Diskusjon Triggere Porteføljer

Nordic Nanovector fundamentale forhold 2019 (NANO)

nano_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007f3f9717f380>
#7823

Jeg har en veldig sterk magefølelse på at det er akkurat dette som foregår, ren moralpoliti aksjonæraktivisme fra en eller annen batikksosialist i FTF.

4 Likes

#7824

Fant ikke illuminati emoji, men vil påpeke at @Glein har copyright på å være helt Glein sies det. :wink:
På tidspunkt bestemmelse om utlån av aksjer er gjort(eldre enn selskapet NANO), var ikke dagens hendelser i vårt biotek-selskap noe de kunne se for seg.

1 Like

#7825

QFT. :hugs:

0 Likes

#7826

PSUene er jo en del av lønnspakkene til de ansatte. Ville det vært bedre å betale de mange millioner i cash istedenfor?

5 Likes

#7827

image

11 Likes

#7828

De har million lønn i tillegg :slight_smile: Det hadde vært helt mulig å operere med bonus avtaler og også opsjoner for den saks skyld, men som kanskje kunne vært litt mer nøkterne.

2 Likes

#7829

Syns, med respekt å melde, at dette er sidrumpa Ola Nordmann-tankegang, ikke den tankegangen eller praksisen som praktiseres worldwide, som tiltrekker seg de beste i bransjen.

1 Like

#7830

Enig med Oilimp, det blir litt Ola Dunk å forvente at de utenlandske kapasitene skal velge små selskap i Norge uten høy lønn eller gode opsjonsordninger.
Det er en fordel å slippe å betale høy lønn når selskapene ikke har inntekter, da blir det opsjoner.

Dersom man ikke tilbyr enten høy lønn eller gode opsjonsordninger så får man heller ikke tak i erfarne folk, det finnes ikke akkurat flust av disse i Norge, må man til utlandet så er de ikke mange som er villig til å jobbe for “knapper og glansbilder”.

7 Likes

#7831

Hører det sies, men registrerer Bravo har betydelig lavere lønn enn LC hadde. Selskapet NANO er meget potent, og vil være hyggelig å ha på CV for noen å enhver.
Det er en problemstilling jeg ikke føler meg kompetent nok til å kunne tallfeste hvor mye er mye, hvor mye er for mye, hva bør en forvente mot internasjonal standard osv. Trenger betydelig mer kunnskap. Er glad det er press den veien, skaper forhandlingsposisjon, og mindre overkjøring, og glad selskapet har ansatte i den klassen de har.

1 Like

#7832

Har ikke fått sett på denne vidoen selv, men et panel som diskuterer bruken av PI3K hemmere i FL. Kan være av interesse på grunn av konkurrenter: https://www.onclive.com/peer-exchange/evolving-treatment-fl/use-of-pi3k-inhibitors-in-relapsed-follicular-lymphoma

4 Likes

#7833

PSU ene er linket til performance, både aksjekurs og andre personlig tilkoblede kpier, ref generalforsamlingen i 2017(?).

PSUene er jo en del av lønnspakkene til de ansatte. Ville det vært bedre å betale de mange millioner i cash istedenfor?

Det er da bedre å bruke emisjons penger på å bygge selskapet til en suksess?

5 Likes

#7834

Marginen til OM Holding har vi snakket en del om også her på forumet.

Nye brukeren på HO kalt ‘Fra Sidelinjen’ har i dag en god post om dette:

Her er du på så tynn is at du hadde kommet bedre ut av det om du lot være å legge ut denne posten 007…

OM Holding har 2.4 millioner aksjer i NANO pr 18.januar. Marginkravet er typisk 30 % i NANO; slik at dersom kostprisen på OM’s post er 50 NOK pr aksje, har disse en markedsverdi på 120 millioner kroner. Ved inngåelse av kontrakten må da OM legge 36 millioner (30 %) inn i depot i form av cash, evt ubelånte og omsettelige aksjer.

Utover dette margineres OM for hver dag for bevegelsen i aksjen, og sikkerheten må stilles fortløpende etter hvert som kursen beveger seg under hans kostpris. Ved kurs 40.6, som var det laveste, var OM 22.5 millioner kroner i minus på sin post, og DNB må se at OM har denne sikkerheten tilgjengelig. Denne sikkerheten kan enten være cash satt til side på forhånd, eller det kan være plussposisjoner fra andre terminkontrakter han eier. Bare i Grieg Seafood alene har OM Holding en urealisert gevinst på flere hunder millioner kroner. Denne kan benyttes som sikkerhet overfor andre terminer dersom de skulle være negative.

For hver 10 krone NANO faller, krever altså dette 24 millioner i ekstra sikkerhet overfor banken, og det er et lite problem for OM når andre kontrakter ligger med flere hundre millioner i pluss. NANO kan aldri falle mer enn til null, dvs at sikkerhetkravet for OM er null problem å dekke opp så lenge hans andre posisjoner er solid i pluss.

Jeg bruker selv terminer fra tid til annen, så dette vet jeg alt om.

9 Likes

#7835

Interessant at de foreløpig ikke ser for seg PI3K hemmere som en “revolusjon” innen behandlingen av FL, men mer som en middel for å redusere tumorbelastning for pasienter som er refraktær mot både anti-cd20 behandling og cellegift, før man tar i bruk annen behandling(som f.eks CAR-T). Dette er vel også betalutin sin målgruppe og da er det jo greit at betalutin har en bedre bivirkningsprofil og er enklere i bruk. Kommentatorene er generelt skeptisk til ukentlige injeksjoner og foretrekker oral administrasjon pga enkelheten, pasientene trenger ikke å komme til klinikken ukentlig. Betalutin kommer jo også fordelaktig ut i den sammenlikningen, med en enkelt infusjon.

12 Likes

#7836

Jeg må si jeg finner det en smule bekymringsfullt at det ALDRI er noen som nevner Betalutin i slike videoer. Greit nok at de enda ikke er nær slutten av pivotalstudiet, men det er liksom ikke et eneste fnugg å høre.

Rart.

1 Like

#7837

Men følte du at du hørte noe om Duvelisib i sånne videoer før det ble godkjent? Det hadde vært spennende å høre hva du mener for jeg føler at du har fingeren godt på pulsen til hva onkologer og pasiantadvokater innen FL snakker om i SoMe :slight_smile:
Selv så har jeg ikke helt overblikk i feltet blant KOL.

Jeg har litt på følelsen at de noen ganger forholder seg til slike ting først når det er godkjent.
Utenom CAR-T da… Alle hyper CAR-T :sweat_smile:

1 Like

#7838

Jeg har nok ikke noen gode kvantifiseringer på det, er jo betalutin jeg googler etter 24/7 :stuck_out_tongue:

Og ja, det er klart at det er de som har approval og kanskje spesielt full approval som får mest omtale.

Men jeg har likevel en følelse av av medisinene som har amerikansk utvikler og amerikansk pi får mye mer oppmerkshomhet enn røkla.

0 Likes

#7839

Vil du si at me401 og denne andre medisinen som dukket opp under ash får mer oppmerksomhet? Det er ikke mitt inntrykk.

Ikke vet jeg hvor mye vekt man skal legge på disse twitterkolsene heller. Det var en KOL som lagde en pod om sine 10 favorittabstrakter til ash, og det meste han la frem virket å være arbeid av folk han kjente eller mer akademisk orienterte postere. Jeg satt som et stort spørsmålstegn når han snakket om 8/10 abstrakter.

Tror noe kanskje ligger i at KOLs prøver å distansere seg fra det kommersielle. Kanskje, idk.

0 Likes

#7840

Hvis en tar Luigi Costa som eksempel så hadde han en årslønn omkring 7 millioner og gode opsjonsordninger i tillegg. Det viste seg jo også å være en mann styret ikke ønsket å satse på.

Synes det er helt legitimt å vurdere og stille spørsmål om de har brukt ressursene riktig her. Så får jeg heller være en sidrumpa Ola Nordmann :grin:

2 Likes

#7841

Nå vet jeg ikke hva Bravo tjener, men med de omkring 7 millionene Luigi Costa hadde i lønn, så mener jeg det overstiger knapper og glansbilder :slight_smile:

1 Like

#7842

Lite nyansert å fokusere på italiensk håndtering av rek når vi nyter godt av de flinke folkene organisasjoner består av, høyt satt emi og pipeline.

0 Likes