Diskusjon Triggere Porteføljer

Norwegian Småprat (NAS) ✈

nas_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007f1b0570c890>
#1516
2 Likes
#1517
#1518

Tror du det står i slaen til boeing at de må ta forbehold om at typen kanskje ikke kan brukes i perioder fordi den kan finne på å fly seg selv rett i bakken?

Ikke jeg heller

1 Like
#1519

Norwegian kan også gå konk før en evt erstatning kommer.

Dog et større problem for Norwegian er den massive MAX ordren de har. Planen var vel å selge endel av de flyene… Mistenker at det markedet tørker fort inn.

#1520

Så, du mener alt utenfor 40 - 60 er binært? Da har jeg helt misforstått deg. Jeg antok du mente konkurs eller tilsvarende for 0-en og kanskje 150+ for 1-eneren

#1521

Nei. Det var kun et forslag fordi jeg tolker det som at du mener selskapet ikke er binært, og vil kunne stå på stedet hvil.

Du får foreslå ett utfallsrom…

NAS neste 5 år i min verden:
0: 3-10,-
1: 125+

1 Like
#1522

Dette stemmer bra med det jeg trodde du mente med et binært utfallsrom.

Jeg mener at området mellom 11 og 124 er det tredje, og kanskje mest sannsynlige? Det er rom for at ting går rimelig bra / dårlig, men ikke super bear/Bull.

1 Like
#1523

såvidt jeg har skjønt det er det snakk om å skyve max 8 ordrene over på en annen flytype. Boeing er under press og mange flyselskaper kommer sannsynligvis til å kjøpe en annen flytype om de kan. Dette vil i aller høyeste grad ha en negativ effekt på verdien av flyene. Men dette avhenger i at problemene med max 8 vedvarer, noe som selvfølgelig ikke behøver å være tilfellet.

Hvis markedet priser inn at Norwegian har krav på å få refundert hele beløpet, skal det ikke spesielt mye til før markedet blir negativt overrasket. Men det kan selvfølgelig gå den andre veien om Boeing klarer å løse problemene. Uansett tror jeg at det vil foreligge enn kostnad for de med en flyflåtene bestående av MAX 8 flyene.

Jeg tviler sterkt på at garantiordningene mot Boeing er så alt for gode. Men Kjos og co må kjempe for å få inn så mye som mulig fra Boeing. Så det at de går ut å sier at Boeing skal ta hele regningen må man ta med en god klype salt… Dette er i aller høyeste grad ett forhandlingsspill.

#1524

Dersom det er klare likhetstrekk mellom begge ulykkene så er vel det egentlig det beste med tanke på muligheten til å få flyene i lufta igjen i løpet av begrenset tid. Hadde egentlig vært verre om det hadde vært klare ulikheter mellom ulykkene.

2 Likes
#1525

Det kan godt være at det er riktig. :blush: Men det er sikkert mye byråkrati for å bevise at feilen er “borte”.

#1526

Ja det blir sikkert en krevende godkjenningsprosess uansett men da er det forhåpentligvis bare ett problem man må fikse og overbevise om at man har fikset.

1 Like
#1527

Du må nesten begrunne det, gjerne kvantitativt.
Jeg har skrevet om den helt ekstreme giringen både operasjonelt og finansielt i innlegget ovenfor og ville ønsker bedre argumentasjon for din påstand.

Av tre utfallsrom så er helt klart det er en viss sannsynlighet for at kursen vil være mellom 11-124 som forøvrig er et veldig stort spenn…Jeg tror det er mindre sannsynlig for at den vil stå i noe mellom 30 og 80 som også er et stort sprik, som ville vært en kurs-range man kunne forvente om det gikk litt dårlig, eller litt bra.

Boeing er helt klart under press. Jeg må i de nærmeste dagene dykke ned i materien for å se hvor det eventuelt bør handles… Boeing er et fantastisk selskap, med god lønnsomhet.

Flyselskapene har ikke mye å velge i. Airbus sine ordrebøker er omtrent fulle i utgangspunktet og dette er et duopol.

Airbus flyene er er planlagt solgt. Boeing flyene må i i drift før de kan videre selges, i henhold til klausuler i avtalene. MAXene er en tiltenkt erstatter for NGene. Markedet tørker nok ikke inn fordi det er mangel på fly, særlig i Asia. Det kan være positivt fordi verdien av Airbus ordren…

Dette med klausulene har tidligere blitt pratet om på webcastene i løpet av 2018 som du finner her: https://www.norwegian.no/om-oss/selskapet/investor-relations/reports-and-presentations/

#1528

1: Konkurs.
2: Emisjon, emisjon, konkurs.
3: Øresprising etter gjentatte emisjoner for å holde liv i noe som burde være konkurs.
4: 1-30kr, svært dårlig investering. Mulig utvanning på veien.
5: 31kr - 200kr: berg og dalbane alternativet. Kursen går mye opp og ned og svinger enormt mellom kvartalene.
6: Stabil positiv utvikling.
7: Oppkjøp
8: Sikkert enda flere utfall.

Aksjen er ÅPENBART ikke binær. 5 år er lang tid. MYE kan skje på den tiden. Faktisk kan opptil flere av scenarioene slå til i løpet av så lang tid.

5 Likes
#1529

Dette er en beskrivelse på de potensielle scenarioene, omtrent alle fører til et binært utfall. Vi har dessverre ikke en felles forståelse for definisjonen av en binær aksje, men min påstand er at det i all hovedsak er et selskap som vil gå veldig bra eller veldig dårlig og det er en mindre sannsynlighet for at det blir en mellomting.

At det er flere forskjellige scenarioer innenfor 0 og 1 er klart…

2 Likes
#1530

Søk

binær – matematikk

UTTALE
binˈær

ETYMOLOGI

av latin ‘to hver, to og to’

Binær beskriver matematiske operasjoner, relasjoner og uttrykk hvor det inngår to størrelser.

Vanlig addisjon av to tall er et eksempel på en binær operasjon , og likhet mellom to tall er en binær relasjon.

To-tallsystemet kalles også det binære tallsystemet, og tallene i dette systemet kalles binære tall.

kilde: snl.no

Wikipedia for de som bruker det :slight_smile:

2 Likes
#1531
1 Like
#1532

Spetalen på gang i Norwegian? Skal norwegian gå over til å drive med eiendom eller bioteknologi? Eller kanskje bli et entreprenørselskap?

1 Like
#1533

Skal vel bare inn og ut tenker jeg :wink:

#1534

De skal drive med LAKS!

Er vist inn å fly laks til kina :smiley:

1 Like
#1535

Godt å se at Jensen har noen han hater mer enn Funcom.

6 Likes