Diskusjon Triggere Porteføljer AksjonærlisterNy!

Ocean Sun

Ocean Sun er nylig omtalt som en potent nykommer innen solenergi.

Ocean Sun har utviklet en kostnadseffektiv løsning som gjør det mulig å plassere solcellemoduler på havoverflaten. Teknologien kan løse dagens utfordringer rundt solenergi og plassbegrensninger.

En spennende nykommer, som fortsatt ikke er børsnotert

Enormt marked

Ocean Sun har siden april 2017 gjennomført en vellykket test av et flytende solanlegg utenfor Osterøy ved Bergen.

– Testingen av pilotanlegget har gått veldig bra og vi regner med at storskala-kraftverkene er klare til bruk i 2020, sier Rohn.

Etter det står verden for tur – Det er et enormt marked for flytende sol, noe som gjør interessen for teknologien stor og konkurransen om å utvikle den beste løsningen hard. Vår teknologi har unike konkurransefortrinn som gjør oss godt posisjonert til å ta en pionerrolle på dette feltet, mener Rohn.

Det norske teknologiselskapet Ocean Sun skal levere teknologien til en flytende solpark for Statkraft i Albania. Anlegget skal ha en maks kapasitet på 2 MW, og skal ligge på reservoaret til Banja-vannkraftverk i Albania. Parken skal bestå av fire flytende enheter på 0,5 MW hver, og har en samlet investeringskostnad for Statkraft på 2,3 millioner euro.

– Å teste ut ny norsk teknologi for flytende solkraft passer godt med Statkrafts strategi om å vokse innen fornybar kraftproduksjon basert på vann, vind og sol, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft

Det norske teknologiselskapet Ocean Sun skal levere teknologien til en flytende solpark for Statkraft i Albania. Anlegget skal ha en maks kapasitet på 2 MW, og skal ligge på reservoaret til Banja-vannkraftverk i Albania. Parken skal bestå av fire flytende enheter på 0,5 MW hver, og har en samlet investeringskostnad for Statkraft på 2,3 millioner euro.

– Å teste ut ny norsk teknologi for flytende solkraft passer godt med Statkrafts strategi om å vokse innen fornybar kraftproduksjon basert på vann, vind og sol, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnessen

Anlegg i Singapore og Fillipinene

Ocean Sun er én av stadig flere norske aktører som utvikler teknologien. Moss Maritime er også godt i gang, mens 2-3 aktører skal være i ferd med å kaste seg inn i kappløpet med egne konsepter.

– Disse har jeg imidlertid ikke lyst til å snakke så mye om ennå, sier Thorud.

I tillegg er det stadig flere norske aktører som jakter på teknologien.

Arnt Emil Ingulstad i Ocean Sun røper at de nylig har skrevet under kontrakt om å bygge et demonstrasjonsanlegg på Fillippinene.

De siste årene har selskapet testet ut teknologien med flere pilotanlegg utenfor Bergen. Selskapet har også hatt en pilot liggende i Singapore i åtte måneder.

– De flytende solcelleanleggene våre er konstruert for å tåle tyfoner, det vil si vind opp mot 275 kilometer i timen. Det er derfor vi nå får lov til å bygge på Filippinene, som ligger i tyfonbeltet, sier Ingulstad.

Han legger til at selskapet har flere avtaler i kikkerten, og har tilstedeværelse flere steder i Asia, hvor de opplever stor interesse for flytende solanlegg.