Diskusjon Triggere Porteføljer AksjonærlisterNy!

PCI Biotech - 2020 1 Småprat (PCIB)

Investeringer: #<Tag:0x00007f68ff6b9670>

Vi fortsetter praten her :slight_smile:

1 Like

Ojoj redan 2020. Missat det helt. Öppna champisen då :grin:

3 Likes

Godt nyttår! :champagne:

4 Likes

2020 - PCIB sitt år?

4 Likes

Börja det sprängas i vissa trådar?

Systemet sliter litt med å flytte innlegg mellom tråder når de har >10k innlegg, så jobben for moderatorene blir litt vanskeligere :sweat_smile:

2 Likes

Siden det er en ny tråd så vil jeg komme litt tilbake til utgangspunktet.
PCIB har løst koden som omhandler Endosomal Realese/escape .
Ferdig snakket :tumbler_glass:
Også bekreftet gjennom 2 plattformer klinisk. Og 1(2) preklinisk.

Blir størtste norske oppfinnelse siden Sam-Eyde- metoden

7 Likes

Läste det tidigare. Inte hela världen att starta 2020 redan. Jag är redo :blush:

Jeg bidrar til starten av 2020-strengen med mine inntrykk fra podcast 104:

Hovedinntrykket fra Q&A er at Einarson tror mest på en avtale med AZ bare for Nac, og at han håper på budkrig mellom AZ og andre om denne delen av PCIB. Budkrig om hele PCIB er et mindre aktuelt alternativ, slik jeg oppfatter han, fordi det vil være vanskelig for AZ – og andre – å verdsette den/de delen(e) av PCIB som ikke er innenfor budgivern(e)s virksomhetsområder.

Dessuten er hans mening om sannsynlighet for avtale med AZ godt over 51 % vel verdt å merke seg.

For meg var KB sin presentasjon av prosjektområdene til han og hans medarbeidere høydepunktet og det mest interessante ved podcasten. Jeg imponeres over hvor stor og mangeartet OCC sin forskning er, og de store mulighetene for at OCC vil komme opp med mange nye prosjekter som kan videreutvikles til kommersialisering ved etablering av nye (børsnoterte) selskaper eller legges inn i eksisterende, eksempelvis PCIB.

Det kan ikke være tvil om at det er dekning for å beskrive OCC som en av verdens ledende forskningsenheter innen kreft.

Fra fredagettermiddagens diskusjon vet dere at jeg er opptatt av at OCC og selskapene utgått fra OCC skal utvikles til en ny kunnskapsbasert norsk industri.

KB overbeviste meg om at OCC har kompetanse og forskningsbredde til å å være grunnmuren i en slik utvikling, men ting tar tid, presiserte KB – lang tid – fra forskningsoppdagelser gir forskningsprosjekter som kan føre til forskningresultater konverterbare til kommersielle medisiner/behandlinger. Flere 10-år er regelen – ikke unntakene – og han viste til flere eksempler.

Dette forteller meg at min visjon bare kan bli virkelighet dersom selskaper utgått fra OCC forblir norske og allerhelst også norskkontrollerte.

PHO ble etablert for 20 år siden og nærmer seg suksess. PCIB kan bli en kommersiell suksess innen måneder, men deretter ???

Jeg stoler på at Must, Myrlid m.fl deler min visjon og tar det samfunnsansvaret som OCC og bedriften utsprunget fra OCC fortjener!

11 Likes

Noe som kan bidra til å «speede» opp hastigheten på tiden det tar fra forskningsstadiet til en medisin er på markedet er ny, frisk kapital.

Tenk om PCIB hadde vært fullfinansiert, med flerfoldige milliarder «på bok» og hadde hatt mulighet til å realisere en rekke nye prosjekter, helt på egenhånd.
Det hadde jo f.eks. vært fantastisk om PCIB kunne startet opp et nytt prosjekt med hode/nakke NÅ, og ikke om 3-5 år, etter at gallegangskreft er «i boks» og inntekter derfra har begynt å strømme inn.
Og også om de NÅ, parallelt hadde hatt kapasitet og økonomiske muskler til å utvikle egne vaksiner innen FimaVacc.

NÅ!

Dessverre er situasjonen en helt annen, men det kan endre seg drastisk dersom f.eks. Astra Zeneca eller andre Big Pharma sikrer seg hele eller deler av FimaNac for 40-100 milliarder.

Selvsagt burde en del av løsningen vært at den norske stat investerte milliardbeløp i norske biotek-selskaper, med ambisjon om å skape en stor norsk næring og tusenvis av norske arbeidsplasser i fremtiden, men dessverre ser det ikke ut til at noe slikt vil skje de neste ti årene.

Derfor tenker jeg at kanskje hele eller deler av PCIB bør selges ut av landet, for å kanskje på sikt brøyte vei og tilføre ny kapital til andre norske biotekselskaper.

Samtidig må jeg si at jeg forstår meget godt hva @nike prøver å fortelle oss, og jeg er tilbøyelig til å være enig i det aller meste han sier, men likevel tror jeg det er flere veier som fører til Rom.

Til slutt, nettopp derfor er det så enormt viktig at DERSOM PCIB blir solgt, så er det helt avgjørende at summen blir så høy som overhodet mulig!
Ikke for at vi PCIB-aksjonærer skal bli rikest mulig og sitte igjen med størst mulig personlig gevinst, men fordi mest mulig kapital skal finne veien tilbake til Oslo Cancer Cluster og annen norsk biotek. :crossed_fingers:

12 Likes

My words exactly!

1 Like

Kontorskuffen til Kristian Berg er proppfull av spennende prosjekter og teknologiske nyvinninger som skriker desperat etter finansiering.
I stedet blir de liggende å støve ned, og mange av dem risikerer vi at ikke engang blir påbegynt før Berg er blitt pensjonist.

Få ideéne og teknologien frem! Utvikle dem, bygg stor norsk biotek-sektor, hvor Oslo Cancer Cluster vokser til et stort maktsentrum innen internasjonal biotek-forskning.

For å få dette til trengs kapital.

8 Likes

Durable

Vi deler visjonen, men har litt forskjellige strategier for å virkeliggjøre den.

Det er ikke mange uker siden det ble debattert heftig om PCIB hadde kapasitet og kompetanse til å gjennomføre kompliserte forhandlinger om avtaler med store farmasiselskaper. Da var det Wacc det dreide seg om, nå viser det seg at Nac kan komme samtidig, kanskje først.

Per svarte at dette ble ivaretatt, bla ved å øke antallet ansatte, men jeg ble ikke beroliget av svaret. Til det er oppgavene ved å etablere forhandlingskompetanse som kan matche BF for stor til å kunne løses på få måneder.

Dette anser jeg som PCIBs viktigste oppgave å løse nå, men å vidreutvikle selskapet til å bli en viktig del av en voksende norsk farmaindustri vil kreve vekst på flere områder. Dette kan løses når økonomien er til stede, men det kan ikke løses over natta.

Får Einarsen rett i sin vurdering vil Nac gi PCIB kapitalen som trenges, både for å etablere flere produktområder, f.eks H/N og for å bygge opp den administrative kapasiteten som vil kreves. Dette selv om det bare blir avtaler om Nac, og ikke salg av Nac.

Alternativet, salg av PCIB som er ønskescenario for de fleste på strengen, vil gi mer penger i banken, men skyve min og din visjon inn i fremtiden for et ukjent antall år.

3 Likes

Vet ikke helt om jeg skjønner resonnementet her, @nike .

Du kan nok ha rett i at et flertall av forumistene har oppkjøp av hele selskapet som sitt drømmescenario. Men jeg kan ta feil.

Det er ikke mitt drømmescenario, men samtidig erkjenner jeg at sannsynligheten for det utfallet er nokså stor dersom AstraZeneca eller annen gigant er villig til å betale en fair pris.

Det er flere ting som taler for at det kan komme til å skje. For det første er det typisk norsk. Ingen andre kimer til et større norsk farmasøytisk selskap har så langt blitt til noe mer enn en bare en kime.

Så er det gjerne slik at svært mange aksjonærer gjerne ville kaste alle aksjene sine og gå i taket om det skulle komme et bud tilsvarende 1 000-1 200 kroner per aksje. Jeg er ikke en av dem.

Nærmest på orinsipielt grunnlag vil jeg aldri takke ja til et første bud. Det vil i en slik setting, av liebhaberen, nærmest alltid forstås som at man har bydd mer enn nok. For her ligger det opplagt et prutningsmonn inne.

Men la oss nå se. AstraZeneca har drøye tre uker på seg til å fullføre sine prekliniske tilleggsstudier. Parallelt er flere andre store aktører nå godt kjent med den pågående “datingen” mellom den svensk-britiske farmagiganten og PCIB. Seinest ved Q4-presentasjonen bør vi få vite “hvor landet ligger”. Her er det trolig flere som begynner å få det travelt.

Min visjon om å få lov til å delta i framveksten av en ny, betydelig bioteknologisk næring her i landet, er dessverre død. Dertil er kunnskapsnivået og ambisjonene innenfor norsk storkapital og blant ledende politikere altfor lavt.

Sannsynligheten for at aksjene mine blir tvangsinnløst, er nok dessverre derfor høy. Etter dét eventuelt har skjedd, vil nattesøvnen bli bedre om jeg i det minste har stritta imot et bondefangeri.

14 Likes

Spennende “innledningsforedrag” nike, men jeg er ikke helt på linje med din tolkning av Jonas sine uttalelser om sannsynligheten for at hele PCIB skal bli solgt. Han konstaterte at AZ matcher PCIB på to av tre forretningsområde, men var litt usikker på Vacc. Så var han inne på at man måtte prissette hvert forretningsområde og at dette selvsagt er en utfordring. Så var de også inne på Biontech og det var da ordet “budkrig” dukket opp. Så må vi også huske på at Jonas kanskje vet mer enn han sier, men også at M&A-delen av OCC sine selskaper ikke er hans fagområde. Så vet vi heller ikke hva AZ tenker, kanskje har de også bruk for Vacc eller har en samarbeidspartner som har det. Det blir iallefall noen spennende uker og kanskje måneder fremover.

7 Likes

De 3 delene av PCIB overlapper hverandre. Det blir mye enklere for AstraZ å kjøpe hele PCIB. Også mht patenter etc. Dessuten er trolig Fimavacc den delen med minst verdi.
Ved å kjøpe hele unngår man jus-problemer og AZ får hele teknologien alene.
Da kan de beholde alle ansatte til å jobbe videre for seg, med fete lønner og “uendelige” budsjetter (sammenlignet med i PCIB). Hvis de bare kjøper Fimanac blir nøkkelpersonene igjen i PCIB.

4 Likes

Tror det er ryddet litt i eierstruktur nå. De som ikke har mage til å bli med har sikret seg og fått sjelefred. Ikke robotene. Intro til helgen handlet om tiøringer. Robuste eiere er det som skal til for å vise interessenter at vi ikke er på bingo.

5 Likes

Är det en rutin här på TI i PCI för när och hur ni hämtar aksjonær lister ?
Ev fel tråd

Fulgte ikke godt med i timen, men ble fortalt at åpenhet og lik tilgang til informasjon om aksjemarkedet var tillitsvekkende. Men tror reguleringer støtter at innsikt i eiersammensetning ikke skal deles live. Dataene er jo der.

Var det ett svar på min fråga?