)kompenserer med andre ord for at det er færre festepunkter.
  • Mikrotumorer som også vil oppleve forbehandlingen har dog færre festepunkt for betalutin (cd37) i utgangspunktet. Dersom enkelte av disse blir veldig/helt mettet vil derfor kanskje ikke betalutin finne fram til disse og virke på samme måte som i solide tumorer hvor det uansett er rikelig med tilgjengelig cd-37. Faren kan altså være at disse små tumorene ikke fanges opp like godt i 20/100-regimet og fortsetter å trives i “miljøet” de er i, vokser og fanges opp som PD på senere CT/PET-undersøkelser.

:arrow_right: Jeg tror ORR/CR vil bli høyere i 20/100-dosen
:arrow_right: Jeg ser en fare for at mDor kan bli kortere i 20/100-dosen

At høyere forbehandling gir mildere bivirkninger er vi vel alle enige om, så det utdyper jeg ikke noe mer, men jeg synes det er flere indisier som tilsier at det er mulig at høy predosering kan påvirke mulig virkning i tumorer også.

  • 15/100 (selv om jeg vet det er små tall) viste lite/dårlig effekt, noe som kan tyde på at den høye predosering påvirket resultatet ved å mette mer av tumorenes cd37-reseptorer
  • selskapets og regulatoriske myndigheters ønske om å teste ut begge doser i paradigme
  • mDor sitt fall kan tyde på at noen av deltakerne i 20/100, som jo er den gruppen som ble inkludert sist, har hatt tidlig PD (ved 6 mnd og 9 mnd)
  • Oppsettet til Archer-1 (ihv som vi har tilgang til) viser kun 10/40 og 15/40 som aktuelle doser – Jeg mistenker at det for disse pasientene anses viktigere å nå alle tumorer og sørge for mest mulig oppregulering av cd20 overalt, slik at Rituximab kan “virke” overalt i ukene etterpå og forsterke den opprinnelig skaden B har gjort, enn at ORR/PR oppnås som følge av Betalutin-dosen – hvis ikke burde vi kunne sett i planene at 20/100 også var aktuelt. Jeg tenker at dette kan være fordi høyt innhold av lilotomab anses å mette for mye av tumorer, slik at det kan gå ut over oppreguleringen av cd20 som B gir (og da særlig i små løse tumorer) (vet denne er spekulativ da LR var veldig hemmelighetsfull om oppsettet for Archer på siste q-presentasjon)

Dersom spekulasjonen kan ha noe for seg og det viser seg at 20/100 gir bedre orr/cr, mens 15/40 gir bedre mDor, vil det nok uansett (som Studenten sier) være en avveining av hva som gir best “samfunnsnytte” totalt sett og da antar jeg at det finnes gode måter å regne ut dette på. (muligens ved å legge sammen alle måneder med respons totalt sett i de to gruppene?).

Nå er det slik at jeg er ikke i tvil om at både 15/40 og 20/100 er gode nok til å forsvare en approval(!) slik situasjonen er i dag, så ift til utviklingen av Betalutin og markedsadgang bekymrer ikke denne problemstillingen meg nevneverdig så lenge fremgangen i studien greier tidsplanen etc. Men jeg synes det interessant å belyse dette momentet som jeg tror ikke så mange har tenkt noe særlig over – særlig nå etter mDor som ble presentert på ASH. Og, jeg håper på flere innsiktsfulle bidrag som kan belyse dette momentet ytterligere. (Gjerne fra folk med biologisk og/eller radiokjemisk kunnskap?).

Ps: Fikk dessverre ikke muligheten til å følge debatten og følge den opp tidligere enn nå pga andre forpliktelser (og brukt kvelden nå på å komme ajour her), men god debatt!! og godt å se at flere dro den i en konstruktiv retning etter en litt “ruskete” start!

Pps: Spennende med patentsøknaden som nå er gravet fram og diskusjonen rundt - min opprinnelige reaksjon var også at dette må henge sammen med Oranomed og posteren på ASH, men ser at det ikke nødvendigvis er slik nå. Har dessverre ikke noe særlig å bidra med der per nå.

9 Likes

#7481

Spørsmål:

Må en søknad til FDA på død og liv være en bestemt dosering? Går det ikke enkelt an å se for seg at legene ville kunne ønske å se an pasienten før de doserer han?

2 Likes

#7482

Har hatt litt samme funderingen…

0 Likes

#7483

Bra innlegg TyrionIV.
Men skal man bedømme Kolstads uttalelser, skiller han ikke mellom tumorstørrelser.
En viktig sak er at første delen av arm 4 var med lav dosering. Tror det er hovedgrunnen til den sterke forbedringen på de 8 pasientene i 2. del arm 4.

1 Like

#7484

Ser Nano skal åpne 80 klinikker. Hvorfor så mange? Er det fordi de regner med at pågangen vil øke dramatisk?

0 Likes

#7485

Det er stor konkurranse om kreftpasienter generelt, så innrulleringen går raskere med flere klinikker.

0 Likes

#7486

Har ikke alle i arm 4 fått 20/100?

0 Likes

#7487

Nei, det var doseeskalering der og, de begynte med 15/100

1 Like

#7488

Men altså på ASH-sliden viser de
Arm 1 (40/15) (n=25) 64% 32%
Arm 4 (100/20) (n=16) 69% 25%
– Det må da kun gjelde de to dosene når de definerer dem slik(?)

0 Likes

#7489

Det var dose eskalering med 3 * 15/100 før de gikk opp til 20/100. Effekttallene for de 3 ble fjernet allerede ved ASH 2017. (Ble bekreftet fra IR den gangen)

3 Likes

#7490

Morsomt at mDor var så enkelt som jeg trodde; medianen. Det har vært mye prat om Kaplan Meier eller noe sånt som tar høyde for ditt og datt, men det stemte ikke gitt!

3 Likes

#7491

De bruker kaplan-meier og man får samme svar - 9 måneder. (Ja, jeg har hørt podcasten.) Man kan ikke få en “riktig” median duration of response før alle pasienter enten har sluttet å respondere, eller at at pasienter som fortsatt har vedvarende repons har lengre DOR enn median-pasienten (altså den pasienten som er midt på rekken hvis man ser i waterfallplottet, etter å ha sensurert pasienter som ikke har hatt PR og CR.)

3 Likes

#7492

PIM ble basert på 37-01
Fast track ble basert på 37-01
Breakthrough vil bli basert på 37-01
EAMS vil bli basert på Paradigme

Hva vil PRIME (i så fall) bli basert på? Har Nano gitt svar på det?

0 Likes

#7493

PRIME på samme som BTD, men at den ikke ble nevnt kan jo antyde at de vurderer å ikke søke?

0 Likes

#7494

Det var min konklusjon også, at Prime blir basert på 37-01, men jeg har ikke egentlig vurdert at de ikke vil søke.

DNB presentasjonen tidligere i uke har denne linja fremdeles der…:
Other designations under consideration (e.g. PRIME, Breakthrough Therapy)

1 Like

#7495

De måtte eventuelt finne det kostineffektivt for å ikke søke.
Men US er hovedsatsing, så gir kanskje mer mening å referere kun til BTD.

0 Likes

#7496

Prime er vel for hele EU, så absolutt interessant og verdifullt å få det vel?
Kanskje dette er noe de tenker å ta ifm en eventuell partner for EU, som de har nevnt er et mål for de hvis jeg ikke tar feil? :slight_smile:

0 Likes

#7497

Einarsson spurte kun om BTD og EAMS, ikke PRIME.

0 Likes

#7498

Måtte høre gjennom podcasten på nytt i dag siden det gikk litt fort for seg i går kveld. Fascinerende innhold. Lynkurs i hva nano driver med, og en betryggende affære ifht. det vi alle som er langsiktige har visst hele tiden, Betalutin er best in class og det blir medisin!

Noen highlights for min del var oppklaringen rundt mDOR, og hvorfor tallet ble 9. I tillegg hvilken rolle Archer-1 spiller i sammenheng med Paradigme. Nano retter seg mot 3FL og 2FL på EN GANG! Fantastisk.

Med fare for å virke som en hausser må jeg også trekke frem at Bravo er en fantastisk CEO. Selvsikker, kunnskapsrik og en fyr som virker å ha gjennomslagskraft. Jeg skjønner at enkelte (@Glein ?) får en liten mancrush! :slight_smile:

Enkelte spekulerer i om 2019 kan bli et nytt 2017. Personlig tror jeg ikke det. Vi har sett på aksjonærlistene at topp 50 stort sett øker, og at nye utenlandske aktører kommer inn. Rent teknisk tror jeg vi er i en accumulation og vi har ikke sett mark-up enda. Oppmerksomheten og fokuset til Nano i 2019 blir nok å fortsette å skape blest utenfor Norge.

2019 blir definitivt et akkumuleringsår for min del. Enten med å sprøyte inn mer kapital, eller ved å prøve trade til meg mer aksjer når anledningen byr seg. Etter å ha hørt den podcasten føler jeg virkelig jeg ikke har nok aksjer, på tross av at jeg er så og si all inn.

Vi kan antagelivis få BTD i løpet av 2019, og muligens noe data på Archer-1. Ikke minst får vi mer info om DLBCL studien, selv om jeg personlig ikke har store forventninger til denne.

Summasumarum kjennes det godt å sitte i Nano. Så får kursen leve sitt eget liv frem til selskapet prises til det det burde være verdt.

Fase III er fasen de store fondene posisjonerer seg. Vi er 18 mnd. fra filing for Betalutin i USA og Europa. Ønsker alle lykke til med å finne en god inngang og mest mulig aksjer i forkant av 2020! :wink:

33 Likes