Diskusjon Triggere Porteføljer

PCI Biotech Småprat 2019 (PCIB)

pcib_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007f36745c5808>

#3308

Blir spennende å se hvem som kommer først til markedet! Og ikke minst om de først og fremst lykkes!

At PCIB har en indikasjon hvor det ikke finnes godkjent behandling er selvsagt heads up!
Konkurransebildet også lovende for PCIB!


#3309

Hva mener du, skal ikke tro at noen ringte å vil kjøpe aksjer? Det er faktisk helt sant, om de ikke bruker tilbudet så kan du få tlf Nr.


#3310

OK da kan vi slå fast at noen ringte Esti og sa de ville kjøpe aksjer. Det førte ikke til kursoppgang.


#3311

People come and go

https://endpts.com/breaking-popular-fda-commish-scott-gottlieb-has-handed-in-his-resignation/


#3312

Er jo en vanlig fremgangsmåte for å få et betydelig antall aksjer, å ringe rundt til utvalgte større aksjonærer. Men at denne mellomstore aksjonæren og kremmeren fra Ålesund skal være den eneste som har blitt ringt opp virker på meg litt rart. Jeg vet at flere større aksjonærer enn ham ikke har blitt kontaktet. Jeg tror ikke at du bløffer @Longtrader, men kan det være at noen har foret deg med alternative sannheter? F.eks. noen som gjerne vil selge seg helt ut for noen kroner mer?


#3313

Denne aksjen er steindau akkurat nå. 37k omsatt i dag. Her gjelder det å krysse alt man eier og har. Alle oppløftende innlegg har forsvunnet som dugg for solen.


#3314

Ja, det er mulig. Vi ser no fort om noe skjer på volumet😂

Uansett er det bare å kjøpe med begge hender på 25 mener no hvertfall eg.

God helg😀


#3315

Nå er det vel ikke noe nytt at interessen for farmasiaksjer hår i bølger, alt etter hvor mye informasjon som slippes ut.

I tilfellet PCIB var det uttalt fra ledelsen, samt forventet av matkedsaktørene, at det skulle komme ut info vedrørende fomaVACC i slutten av 2018. Nå skriver vi 9 mars 2019, og fortsatt er der ikke kommet noen oppdatering fra selskapet.

Det kan være helt naturlige årsaker til at informasjonen uteblir. JE i RadiumPodcast har tidligere redegjort for prosessen rundt offentliggjøring av forskningresultater og de forskjellige aktørene som er inne i en slik prosess.

Personlig mener jeg at dersom resultatene hadde vært en flopp, ville vi bært informert for lenge siden. Hadde resultatene vært som forventet, tror jeg også at resultatene hadde vært kjent på nåværende tidspunkt. Når vi ennå ikke har hørt noe, så tror jeg det lan skyldes at det gjennom denne forskningen er fremkommet resultater som ingen hadde forutsett og som er såpass revolusjonerende at selskapet trenger å på på plass nye patenter, før forskerne får anledning å presentere resultatene i et fagtidsskrift.

Dersom min hypotese stemmer så kan det være særdeles hyggelige nyheter vi venter på og nyheter som kan gjøre underverker med aksjekursen.

Jeg må ærlig innrømme at jeg ikke tør sette meg på utsiden av PCIB på dette tidspunkt. For i tillegg til oppdatering fra fimaVACC er der også andre potensielle kurstriggere som ligger i pipelinen. vi går unektelig spennende og forhåpentligvis innbringende tider i møte. :money_mouth_face:


#3316

Londonmannen.
Sier du at vi kan glede oss om 9,5 år?

Hehe. Måtte bare😂


#3317

Takkar, trykkleifen er rettet. :+1:


#3318


#3319

Application status is active???


#3320

Dette er bare en antagelse, men det er vel dagens status. Her er en annen som er pending:
PCIB_Pending

Alle tilfeldige patent som jeg har klikket meg igjennom har et “Application status” event som er datert til idag.


#3321

Virker sannsynlig det.


#3322

At «Apllication status pending/active» er datert til i dag er fordi det er i dag :slight_smile: Sjekk i morgen, så står det 10.3 :slight_smile:


#3323

Har ikke flere her på forumet regnet med presentering på en konferanse i slutten av mai? Husker ikke helt tid og sted…


#3324

List of all events where we are planning to attend during current half year, with a link to the event:

http://pcibiotech.no/partnering/


#3325

Updated Trigger list 1H2019 :hugs:

#1 RELEASE study - First Patient Dosed

#2 Ultimovacs preclinical in vivo data, The generated positive data is planned to be published in a scientific journal

#3 Extensionstudy - Confirmation on 6 of 7 patients passed safety readout after 2 treatments = study Complete

  • The final confirmation of successful safety read-out is pending completion of site monitoring and a formal review by the appointed Cohort Review Committee (CRC) in first half of 2019. The efficacy data from the Phase I extension study will be compiled in the same process.

#4 Extensionstudy- datareadout presentation, Proof of Ascopal effect…!

  • Fimachem extension study results at ASCO Chicago :us: 31may-4June :crossed_fingers:

FEBRUARY 12
Abstract Submission Deadline
MARCH 14
Late-Breaking Data Submission Deadline
MAY 15
Abstracts released on ASCO Meeting Library

#5 fimaVACC - Main Conclusion

#6 fimaVACC - Final analasys presented or published by mr.Burg

FimaVACC results can be presented at CIMT Germany :de: 21-23 May
http://www.meeting.cimt.eu/program

Abstract deadline March 8
http://www.meeting.cimt.eu/call_for_abstracts

Abstract Presentation 14Mai
Accepted abstracts will be posted in full length on this website and on the conference app one week prior to the conference.

if you look at the committee for scientific planning, you ll see that Leiden university is well represented. Also interesting to see Pci biotech ex member of the scientific advisory board professor Christop Huber who is also part of this.

Worth mentioning that fimavacc animal study was also presented in this conference back in 2016.
Tnx @StockDZ :handshake:

#7 Asia partner - With the Extensionstudy safety and datareadout complete a possible partner agreement for Asia is guided 1H2019

#8 Bavarian - doing pre.clinical studys since oct.18
Do they have enough data to go in clinic with PCIB`s fimaVacc and their vaccines CV301 and Brachyury…

#9 A fimaNAC partner go in clinic
BioNTech - eTheRNA - Phio - IMV - Top10BP

And remember Q1 08.Mai :wink:


#3326

Nucana ser ut til å kjøre Costa-varianten med tanke på guiding. Registreringsstudiet for Acelarin i BTC ventes startet i 2019. De ser ikke ut til å skille mellom 1h/2h på guding, så man får bare fortsette å følge denne.

image


#3327

Snøffelen

01.02.2018 kl 22:081464

ttps://soundcloud.com/user-972208711/episode-37

Fra 16:0

Transcript av Radium podcast episode 37 om det som omhandler konkurransesituasjonen Nucana vs PCIB:

“Vi har fått et spørsmål om PCI Biotech. De er litt sånn lytterfavoritt som jeg sier til Per når jeg treffer han i gangen. Men spørsmålet nå er i forhold til en mulig konkurrent som heter Nucana.
Som har publisert resultater. Den som har skrevet det mener det er resultater i fase 2 men vi har vel kommet frem til at dette er resultater fra fase 1. Det er fase 1b og det betyr at det blir en ganske stor studie, dette er en interim-analyse på bare 8 pasienter. Så hvis det viser seg at de har god effekt av behandlingen i fase 1b så planlegger de å gå rett i fase 3.
Og spørsmålet da er hvor langt bak/foran er Nucana i den regulatoriske løypa i forhold til PCI Biotech. Og om resultatene er gode nok til å kunne hindre PCI i å få godkjent sin behandling hvis Nucana kommer først i mål. Og så er det også en refleksjon rundt det at markedsverdien på Nucana er rundt 6 milliarder kroner sammenlignet med markedsverdien på PCI Biotech på rudnt 1,5 milliarder kroner.
Altså, da tror jeg det er greit å vite hva Nucana utvikler. Det de har gjort er at de har modellert Gemcitabine, som er det kjemoterapuetika, cellegiften som er i standard behandling i dag, det er Gemcitabine pluss cisplatin. Og det de har gjort er at de har modellert gemcitabine molekylet sånn at det skal ha en høyere effekt inne i kreftcellene, uten at jeg har hatt tid til å sette meg inn i akkurat hva de gjorde.
Men dette var det tilsvarende som kom fra Hydro i sin tid og endte opp i Clavis. Der hengte de på en fettsyre sånn at den skulle komme lettere inn i cellemembranen. Det at det gikk dårlig med Clavis betyr ikke at det går dårlig med Nucana på noen som helst måte, det kan godt hende at dette er kjempesmart. Det er liksom samme type tankegang som Clavis, man tar noe som er bra og prøver å vri litt på det for å få det til å virke enda bedre… Du mikker på en eksisterende cellegift sånn at den skal få bedre effekt, og forhåpentligvis mindre bivirkninger fordi du kan gi mindre doser, det er utgangspunktet. Det er gjort mange ganger tidligere, og du forventer da å få en cellegifteffekt, dvs at du kanskje får en bedret median Overall Survival, men på lang sikt så forventer man ingen effekt, altså ingen immunterapi-effekt, at du kan få immunogen respons.”

Arkivert

Snøffelen

01.02.2018 kl 22:081471

“Og det de da må gjøre, hvis denne studien er god nok, så må de lage en fase 3 studie. Og når du gjør noe med en cellegift, ikke spesielt om dette, men generelt, så må du kjøre en randomisert placebo studie, antakelig double blinded mot den eksisterende. Det betyr altså de må sammenlignes direkte 1 til 1. Direkte head to head med pasienter som får Gemcitabine pluss cisplatin mot dette nye stoffet pluss cisplatin.
Og da skal du vise en bedret median survival, altså harde endepunkter, og vi snakker STORE studier, og vi snakker MANGE pasienter. Og vi vet jo hvor mange pasienter det er med gallegangskreft. Jeg har snakket om rekruttering med Per om dette, så dette vil være en STOR studie som tar VELDIG lang tid. Men for all del, den kan lykkes.
MEN, dette er hovedpoenget hvis disse skulle lykkes, hva gjør PCI da? Da bruker de den! Da hvis standard of care behandlingen endrer seg, så vil man da bruke denne nye standard of care i tillegg til PCIs teknologi hvis den er kommet fram og på markedet. Så for meg er dette en mulighet for PCI Biotech , og ikke noen trussel på noen som helst måte.
At en cellegift skal bli så bra at det ikke blir behov for å behandle mere har jeg ikke noen som helst tro på. Og jeg kan ikke skjønne annet enn at dette nye produktet også blir tatt opp i endosomene, og at de trengs å frigjøres på samme måte. Og det er det PCI gjør.
Så kort oppsummert så kan dette være veldig positivt? Jada, det er i hvert fall ikke negativt, og det kan være positivt.”

Arkivert

Snøffelen

01.02.2018 kl 22:111464

Kort oppsummert, de ligger langt etter oss, og vil i verste fall ikke være noen trussel, og i beste fall en mulighet.

Vi kan stryke denne av lista, og konkludere at når vi en stund trodde at vi hadde noen som nådde oss til knærne så er det nå slik at nærmeste konkurrent når oss til anklene.