Diskusjon Triggere Porteføljer

PCI Biotech Småprat 2019 (PCIB)

pcib_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007f36635d3b80>

#3288

Ja og som i Algeta gikk kursen mange 100% opp under fase tre toget. Det gjør LOA% og PCIB FPD verdt å vente på.


#3289

Eg tror vi er tett på oppturen, hold hardt på aksjene !


#3290

Hadde Algeta en partneravtale med Bayer verdt ca 5 milliarder kroner når fase 3 toget gikk?
Mao, du sammenligner epler og pærer.


#3291

Til en viss grad enig. Men er ofte slik at biotek i fase tre og får partneravtaler. Det er ikke gitt at PCIB ikke får partneravtale?

Ser du på biotek i fase tre er det generelt enorm oppgang. Selvsagt finne selskap som mislykkes i fase tre, men LOA% er gunstig i fase tre tog. Antagelig derfor biotek her i fase tre tog stiger så mye generelt?


#3292

Litt info fra bekjente som eg har som eg fikk nå.

Esti har fått forespørsel i dag på tlf, at det var observert de solgte litt i uken som gikk, og om de kunne være interessert i å selge mer, 50-100k . Da det var vanskelig å få volum, så ville de kjøpe for kunde.

De takket pent nei, men det betyr og at der er flere som vil inn nå, med volum.


#3293

#3294

These data reflect investment community’s excitement about buying into bonafide therapeutic innovation: new modalities unlocking potential cures, new products based on transformational biology, platforms that can produce multiple first- or best-in-class programs – all with an expectation of these new medicines having a significant impact on patients. And with the prospects of learning/confirming the level of that impact in early stage clinical trials: the small “n” but highly compelling efficacy results that can drive enormous upside.


#3295

Takk for info, longtrader!

Nå håper jeg folk kjenner sin besøkelsestid og holder hardt på aksjene sine!

La folk som vil inn bla opp!


#3296

Nuvel… Om du med det mener Pcib er det først selskapet i fase 3/pivotal fase 2 siden Algeta, så er vel ikke det helt korrekt.
Nano er nesten halvveis gjennom sin fase 3/piv fase 2 nå og vil være ferdig ganske mye tidligere enn Pcib ut fra de tidslinjer som er gitt av selskapene…
Pho hadde ferdig gjennomført fase 3 (med gode resultater) for 1-2 år siden uten at det har vært en “boom” i aksjekursend er ennå. (dog er det i Phos tilfelle snakk om diagnostika og ikke terapeutika… )

Jeg tror suksess i Nano i 2020-21 vil føre til en solid smitteeffekt og reprising også i Pcib som er neste selskap “in line” ift potensielt godkjent produkt på markedet innen norsk biotek, så jeg tror denne synergieffekten ikke skal undervurderes.
Det er jo ellers en del triggere i Pcib i år som jo kan gi litt effekt. Men den beste varige triggeren vil nok være en eller annen form for partneravtale med upfront - helst i fimachem (spesielt for Asia) men også i fimavacc dersom flere utlisensieringsavtaler til vaksinefirmaer (med aktuelle kandidater for utprøving i sen fase) og evnt prosenter av salg og kanskje noe kan skje innen FimaNac også…(?)


#3297

Som nevnt tidligere har vi småsparere en enorm force i denne aksjen nå.
Vi kan faktisk kjøpe på lave nivåer. Det kan ikke de store.

At noen fortsatt selger er en gåte av de skjeldne.


#3298

Mye tyder på mulig internasjonal suksess med Oslo Cancer Cluster selskap. Umulig å spå og stor risiko i biotek.

Liker svært godt PCIB. Flere plattformer hvor vacc og Nac med samarbeidsavtaler ikke prises inn. Fimachem og indikasjon førstelinje behandling ggk fullfinansiert kan slå Nano flr målstreken med produkt først i markedet. Er en komité her som ved gode resultater vil kunne avbryte gi AA.

Ikke minst leveringsteknologi plattformen til PCIB. Lite verdsatt i dag. Rart når det er det hotteste i biotek?!

Ta en titt i Forbes artikkel over! Dette er bare fakta fra observerte avtaler og verdsettelse geiran💪

These data reflect investment community’s excitement about buying into bonafide therapeutic innovation: new modalities unlocking potential cures, new products based on transformational biology, platforms that can produce multiple first- or best-in-class programs – all with an expectation of these new medicines having a significant impact on patients. And with the prospects of learning/confirming the level of that impact in early stage clinical trials: the small “n” but highly compelling efficacy results that can drive enormous upside.


#3299

Dette innlegget ble rapportert av nettsamfunnet og er midlertidig skjult.


#3300

Hvis det stemmer at det har vært en ringerunde så kan man trekke noen slutninger.

Hvem har de kontaktet først? Jo, selvsagt våre venner fra Holland.
Så har svaret blitt nei.
Det skal ikke selge mer. Noe som også forrige aksjonærutskrift viste.

Så har de ringt neste aktuelle på lista.


#3301

Nei, de kommer ikke til å slå Nano om Nano holder deres tidslinje - uansett om komiteen avbryter kontrollgruppen eller ei.
Det er misforståelse som er virker veldig utbredt her på forumet om at de ved denne eventualiteten er klar for markedet, men dette betyr altså IKKE en godkjennelse - de må UANSETT fortsette studien og få fram resultater som viser tilstrekkelig høy Pfs som kan rettferdiggjøre en godkjennelse før de kan søke om AA.
Det eneste er at tidsbruken av innrullering kan bli litt kortere om kontrollgruppen avbrytes…

Nano vil kunne søke AA neste år, Pcib antakelig 2022 – tror jeg…


#3302

Så eg gjentar oppfordringen; hold og ta tak og kjøp noen tusen hver på 25-tallet.

Alle vil vel opp av dalsøkket vi har befunnet oss siden august 2018?

Lothian


#3303

Ja, selger man sine PCIB aksjer nå er jeg redd man vil angre bittert før sommeren er her.:+1:


#3304

Lothian

Selvsagt
Tok 500 nå av ren plikt. Har kjøpt hver dag hele uka.

Den som ikke makter å se at vi er i nærheten av en bunn nå bør revurdere kraftig.


#3305

De har ihvertfall ringt Esti, og siden de så de hadde solgt i forgje uke så har de helt sikkert ringt Holland.

Men hvorfor slik hast, er jo aldri vært problem å få volum er min mening, om du bruker noen dager/uker.


#3306

Godt du skrev tror jeg…

Hvilke konkurrenter har PCIB før mulig mål?
Hvor mange konkurrenter har NANO.

Ser NANO prises til omtrentlig 2,5 milliarder. PCIB prises 1 milliard. 250% oppgang for PCIB før lik markedsverdi. Uansett dette blir umulig å vurdere noe fornuftig utfra. Man kan kanskje lese ut fra markedsverdi at PCIB ikke er priset til sine peers og svært lite ventes av positive nyheter for PCIB. Så feil kan markedet ta (får aksjonærer og pasienter håpe på).

Felles for NANO og PCIB er vel at de er fullfinansiert reg studie.

Når man ser dagens PCIB kurs er det trist at PCIB ikke ble enig med mulig(e) partner. Men oppsiden ved å lykkes er da in the END langt større for PCIB aksjonærer nå.

PCIB fimachem ggk (ODD, gitt pivotal fase II med mulighet for AA basert på interim resultater) er førstelinje behandling i en indikasjon hvor det i dag ikke finnes godkjent behandling. Det er ulikheter ved indikasjonene men også selvsagt likheter i det regulatoriske.

Ikke godkjent behandling for ind ggk fimachem RELEASE tror jeg veier svært tungt for komiteen dersom effekt og res fortsatt imponerer som tidligere.


#3307

Man skal ikke tro alt man hører Longtrader. Når det gjelde avbrudd av kontrollarm i fimaChem skal vi ikke se bort fra at komiteen ser på Pfs før de bestemmer seg. Dette er ganske så smart fordi en da får sikret at de to armene er sammenliknbare m.h.t. pfs. I så fall kan AA søkes «umiddelbart». At Nano får sendt søknad om godkjenning før Pcib, er det likevel ingen stor tvil om.