Diskusjon Triggere Porteføljer

PCI Biotech Småprat 2019 (PCIB)

pcib_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007f366e9276f0>

#3409

Ja, Tror FPD til Pcib vil gi en fin økning, men klart på sikt så har det liten betydning.


#3410

Altså, markedspotensialet til NANO er mye større, regardless av hva PCIB gjør. Så slutt å sammenligne mcap, det har ingen verdi. Men utviklingen fra FPD er overførbart.


#3411

Pussig hvordan enkelte engster seg for at det kan komme noe positivt…


#3412

geiran

Vil du dokumentere din påstand at markedspotensialet til NANO er mye større enn Pcib. Det er litt for lett bare å slenge ut påstander, jeg ser frem til en ordentlig analyse og ikke bare løse påstander.


#3413

Snu på det, uten FPD, ingen studie. Altså FPD er milepæl og avgjørende brikke selvsagt. Sten for sten. God trigger både kortsiktig og langsiktig mener jeg. Alt risikoreduserende i markedet (spesielt biotek) gir oppside.


#3414

jepp!

Venter veldig på første meldingen, men syntes godt de kunne oppdatert etterhvert som sykehus blir klar, og ikke samle det på Q fremover.


#3415

Jeg stiller meg undrende til at PCIB har større pasientgrunnlag for sin gallegangskreft enn NANO har. Er du uenig i det.


#3416

Godt argumentert og god analyse. Jeg ble i all fall overbevist.


#3417

Kanskje du skulle utvide din analyse, Det finnes også noe som heter pris, konkurrenceforhold og behandlings regime etc. I øvrigt kan du finne mange oplysninger i respektive firmaers års og Q rapporter.


#3418

Markedspotensialet til NANOs 3. Linje FL på Betalutin er 0.6 milliarder dollar, det har selskapet selv oppgitt.

På 3000 pasienter og 200 000 dollar er Amphinex for GGK nøyaktig det samme.

At både Betalutin og Amphinex begge trolig kan få indikasjonsutvidelser er hevet over enhver tvil.


#3419

geiran; Du utviser en utrolig uvitenhet om du tror at PCIB bare består av den omtalte gallegangsstudie! Henviser ellers til de meget kompetente skribentene Filo og Snøffelen sine innlegg.


#3420

Erna: Nei, ikke i det hele tatt. Men ingen kan regne inn de andre beina til PCIB enda, og det er nok både du og jeg enig i.


#3421

geiran; helt uenig!


#3422

@geiran, det er riktig at det alltid er lead candidate for et selskap som får størst innflytelse på den kortsiktige prissettingen av et biotech, dette er helt gjengs som man kan se i nesten alle mulige prekommersielle biotechs.

Men investeringscaset for PCIB bygger på at de har en bred teknologiplattform som vil kunne tilpasses drug delivery innen en mengde indikasjoner, fimacehm i gallegangskreft er bare for en kommersiell spydspiss å regne, akkurat som at Betalutin i 3. linje follikuært lymfom bare er regulatorisk spydspiss for NANO.

Så hele denne argumentasjonsrekken du legger frem nå blir ganske meningsløs.


#3423

De spanske sidene er faktisk veldig oversiktlige og fine. Her kan man følge studien fra start til mål, inkludert first patient inclusion.
Eks fra et studie her:

Og PCIBs RELEASE studie her:

Studiet er forøvrig søkbart her:

https://reec.aemps.es/reec/public/advancedsearch.html

“Authorization” virker å være etisk+legemiddelmyndigheter godkjennelse.


#3424

Kanskje vi skulle ta denne igjen.

NANO skriver på side 9 i presentasjonen at 3L markedet har en størrelse på 0,6 mia USD og at pasient grunnlaget er 10.230. Dette gir en behandlingspris på ca. USD 60.000

http://www.nordicnanovector.com/uploads/images/Financial-Reports/Company%20Presentation%20-%20December%202016.pdf

Pcib skriver på side 17 i deres investor presentasjon at pasient grunnlaget er 3000 pasienter og minimum prising er USD 100.000. Men mye ligger til rette for at Pcib fort kan få USD 200.000 pr behandling. Faktisk har de selv opplyst at nuværende behandligs pris ligger i mellom USD 100.000 og USD 480.000. og på nedenunder link kan man se at "whereas the majority of drugs for indications with less than 10,000 patients in the US are priced at or above $200,000 per year. ". Så det faktum at det er færre pasienter og færre konkurrenter tilsir at Pcib godt kan få en pris på USD 200.000 pr behandling.

http://pcibiotech.no/wp-content/uploads/2016/11/PCI-Biotech-Investor-Presentation-Nov-2016.pdf

NANO markeds potensiale: 0,6 mia USD

PCIB markeds potensiale: 0,6 mia USD


#3425

Æsj, hvorfor måtte du ødelegge geirans grundige analyse med fakta nå da :wink:


#3426


#3427

Nå må du lese hele posten.

PCIB operer med en pris på 100 000 dollar. Altså blir det halvparten av NANO. Husk at dagens klima i biotek går mot billigere medisin, det er ingenting som tiliser at gårsdagens prising blir den samme i morgen.

At medisinen koster mye nå i utviklingsfasen er selvsagt men er ingen fasit for fremtidig prising.


Feedback til PDX
#3428

Og da har du heller ikke tatt med Asia eller pasienter med metastaser. Ei heller potensialet i opererte pasienter.