Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

PCI Biotech Småprat 2019 (PCIB)

pcib_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007ff2a2cc7c10>

#365

Jeg tenker vi er heldige. Ledelsen mener de har så gode vacc data at de ønsker å presentere dem SAMMEN med en opinion leader på feltet, når de først lanseres. Dette er jo mega bull. De har data i dag, men det er måten de lanserer de på som er fantastisk og viktigst. Alle her jatter om utsettelse… det er jo ikke det i det hele tatt.

Se for deg alle nylanseringer som er bra, tesla, Apple og andre. Lager noe større og bedre enn bare en kortfattet pressemelding. Dette som skal skape blest.
Vacc skal ikke videreutvikles i særlig større grad enn det merkantile. Ser virkelig ikke folk bilder av hva ledelsen prøver få til?


#366

Vi skal virkelig ikke undervurdere betydningen av Extensionstudiet.

Det har tatt lenger tid enn planlagt ja men:
Vi vil med Exstension studiet med 99% sikkerhet få bekreftet at
2 FimaChem behandlinger er trygt å gi !
Men kan vi itillegg bevise/påvise en ABSCOPAL effekt så kommer dette til å ta helt av. :wink:
Partneravtalen for Asia kommer de da til å knives om, og reisen videre i
PF2 kommer fort til å bli MEGET hyggelig.


#367

Kanskje begrepet dobbel abscopal effekt kan innføres ved dobbel behandling i IGGK studien pivotal fase 2.
Altså , detekterer de abscopal effekt med 1 behandling , er der da grunnlag for å anta muligheten for øket abscopal effekt grunnet behandling nr 2?


#368

Jeg kan ikke forstå det er lovligt at indlede et samarbejde med der Burg. Dermed giver man jo inside viden fra seg som der Burg for adgang til - og derfor også kan handle aksjer i PCIB med en viden som aksjonerene ikke har


#369

en signert avtale om at han ikke kan kjøpe aksjer basert på informasjon som markedet ellers ikke har kjennskap til er vel ikke vanskelig å lage til.


#370

Slik jeg forstår det så er ikke det mulig. Dersom en får abskopal effekt så betyr det at imunforsvaret angriper kreftcellene. Dersom det er tilfellet vil ikke bare kreftsvulstene forsvinne, men de vil aldri komme tilbake.
Derimot kan det være muligheter for at f.eks. at en andre behandling vil kunne bidra til å eksponere kreftsvulstene for immunforsvaret og dermed i enkelte tilfeller dersom abscopal effekt ikke har oppstått ved første behandling, at det kan oppstå ved en gjentakende behandling.

Edit: Formulering.


#371

Mener du da på generelt grunnlag eller kun særskilt for tilfellet PCIB?
Denne fremgangsmåten er vel helt vanlig , ikke?

En kan jo også hevde at styremedlemmene som sitter i mange styrer i forskjellige selskaper kan ha" urent mel i posen"…

Der er nok kjøreregler på slike områder som må følges


#372

Kjøpt du den, Snøffel?


#373

Det er først om van der Burg eller noen i teamet faktisk handler aksjer at det blir ulovlig. Og like ulovlig er det om de lekker informasjon om resultatene videre. Misbruk av innsideinformasjon er en sentral lov i alle regulerte verdipapirmarkeder. I PCIBs eksempel https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2007-06-29-75/KAPITTEL_2-1#§3-2


#374

Ja, slik er det.

Denne situasjonen har for øvrig PCIB handtert minst to ganger tidligere; bl.a. ved ekstern ekspertavlesning i forbindelse med doseeskaleringsstudien - og da et panel av investigators la fram data på lesjonsnivå i samme studien seks uker seinere.

Norsk lovgivning og børsreglementet er uten tvil behørig tatt med i kontraktene med de eksternt engasjerte.


#375

Noen har ventet i over 2000 år på en viss person som skal komme tilbake, og de har ennå ikke mistet troen. Dere klager når det kun har gått noen måneder, behold troen folkens. Hvis det går 100 år og det ikke kommer børsmelding om FimaVacc, da kan dere begynne å vurdere salg, men da er man ikke sterk i troen.

Edit. Etter at jeg var på verandaen og tok en røyk og en Cognac og leste hva jeg hadde skrevet, så syntes jeg ikke det var morsomt i det hele tatt. Beklager folkens.


#376

sånn vi liker det…editen var i all fall ganske morsom


#377

Ja, det blir vel litt feil sammenligning. Tror ikke jeg kan vente i 100 år. Da må det skje noe ekstraordinært medisinsk som kan stanse aldringsprosessen. Tror neppe OSE har mang aktører fra det hinsidige. :wink::crazy_face:


#378

https://www.agexinc.com


#379

Vil tro eventuell abscopal er mest sannsynlig etter andre behandling. Dette fordi immuncellene trenes første gang på døde kreftceller etter runde nr 1 og at de så boostes ved presentasjon av samme type kreftceller etter runde nr 2.

Klassisk vaksinasjon egentlig. Dog en spekulasjon fra min side.


#380

Med undring registrerer jeg at kursen - vel tre måneder etter emisjonen - må stige 68 % for å nå TERP-verdien og hele 114 % for å nå Arctic Securities’ kursmål.`


#381

Hva betyr TERP-verdien, aldri kjønt det.


#382

En enkel beregning viste at denne var kr 45,54.


#383

Mao, det er mangel på fremgang og ny info fra PCIB som er hovedforklaringen.

Vi teller nok en dag uten info om FimaVACC…og en dag nærmere.

Lothian.


#384

Vil det være innsideinfo om selskapet svarer en aksjonær på når det kan forventes info om fimaVacc?