Diskusjon Triggere Porteføljer

Nordic Nanovector fundamentale forhold 2019 (NANO)

nano_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007f3f830d1578>
#7843

Respekterer meningen din, og en sånn lønn synes jeg også er i overkant.
Da er det etter min mening bedre å halvere den lønna og gi gode prestasjonsbaserte incentiver.
Altså kun basert på fundamental suksess, kursmessig fremgang og kommersiell suksess til slutt.

1 Like

#7844

Jeg har vel ikke satt fokus på Luigi sin håndtering av REK :slight_smile: Dette går på bruken av opsjoner og lønn og daglig leder blir et godt eksempel der. Jeg er her egentlig enig med Oilimp om at det burde være litt mer enten eller og mer direkte prestasjonsbaserte insentiver. Jeg føler i det tilfellet at han fikk både og.

I forhold til Luigi sin lønn så hadde egentlig tenkt å bruke sammenligning med at han hadde høyere lønn enn USA sin president, men så lenge det er Donald Trump så virker det mot sin hensikt :roll_eyes:

2 Likes

#7845

Betalutin settes opp mot Me401 ovenfor, så hvorfor ikke sammenligne CEO lønningene :slight_smile:

CEO i Mei Pharma tjener:

9 Likes

#7846

Normalt ville jeg stemplet dette som fri fantasi og paranoia_light , MEN i dette tilfellet tror jeg pokker meg du har helt rett :pig:. Dessverre.

Svina i FOLKEFIENDEFONDET eier ingen moral eller etisk kompass.

0 Likes

#7847

Hver måned kårer jeg det jeg kaller Teksperter™ for noen av de mest populære investeringene våre :slight_smile:

Det er de 3 medlemmene som har fått flest likes på innleggene sine de siste 90 dagene. Teksperter™ får også en unikt merke på profilen sin og et trofé-ikon ved siden av navnet sitt. Du kan bli Tekspert™ i flere aksjer/investeringer, og troféet vil bare vises i tråder der du er Tekspert™.

Her er denne månedens Teksperter™ og det mest likte innlegget deres fra de siste 90 dagene:

  1. @Savepig (1548 likes)
  1. @studenten86 (1484 likes)
  1. @Nocturne (1134 likes)

Resten av topp 10:

  1. @Glein (826 likes)

  2. @Fornybar (726 likes)

  3. @Krieghoff (495 likes)

  4. @Oilimp (465 likes)

  5. @Bra_Britt (462 likes)

  6. @InVivo (451 likes)

  7. @Inkognito666 (419 likes)

Gratulerer!

5 Likes

#7848
5 Likes

#7849

Frist 25.02.2019, Vær kjapp .

4 Likes

#7850

Act as the project lead for the commercial readiness project, liaising with a CMO and Nordic Nanovector teams on the execution and milestone reporting.

Gudd støff!

0 Likes

#7851

Har lagd en liten oppsummering av salget til Lutathera og sammenligningen med Betalutin som jeg hadde tidligere i uka over flere innlegg på småprat-tråden siden dette gav meg veldig gode vibber ift de nærmeste 2-3 årene.

Lutathera har samme radioaktive virkestoff som Betalutin (lu-177) og kom på markedet først i januar 2018. (Approval date: January 26, 2018)
https://www.fda.gov/Drugs/InformationOnDrugs/ucm597090.htm

“incidence rates of GEP‐NETs (…) were determined to equal 3.5” PubMed Central (PMC)
–> Altså insidensraten for GEP-NET som Luthatera ble godkjent for er 3,5 pr 100.000, noe som tilsvarer drøyt 11400 tilfeller i USA pr år.

3.linje R/R FL er beregnet til 5800 nye tilfeller pr år (mens det for 2.linje er beregnet til 9000 nye tilfeller pr år.)
http://www.nordicnanovector.com/sites/default/files/link-documents/Company%20presentation%20-%20Nordic%20Nanovector%20-%2001-12-2018.pdf

Altså 11400 vs 5800 (kun 3.linje) tilfeller - mao ca dobbelt så mye i Lutathera sin indikasjon.
3 kvartaler etter approval selger Lutathera allerede for 81 mill $ i Q4 2018 og full year 18 endte på 167 mill $ (se side 6 og 7 https://www.novartis.com/sites/www.novartis.com/files/2019-01-financial-report-en.pdf)

Dette mener jeg kan gi en pekepinn på hvor fort det kan gå å få inntekter for Betalutin etter en evnt approval som forhåpentligvis kan komme Q4 20/Q1 21.
Luthatera kan sies å ha “brøytet” vei ift bruk av lutetium-177 i medisin, så veien burde være litt enklere for Nano ift å få medisinen ut på markedet! (og også ift å få interesse fra Big Pharma )
Dersom man tar utgangspunkt i noenlunde samme pris for Lutathera og Betalutin (ikke urimelig og heller noe konservativt med tanke på samme radioaktive virkestoff og kun halvparten så mange tilfeller) og med samme salgsutvikling, men kun regner inn USA og ikke hele verden (Her antar jeg at USA vil stå for ca halvparten av inntektene), så får man en meget nøktern inntekt på 1/4 av Lutathera – noe som da vil tilsvare 42 mill $ første år (og 20 mill $ bare i siste kvartal) og med et stadig (akselererende?) voksende salg.

Jeg synes det er rimelig å anta at Lutathera vil komme opp i 500 mill $ allerede i år 2 på markedet dersom man ser på veksten som allerede har vært inn mot Q4 og med samme utvikling for Betalutin vil dette (gitt samme konservative utregning) gi salg på 125 mill $ i år 2 på markedet.

Dersom dette blir realitet kan Nano starte opp hele pipelinen sin på dette tidspunktet (i 2021/2022) og få frem alle verdier i selskapet uten å være avhengig av investorers vilje til å skyte mer penger inn i selskapet. (pivotal fase NHL 2.linje, pivotal fase MZL, Fase 2/3 DLBCL, Fase 1/2 Humalutin, Fase 1/2 AML/CLL-samarbeidet med bly som det radioaktive isotopet bundet til kimært lilotomab)

Dette er selvfølgelig en altfor lettvint utregning/beregning, men jeg mener sammenligningen allikevel er relevant all den tid dette er 2 veldig like medikamenter med noenlunde de samme hindringer som må forseres ift en godkjenning og launch.


Litt på siden 1:

Luthatera hadde også OD og mottok Priority Review ifbm søknadsprosessen. https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm594043.htm

Nano har jo OD og tror det er rimelig å anta at Nano også vil få PR om de ikke allerede har fått en BTD på dette tidspunktet (som jeg mener å huske inkluderer en PR)


Litt på siden 2:

Her kan man lese om at Luthatera måtte gjennom en runde 2 i søknadsprosessen sin fordi FDA mente det manglet/dårlig dokumentasjon:
FDA showed concerns about issues related to format, traceability, uniformity, and dataset completeness relating previous studies including NETTER-1 (phase III study that compared treatment using lutetium Lu 177 oxodotreotide with a double dose of Octreotide LAR) and Erasmus (Phase I/II study conducted in patients with a wide range of NET indications).”
Northwoods NETS – 31 Aug 17

Så da kan det vel være på sin plass å påpeke viktigheten av at Nano hele tiden har samarbeidet med FDA (regulatore myndigheter) på oppsettet sitt ift pivotalstudien og etterkommet de krav de har måttet hatt på denn ift studiedesign. Noe som forhåpentligvis gir seg utslag i rask innvilgelse og saksbehandling.

48 Likes

#7852

Veldig bra, godt jobba og takk!!

1 Like

#7853

Indirekte relevant:

0 Likes

#7854

Got it:

‘‘Tspan8 in immunotherapy or radioimmunotherapy approaches are also discussed’’

0 Likes

#7855

opphavet

3 Likes

#7856

Veldig bra innlegg TyrionIV!

Har du funnet uten hvordan bivirkningsprofilen og behandlingsregimet til Luthatera ser ut?

0 Likes

#7857

Nei, det har jeg ikke sett på.

0 Likes

#7858

“Rapid uptake” av en annen 177lu medisin.

Så bearargumentet om at det vil være så vanskelig for en radioaktiv medisin som betalutin å finne aktuelle klinikker legger jeg ikke overdreven vekt på lenger. Marco got this.

8 Likes

#7859

Om jeg zoomer litt ut og ser på verden som helhet har det vært mye uro i markedene den siste tiden. Usikkerhet og redsel for dårlige tider kan føre til lavere investeringsvillighet i emisjoner o.l. i selskaper med stor risiko. Det gjør det vanskeligere for Biotech selskaper generelt å hente inn penger, og det er de avhengige av for å kunne nå markedet. Derav har bransjen som helhet høyere risiko nå enn når framtidsutsiktene er gode og markedene stabile generelt. Selv tror jeg denne økte risikoen er noe av grunnen til lavere kurser på Biotech aksjene på Oslo Børs, og selskapene selv har kommentert at det er dårlige tider for å hente penger i markedet. Samtidig går flere av disse mot å bli nødt til å hente penger selv om markedet er dårlig. Nano har allerede gjort det, og Targovax f.eks. blir nødt til å gjøre det ila 2019/Q1/Q2 2020. Siden Nano nå har hentet penger vil jeg si at aksjen har lavere risiko enn de som ikke har gjort det enda, og derfor bør få et bedre 2019 kursmessig basert på dette. Selvfølgelig vil resultater og hvor de er i prosessen overgå dette, samt at en eventuell nedtur på verdensbasis vil slå negativt ut i Nano-kursen også. Potensielt kan også nasjonale endringer som f.eks. høy strømpris, økte bompenger, fall i boligpriser, lav lønnsvekst og andre ting påvirke småsparerne. Mitt poeng her er bare at kursen påvirkes av mer enn selve caset, men at jeg tror at Nano har blitt derisket såpass i det siste at det vil slå positivt ut i resten av året sammenliknet med om de ikke hadde hatt en emisjon.

Jeg har inngangskurs 46kr med en god del av det jeg kan investere. Kommer ikke til å legge mer i Nano nå fordi jeg synes posten min er stor nok, men selger heller ikke det jeg har. Worst case tror jeg er 30kr/aksje kortsiktig innen slutten av februar og best case tror jeg er at vi kommer opp til 60-65kr/aksje mot sommeren.

0 Likes

#7860

Man kan vel like gjerne sammenligne 11400 med (5800+9000) siden Nano vil forsøke å få til en kombinert godkjennelse for Betalutin i 3FL og Archer-1 i 2FL.

Da har vi 167 mill$x14800/11400*8,615NKr/$ = 1,9 mrd. kr. i første års omsetning for Nano.

1 Like

#7861

Nei, godkjennelse med aa for 3.linje først. Ny studie må til for å innvilges i 2.linje som samtidig fungerer som bekreftelse og endelig (ikke bare aa, men “final approval”) godkjenning for 3.linje…
Så 2.linje vil jeg absolutt ikke regne inn de par første årene…

1 Like

#7862

Det er jo slik at Archer-1 vil basere seg på Betalutin når Betalutin blir godkjent, samt (godkjent) Rituximab. Det bør kunne gi en rask godkjennelse. Hva med off label i 2FL? Hvor er det dokumentert at man må gjennom fullt nytt studie for Archer-1? Når begge behandlinger hver for seg er godkjent, og man vet at Betalutin og Rituximab allerede brukes sammen, dog med moderat bruk av Rituximab, tror jeg Nano kan oppnå lettelser i Archer-1 godkjennelsen. Viser til intervjuet på Radforsk-podcasten med Bravo på slutten i 2018.

4 Likes