Diskusjon Triggere Porteføljer

PCI Biotech Småprat 2019 (PCIB)

pcib_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007f3668c739b8>

#3328

Som jo selvfølgelig er jubel-konklusjonen. Det avfeies. :blush:


#3329

Ikke min konklusjon, du får lese transcript fra Einarsson i podcast radforsk.

Så kort oppsummert så kan dette være veldig positivt? Jada, det er i hvert fall ikke negativt, og det kan være positivt.”

Biotek miljøet ser Nucana som udelt positivt for PCIB om de lykkes! At Glein avfeier er intet nytt😂


#3330

Ok, si at Nucana lykkes og resultatene fra deres studie er tilnærmet like gode som de PCIB har vist så langt. Hva da? Kommer behandlere fortsatt til å benytte PCI+gemcis?

Jo, for å kunne bruke PCI sammen med Acelarin, kreves et nytt RELEASE, som vil ta lang tid. Jeg syns det blir for lettvint å avfeie Acelarin som helt uinteressant. Da nekter man faktisk å gjøre sin due diligence.


#3331

Due dill må en alltid gjøre. Jeg har gjort min ved å se til ekspertisen.

“Og det de da må gjøre, hvis denne studien er god nok, så må de lage en fase 3 studie. Og når du gjør noe med en cellegift, ikke spesielt om dette, men generelt, så må du kjøre en randomisert placebo studie, antakelig double blinded mot den eksisterende. Det betyr altså de må sammenlignes direkte 1 til 1. Direkte head to head med pasienter som får Gemcitabine pluss cisplatin mot dette nye stoffet pluss cisplatin.
Og da skal du vise en bedret median survival, altså harde endepunkter, og vi snakker STORE studier, og vi snakker MANGE pasienter. Og vi vet jo hvor mange pasienter det er med gallegangskreft. Jeg har snakket om rekruttering med Per om dette, så dette vil være en STOR studie som tar VELDIG lang tid. Men for all del, den kan lykkes.
MEN, dette er hovedpoenget hvis disse skulle lykkes, hva gjør PCI da? Da bruker de den! Da hvis standard of care behandlingen endrer seg, så vil man da bruke denne nye standard of care i tillegg til PCIs teknologi hvis den er kommet fram og på markedet. Så for meg er dette en mulighet for PCI Biotech , og ikke noen trussel på noen som helst måte.
At en cellegift skal bli så bra at det ikke blir behov for å behandle mere har jeg ikke noen som helst tro på. Og jeg kan ikke skjønne annet enn at dette nye produktet også blir tatt opp i endosomene, og at de trengs å frigjøres på samme måte. Og det er det PCI gjør.
Så kort oppsummert så kan dette være veldig positivt? Jada, det er i hvert fall ikke negativt, og det kan være positivt


#3332

Snøffelen

02.02.2018 kl 20:39505

Har hørt på første delen av “System therapy” sesjonen på CCF 2018, og der blir Nucanas Acelrin gjennomgått.

Hun som trolig blir clinical investigator presenterte dataene. Og mitt inntrykk er at de er av samme oppfatning som oss, dette er “truely remarkeble results with ORR of 50%”.

De planlegger, og kommer til å sette i gang en fase 3 studie.

Jeg har tidligere hevdet at studiet blir ganske stort, minst 200 pasienter, men trolig ikke så mange som i gem-cis (som var 410 pasienter).

I dette CCF2018-innlegget blir akkurat det klargjort, studiet vil bli en blåkopi av ABC02-studiet, dvs 410 pasienter.

Mao både jeg og Einarsson har våre ord i behold, dvs antall pasienter blir noe mer enn jeg trodde da.

Ut fra det jeg nå vet, så er det nok litt optimistisk med start i 2018, tror mer vi bikker over i 2019 på Acelarin, og det er altså harde endepunkter, Overall Survival.

Hvis suksessfullt er mitt educated guess at dette er på marked i 2021.

Arkivert

Bonusfrelst

02.02.2018 kl 20:46473

va var ORR hos PCIB igjen

Arkivert

Otard

02.02.2018 kl 20:57452

Jeg syns nå det er rart at den som er absolutt lengst fremme ikke skal opp på scenen å fortelle om det jeg da.

Arkivert

Snøffelen

02.02.2018 kl 21:20427

Det var tydelig at det var magert på 2nd line og targeted therapies.

Det andre foreleserne imidlertid var svært begeistret for var mulighetene i immunoterapi (“Oboy thats exiting!”), og da ved et resultat på gallegangskreft på Mercks vidundermedisinen Keytruda (det produktet som er forventet å selge årlig for over 60 milliarder kroner i 2022).

De hadde nemlig fått en CR på den medisinen i et større kliniske studie med forskjellige kreftformer innenfor solid tumors.

Foredragsholderen understreket at dette var et meget viktig resultat som var viktig å forfølge, selv om bare 2,5% av alle BTC cancers hadde denne biomarkøren som gjorde at kreften kunne respondere på immunoterapien Keytruda. Alle seire er viktige selv om det for denne behandling ikke vil kunne komme 97,5% av av BTCs til nytte, om godkjent. Er uansett et stykke fram i tid.

Jeg fikk ikke med meg om det gjaldt IHCC eller EHCC.

Det som imidlertid er svært spennende for PCIB i denne sammenhengen, tror jeg, er at det har skrevet i en kvartalsrapport at Amphinex may be perfect in combination with CPI (check point inhibitorer).

Blir selvsagt et educated guess, men jeg tror det er dette studiet som har trigget at PCIB skriver det.

Det kan gi uante muligheter innenfor alle solid tumors med feks Keytruda.

Det er selvsagt derfor en godkjennelse av Amphinex for gallegangskreft vil kunne gi et skred av beilere og muligheter.

Redigert 02.02.2018 kl 21:21 Arkivert

Snøffelen

02.02.2018 kl 21:23418

Oppsummert, Nucanas Acelarin er vår nærmeste konkurrent, de andre er lysår bak, og en svært interessant opplysning om Keytruda, hvor jeg tror at Merck vil være svært interessert i et samarbeid med PCIB om vår gallegangsindikasjon blir godkjent.

Arkivert

Snøffelen

02.02.2018 kl 21:30401

Angående den ene CR for Keytruda.

Keytruda ble for ikke lenge siden FDA-godkjent for behandling av solid tumors med MMR deficiency, som da for BTCs gjelder 2,5% av alle tilfeller.

Totalt for var det en imponernde 54% ORR for alle solid tumors. Skjønner godt at Keytruda vil selge for over 60 mrd NOKs årlig fra 2022.


#3333

Det er egentlig ganske lite nevnt, men det er vel ikke utenkelig at f.eks. PCI Biotech sin behandlig blir førstelinje, mens nucana sin blir andre linje. En ser jo f.eks. i forhold til betalutin at en både har første linje, andre linje og tredje linje ihvertfall fra det jeg kjenner til. At en skulle få 2 behandlinger til markedet trenger slik jeg har forstått det ikke å bety døden for hverken den ene eller den andre.


#3334

Vi har vel “i bakhånden” dobbel behandling og abscopal effekt også.
fimaCHEM kan vel også brukes til å redusere tumor slik at operasjon kan bli aktuell igjen.
Videre så kan dosen med cellegift reduseres til fordel for mindre bivirkninger.

Og som tidligere nevnt , en bedre versjon av dagens eksisterende kan igjen ytterliggere forbedres vha PCI-teknologien.

Gallegangen holdes også åpen.

Der kan jo være muligheter for at begge (av disse såkalte konkurrentene) har en rolle å spille?


#3335

Å være andrelinje i en ekstremt dødelig mikroindikasjon er ikke liv laga. Populasjonen blir marginal. Dødelighet og omfang er det som skiller NHL og BTC.


#3336

Som nevnt tidligere. Det er ikke bare å bytte fra pci+gemcis til pci+acelarin. Det vil kreve et nytt registreringsstudie.

Min primærbekymring er at acelarin og pci oppnår godkjenning ca. samtidig. Om effekten er tilnærmet lik vil nok de fleste behandlere gå for den rene cellegifttilnærmingen.


#3337

Jeg forstår ikke hvorfor du limer inn en vegg av tekst, hvor innholdet er marginalt relevabt for det vi diskuterer, men i ettertid er jo dette sitatet litt vittig.

Blir spennende å se oppsettet til Nucana når det foreligger.


#3338

Hvorfor deler ikke Radforsk og Einarsson denne bekymringen! Jo, svaret har du i podcast over👍

Synes du det er vittig Glein? Da må du våkne, dette sitat fra 2018 og stemmer godt med virkeligheten og fakta. Einarsson og snøffelen kan dette👍

Og hvorfor kryssklippet du kun utdrag fra snøffelen? For å lage alternativ fakta😂

Einarsson i podcast:

MEN, dette er hovedpoenget hvis disse skulle lykkes, hva gjør PCI da? Da bruker de den! Da hvis standard of care behandlingen endrer seg, så vil man da bruke denne nye standard of care i tillegg til PCIs teknologi hvis den er kommet fram og på markedet. Så for meg er dette en mulighet for PCI Biotech , og ikke noen trussel på noen som helst måte.
At en cellegift skal bli så bra at det ikke blir behov for å behandle mere har jeg ikke noen som helst tro på. Og jeg kan ikke skjønne annet enn at dette nye produktet også blir tatt opp i endosomene, og at de trengs å frigjøres på samme måte. Og det er det PCI gjør.
Så kort oppsummert så kan dette være veldig positivt? Jada, det er i hvert fall ikke negativt, og det kan være positivt."

Hvilken bakgrunn har du Glein for å være i nærheten av å ha mistillit til Norges største internasjonale guru I biotek Einarsson når han sier krystallklart at cellegift alene ikke på noen som helst måte vil bli bra nok. Videre dette vil også måtte bli tatt opp i endosomene og at de trengs frigjøres på samme måte, og det er her PCI trengs.


#3339

Det får du spørre dem om. Jeg tror ikke JE mener å si at man bare kan kjøre PCI+acelarin uten studier i bunn. Mener du? Tidsmessig har dette mye å si!

Vel, sitatet er fra den tida hvor mange trodde pci fikk kjøre et studie på 100 eller færre pasienter. Nucanas fase III kom til å ha minst 200 pasienter. Ettertiden viste at 200 faktisk er antallet PCI må ha. Kanskje på tide å se tilbake på at meningsbærerne rundt PCIB har bommet grovt tidligere.

Vet ikke hva du mener med kryssklipping. Jeg markerte og siterte. :slight_smile:


#3340

Snøffelen 1

02.02.2018 kl 20:39505

Har hørt på første delen av “System therapy” sesjonen på CCF 2018, og der blir Nucanas Acelrin gjennomgått.

Hun som trolig blir clinical investigator presenterte dataene. Og mitt inntrykk er at de er av samme oppfatning som oss, dette er “truely remarkeble results with ORR of 50%”.

De planlegger, og kommer til å sette i gang en fase 3 studie.

Jeg har tidligere hevdet at studiet blir ganske stort, minst 200 pasienter, men trolig ikke så mange som i gem-cis (som var 410 pasienter).

I dette CCF2018-innlegget blir akkurat det klargjort, studiet vil bli en blåkopi av ABC02-studiet, dvs 410 pasienter.

Mao både jeg og Einarsson har våre ord i behold, dvs antall pasienter blir noe mer enn jeg trodde da.

Ut fra det jeg nå vet, så er det nok litt optimistisk med start i 2018, tror mer vi bikker over i 2019 på Acelarin, og det er altså harde endepunkter, Overall Survival.

Hvis suksessfullt er mitt educated guess at dette er på marked i 2021.

Dette skrev snøffelen, uten kryssklippet fra Glein!


#3341

Så ifølge snøffelen er acelarin på markedet 1 eller 2 år før PCIB?


#3342

Tror du han tror det. Du vet nok at begge selskap er forsinket😂. Dette var som vist over fra feb 2018. Respekt

Fint hvis du kan kommentere spørsmålet hvor Einarsson forklarer. I og med du er overbevist om at Einarsson og Radforsk ikke beskriver det korrekt.

Overraskende er du nå i gang med skepsis til Einarsson og Radforsk. Det er faktisk oppsiktsvekkende nytt. Old news er din negative holdning til alt som har med PCIB.


#3343

Ah. Så dette ble skrevet når vedkommende mente at AA 2019 var bankers? :slight_smile:


#3344

Man trenger ikke kilde på at vann er vått. Man trenger heller ikke kilde for å hevde at bruk av en ny kombinasjon av kreftmedisiner krever studier i forkant.


#3345

God natt Glein😂

Einarsson i podcast:

MEN, dette er hovedpoenget hvis disse skulle lykkes, hva gjør PCI da? Da bruker de den! Da hvis standard of care behandlingen endrer seg, så vil man da bruke denne nye standard of care i tillegg til PCIs teknologi hvis den er kommet fram og på markedet. Så for meg er dette en mulighet for PCI Biotech , og ikke noen trussel på noen som helst måte.
At en cellegift skal bli så bra at det ikke blir behov for å behandle mere har jeg ikke noen som helst tro på. Og jeg kan ikke skjønne annet enn at dette nye produktet også blir tatt opp i endosomene, og at de trengs å frigjøres på samme måte. Og det er det PCI gjør.
Så kort oppsummert så kan dette være veldig positivt? Jada, det er i hvert fall ikke negativt, og det kan være positivt."

Hvilken bakgrunn har du Glein for å være i nærheten av å ha mistillit til Norges største internasjonale guru I biotek Einarsson når han sier krystallklart at cellegift alene ikke på noen som helst måte vil bli bra nok. Videre dette vil også måtte bli tatt opp i endosomene og at de trengs frigjøres på samme måte, og det er her PCI trengs.


#3346

Randomisert prøve med kontrollarm er og blir gullstandarden, så sånn sett er det helt greit at pcib nå ender opp med å kjøre det på den måten, selv om jeg synes forferdelig synd på pasientene som melder seg på i håp om å få prøve noe nytt, og så egentlig bare får dødsdommen når de får beskjed om at de skal være i kontrollarmen. Da vet de at det er stort sett kroken på døra innen et år, mens pcic kan vise til folk som lever i årevis.

La oss håpe at studiet kan avbrytes på etisk grunnlag innen rimelig kort tid.


#3347

For eksempel ved den planlagte interimavlesningen hvor regulstoriske myndigheter forventer å finne signifikante nok data?

Hvorfor ikke ta en jordnær tilnærming til det hele, istedet for å gripe etter halmstrå med marginal sjanse for å inntreffe?

Mange snakker om at Algeta avbrøt sin kontrollarm, men ingen sier noe om hvor mange hundre pasienter man behandlet før det skjedde.