Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

PCI Biotech Småprat 2019 (PCIB)

pcib_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007ff26bb1eb98>

#142

Leser meg støtt og stadig opp på hva man bør være observant på når man er investert i biotek bransjen, og til tross for min store tro på PCIB sin plattform, så finnes det litt skumle elementer som bør adresseres! La meg utbrodere mine synspunkter!

La oss først se på finansiell strategi:

En feil selskap i denne bransjen ofte gjør er å utvanne aksjene for mye. Vi har nå relativt kjapt gått fra et aksjeantall på 14 900 390 i slutten av 2016. 24 986 890 ved slutten av 2017. Og som de fleste er klar over er dette tallet ved enden av 2018 kommet opp i 37 164 890 . Noen har vært i stand til å bevare sin eierandel i de «fortrinnsrettede emisjonene», andre har ikke hatt midler til dette, eller ønsket å investere mer. Jeg har økt min andel kontinuerlig og erfart stadig større papirtap på grunn av den uheldige kursutviklingen som egentlig strider mot sunn fornuft (man er kommet betydelig lenger i det kliniske løpet hvilket gir lavere risiko og derav burde vi sett en høyere verdi). Enten forstår ikke markedet caset, ellers finnes det andre underliggende årsaker til den elendige utviklingen (generelt børsklima, forsinkelser, tillit, etc.). PCIB har heldigvis skaffet seg et finansielt pusterom etter de to siste emisjonene, og da er neste steg å vise investorene at man kan levere i henhold til de stipulerte tidslinjene. For eventuelle fremtidige emisjoner er det ekstremt viktig at selskapets ledere klarer å holde den fremdriften aksjonærene forventer. Still dere selv følgende spørsmål;

Stoler jeg på selskapets «key near term milestones»?

Hva så med ledelsen, har vi de riktige personene i de korrekte posisjonene?

For å ha suksess i biotek bransjen er det enormt viktig å ha erfarne ledere! Man må etter beste evne unngå at man går i fallgruvene, eller at man tar omveier der man kunne hatt en mye mer smidig gjennomføring. Det er ekstremt viktig at ledelsen og aksjonærene bevarer et sunt forhold og kommuniserer klart og tydelig sine forventninger. Det finnes utallige tilfeller der gode teknologier / oppfinnelser er blitt ødelagt av «substandard» gjennomføring.

Så må man naturligvis ha på plass en god teknologi og solid data! Har PCIB dette?

Man må kunne overbevise investorene og regulatoriske myndigheter om at selskapet skal kunne klare å få «medisinen» til markedet! I forkant av dette bør vi også vite at det er et behov for produktet i markedet samt at vi skal kunne være innovative og ha et produkt som kan utkonkurrere konkurrerende alternativer! Dette er et maraton og man starter helst ikke på et kostnadsintensivt prosjekt om man ikke har tro på å gjennomføre! Konkurransen kan være skremmende og er helt klart en hindring for å oppnå suksess. Det er tross alt et kappløp og man skal ikke rote for mye før man er ute av «racet». At teknologien virker i dyremodeller betyr ellers ikke nødvendigvis at det samme potensialet kan gjenskapes i mennesker.

Konklusjon:

Jeg vil konkludere med at foreløpige data er enormt spennende. PCIB virker å være et hestehode foran de fleste hvis man tar utgangspunkt i fase I data. Men som man vet er populasjonen liten i slike stadier og man kan derfor ikke konkludere før man ser større og mer solide utvalg.

Ledelsen fremstår for meg som et mer usikkert kort. På den ene siden synes jeg de fremstår dyktige og kompetente i kvartalsgjennomganger og podcasts. På den andre siden er jeg ekstremt usikker på kommunikasjonen deres (den er til tider mangelfull og «tåkeleggende») samt på track-record når det kommer til punktlighet (fremdrift i forhold til guiding).

PCIB har en solid slump penger på konto og disse midlene bør rekke til vi når interim avlesning av PFII. Det er betryggende at den finansielle risikoen (på kort sikt) er blåst av banen. Nå kan selskapet i fred og ro (sett vekk i fra alle e-mails fra utålmodige aksjonærer men de svarer de jo ikke på allikevel :rofl:) gjennomføre planene sine.

Andre omstendigheter som gir meg en god magefølelse er den statistiske signifikansen vi har sett fra Investor sitt innlegg på «Seekingalpha», de kunnskapsfulle innleggene her på forumet som underbygger egne antagelser, de ekstremt gunstige regulatoriske fordelene vi har fått i forbindelse med PFII (interim avlesning, Orphan Drug Designation, mulighet for Accelerated Approval, etc.). Hvis nå bare ledelsen kan holde egen fremdrift, få på plass og oppdatere clinical trials, sørge for en åpen og ærlig kommunikasjon mot børsen, så ser jeg veldig lyst på fremtiden.

En strålende børsdag på Oslo Børs er snart over. PCIB er dessverre ikke med på oppgangen. De klarer faktisk å gå i minus. Hva dette skyldes kan nok de lærde strides om, men jeg er rimelig overbevist om at årsaken henger sammen med sviktende tillit til selskapet og det faktum at det fremdeles ikke foreligger informasjon om fimaVACC, til tross for at vi har ventet på dette tålmodig i snart ett år. Aslan Pharmaceuticals har allerede levert to positive meldinger i 2019. Kommunikasjonsansvarlig i det asiatiske selskapet går altså offensivt ut fra startblokkene dette året. Når kommer PCIB etter?


#143

I keep asking myself, how much is enough :exploding_head: but at these price levels temptation is at its maximum


#144

I Agree!!:face_with_monocle::face_with_raised_eyebrow:


#145

Du er grundig i dine resonnement, @Gunnersaurus. Det skal du ha. Og svært mye i dette siste innlegget ditt er jeg enig i.

Men når du snakker om liten pasientpopulasjon i fase 1, sikter du nødvendigvis til gallegangsstudien. Da ser du bort fra (sjølsagt gjør du ikke det, men du mister tråden) at gallegangsstudien nå - når som helst og med GO-signal fra EMA og FDA - er inne i sin avsluttende og avgjørende fase; dvs. den pivotale.

Og du langer etter mitt syn vel drøyt ut mot ledelsen i det du skriver med hensyn til kommunikasjon. Min erfaring er at ledelsen gjennomgående er flink og rask til å svare på henvendelser per e-post. Det store unntaket er e-poststormen de siste par ukene når det gjelder rapportering fra vaksinestudien.

Generelt er det regna for allminnelig høflighet å svare på brev (e-post er per definisjon en skriftlig henvendelse). Samtidig har jeg en viss forståelse for at det er for tidkrevende å svare på “ørten” mer eller mindre likelydende henvendelser. Kanskje kunne likevel ledelsen gjort det lettere for seg sjøl om de hadde gitt en orientering om situasjonen ved utløpet av 2018. Skulle gjette på at Must hadde fått en oppdatering om han hadde spurt Walday eller Bøhn over en kaffekopp. Vanskeligere er forklaringen neppe.

Så jeg er delvis enig; kommunikasjonsarbeidet hos ledelsen er det jeg er mest kritisk til. Ja, egentlig det eneste. Guidinga har i ettertid flere ganger vist seg å være det en på godt norsk må kunne kalle for noe uvøren. Ordvalg og fingerspitzgefühl er særlig viktig i et børsnotert selskap hvor det i bransjens natur ligger at det ofte går lang tid mellom substansielle nyheter. Her har ledelsen et klart forbedringspotensial.


#146

Vet ikke hvor relevant dette er for PCIB sitt marked, men legger ut link i tilfelle en av fagpersonene her inne tror at dette kanskje kan utvikle seg til å bli en konkurrerende teknologi.
Metode for å fjerne kreftsvulster med ultralyd:


#147

https://www.marketwatch.com/press-release/bile-duct-cancer-market-forecast-to-touch-at-a-cagr-92-by-2023-2019-01-03


#148

“the best treatment for bile duct cancer is surgery but often it’s to late…”

“what we have now does not really work…”

Her kokes det ikke suppe på en spiker men kun med de beste råvarene… :laughing:


#150

Hvorledes tolke dette?
Er PCIB indirekte med på å vise fremtidige metoder for å løse nåtidens store og skremmende scenarier innen antibiotika resistens?

Lykke til


#151

Beskriver det som et paradigmeskifte. Ala når man endret oppfatning om at jorden var flat til rund eller fra klassisk til kvantemekanikk. Problemet med paradigmeskifte er at det tar tid da alle klorer seg fast til sine etablerte sannheter, men tilslutt rakner det.

Ref. Pdf fra Ufo:
The paper
highlights how and why photoan-
timicrobial chemotherapy (PACT)
could be the paradigm shift in the
treatment of infectious diseases,
necessary to overcome the chal-
lenge of resistance to antibiotics.


#152

Utrolig bra at artikkelen er kommet med i Lancet. Gir stor publisite?. Det er nok godt mulig at de går videre med dette her.?


#153

Det er fra 2016.


#154

Det har vært studiet etter dette som har vist sterke synergier i kombinasjon med antibiotika.

«fimaBACC» blir nok ikke en realitet før BP kommer på banen.


#155

Eller aller helst bakteriofager levert ved hjelp av PCIBs proprietære leveringsteknologi - så kommer en utenom antibiotika helt og holdent, jf. hva jeg skrev i oktober:


#156

Partneravtale med upfront payment fra enten VACC, NAC eller CHEM kan sette fart på nye muligheter i Pcib. Inntil det skjer, så tror jeg ikke vi får se noe til BACC eller andre programmer. Forøvrig har vel ledelsen sagt at det kan være aktuellt å starte egene studier med vaksiner utifra hvilke svar fase1 studiet i VACC forteller oss om effekt.


#157

Helt enig, men på alle områder hvor en effektiv leveringsløsning er den kritiske faktoren, kan PCIB ha interessante muligheter.

Redigert:

Liker forresten veldig godt bruk av opportunistic" i selskapets strategiformulering. Pragmatisk og opportunistisk; det er det som skal til når en er omgitt av spennende muligheter - ikke minst når en har finansiell trygghet flere år fram i tid.

Med andre ord; klinisk og regulatorisk suksess utgjør den nødvendige betingelsen mens kommersiell suksess utgjør den tilstrekkelige. Det betyr dén som utløser selskapets verdipotensial - og dermed avkastning for oss aksjonærer.


#158

Sussane Stuffers jobber ikke lenger hos Artic, vi får vel se hvem som ovetok henne.

https://no.linkedin.com/in/susanne-stuffers-md-phd-b563a132


#159

Står jo i klartekst i linken din hvem som tok over :slight_smile:

Healthcare Investments
P53 (TD Veen)
november 2018 – nå 3 måneder
Oslo Area, Norway
P53 identifies and invests in healthcare companies that think new and disrupt the status quo. We seek to contribute to the development and commercialization of ground-breaking ideas that transform people’s lives, increase accessibility to cutting-edge treatments and innovative healthcare solutions and create exceptional value for patients.

We will work closely with entrepreneurs to build competitive healthcare companies that we can be proud of. Our companies are founded on strong science and driven by passionate entrepreneurs with outstanding knowledge and unique mind-sets, that operate with integrity and share our values.


#160

Hon jobber for P53, ikke sikkert de ser på PCIB.


#161

Ja det er klart :blush: Håper på noen med lik høy kompetanse på feltet. Noe smalt, så tar sikkert litt tid, mulig de kan leie inn susanne etter avtale på slike caser.


#162

Ser ut som P53 Healthcare Investment ble stiftet høsten 2018 og har 1 ansatt, dvs daglig leder Susanne Stuffers.
P53 er vel et gen/protein som sikkkert har en rolle i kreft, mao et «nerdenavn» på noe som ser ut til å være SUsanne sitt firma.
Kan jo bli spennende å se om det dukker opp på PCI sine aksjonærliste etterhvert.