Diskusjon Triggere Porteføljer

Nordic Nanovector fundamentale forhold 2019 (NANO)

nano_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007f3f6458ea08>
#7863

Bravo har kommunisert at de skal kjøre løpet slik jeg forespeiler i radium like før jul…

0 Likes

#7864

Det er korrekt, men han nevnte vel at de forsøkes kjørt parallelt?

1 Like

#7865

Jepp. Men kan komboen kjøres off label før man er ferdig med fase3studiet?

1 Like

#7866

Fase 2 Paradigme gir Aa 3.linje.
Fase 3 kjøres paralellt for både 2. og 3.linje etter dette og gir standard approval for begge linjer…

6 Likes

#7867

Riktig Tyrion

0 Likes

#7868

Hørt noe mer om hvordan det går med ARCHER-1 studiet da Erna?

0 Likes

#7869

På dette tidspunktet kan Nano ta betalt for medisinen Tyrion? Er det korrekt?
Meget bra forklart :+1:

0 Likes

#7870

Ja. Men i studiene sine tar de nok ikke betalt for medisinen, kun der den brukes i behandling uavhengig av studier… (Vil jeg tro)

1 Like

#7871

InVivo; Sa vel litt for mye sist så får være litt forsiktig i fortsettelsen. Men om man legger sammen 1 pluss 1 i det man tar i betraktning de prekliniske sannsynlighetsgraden til overførbarheten til mennesker i denne sammenhengen, kjenner til behovet for behandling bare i vesle Norge, samt ledelsesgruppens sammmensetning og gjennomføringsevne så er dette ikke den vanskeligste nøtten å knekke for å si den meget forsiktig! Svaret er 2 og millioner på gate for å si det noe både mildt og useriøst!

1 Like

#7872

Kom også til at svaret måtte være 2, og fant som kjent tiden inne for å øke med 50%, og da må det jo legges til at jeg hadde uforsvarlig mange NANO-aksjer på forhånd.

0 Likes

#7873

Jeg også har jo tenkt mitt, og det burde jo ikke være så vanskelig å rekruttere pasienter til en kombinasjonsbehandling som ikke involverer cellegift, relativ enkel behandling og lite bivirkninger.

Så jeg ble jo ikke veldig overasket når du sa at rekrutteringen til ARCHER-1 gikk over all forventning…:wink:

1 Like

#7874

Hør podcast 69 fra 28. min. Med paradigme vil Nano søke om BTD og conditional approval for Betalutin i FL3 og kan starte salg/markedsføring av Betalutin i 1Q2020 i 3FL

Deretter trenger Nano full approval og må gjennomføre fase 3. I stedet for å gjøre en fase 3 i 3FL gjøres det med B+R i kombo i 2FL og Betalutin i 3FL samtidig.

Derfor må Archer-1 kjøres så den er klar for 2FL i fase 3 så fort paradigme er ferdig med fase 2 i 3FL. Dette blir da bare en gjennomføring, der både 2FL og 3FL søkes parallelt godkjent for begge under ett.

Bravo er optimist når det gjelder Archer-1 fremdriften. Om alt går bra er Nano markedsklare på slutten av neste år.

13 Likes

#7875

Om alt går veien vil dermed Nano kunne få en omsetning i 2021 på 1,9 mrd. kr! I tillegg er det mulig å få inntektsgivende omsetning for Betalutin i det meste av 2020 i USA om de får conditional approval. I tillegg mulig salg via PIM i Europa:

PIM designation constitutes Step 1 of the UK Early Access to Medicines Scheme (EAMS). EAMS aims to give patients in the UK early access to medicines that do not yet have a marketing authorisation but meet a medical need that is currently not being met. PIM designation means that a medicinal product is a promising candidate for the EAMS, for the treatment, diagnosis or prevention of life-threatening or seriously debilitating conditions with an unmet need. Men i motsetning til i USA er det vel slik at det ikke kan tas betaling ved PIM, men nok ved EAMS .

6 Likes

#7876

Nå må Nano virkelig holde tungen beint i munnen og gasse på!.

MEI Pharma oppdaterte igår ct.gov og kan vise til 3 sites åpen i US så langt. De estimerer fortsatt at de vil nå data read-out i desember 2020 (6mnd etter Nano)

ME-401:

Betalutin:

Angående kombistudier ligger MEI Pharma et godt stykke foran Nano i løypen (De kombinerer også med Rituximab). De estimerer data read-out på 133(!!) pasienter i mars 2020, mot Bet/RIT kombo som estimerer data read-out på 25 pasienter i september 2020.

ME-401+RIT:

Betalutin+RIT:

Det er selvsagt plass til begge disse medisinene i markedet, men skulle gjerne sett at Nano kunne vise til samme fart som de gutta i MEIP, for de tuller virkelig ikke og peiser på! Ha en fortsatt fin helg :slight_smile:

3 Likes

#7877

Mei har allerede lagt frem data fra kombinasjonsbehandling under ash 2018. Det viser seg at komboen hadde dårligere effekt enn me-401 som monoterapi. Knapt tallgrunnlag enda, så får se hvordan det modnes.

De 133 tror jeg er hele fase 1/2-studiet deres. Det er en sekkestudie som inneholder doseeskalering og kombinasjonsbehandling.

Men ja. De puster NANO i nakken!

4 Likes

#7878

Det er jo en skikkelig bommer at de ikke klarer å vise til synergier i kombinasjon med Rituximab.

Å kunne kombinere nye medisiner med Rituximab er vinnerformelen innnefor NHL tror jeg. Tror ikke noen monoterapier kommer til å måle seg med de beste kombinajsonsbehandligene. Så hvis ARCHER-1 blir suksess, så blir Nano også en megasuksess!

1 Like

#7879

Du misforstår eller har ikke oversikt. Du bommer stort på tidsaspektet.

De kan ikke starte salg/markedsføring av Betalutin før en evnt CMA/AA foreligger og:

  • Denne søkes på dataene fra Paradigme som forventes ferdig 1H20
  • Videre forventer de å ha skrevet ferdig og kunne sende inn søknaden 2H 20.
  • Videre igjen skal denne behandles hos FDA som tar 6 mnd ved innvilget Priority Review (ved BTD følger det med en PR - og da har det vært tilfeller hvor behandlingstid har vært så lav som 4 mnd).
  • Da vil altså AA/CMA kunne komme tidligst Q4 2020, men antagelig Q1 eller Q2 2021 som da vil være tidspunktet salg/launch kan starte .

Mulig det kan fås på markedet noe tidligere i GB vha EAMS, denne har jeg ikke kontroll på. Usikker på hvordan det var med betaling også ved EAMS.

Omsetning på 1,9 mrd kr i 2021 tror jeg derfor du kan se langt etter. Jeg holder meg til mine “konservative” estimater på 40-45 mill $/350 mill kr i 2021 og 125 mill $/1mrd kr i 2022.

Så får vi heller ta noen “Champagne problems” når de evnt måtte inntreffe :wink:

For øvrig for avklaringens skyld:

  • de kan ikke selge til 2.linje før fase 3 er gjennomført som skal følge etter Archer-studien (kombinasjonen).
  • 3 linje søkes 2H 2020 med AA/CMA for betalutin monoterapi.
  • 2.linje søkes etter denne fase 3 som starter opp etter Archer-1 er ferdig og vil antagelig ta rundt 2-3 år(?) etter oppstart før en evnt godkjennelse… --> Og da kan kombinasjonsbehandling med B/R innvilges for 2.linje etter dette. (tidligst 2023 tror jeg)
  • Samtidig vil denne studien fungere som fase 3 for 3.linje også og bekrefte denne slik at AA går over til ordinær/full approval her.

Edit: BTD vil søkes på grunnlag av Lymrit og ikke Paradigme btw.

16 Likes

#7880

En av styrkene til Betalutin er jo at den oppregulerer cd20-reseptorer på kreftcellene som vist gjennom forsøk in vitro og forhåpentligvis vil gjenspeiles i resultatene for Archer-01.
–> Så målt opp imot MeiP sitt produkt er dette en skikkelig fordel som kan gjøre forskjellen på hva som blir den foretrukne behandlingen.

5 Likes

#7881

Jeg har basert det jeg skriver på uttalelsene fra Bravo på podcasten. Vennligst hør gjennom og se hvor feilene er.

0 Likes

#7882

Slår den til på oppregulering og kombinasjon så erre tidligpensjon på hele gjengen

4 Likes