Diskusjon Triggere Porteføljer

Nordic Nanovector fundamentale forhold 2019 (NANO)

nano_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007f3f821382d8>
#7499

Tekinvestor alltid ahead of the curve!

@boykie @Larsmkn har dere sett dagens snakkis?

https://twitter.com/VPplenarysesh/status/1073298754298556416

1 Like

#7500

Nå vet jeg ikke nøyaktig med PCIB, men kontrollarmer i kliniske studier som dette får nesten alltid den behandlingen som anses som standardbehandling.

0 Likes

#7501

Det stemmer, det er gem-cis vs gem-cis + amphinex.

At de skulle få placebo vet jeg ikke hvorfor noen skulle tro? Det får de selvfølgelig ikke @Savepig

1 Like

#7502

Nei for all del, men det som går for standard of care i inoperabel gallegangskreft gir jo basically ingen særlig effekt.

0 Likes

#7503

Den påstanden får du nesten dokumentere.

0 Likes

#7504

Google en studie som heter ABC02 eller lignende.

0 Likes

#7505

Det kan ikke være kilden @Savepig har, i og med at den viser det motsatte :wink:

0 Likes

#7506

Basically effekt?

0 Likes

#7507

Vi er i veldig feil tråd nå, grunnen til at vi tok opp dette temaet i nano var for å synliggjøre verdien av to armer med forskjellig dosering.

Men ihvertfall, inoperabel gallegangskreft:

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa0908721

" RESULTS

After a median follow-up of 8.2 months and 327 deaths, the median overall survival was 11.7 months among the 204 patients in the cisplatin–gemcitabine group and 8.1 months among the 206 patients in the gemcitabine group"

Altså, ikke at median duration of RESPONSE var 11,7 måneder og 8,1 måneder, men SURVIVAL.

Får du den stygge diagnosen så er det basically bare å reise hjem og skrive snarlig testamente.

PCIB sin behandling av gallegangskreft kan bli en totalt gamechanger for dette subsettet av pasienter hvis resultatene fra de beste kohortene lar seg reprodusere i pivotalstudien deres.

0 Likes

#7508

OS på omkring 12 måneder (mulig lavere for iggk) er ikke det samme som ingen effekt.

Men helt enig i at PCIB kan bli gamechanger for disse pasientene.

Også helt enig i vi ikke skal spore av og begynne å diskutere PCIB i denne NANO-tråden. Så vi lar det være med det.

0 Likes

#7509

Beklager litt sent svar.

Jeg synes du skriver og tenker godt, men jeg er av en annen oppfattelse enn deg.

Den påstanden tror jeg ikke er helt korrekt om du med det mener at predoseringen ikke påvirker tumoropptaket av Betalutin - punktum.

Predoseringen påvirker tumoropptaket, men det er ikke så linjært. Den røde benmarg og milten har større blodforsyning relativt til cardiac output enn de lymfoide organ. Den ‘‘kalde’’ predoseringen som injiseres vil derfor forholdmessig i større grad eksponeres for milt og benmargsceller. Når den ‘‘varme’’ injeksjonen intreffer, ca. 1 time senere, vil i hovedsak miltens og rød benmargs CD37-antigener være saturerte. Det er i hvert fall teorien.

Da kan man jo spekulere i at det ved den ‘‘varme’’ innsprøytning snarere vil være forholdsmessig flere antistoffer som finner CD37-antigener på patologisk vevnad, og at dermed dosen øker.

Sitat fra dosimetri studie av Blakkisrud et al.

While pre-dosing with 40 mg unlabeled lilotomab significantly reduces the RM absorbed
dose for patients treated with 177Lu-lilotomab satetraxetan, the tumor absorbed dose is not
affected by this amount of unlabeled antibody.

Kommentar: 40 mg predosering med ‘‘kaldt’’ antistoff påvirket altså ikke tumoropptaket sammenliknet med betalutin uten predosering

Sitat fra dosimetristudie av Stokke et al.:

Patient mean tumor absorbed doses per administered activity for each patient were calculated, and mean values for each arm were found to be 2.08, 2.10, 0.83, and 2.46 mGy/MBq for arms 1–4, respectively.

Kommentar: I arm 4 med 100 mg/m2 predosering med ‘‘kaldt’’ antistoff ble altså dosen bestemt til være 2,46 mGY pr. administrerte enhet. Dette er høyere enn armen uten predosering, hvor dosen ble bestemt til 2,10 mGy pr. administrerte enhet.

(Som dere vet ble det i øvrigt funnet lavere opptak i rødbenmarg og milt ved predosering.)


Mikrometastaser forekommer, og er som ordet tillsier mikroskopiske. Logisk nok vil de bestå av færre celler, og ytterligere logisk vil det helt rikitg være i absolutte tall færre CD37-antigener.

Men det man må huske er at mikrometastaser ofte vil sitte i lymeknuter og være forsynt med kapillærsystem som er tilsvarende små! Dvs. at de har færre potensielle bindingspunkter for antistoffet, men mottar også en mindre portion. Når predoseringen finner sted synes jeg det er mest naturlig og anta at de får en forholdsmessig tilsvarende andel mettet av sine antigener, som de større tumorer.

Det interessante er ev. sirkulerende tumorceller i blodbanen. Disse forekommer i rundt 1/3 av pasientene ved follikulært lymfom (Detection of Non-Hodgkin’s Lymphoma in the Peripheral Bloodby Analysis of Antigen Receptor Gene Rearrangements: Results of a Prospective Study - Sandra J. Horning et al.) Man kan kanskje teoretisere at disse blir mettet fullt ved økt predosering sammenliknet med lavere predosering.

Jeg tenker dog heller på denne måten: Disse celler blir fullt eksponerte mot det injiserte ‘‘kalde’’ antistoff fra start, og det er allerede mer en nok ‘‘kaldt’’ antistoff for å mette disse ved dosering på 40 mg.
For å klargjøre: hvis disse celler blir mettede, tror jeg de blir mettede ved begge predoseringer.

Man kan tenke seg at rituximab-predoseringen en uke før kan redusere antallet av disse celler (tiltross for at pasientene er definert som reefraktære), nettopp fordi de sirkulerende cellene blir så kraftig eksponerte.

Jeg håper jeg fikk forklart litt hvordan jeg tenker, men jeg har ikke fasit. Dette blir jo litt mer en akademisk diskusjon, fordi nå testes jo begge doser og vi får svaret etterhvert uansett. Mine penger ligger på 20/100 :smiley:

27 Likes

#7510

Hold the phone litt her. Etter å ha hørt på podcasten flere ganger, får jeg ikke dette helt til å stemme i forhold til hva visse folk sier. (Beklager hvis noen har påpekt dette allerede, har ikke fått lest absolutt alle innleggene siden Podcasten ble sluppet).

Hvis du hører nøye etter på Podcasten, sier Bravo "With the Paradigm data, we will ask for CA (altså i 1H 2020 når de har full read-out av dataene, for som han sier tidligere i podcasten, de kan ikke søke om dette før dataene er fullstendige)… to go into a full approval, the authorities will require a phase III, rather than doing a phase III in 3L, (her kommer nøkkel setningen, sorry for all caps på dette haha) WHAT WE WANT IS TO HAVE THE DATA OF ARCHER READY SO WE KNOW WHICH DOSE AND WHETHER THE COMBINATION IS GOOD (altså ferdig med fase 2, i 1H 2020, når de håper på å få CA for Paradigme), AND THEN DO A PHASE III IN 2L.

Betyr ikke dette at det bare er å smøre seg med tålmodighet, vente på CA til 1H 2020 når de har full data readout på Paradigme, for at de så håper på å starte ARCHER Fase 3 i 2020?

Vil bare si at dette ikke er ment som ett baisse innlegg, og at jeg er meget positiv til Nano og er long Nano.

2 Likes

#7511

Takk for bra og grundig svar! Sant, dette blir en veldig akademisk diskusjon og tiden vil jo uansett vise hva som gir best nytte – vi får bare avvente paradigme og ytterligere svar for de to dosene, tenker jeg. Fra mitt ståsted er det veldig 50/50 hva som “vinner” frem totalt nå, men tror 20/100 vil bli best på ORR/PR ihvertfall.

2 Likes

#7512

Nano får delresultater i Paradigme og kan nok søke CA for Betalutin basert på det. De første delresultatene kan komme i første halvår 2019.

Fase III vil gi både 2L og 3L på en gang og forutsetter at Archer-1 resultatene foreligger,

4 Likes

#7513

Jeg skal være veldig forsiktig her, for jeg prøver ikke late som jeg kan like mye som deg Merlin og visse andre her inne. Prøver bare å være edruelig i forhold til ARCHER osv.

Vil legge til at Bravo sier: “Remember, this is a dose escalating trial, so you need to finalize the first cohort, then wait. Then get the second cohort, then wait. Then you can recruit the remaining 14-15, we will see how many patiens we recruit… But we except recruitment to finalize, early 2020. It will take about 18 months.” Så fra hva jeg kan forstå, kan vi tidligst forvente resultatet fra fase 2 Archer, i 2020.

Så jeg skjønner ikke helt hvordan dette går opp…

1 Like

#7514

Tror ikke noe på det scenariet – AA/CMA kommer nok ikke før guidet og avlesningene til grunn for søknad om dette er guidet 1H20 og søknad levert 2H20.
Det vi kan håpe på ila 2019 er BTD innvilget på grunnlag av Lymrit37-01 med endelig mDor. Og så håper vi på et lite drypp fra Archer og delresultater derfra.

1 Like

#7515

De rapporterer fra ARCHER-1 før de er ferdig innrullert totalt sett. Akkurat slik de har gjort med 37-01 sin spede begynnelse. Prel data ASH 2019 kan være et godt bet, avhengig av rekruttering.

Ellers er det som du sier at fase III studiet for Betalutin vil startes med kombinasjonsbehandling etter at resultater fra PARADIGME og ARCHER-1 foreligger.

2 Likes

#7516

Men bare fordi de rapporterer fra ARCHER-1 før de er ferdig innrullet, betyr det ikke at de kan starte fase 3 før fase 2 er ferdig. Eller bommer jeg veldig når jeg sier det?

Hvis jeg antar at jeg har rett i det utsagnet, blir tidslinjen min at de blir ferdig med fase 2 for ARCHER-1 i 2020 en gang, og deretter blir det ARCHER-1 fase 3.

Er jeg helt på jordet her?

1 Like

#7517

Det blir ikke kjørt en fase II for ARCHER. De går rett på registreringsstudie nå data foreligger i 2020.

3 Likes

#7518

Beklager, nå hørtes jeg jo helt noob ut. Med fase 2 mener jeg jo dose eskalerings studiet. Som skal være ferdig i 2020.

1 Like