Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

PCI Biotech Småprat 2019 (PCIB)

pcib_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007ff28d8f8a18>

#305

Pci-teknologien fungerer, på alle tre plattformer, kanskje på bac også. Jeg har vært overbevist lenge og mister ikke trua pga forsinkelser.


#306

Helt riktig, forsinkelser forandrer ikke gode resultater eller Pci-teknologien :slight_smile:
Forsinkelser forandrer aksjonærlister :stuck_out_tongue: :joy:


#307

Dersom en forutsetter at fimaVACC har overbevisende og revolusjonerende resultater som “antydet” fra selskapet selv så er kanskje hvorledes selskapet publiserer materialet av stor betydning.

I ytterste konsekvens så er det snakk om en helt ny måte å behandle pasientene på.
Altså , ikke et enkeltstående preparat men store grupper.

Prøver et selskap seg med å publisere noe så stort så vil det vel bli angrepet på alle tenkelige måter av det etablerte.
BP vil ikke sitte å se på at verdiene deres kan bli forbigått og alt for tidelig “verdiløse”.

Derfor må PCIB ha en plan og alle svar klare slik at ved en potensiell overføring av resultatene fra mus blir med over i mennesket så må dokumentasjonen være klinkende klar og klare av med alle mulige angrep.

Er vi vitne til et paradigme skifte innen kreftbehandling?


#308

Å snakke om paradigmeskifte i kreftbehandling blir vel kanskje litt vel store ord, etter min mening.

FimeChem er på vei i pv2 studie med lovende resultater.
FimaVacc har gode resultater i mus, men PW sa vel at man ikke så like gode resultater i mus. Men alt i alt ser det lovende ut. Vi avventer fortsatt de konkrete resultatene. Så må det eventuelt utlisensieres.
Fra FimaNac, vet vi svært lite. Men positivt med vedvarende samarbeid.

Et paradgimeskifte innen kreftbehandling? Nei, tror ikke det. Men vi krysser fingerene for at det går veien og at PCIB kan bidra.


#309

Enig. Og jeg tror mer og mer at det er PCIB potensielle disruptive teknologi som er årsaken til at tiden drøyer ut. Og i så tilfelle er det bare å glede seg.

PW har jo selv uttalt at det er gode muligheter for å overføre fimaVACC teknologien fra mus til mennesker. Jeg antar at han ikke kommer med en slik uttalelse på Radforsk Podkast uten at han har belegg for den.

Og i så tilfelle står vi foran en sensasjonell melding fra PCIB. Vi har ingen garanti for at det er akkurat dette som ligger bak, men vi har svært gode indikasjoner. Så her stiger spenningen dag for dag.


#310

Blir veldig spennende å høre hva han «guruen» på Leiden mener om fimaVacc resultatene… :pray:


#311

@ufo, du kan trygt stryke “kanskje”. Selskapet MÅ presentere fase 1-resultatene fra vaksinestudien på en måte som aksjonærene og markedet forstår. Hvor godt er godt?

Det finnes i dag flere ulike leveringsløsninger for terapøytiske kreftvaksiner. @FiloD har i flere innlegg gjort rede for noen av disse, særlig om elektroporasjon. Levering ved hjelp av nanopartikler og modifiserte virus er andre.

Det vi trenger er en brei, oversiktlig sammenlikning / benchmarking for alle relevante parametere. Rask respons og sterk respons sier lite om vi ikke blir i stand til å forstå om fimaVACC har klare fortrinn framfor eksisterende teknologier og konkret hva disse fortrinnene betyr i termer av medisinsk effekt og kommersielle muligheter.

Nettopp denne utfordringen ble klart og tydelig stilt til ledelsen under den siste kvartalspresentasjonen. Så når resultatene en dag foreligger, får vi se hvor konkret og pedagogisk selskspet løser oppgaven.


#312

Han “guruen” fra Leiden (Sjuerd van den Burg) hadde aldri blitt engasjert om resultatene ikke var svært gode.
PW. har ellers uttalt at resultatene de så på mennesker ikke var fult ut like sensansasjonelle som på mus men “very, very promising”.

Eller når det gjelder resultatene fra FimaVacc så har vel ledelsen aldri uttalt at resultatene ville bli publisert før nyttår. De sa ved Q3 at resultane ville være klare, noe ikke betyr det samme som at de ville bli publisert før nyttåraften.


#313

Det er helt korrekt. I henhold til JE leksjon om hvilke klausuler forskerne har mhp rett til publisering, hvilke behov selskapet har for identifikasjon av funn som bør dekkes med patenter, i tillegg til den generelle kvalitetsikringen, så kan det ta flere måneder fra resultatene er klare hos forskerne til selskapet er i en situasjon der resultatene kan offentliggjøres.

Det er slett ikke rart at man innen dette investorsegmentet stadig hører floskelen om at TTT.


#314

“Sjoerd H. van der Burg, Ph.D., is a Professor in Experimental Cancer Immunology and Therapy at the Department of Clinical Oncology of the Leiden University Medical Center. He has extensive experience in tumor immunology and the immunotherapy of cancer, in particular the development of therapeutic vaccine strategies and the adoptive transfer of ex-vivo expanded T cells. He is specialized in the immunomonitoring of human T cell responses and is the current Chair of the Association for Cancer Immunotherapy Immunoguiding Program (CIP)”

der burg ser ut for å være rette person for PCIB


#315

Dette er resultater som helt sikkert skal publiseres i en vitenskapelig journal. Artikkelen må derfor gjennom fagfellevurdering som potensielt kan ta noen måneder. I tillegg går man gjerne til de største journalene først og hvis de mener at artikkelen ikke er “stor” nok for dem må man videre til en annen journal.


#316

Oftast får man tillbaka sitt manus till artikeln med synpunkter och/eller korrigeringar som skall göras innan artikeln godkänns för publicering.

https://www.nejm.org/media-center/publication-process


#317

Det laater flott i mine oerer Erna. Og haaper de treffer blinkskudd der. Men jeg har lest ett par ganger her paa forumet at PW muligens etterlyste tester med kortere eller lengre belysningstid? Da lurer man paa om dette betyr at han ikke er helt fornoeyd med resultatet, slik at vi kan paaregne nye test/studieforsinkelser som vi saa i IGGk studiet, eller om det betyr at han soker og finpusse noe som allerede er bra?? Dette er den eneste mlige uskyen paa himmelen jeg kan faa oeye paa i farten.


#318

3 uker til mulig nytt fra extension studiet:

Mtp på at safety er i boks, så er vel efficacy sjekket også.


#319

Safety kollas tidigare efter den andra behandlingen med fimachem än eficcacy som jag minns det. Eficcacy kollas vid 3 och 6 månader efter runda två med fimachem.


#320

Fra ESMO i høst:

image


#321

Her er vårens triggerliste, godkjentstemplet av @InVivo :slight_smile:
Fordelen med at de ikke holdt guidingen er at det pakker seg veldig til med triggere nå utover våren!
Sannsynlighetsskår og impact skår er subjektivt satt. Avtaler med penger på bordet er verdsatt høyere enn resultater fra studier alene. Jeg tror det er reelt, da dette i bunn og grunn dreier seg om at selskapet nå må bevise at de kan gjøre om lovende forskning til penger i banken.


#322

ja, starter den å gå så er det å bite seg fast og øke så godt en kan, selv små poster hjelper til mindre frie aksjer. :slight_smile:


#323

Denne linken passer vel best her? Noen med abonnement?

Immunotherapy has become a powerful clinical strategy for treating cancer. The number of immunotherapy drug approvals has been increasing, with numerous treatments in clinical and preclinical development. However, a key challenge in the broad implementation of immunotherapies for cancer remains the controlled modulation of the immune system, as these therapeutics have serious adverse effects including autoimmunity and nonspecific inflammation. Understanding how to increase the response rates to various classes of immunotherapy is key to improving efficacy and controlling these adverse effects. Advanced biomaterials and drug delivery systems, such as nanoparticles and the use of T cells to deliver therapies, could effectively harness immunotherapies and improve their potency while reducing toxic side effects. Here, we discuss these research advances, as well as the opportunities and challenges for integrating delivery technologies into cancer immunotherapy, and we critically analyse the outlook for these emerging areas.


#324

Triggerlista er fin den, @Investor. Jeg er enig både med hensyn til de åtte definerte triggerne og den vekta betydningen av hver av dem.

Skulle jeg nyansere litt, måtte det være på sannsynlighet:

Første pasient behandla i den pivotale studien vil jeg sette til 90 %.

At vi får med asiatiske klinikker og at vi får en asiatisk partner vil jeg tildele samme sannsynlighet (disse to henger ganske nøye sammen, tror jeg): Jeg setter begge til 25 %.

Avtale fimaNAc: 5 %

Avtale fimaVACC: 30 %

Så får vi se hva som går inn i løpet av halvåret.