Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

PCI Biotech Småprat 2019 (PCIB)

pcib_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007ff2944a0e50>

#345

@Idioten, du er mye smartere enn nicket ditt gir inntrykk av :slight_smile:. Levering er jo superviktig for å trigge immunrespons.

Tenker tilbake på min første lille samtale med Per W. etter en kvartalspresentasjon hvor jeg ga min 2-cents forståelse av teknologien: «…så man gir fimaporfin og cellegift intravenøst og deretter går man inn og lyser med laseren der kreften sitter…?»

Per W. humrer litt og sier så: «Ja, i prinsippet er dette riktig…»

Hvorpå jeg sier: «Så om man går inn og lyser litt her og litt der i kroppens hulrom skulle man kurere nær hva som helst av kreft…?»

Svensken Per humrer og synes nok det får være måte på forenklet framstilling av teknologien hans, hvorpå han sier «…i prinsippet, ja»

For å dra dette over på abskopal effekt som tidligere har vært diskutert på dette forumet (abskopal effekt har etter det jeg har skjønt blitt knyttet til reduksjon av svulster utenfor det stedet som har blitt belyst med laser, altså utenfor laserens virkeområde):

Kan man trigge en sterkere abskopal effekt ved å ‘lyse med laseren’ på andre steder enn primært virkeområde? Eksempelvis for en GGK-pasient:

  1. Lyse lokalt i gallegangen
  2. Lyse i tarmsystemet ved ‘å gå inn endoskopisk’
  3. Lyse i andre av kroppens hulrom

Jeg sier tarmsystemet som nr 2 ettersom jeg har lest at opptil 80% av vårt immunforsvar trigges av tarmbakteriefloraen (derfor venter jeg i det lengste med antibiotikakur, den dreper tarmbakteriene…)

Jeg er jo ingeniør uten medisinsk bakgrunn, så mulig jeg er totalt på villspor og nå har jeg attpåtil falt ut av topp20, men jeg har spekulert mye på denne abscopale effekten. Forhåpentligvis får vi også høre noen resultater fra den interne studien på dette temaet som skulle gjøres på Radiumhospitalet…

Avslutningsvis vedrørende informasjonsflyt: No news på FimaVacc er etter min mening Good news på dette stadiet. Ved Bad news tror jeg meldingen hadde vært ute nå. Så at dette trekker ut i tid er for meg veeeldig gode nyheter. Jeg er nok like sugen på FimaVacc nyheter som de fleste andre her.

Patience is a virtue, as they say…:blush:


#346

Å lyse direkte på annet vev enn vevet til selve kreftcellen tror jeg ikke er formålstjenlig. Da tror jeg man ender opp med å skade dette friske vevet som lyses på og det er vel helst det man prøver å unngå ved en målrettet terapi.


#347

En klok og helt nødvendig nyansering fra din side, @Gunnersaurus.

For når du i ditt nest siste innlegg skriver: " Cirka ett år senere er vi altså her vi er nå, hvor tilstanden er verre enn noensinne!", bærer det helt galt av sted.

Jeg har sjøl ved flere anledninger gitt uttrykk for en viss misnøye med kommunikasjonsarbeidet fra ledelsens side. Først og fremst har det dreid seg om det jeg har kalt uvøren guiding. Den kritikken fastholder jeg.

Samtidig synes jeg vi ellers får grundige oppdateringer ved hver kvartalspresentasjon. Ingen har heller noen gang kunnet påstå at ledelsen ikke har børsmeldt nyheter som etter børsreglementet er meldingspliktige.

Ut over dette har ledelsen i all hovedsak, og med de ressursene som er satt av til slikt arbeid, vært raske med å svare på spørsmål som det kan svares på. Og nettopp her ligger et vesentlig forbehold. For det er i høy grad i aksjonærenes interesse at sensitiv informasjon både knytta til FoU, drøftinger med regulatoriske myndigheter og alle kommersielle aktiviteter, forblir “undisclosed” inntil de eventuelt er modne for offentliggjøring.

Lagt til: Ved en inkurie er dette svaret til Gunnersaurus blitt adressert til Londonmannen. Får dessverre ikk gjort noe med det. Beklager.


#348

Har ikke peiling, men leser jo litt på nettet for å prøve å forstå litt av investeringen sin.

Ved kreft har det oppstått skader (mutasjoner) i cellens arvestoff, slik at cellene deler seg ukontrollert. Etter hvert som disse kreftcellene fortsetter å dele seg ukontrollert, skjer det en opphopning av kreftceller i organet der veksten startet. Det vil etter hvert dannes en kreftsvulst.

Det er vel derfor mRNA/DNA/CRISP er et stort forskningsfelt innen kreften. Iden er vel at de går inn og endrer genfeilen, eller årsaken til kreften. Her er leveringen et av de største problemene.

Den andre som er veldig hot er immuneterapi(kroppens eget forsvarsytem dreper kreften. Problemet her er at forsvarsystemet ikke gjenkjenner kreftcellene og/eller at forsvarsystemet ikke er sterkt nok.

Skal fimachem ha abcopal effekt må Amphinex føre til at kroppens eget immuneforsvar gjenkjenner kreften. Amphinex fører jo til at cellen åpner seg. Men Amphinex må vel åpne en kreftcelle for at kroppens eget immuneforsvar skal gjennkjenne kreftceller?

Dette er sikkert bare svada fra ende til annen.


#349

@TyrionIV det hadde jeg ikke tenkt på. Men hadde jeg fått en så alvorlig krefttype som GGK med påfølgende spredning hadde jeg vært villig til å prøve ut nær sagt hva som helst etter grundig og intensivt selvstudium på alternative behandlingsformer.

Så da måtte jeg ha kunnskap om at oppnådd tilleggsgevinst i form av ekstra immuneffekt av belysning av eksempelvis tarmsystem var større enn risiko for å påføre skade på friskt vev. I en sånn situasjon ville nok mange av oss ta en større risiko enn ellers.

Vi er inne i avgjørende dager og uker for PCIB er mitt bestemte inntrykk. Og magefølelsen min er veldig god👍


#350

Jeg tror også at «no news is good news» når det gjelder FimaVacc. :slight_smile:

Og dersom det trengs kan jeg være så tålmodig at det gror mose på meg.
Venter også til 2021 på vaksine-resultatene jeg, hvis jeg tror de er gode.

Det som derimot provoserer og som MÅ ta slutt dersom Per Walday skal beholde tilliten min, og den begynner å bli noe tynnslitt, er mislykkede guidinger og å ikke holde de tidsfrister som er lovet.

Bortsett fra det er jeg ganske fornøyd med tingenes tilstand og optimistisk for fremtiden til PCIB.


#351

Tror ikke du vil oppnå en “ekstra-effekt” ved å belyse tarmen. Det er ikke noe kreft der, så de cellene man tar livet av vil ikke kunne trigge en immunrespons spesifikt mot kreftcellene. Det er vel det man antar skjer med den abscopale effekten generelt, at man tar livet av store mengder kreftceller på kort tid(ved f.eks strålebehandling) og at dette fører til at immunsystemet plukker opp bitene av disse kreftcellene og dermed lærer seg flere mål å gjenkjenne. Hvis man tar livet av kun friskt vev, så har man ikke lært opp immunforsvaret til å lete etter kreftcellene.

Kreftvaksiner forsøker vel, ved å injisere små peptider/proteiner som finnes på overflaten av kreftcellene, å lære opp immunsystemet til å lete etter kreftcellene. FimaVACC forsterker denne responsen.


#352

Det store spørsmålet er vel hvorfor FimaChem trigger abscopal effekt i det hele tatt. Så vidt jeg forstår så er den abscopale effekten ellers kun sett ved strålebehandling og er veldig veldig sjelden. I PCIB sin GGK behandling er det jo flere pasienter som har hatt abscopal effekt, enten er det et enormt statistisk avvik eller så er det vel kanskje en effekt her som ny.

Kan det være at samtidig som man har den direkte effekten av gemcitabin så har man en indirekte VACC effekt? Kanskje er det noen dendrittiske celler som svømmer rundt der i svulsten og så plutselig begynner man å tvangsfore dem med peptider som resulterer i MHC-1 presentasjon og CD8+ respons, der man ellers ville hatt en svak MHC-2/CD4+ respons(før kreftcellene dør)?


#353

Hvorfor blir det ikke abcopal effekt ved vanlig cellegift?
Vacc effekt uten vaksine?


#354

Cellegift påvirker hele kroppen så da snakker man vel vanligvis ikke om abscopal effekt.
Stråling påvirker kun det området som blir bestrålt så hvis man bestråler en svulst i foten og en svulst armen også forsvinner så er det abscopal effekt(effekt utenfor scope av behandling).

Ved PCIB sin GGK behandling så gis det også cellegift, hvis det er cellegiften som tar knekken på all kreften så er det ikke abscopal effekt, men det skjer jo ikke i de pasientene som kun får cellegift(historisk behandling). Det er vel derfor man snakker om abscopal effekt ved PCIB sin behandling, det er en ny effekt her som et resultat av PCI-teknologien og den kreften som ligger utenfor behandlingsområdet blir drept “indirekte” av PCI-behandlingen(abscopal) og ikke cellegiften(ville ikke vært abscopal).


#355

Nok en uke uten nyheter fra selskapet.

Undres på hvem som er først ute med å karakterisere denne kjensgjerningen, som en baisset kommentar?

Hvem er førstemann ut :laughing:?


#356

Når man investerer i denne type selskap, er det helt normalt at dess lenger man går i uvisse uten informasjon, dess mer nervøs blir man.
Min “trøstelogikk” blir da:
Om resultatene fra fimaVacc var dårlige og mislykkede, hvilken grunn skulle det da være å hemmeligholde dem? Ville man da hatt behov for å behandle informasjonen “riktig” i forhold til marked og konkurrenter?
Derimot er det slik at dess “heitere” resultater, dess mer forsiktig og korrekt må man være før man sender ut meldinger til aksjemarkedet. PCIB har langt viktigere momenter å ta vare på i en slik sammenheng enn den kortsiktige aksjekurs!


#357

Det er kun 3 - 4 uker siden PCIB kom med 2 boersmeldinger, Noen oensker seg visst boersmeldinger hver dag;-)) Slik fungerer ikke farmaci verdenen. Grow up.


#358

Gratulerer solo :trophy:


#359

Exstension studiet_ og når kan vi forvente å få datareadout fra denne!

Vi har nå 6 pasienter som pr. 20.Des .2018 har passert safety som inntreffer ca 3 uker etter andre Fimachem behandling.

Dvs at man er ferdig med 5 av opp til 8 sykluser med strålebehandling a 21 dager. det gir oss 63 dager igjen av en behandling som totalt tar 197 dager(ca 6.mnd.)

Extension studiet er primært en safety-studie, men pasientene følges også for effekt som måles 6 måneder etter første behandling, samt overlevelse
Det vil være naturlig at 6 måneders effekt data rapporteres når data fra siste pasient foreligger og formatet for rapporteringen vil vurderes på dette tidspunktet.

Dette gullkornet tar jeg oxo med, da jeg ser dette diskuteres hær!

Det vil bli tatt et større volum med blod (et tillegg på 162 ml over ca. 6 mnd) i den utvidede fase I delen for å se på mulige immune effekter av PCI behandlingen og farmakokinetikken ved andre gangs PCI, samt at det tas blodprøve for analyse av platinum før og etter andre gangs PCI behandling.

Vi vil med Exstension studiet med 99% sikkerhet få bekreftet at
2 FimaChem behandlinger er trygt å gi !
Men kan vi itillegg bevise/påvise en ABSCOPAL effekt så kommer dette til å ta helt av. :wink:
Partneravtalen for Asia kommer de da til å knives om, og reisen videre i
PF2 kommer fort til å bli MEGET hyggelig.

**FimaVacc**
Ved Q3 ble det rapportert «expected study completion 2H 2018» og dette inkluderer rapportering av hovedkonklusjonene fra analysen som nå gjennomføres i samarbeid Leiden Univ. Medical Center. Resultatene fra studien vil deretter publiseres i et dertil egnet vitenskapelig forum.

Kan umulig være lenge til nå !! :wink:

Må virkelig si at PCIB tåden er meget interessant å følge med på,
HØY kavlitet - takk til alle som bidrar og deler av sin kunnskap og betraktninger :hugs:


#360

Å kun konstatere at der ikke er kommet noen nyheter denne uken er vel kun et faktum. Kan ikke se at det skulle rettferdiggjøre å karakterisere innlegget som baissing. Da bør du nok komme med noe mer spekulativt rundt hvorfor det ikke er kommet noen nyheter. Men jeg tviler ikke på at der finnes skribenter som har mer enn god nok fantasi til å koke opp et eller annet. Vi får bare vente og se, men jeg tviler på at du oppnår å bli utskjelt som baisser.
Ønsker herren en riktig god helg!


#361

Du vet godt at det finnes flere her som karakteriserer enhver kommentar de misliker , som baissing.
Det ser vi nesten daglig, og det er irriterende og barnslig.
Ellers takk :slight_smile:


#362

https://www.hegnar.no/TV/kvartalspresentasjon/97451591

Q318 rapporten.
Her får vi første gang opplyst om samarbeidet med ekspertgruppen ledet av der burg.
Hører en hva PW sier ved tidspunktet 00 04 00 om fimaVACC så låter det som her: VERY PROMISING.
Jeg tolker dette langt på vei dithen at PW herved bekrefter at alt står bra til med fimaVACC prosjektet.
Sett fra motsatt hold så ville det være serdeles kretikkverdig dersom en CEO gir så direkte og sterkt uttrykk for at alt er ok “very promissing” dersom vedkommende satt på info som ikke var av det gode slaget.

Hør og bedøm selv.

Trykk så på chapter 3 som er fimaVACC og hør etter.
Jeg får det til at de har innledet samarbeidet med der burg fordi de vil ha “hjelp” med analysene videre på fimaVACC studiens resultater.
Dette sies jo rett ut.

Siste spørsmål er hvorfor?

Ja , si det.
Der kan være et "hav " av grunner til det.
Men husk at PW innledningsvis oppererer med resultatene “very prommising” om fimaVACC studien som utgangspunkt.

Grunner for å velge der berg m/gruppen som samarbeidspartner for tolking av fimaVACC resultatene:

*Større tyngde ved presentasjon av fimaVACC resultatene
*Utenforliggende og upartisk bekreftelse
*Opparbeide før presentasjon svar på alle spørsmål som vil komme
*Usikkerhet i tolkning av resultater har oppstått
*Serdeles positive forhold har dukket opp
*Partnerskaps-forhandlinger pågår og BP forlanger der burg sin uavhengige tolkning før signering
*Avlaste PCIB sin arbeidsbyrde som er opptatt med å klargjøre pivotal fase 2 studie i IGGK fimakjem. aktivitetsnivået har nådd toppen.

Osv , osv

Hær kan en velte seg i positive og negative tilnærminger , men det som er viktig for meg er at PW på Q318 beskriver fimaVACC som VERY PROMMISING ////ETTER/// at samarbeidet med der burg er startet.
Dersom der skulle foreligge noe negativt av betydning som beslutningsgrunnlag for samarbeidet med der burg og ledelsen oppgir very promising ,det tror jeg ikke på.

Lykke til

ps må bare tilføye at uttrykket “very promising” i PCIB-sammenheng er omtrent det kraftigeste en CEO kan uttale seg :grin:


#363

Ja, jeg vet det, men jeg tror aldri vi blir kvitt fenomenet. Så jeg har sluttet å irritere meg men anser det som en del av bakgrunnsstøyen på ethvert diskusjonsforum.
Nå er det vel også slik at vi som er positive til et selskap fort kan bli en smule hårsåre over personer som ikke er enige i vårt syn. Men uten ulike syn på en og samme sak ville det ikke eksistert noe grunnlag for diskusjonsforum. NPR det er sagt, så er det stor forskjell på heftig meningsutveklslingn om sak, og det å gå til personangrep. Der siste bør alle, inkludert meg selv, holde seg unna.


#364

Mange gode innlegge her for tiden!:+1: Gøy å se at det kommer nye navn som gautosaur og plorimer som har mye bra i bidra med.

Kjedelig med venteperioder, men det er jo «name og the game» i denne sektoren. Belønningen er jo ekstreme kursøkniger på kort tid hvis det legges frem gode nyheter.