Diskusjon Triggere Porteføljer

PCI Biotech Fundamentale Forhold (PCIB)

pcib_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007f36693ef3b8>

#274

Det er ikke slik at dette er en “bestilling” fra PCIB. IDMCs rolle følger av regulatoriske krav. Komiteens første oppgave er å sjekke at de åtte første pasientene som er blitt behandla to ganger, ikke representerer noe sikkerhetsproblem (safety and tolerability). Seinere vil komiteen kunne tilrå overfor EMA og FDA at kontrollarmen kuttes dersom forskjellen i effekt mellom de to armene er betydelig.


#275

En innvilgelse skal gjøres på grunnlag av pivotalstudien, så det kommer ikke til å skje at den avbrytes før den er påbegynt (med mindre det kommer uforutsette safety-issues).
Og der kommer vi inn på poeng nr 2 og det er at det er ikke utført behandling mange nok personer til at safety-kravet er tilfredsstilt.

Det som kan skje ved ekstremt gode resultater er at IDMC anbefaler å avbryte kontrollarmen av etiske hensyn (kanskje om 18-24 mnd) og videre be Pcib innrullere resterende pasienter i armen med pci-behandling. Dette betyr heller ikke at produktet er klart for salg, men er jo en veldig god tilbakemelding som antagelig vil oppmuntre firmaet til å søke om AA raskest mulig - det kan ta noe tid å skrive denne og det kan også være de må vente inn noen resultater/avlesninger selv om kontrollarmen er stengt. Forutsatt at FDA ikke finner noe uregelmessigheter i søknaden vil så denne kunne godkjennes.
Men det vil altså fortsatt gå en stund fra tidspunktet kontrollarmen eventuelt avbrytes og til firmaet kan selge produktet i markedet (tipper en plass mellom 10 og 18 mnd)

Jeg ville ikke forventet noen godkjenning før tidligst H12022 selv med en veldig positiv utvikling/best-case og antagelig noe senere. (Innrulleringstakten til studien vil selvfølgelig kunne påvirke dette noe).
That`s my five cents, anyway…


#276

Takk for svar til deg @TyrionIV…og andre lenger oppe i tråden.

La oss leke litt med tanken på at kontrollarmen stoppes:

Vil ikke det måtte børsmeldes? Vil ikke da FimaChem de facto tre inn på banen som SoC? Og vil ikke da diagnostiserte GGK-pasienter som fanger opp denne informasjonen forlange off-label behandling med denne metoden? Med andre ord: kan terminering av kontrollarm føre til en tidligere (om enn moderat) inntektsstrøm til PCIB…?

Er ute etter faktakunnskap fra den som måtte ha kjennskap til lignende case…anyone?


#277

Ambefaler IDMC å stoppe kontrollarmen før planlagt interimavlesning vil de måtte slippe data tidligere enn ved den planlagte interimen ved 120 rekrutterte pasienter.

Selskapet vil da kunne bruke underlaget fra IDMC til å søke om AA.

Når jeg får tid kan jeg lage en sensitivitetskrysstabell med rekrutteringshastighet og forskjell mellom armene.

Output i tabellen blir da tidspunkter for avbrytelse av kontrollarmen.


#278
  • Jo, dette vil bli børsmeldt om det skjer (og er i mine øyne en gigantisk trigger om det skulle skje – en nesten bombesikker indikasjon på at medisinen kommer på markedet)
  • Nei, den kan ikke bli standard of care før en evnt godkjennelse og behandling av søknaden om AA er ferdig.
    Mulig noen vil kontakte selskapet i håp om å få bruke pci-teknologien, men tror det blir lite eller ingen inntekter. Pasienter må eventuelt finansiere dette på egenhånd. (vet ikke en gang om det er lov å tilby denne behandlingen uten at det foreligger en godkjennelse gjennom AA)
  • Off-label behandling er behandling med godkjente medisiner i andre indikasjoner enn de er godkjent/anbefalt for. (ikke med medisiner som ikke er godkjente)

“Å leke med tanker/what if-scenarier” hører vel for øvrig mer hjemme i småprat-tråden synes jeg.


del opp dette emnet #279

6 posts were merged into an existing topic: PCI Biotech Småprat 2019 (PCIB)


#280

Litt kommentar til dette.

IDMC kommiteen er en rådgivende kommite som har full innsikt i dataaene løpende. Kommiteen er sammensatt av Pcib. Den består av en topp kliniker fra EU, en topp kliniker fra US, og en topp statistiker.

Kommiteens funktion er å “passe på” pasienterne, og se til at studien går riktig for seg. Kommiteen kan til en hver tid rådgive om forandringer i studien.

Hvist vi så ser for os den mulighet at det blir en stor forskjell på kontroll armen contra Amphinex armen, og den blir så stor at kommitene anbefaler at man enten stopper kontroll armen eller at man stopper hele studien, begge ting er nemlig fullt muligt.

Da vil Pcib ta kontakt til både EMA/FDA for å forhandle på plass en CA/AA. Det tok jo ganske mange måneder for Algeta, men jeg tror ikke det vil ta så lang tid for Pcib. Både fordi de har fått CA/AA pathway, samt at det pr. idag ikke finnes noen godkjent behandliger på området.

Jeg anser en full stopp av studien som ganske sannsynlig, det vil primært bygge på statistisk signifikant forskjell i de to armer. Men jeg tror også at det forløp Pcib har vært igjennom med EMA/FDA har gjort dem trygge på at dette kan være muligt.

Jeg kan i øvrigt forstå at Hr. Falck i Artic er enig i min bull case, han sier nemlig også at det kan være muligt for Pcib å være på markeder sist i 2021 (bull case).


#281

Bare en liten heads. Av det jeg har lest så forstår jeg at slike komiteer foretar avlesninger på gitte intervaller, ikke løpende som du skriver.

Har du noen eksempler på dette? Og ved hvilken N foretok man i så fall stoppet?

Du har overhodet ikke belegg for denne påstanden. Til nå har man behandlet 4 pasienter med pivotaldosen, og du hopper herfra til at terminering av hele studiet er sannsynlig. Det er så luftig at man blir helt ør…


#282

Det å holde gallegangen åpen er i seg selv verdt mye og kan føre til forlengelse av livet.
Kanskje dette punktet i seg selv retferdiggjør bruk av metoden. (quality of life)

PCIB har ellers gjordt avtaler og er klar til produksjon av amphinex.
Dette er et enkelt produkt å produsere og lagre.
Skulle tro dette kunne spille inn når en samenligner tid til markedet med algeta som vel må sies å være langt mere komplisert å fremstille / lagre.
Algeta fikk vel også drahjelp av “quality of life” delen.

Hva skjer dersom kontrollarmen stoppes tidelig i prosessen med bevis-underlaget for abscopal effekt.
Kan dette påvirke om en får signifikante verdier eller ikke?
Nå er vel abscopale verdier ikke en del av selve studien men noe selskapsinternt men det hadde vært veldig alrigth og kunne vise til dette fenomenet og at det skjer under laser og ikke radioaktiv bestråling.

lykke til


#283

Da er Sjoerd på plass:

http://pcibiotech.no/scientific-advisory-committee/

:pray:


del opp dette emnet #284

2 posts were merged into an existing topic: PCI Biotech Småprat 2019 (PCIB)


#285

Jeg mener at hver 3. måned er vanlig. Så ganske løpende kan man vel si?

On average, RCTs recruited 63% (SD, 25%) of the planned sample and stopped after a median of 13 (interquartile range [IQR], 3-25) months of follow-up, 1 interim analysis, and when a median of 66 (IQR, 23-195) patients had experienced the end point driving study termination (event).

Fant disse data i et litt eldre review (2005): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16264162

Vi har ikke så mange pasienter behandlet, men flere en 4 i doser som gir effekt. Kvaliteten av dataene, dvs. antall som fikk CR og OR, styrker tiltroen til dataen, selv om det er vanskeligere å kvantifisere hvor mye sikrere man blir. CR er veldig veldig uvanlig med standard of care. Jeg vil ikke uttale meg om hvor sannsynlig det ene eller andre er. Jeg tror i hvert fall at man ser en signifikant statistisk forskjell mellom gruppene ved interim, alt før det er champagneproblemer som man sier på nanotrådene :slight_smile:


#286

Takk for svar! Slik jeg forstår det, så er ikke dette terminering av studier hvor legemiddelet går direkte til godkjenning, slik som skissert ovenfor her. Det vises også i konklusjonen:

RCTs stopped early for benefit are becoming more common, often fail to adequately report relevant information about the decision to stop early, and show implausibly large treatment effects, particularly when the number of events is small. These findings suggest clinicians should view the results of such trials with skepticism.

Ja, i sammenligningen med standard of care er det åpenbart sterke og signifikante data. Mitt ståsted at avstanden mellom dataene vi har i dag til en formell AA er formidabel sett med FDAs øyne. Den laveste populasjonen som noen gang har gitt AA ligger på 50-tallet…


#287

Hei,
Ligger analysen til Artic tilgjengelig på nettet?


#288

Nei. Jeg tror også man skal regne med en periode mellom studiet endres (foreksempel kontrollarmen diskontinueres) til godkjenning foreligger. Hvor lang tid vet jeg ikke, AA pathway vil kanskje bidra positivt i et sånt scenario.

Det vanligste er tross alt at studier som avbrytes pga. benefit (og har interim planlagt) avbrytes i forbindelse med eller tett på interim. Så det er vel fornuftig å holde fram dette som base-case for sin investering :slight_smile:


#289

Godt Glein,

Og som du sier sammenligningen med standard of care er det åpenbart sterke og signifikante data.

Nå er det ikke godkjent behandling på denne indikasjonen. Det gjør interim meget interessant. Populasjon er viktig men gitt tilsvarende data som er per i dag og utregning @Investor vil ikke komité bruke annet enn sunn fornuft og statistisk signifikans.

Avstanden er ikke formidabel når det ikke foreligger godkjent behandling og statistisk signifikans er klar tale anyway.

Kan trøste deg med en ting Glein, jeg blir ør av de per i dag gode resultatene som PCIB leverer.


#290

Ja, dette er også min oppfatning. Det er ikke tilfeldig når FDA/EMA legger inn en interimanalyse. Nemlig når N og data er av en såpass størrelse at de finner dataene signifikante nok.


#291

Alltid greit å få en tungvekter med på laget.

Dette må vel forstås dithen at der burg ikke bare arbeider innen fimaVACC men innen hele spekteret til Scientific Advisory Committee sine arbeidsoppgaver.

Sinnsykt bra at en av toppene innen imunterapi forskning worldwide etter å ha engasjert seg for PCIB innen fimaVACC tar skrittet helt ut og blir en del av PCIB.

Helt vanvittig.

Det må vel være tillatt å uttrykke litt begeistring rundt dette?
Vedkommende hadde aldri gått inn i PCIB sin organisasjon som medlem i Scientific Advisory Committee dersom der ikke foreligger noe serdeles spennende.
Han sitter jo midt oppi prosessen rundt fimaVACC og er den som samler og tolker datamengden fra den kliniske studien.

Hva er det der burg ser som ikke markedet oppfatter.

Der er jo simpelten bare gode nyheter fra dette selskapet.
Den påstanden står jeg ved.
Neste melding fra selskapet kan meget godt være å sammenligne med et :zap:

Burde vært børsmeldt

Lykke til


#292

Man stanser ikke en studie på grunn av positive resultater i dette tilfellet, da avslutter man heller kontrollarmen slik at alle får behandling. De stanser derimot studien hvis behandlingen som testes ser ut til å gi verre utfall for de som behandles enn kontrollarmen. Så i PCIB tilfelle er det kun at kontrollarmen innlemmes i behandlingsarmen som er aktuelt. Dette er rett og slett fordi de trenger data, det er jo vanlig med krav om enda en studie etter man får AA også. Da er det ingen grunn til å stoppe en studie for tidlig slik at de sitter igjen med mindre data, AA kan de søke om uansett om studien kjører eller ikke.


#293

Her er vi ikke helt enige. Det er nemlig Pcib som kjører studien og indsetter IDMC komiteeen.

Hvist Pcib beslutter at de på bakgrunn av IDMC kommiteens anbefaling har data som er sterke nokk til å få markedsadgang, så kan de stoppe studien og presentere disse for EMA/FDA. Det kan også legge et trykk på både EMA/FDA om en rask behandling CA/AA.

Jeg skal dog understreke at det langt fra er sikkert at det vil bli sånn, det er min rene spekulasjon i hvordan er bull case kan se ut.