Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

PCI Biotech Småprat 2019 (PCIB)

pcib_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007ff295e128e8>

#244

Det vil bli tatt et større volum med blod (et tillegg på 162 ml over ca. 6 mnd) i den utvidede fase I delen for å se på mulige immune effekter av PCI behandlingen og farmakokinetikken ved andre gangs PCI, samt at det tas blodprøve for analyse av platinum før og etter andre gangs PCI behandling.

Hmmm, hva gjør de om de har sett immune effekter i extension studien? Er dette grunnen til utsettelsen om Einarsons eksempel om publisering og patenter skal slå til.

Husker jeg rett mener jeg Einarson også sa noe om det var vanskelig å ikke si noe når dette var tilfellet. Men han kan da ikke vite noe om dette gjelkder Pcib, men han har kanskje mistanker pga av alle utsettelsene?

Får det ikke til å stemme siden innrulleringen faktisk har vært veldig sen. Om de ikke stoppet den opp pga immunerespons på de første pasientene og at den som ledet studien skulle få skrive om dette med en gang. Noe som er lite trolig. Men vi kan vel ikke helt utelukke det.


#245

PCIB har så langt med seg et enstemmig REK.

Det er bare å glede seg til fortsettelsen, selv om det er frustrerende å vente på de gode nyhetene…

Lothian


#246

I følge Sørlendingen, som mange her kjenner til, så pågikk/pågår det et studie ved Radiumhospitalet, preklinisk mener jeg, hvor de undersøkte dette med abscopal effekt i forbindelse med behandling av fimaCHEM.
Dette har vært diskutert før med innspill fra en virolog. Nå undersøkes også pasientene i extension studiet for mulige abscopal effekt.


#247

Svaret på dette er ganske enkelt å greit ja :slight_smile:


#248

Og det skal med i PF2 (skal pasienter med spredning med)og da blir det vitenskapelig bevist.


#249

Don’t know what to say, but a message about today’s presentation with a copy of the presentation to read through would have been really appreciated. Our friends in BerGenBio will be presenting half an hour after Pci biotech but yet they had a message + presentation published and even a link to live webcast, I call this a professional and respectful approach, welldone BerGenBio :+1: and sorry Pci biotech :-1: you could have done better here

https://www.bergenbio.com/investors/presentations/


#250

Jeg tror vel de vil legge ut sin presentasjon kl 18.30, senest, så fremt de skal presentere noe.


#251

Det er da ikke noe nytt at PCIB ikke er “best i klassen” mht presentasjoner og dekning av det som skjer i selskapet.
Se bare på kvartalsgjennomgangene som foregår uten “video-dekning”.

Slik er det bare og slik har det alltid vært i PCIB.

Men der er en del av oss som er mere opptatt av hvor gode produktkandidatene er og hva som er oppnådd så langt.

Så PCIB er innpint til beinet for å få mest resultater av kapitalen så får en heller bære over med at en går inn i en lett depresjon når en besøker hjemmesiden til selskapet.

Så velg selv hva du vil satse på , resultater eller briliant presentasjon.

Så var det disse utsettelsene da…

FimaCHEM:

Er det ikke interressant i det hele tatt å dvele ved hvorfor disse skjer?

*Hva har PCIB oppdaget
*Hvilke bedringer kan oppnås gjennom gjentagende behandlinger
*Skyldes noen av forsinkelsene red flags
*Ascopal virkning , påvirkes denne av dobbel behandling
*osv

Her har vi et selskap som ligger helt i teten internasjonalt som kan gjennom sin forskning og utvikling komme opp med løsninger på kreftgåten og andre infeksjonssykdommer og dette forumet klarer ikke å fokusere på annet enn forsinkelser…ikke om de er skapt av positive forhold men kun forde de er til…jeg gremmes.


#252

hvis de presenterer noe nytt (som jeg tviler på st de vil gjøre) vil det være naturlig at en eventuelt børsmelding kommer i morgen tidlig, etter presentasjonen.

Dersom det ikke presentere noe nytt, kunne det kanskje vært en ide å sende mail til selskapet og spørre hvilken tankegang som ligger bak, gitt at BergenBio velger å legge seg på en annen linje. Det virker jo som om det er direkte sammenlignbart.


#253

Evt. kan du sende en mail til BerGen Bio og spørre hvorfor de legger seg på en annen linje enn PCIB…
Det viktigste er vel at det enkelte selskap er nogenlunde konsekvent i sin IR kommunikasjon, ikke om den er lik et annet firma? :grinning:


#254

I want both results and information and not necessarily in an “eye catchy” format or video.

No or inadequate information for me means no control on my investment. As long as there is a presentation made public the shareholder has the rights to know about it and its content. Are we not part owners here?

Someone may argue that there probably not be anything new in the presentation, “nothing new” is still an information and for some this is still valuable to judge on progress.

For this San Francisco presentation, remember that the company opted for a 30 mins presentation while there were still cheaper options with shorter time. 30 mins, this is how much PW spends in the quarterly presentation excluding QA session.


#255

Vel, PCIB har såvidt eg kan se offentliggjort showcase presentasjonen dagen etter den har vært holdt de 2 siste årene.

Walday og co vet meget vel at alle higer etter fimaVACC fase I og oppstart PF2, så hvor de enn beveger seg og presenterer seg, så må de regne med disse forventningene.

Lothian


#256

Enig i at det er viktigere at selskapet er konsekvent i sin IR kommunikasjon. Jeg hadde dog foretrukket at PCIB gjorde på likt vis som BergenBio (med mindre det er en god grunn til/de kan bare børsmelde i etterkant)


#257

Vi som fulgte selskapet gjennom hele 2016 (og for noens vedkommende også før det), erfarte at den endelige beslutningen om å satse på at gallegangsstudien kunne fullføres ved en pivotal fase 2, skjedde tidlig på høsten 2016.

Konkret framsto dette som en attraktiv mulighet da resultatet fra den eksterne ekspertavlesningen av de fire kohortene i doseeskaleringsstudien forelå noen dager inn i september. Før det hadde det utvilsomt vært sonderinger overfor EMA og FDA.

Medio oktober samme år forelå resultatet fra de fire kohortene på lesjonsnivå. Disse ga et godt grunnlag for å høyne ambisjonsnivået enda et vesentlig hakk opp. Det vil si en pivotal fase med dobbel behandling.

Gjennom den videre dialogen med de samme regulatoriske myndighetene ble det meisla ut et opplegg for en utvidelse av fase l/ll-studien for å forsikre seg om at sikkerhet og tolerabilitet ikke skulle stå i vegen for dobbel behandling. Noen dager inn i august 2017 ble den første pasienten behandla.

Fire og en halv måned seinere hadde fire pasienter blitt behandla. Samtidig kunne ledelsen stolt melde at en i hovedtrekk var enig med EMA og FDA om studieoppsettet for en pivotal fase basert på dobbel behandling.

Studien skal være randomisert - og ikke minst; FDA og EMA stilte i utsikt de høythengende privilegiene Accelerated Approval resp. Conditional Marketing Approval basert på en undervegsavlesning.

Resten er nær historie.

Så her står vi nå; solid fundert for en medisinsk suksesshistorie og med legio muligheter for nye prosjekter innenfor fimaCHEM.


#258

For en gangs skyld fornemmer jeg at forsinkelser er positivt, både i forhold til FimaVacc og FimaChem. Gitt forklaringene til JE. Den mannen virker å være svært godt orientert til ikke å være i innsideposisjon…


#260

For meg er det ikke selve forsinkelsene som gir frustrasjon eller irritasjon.
Ting tar tid i denne bransjen, og det er helt OK.
Jeg tror, og håper, også at årsaken til forsinkelsene er positive.

Det som derimot provoserer meg voldsomt er hvordan Per Walday og selskapet håndterer dette.

For pokker, begynn å vis EIERNE av selskapet litt respekt!
De MÅ begynne å treffe bedre på guiding, og når de ser at de bommer, så MÅ de informere markedet om dette.
Hvis ikke er de nødt til å finne seg noe annet å drive med.

Et børsnotert selskap kan rett og slett ikke operere på den måten PCIB gjør nå.


#261

Flemming Ørnskov, ex board member at Pci biotech and ex-chairman of the board of Santaris (sold to Roche), now he is leaving his CEO position at Shire (after take over by takeda), his future is not clear …

Probably too high profile for a Pci biotech management or board position? But certainly a very good one.

https://medwatch.dk/secure/Medicinal___Biotek/article11111280.ece?utm_campaign=MedWatch%20Middag&utm_content=2019-01-08_B&utm_medium=email&utm_source=medwatch


#262

Ja, det begynner å gjenta seg det vi har sett tidligere. Per guider og vi misforstår/feiltolker eller er det Per og Co som bare underinformerer markedet og/eller guider rævva?

Jeg tror personlig det er litt av begge deler…


#263

Nyhetstørke og kjedelige dager. I mens vi venter, en liten meningsmåling

Når får vi fimaVacc-resultater?

 • I morgen (9/1/2019)
 • Torsdag eller fredag denne uke (10-11/1/2019)
 • Neste uke (16-20/1)
 • Senere i januar (23-31/1)
 • Februar eller Mars
 • Q2 2019
 • 2 halvår 2019
 • 2020
 • Ved Q4 meldes det at resultatene er “imminent”…

0 stemmegivere

En til når vi først er igang.

Hvor stor økning i aktivert antigenspesifikk CD8 T-celle respons i blod får vi i fase 1 studiet i fimaVacc. Ref til side 15 i denne presentasjonen hvor prekliniske forsøk viste en økning på over 4000%( 44 ganger)

 • Ingen økning
 • 0-20%
 • 20-40%
 • 40-60%
 • 60-80%
 • 80-100%
 • 100-150%
 • 150-200%
 • Over 200%

0 stemmegivere


#264

Smeller snart nå🇳🇴