Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Oslo børs sover ikke i timen

Men at de jobber veldig raskt kan man vel ikke påstå…

1 Like

Sant, dette er minimum 3 år siden, ved noen av tilfellene som nevnes!

1 Like

Fikk denne fra Nordnet i dag:

Viktig informasjon vedrørende handelsregler knyttet til verdipapirer

Meldingen er sendt til samtlige kunder da dette er ment som generell informasjon.

Ved handel av verdipapirer (aksjer, derivater m.m.) er avvikende ulovlig handelsatferd ikke tillatt i henhold til Markedsmisbruksforordningen (MAR) og markedsplassens regelverk. Nordnet sitt formål med denne informasjonen er å informere deg om de viktigste atferdsreglene som må overholdes for å unngå at du handler i strid med gjeldende regelverk.

Markedsmanipulasjon
Markedsmanipulering omfatter i henhold til Markedsmisbruksforordningen (MAR) transaksjoner, handelsordre og atferd som gir og/-eller kan forventes å gi falske og/-eller misvisende signaler om tilbud, etterspørsel eller pris på et finansielt instrument (for eksempel ved handel av aksjer).

Markedsmanipulering betyr således at all handelsatferd som har til formål å forsøke å manipulere handel er forbudt. Alle bestillinger som er plassert må ha et kommersielt formål i form av kjøps- eller salgsinteresse. De kommende avsnittene er kun et utvalg av de viktigste oppføringene som kan utgjøre markedsmanipulasjon.

Handel med mindre poster med formål om å påvirke «siste pris»
Et handelsmønster som har med formål om å påvirke «siste pris» har fått ekstra oppmerksomhet fra finanstilsynet som har resultert i flere represalier det siste året. Dette er et handelsmønster hvor aktøren benytter seg av småposter for å manipulere (opp eller ned) det som er oppgitt som «siste pris» for en aksje, derivat eller andre finansielle verdipapirer, og dermed gi villedende signaler med hensyn til pris i markedet.

Egenhandel eller besluttet handel
Som aktør i markedet kan en gjøre seg skyldig i egenhandel (markedsmanipulasjon) dersom en handler med seg selv i markedet via markedsplassen gjennom egne konti(er) eller konti(er) som fremkommer gjennom fullmakter.
For handler som gjennomføres utenfor markedsplassen innebærer det at du som aktør ikke får gjennomføre de selv, men at de skal gjennomføres manuelt. For spørsmål og hjelp angående denne type transaksjon, vennligst kontakt Nordnet Kundeservice (telefon: 23 33 30 23) eller megler (telefon: 23 33 30 23 og tast «1»).

Misvisende ordrelegging (Layering/Spoofing)
«Spoofing» er definert som en ordre plassert (kjøp/-og eller salg) med den intensjon om å avbrytes rett før utførelse. «Layering» er en form for «spoofing» der aktøren plasserer flere ordre i markedet med den intensjon om å avbryte de rett før utførelsen.

Overnevnte metoder brukes til å påvirke markedsprisen der aktøren som utfører de har interesse av å påvirke gjeldende pris i sitt favør. Et eksempel er der aktør «X» har interesse av å selge posisjonen sin i selskap «Y», og for å maksimere potensiell gevinst, så kan spoofing og/-eller layering benyttes til å drive prisen opp ved å etablere en misvisende kjøpsinteresse for selskap «Y».
Det er derfor ikke tillatt å plassere ordre uten et kommersielt formål i form av kjøps- eller salgsinteresse.

«Pump and Dump» og «Trash and Cash»
Et annet ulovlig handelsmønster er “Pump and Dump”, som innebærer at aktøren som nylig handlet en relativt stor post i et verdipapir, presser prisen opp ved å plassere mindre ordre med økende priser for så å selge (les: dumpe) hele beholdningen til en mer fordelaktig pris. Det motsatte av vil være «Trash and Cash».

Innsidehandel
Innsideinformasjon betyr at informasjonen ikke er publisert, og hvis den ble publisert, vil den trolig få innvirkning på prisen til verdipapiret (aksjen), eller derivatet som følger det underliggende verdipapiret.

Innsidehandel betyr at en person som har tilgang til – eller kunnskap om innsideinformasjon (informasjon som ikke er kjent for allmenheten), og handler basert på informasjonen aktøren besitter til sin fordel gjennom kjøp og/-eller salg. Bruk av intern informasjon ved å trekke tilbake eller endre en allerede plassert handelsordre knyttet til verdipapirene som informasjonen vedrører, anses også som innsidehandel. Hvis en aktør har lagt ordren før innsideinformasjonen ble kjent og deretter fjerner ordren etter å ha fått tilgang på informasjonen som kan ha en negativ innvirkning på prisen, så anses dette for å være i konflikt med gjeldene lover og regler knyttet til verdipapirhandel.

Det er heller ikke tillatt å utlevere innsideinformasjon, eller å anbefale noen å kjøpe eller selge verdipapirer på bakgrunn av viten om intern informasjon som ikke er offentlig kjent.

Vi vil informere om at ovennevnte prosedyrer er eksempler på hva som kan betraktes som markedsmanipulering i henhold til Markedsmisbruksforordningen (MAR). Ref. samme forskrift er Nordnet forpliktet til å rapportere handlinger vi mistenker at kan være knyttet til innsidehandel eller markedsmanipulering til respektive lands tilsynsmyndigheter.

Hilsen Nordnet Kundeservice

13 Likes

“har fått ekstra oppmerksomhet fra finanstilsynet som har resultert i flere represalier det siste året”. Konkrete eksempler anyone?

Det kan vel være direkte hendelser til de det gjelder?

LOL, alt dette skjer jo HEILE tida av proffe aktørar (iallfall proffe nok til å ha robotar).

1 Like

Selv å flashe postene er egentlig ikke lov.
Pokker også, hvordan skal jeg nå bevise min enorme beholdning av aksjer til folk som nekter å tro at jeg har millioner av aksjer i alle selskap jeg er med i…

2 Likes

Her ser man hvorfor alle jukser, selv de aller største gjør det, når det kommer til penger skyr de fleste ingen midler. Se også i fotball og City, som ser ut til å bli utestengt fra champions league, se på tour de france, pubg :yum: meg først så driter jeg i alle andre! Litt på siden

1 Like

Ja jeg må si at det er komisk å se hvor forskjellige reglene tydeligvis er for storfisker og småfisker.

Korrupsjon.

3 Likes

Lol, alt man lærer, hadde ikke hørt dette ordet før:
https://www.google.com/search?q=analytikermassasje

(Takk til @Jcp på insiderchatten)

2 Likes

Throwback til denne som er veldig relevant. THQ Nordic, nå kjent som Embracer:

Se denne fra 25:35:

https://www.wr.no/aktuelt/nye-regler-om-tilbudspris-i-pliktige-tilbud/

Det blir ikke mer attraktiv å være småaksjonær ved OSE med årene