Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

PCI Biotech Fundamentale Forhold (PCIB)

pcib_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007ff291f25630>

#125

Dette innlegget ditt synes jeg er veldig relevant og interessant for både NANO og Pcib sin del. :+1:


#126

This what I wrote few months back:

“So luckly, I (we) have Susane who did the work for me (us) projecting peak sales for fimachem in 2026 at 2.219 billion NOK, so this x3/37million shares gives a share price 180 NOK per share”

This is PCIB valuation when fimachem is in pivotal phase based on the rule of thumb we discussed before

Original post @

Good luck


#127

That’s fine, @StockDZ. But as I remember it you were also the one who first posted the link to The Motley Fool article. Anyway, I revealed my fascination by this model at first sight both for its simplicity and its statistical / empirical basis.

Since Arctic Securities (Susanne Stuffers) published its updated analysis last October we have received the only real clinical news through the entire 2018, i.e. the fact that the predefined six patients had passed the safety window. At least that should have a certain (even though small) influence on the Likelihood of Approval.

By the way, I wonder where P53 (the fund Stuffers now rules) will allocate its investments.


#128

May be nektar therapeutics. Just follow her twitter account to get an idea

https://mobile.twitter.com/SanneStuff?ref_src=twsrc^google|twcamp^serp|twgr^author


#129

Mulig det, men jeg vil bli svært overraska om ikke Stuffers etter hvert tar inn ett eller flere av de lovende, og til dels grovt underprisa, norske utviklingsselskap i bioteksektoren.

Vi får følge med.


#130

Ang oppsiden i antall pasienter som vi diskuterte. Ser ut som om oppsiden har slått til for i protokollen er det skrevet inn eksplisitt dette:

  1. Biliary lesion causing bile obstruction that requires stenting and is accessible for PCI light treatment (i.e., extrahepatic CCA [perihilar or distal] only;

samt

  1. If metastatic, metastases must be limited to the liver parenchyma only and/or restricted only to the local lymph nodes with peritoneal engagement locally within close proximity to the hepatoduodenal ligament;

#131

Takk, @Investor.

Veldig interessant. Da får @Larsmkn, @Bra_Britt og andre med nødvendig innsikt trå til. For alle beregninger - uansett metodisk tilnærming - er dette superinteressant.


#132

Jeg tror mange av de pasienter med spredt gallegangskreft kommer inn under disse inklusjonskriterier.

Cholangiocarcinom sprer seg langs med galleveiene inkl. de vaskulære strukturer. Så lymfeknuter omkring det hepatoduodenale ligament regnes som stasjon N1 (lokalavansert sykdom).

Men de skriver: ‘‘and/or restricted only to the local lymph nodes with peritoneal engagement locally within close proximity to the hepatoduodenal ligament’’.

Således kan man nok inn regne lymfeknutene langs omentum minor og langs portal venen og leverarterien. Hvilket passer med den typiske spredningsveien.

Organmetastaser er begrenset til leveren. Leveren er det typiske setet for organmetastaser ved sykdommen. Mere sjeldent kan man se spredning til lunger og binyrer. Enda mer sjeldent til skelettet. Så de aller fleste med organmetastaser vil inkluderes her.

Den største gruppen som faller bort under disse inklusjonskriterer er de med metastatisk sykdom med involvering av lymfeknuter i peritoneum fjernt fra lever og/eller retroperitoneum og/eller peritoneal carcinomatose.

Hvis jeg skal gjøre et anslag så vil kanskje 60-70% av pasientene med metastasert sykdom kunne inkluderes under disse kriterier. (Dette er kvalifisert gjettning)


#133

Virker logisk at UK ennå ikke med og få i USA skyldes konkurranse. Det viktige er rask innrullering ikke hvor den er. De skal uansett bare ha ca 40 sites.


#134

Jeg synes det er rart at UK ikke er med når det tidligere har vært tilsynelatende velfungerende sites der. Dr. Richard Sturgess i Liverpool har tidligere inkl. og behandlet flere pasienter, samt skrevet artikler og uttalt seg på veiene av selskapet. Litt besynderlig at man ikke inkluderer en site som allerede har know-how og erfaring? Men mye kan ha skjedd som vi ikke vet om, så det finnes sikkert gode grunner.


#135

Tenker at det muligens er den skuffende innrulleringstakten i extensionstudien som har vært utslagsgivende? Om man ser at sites ikke funker er det vel like greit å kappe tauet.


#136

Det kan hende! Det har jo gått trått nå med ekstensjonsstudiet. De var kanskje missfornøyde.

De kanskje nevner noe om dette på q4 presentasjonen.


#137

Ja, man får se. Men UK er vel kanskje litt spesielt i disse Brexit-tider. De var vel spesielle før også, og styrte vel i stor grad sin egen skute der borte.


#138

Ja, strategiske overveielser i forbindelse med Brexit kan også ha vært utslagsgivende. Sikkert flere faktorer med i spillet her.


#139

Vi får nok svar på dette til uken hvis vi spør på Q&A seansen.


#140

Nei, beklager det gjør vi ikke,


#141

Takk Britt for alle dine gode innlegg!


#142

Hvis vi spør spesifikt om UK? Det synes jeg vi kan få et ærlig svar på


#143

Kan være at det delvis har med rot fra dem sin side i forhold til rekrutering, men kan også være at de har priorterte andre land/sites siden de fortsetter og har studie gående der likevel. De har nok sites nå uansett til å dekke behovet for pasienter, og da er det vel egentlig greit å spre det litt videre utover.

Kvartalspresentasjonen som kommer til onsdag må være en av de meste spennende på lenge.


#144

I det vi går inn i en ny børsuke med kvartalspresentasjon og forhåpentlig interessante oppdateringer, vil jeg bare kort rekapitulere fra opptakten til ny verdivurdering som vi begynte på i uka som gikk.

I kvartalspresentasjonene de siste to-tre årene har ledelsen vist til den seinere ofte omtalte artikkelen fra LifeSciCapital Capital og anslått at et behandlingsløp for inoperabel gallegangskreft kan oppnå en pris lik eller over 100 000 USD.

I Arctic Securities’ siste analyse opererer Susanne Stuffers med 150 000 USD som sannsynlig pris i USA (den halve i EØS). I et innlegg for noen dager siden trakk @Snoeffelen fram et eksempel for et annet legemiddel hvor prisen i USA var satt til 500 000 USD. Fortsatt godt innenfor det prisintervallet som nevnte artikkel dokumenterer for orphan drugs i den sjeldne enden med hensyn til incudensrate.

Hvor i dette vise prisintervallet havner, vil helt og holdent avhenge av hvor god PCIBs behandlingsløsning vil vise seg sammenlikna med dagens standardbehandling.

Det er her den store spenningen ligger. For ikke bare kan vi havne nær sagt hvor som helst mellom 80 000 og 800 000 USD (for å være på den sikre sida), overbevisende høy effekt vil også påvirke mulig markedsandel - og da ikke bare for “on label” bruk, men svært sannsynlig også for “off label” bruk. En slags eksponesialfunksjon med andre ord.

Åtte uker etter at PCIB endelig kunne melde at de nødvendige seks pasientene hadde passert sikkerhetsvinduet, hva skulle nå stå i vegen for at vi på onsdag får en kvalifisert guiding for når effektdata fra den utvida delen av fase l/ll kan ventes.

Innenfor gallegangsstudien er dette uten tvil den potensielt mest kursdrivende oppdateringen vi kan vente det nærmeste året - minst.