Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

PCI Biotech Småprat (PCIB)

pcib_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007ff28f261a18>

#10864

IGGk er i boks. Naar den blir godkjent vil behandlingen ganske sikkert bli benyttet paa andre kreftsykdommer ogsaa, som f.eks. bukspyttkjertel kreft.

Men de store pengene eller ikke, avhenger selvfoelgelig av hvilke resultater PW presenterer for fimaNac og fimaVacc. Men hvorfor skulle PW skrive sterk respons for begge hvis han ikke ville sende oss ett signal om at det gaar paa skinner paa disse to forretningsomraadene ogsaa?. Og en partneravtale® hvor et foelger penger med, kan vel like gjerne omfatte fimaNac som fimaChem, eller begge. Det sistnevnte hadde vaert litt av en julepresang. Skulle han presentere gode fimaVacc resultater i tillegg, staar ikke jula til paaske;)). Men for de store pengene maa minst en av disse innfri. Jeg tror begge gjoer det, rett og slett fordi at vaar leveringsteknologi virker. Svaret paa dette, er rett rundt hjoernet.


#10865

10% sjans for suksess???
tror pw og co, vet meget godt hva de sitter på…


#10866

Nå sa jeg ikke at det er 10% sjanse for at PCIB får suksess.


#10867

Enig med Solo. Tror ikke på chem avtale for eu og USA med det samme men før interimavlesning. Tror de er i kontinuerlige samtaler med flere. PW vil ikke inngå en avtale før det er sterk nok konkurranse om den til å presse prisen så høyt at det vil gjøre de fleste aksjonærene forbausa.


#10868

PW. har gjenntatte ganger uttalt at man selger seg ikke før potensialet for chem. er materialisert. Tror vel at dette skjer ved interimavlesning en eller annen gang før H2 2022.
Men partneravtale i Asia er en helt annen skål, og kommer trolig i H1 2019 som antydet.

Nå er det på tide at både ledelse og investorer forstå at avtaler i Asia er svært avgjørende for suksess for fimaCHEM!

Les hva Snøffelen har skrevet på HO og TI om det enorme potensialet, og de regulatoriske forandringene som har skjedd i Kina den siste tiden!


#10869

Ja, ingen grunn til å ha det travelt med en eventuell partner avtale nå når penger for de neste 4 årene er sikret. Hvis man i tillegg vet at man sitter på noe stort, noe de kanskje gjør, er det heller ingen grunn til å selge seg billig bare fordi noen skarve småaksjonærer ikke gidder å vente noen skarve år.

Men vi må ha gode nyheter for VAC og annet småsnacks for å holde interessen oppe for potensielle nye aksjonærer og eksisterende. Ingen synes det er gøy å vente i mange år før man ser litt avkastning.

Nå skal det sies at pcib har hatt en sinnsyk utvikling de siste årene og at det er ene og alene emisjonen og nyheter i kjølvannet av den som har ødelagt for videre sinnsyk oppgang.


#10870

Her lener jeg meg trygt tilbake i godstolen. For i den siste kvartalsrapporten står det:

“The company’s strategy for the Asian market is to assess different development alternatives, including partnering, and is an ongoing process.”

Merk at alt ledelsen formidler som selskapets strategi, per definisjon er styrets beslutning.


#10871

https://forskningsprosjekter.ihelse.net/prosjekt/2016023

Prosjektnummer

2016023

Ansvarlig person

Pål Kristian Selbo

Institusjon

Oslo universitetssykehus HF

Prosjektkategori

Doktorgradsstipend

Helsekategori

Cancer, Inflammatory and Immune System

Forskningsaktivitet

  1. Treatment Developement

Rapporter

2017

Aktivering av immunsystemet mot kreft ved hjelp av lys En av de største utfordringene i behandling av kreft er utvikling av terapiresistens. Notorisk resistente kreftstamceller kan være med på å forklare at pasienter med aggressive kreftformer ikke responderer på behandling. Hovedmålet med dette prosjektet er å aktivere immunforsvaret til å angripe kreftstamceller vha. lysaktivering av kreftvaksiner. Kreftstamceller har vist seg å være svært motstandsdyktige mot behandling og kan være en viktig årsak til tilbakefall hos pasienter. Kan behandling av aggressive kreftformer løses ved å stimulere immunsystemet? I dette prosjektet ønsker vi å utvikle vaksiner som er basert på kreftstamceller. Det er foreslått at kreftstamceller kan skille ut stoffer som beskytter dem mot immunsystemet og i tillegg har de evnen til å skjule seg for kroppens immunceller. En vaksine basert på kreftstamceller vil forhåpentligvis hjelpe immunsystemet med å gjenkjenne og bekjempe kreftceller ,særlig kreftstamceller. Fotokjemisk internalisering (PCI) er en lysmetode som vil bli benyttet til å levere vaksinene til antigen-presenterende celler, hvor dendrittiske celler (DC) er de mest profesjonelle. DC er viktige immunceller og ansvarlig for å formidle informasjon fra omgivelsene og presentere dette til T-lymfocytter. Dersom T-cellene gjenkjenner materialet som fremmed (antigen) kan man få trigget en immunrespons. Antigen som f.eks. et peptid, blir presentert til T-cellene ved at det er bundet til overflaten til MHC-proteiner på overflaten til DC. Det finnes to typer MHC-proteiner, klasse 1 (MHC-I) og klasse 2 (MHC-II). For å få trigget en respons hvor cellene i immunsystemet tar hånd om kreftcellene er det ønskelig at peptidet/antigen bindes til MHC-I fordi man her får trigget de mest effektive immuncellene mot tumor, dvs. cytotoksiske CD8+ celler eller T-dreperceller. For at et peptid skal bindes til MHC-I er man avhengig av at det befinner seg inne i cellen, i cytosol, men dette kan være utfordrende. En celle er omgitt av en hinne, kalt membran, og er selektiv for hva som slippes til cytosol. Store molekyler kan bli tatt inn i cellen ved at cellen bukter seg innover og kapsler inn molekylene i såkalte vesikler. I disse vesiklene vil molekylene etterhvert bli brutt ned om de ikke kommer seg ut til cytosol. Ved hjelp av PCI-teknologien kan man få åpnet opp nettopp disse vesiklene. Vi bruker et lyssensitivt stoff som fester seg på cellemembranen, og når cellen bukter seg inn for å danne vesikler vil dette stoffet sitte på overflaten til vesiklene og peptidet/antigenet på innsiden. Når cellen blir eksponert for lys vil lyset aktivere det lyssensitive stoffet, og man får en fotokjemisk reaksjon som fører til at vesiklene sprekker opp. Antigen blir dermed frigitt til cytosol og videre prosessert for presentasjon til T-drepercellene. Vi er fortsatt i en fase der vi evaluerer forskjellige metoder for isolering av såkalte kreftstamceller. Paralellt med dette har vi i 2017 publisert et relevant arbeid i samarbeid med Prof. Stefan Krauss gruppe ved UiO/OUS, hvor vi viser at man kan bruke PCI-metoden til å målrette et immunoterapeutisk angrep på kjemoresistente pankreaskreftceller. Et overraskende funn her var at 5-FU-resistente kreftceller var hypersensitive for fotokjemisk behandling alene. Vi fant også at autofagi er en viktig mekanisme for kjemoresistens, noe som er i tråd med publiserte data fra andre forskningsgrupper. PCI av et CD105/Endoglin-målrettet immunotoxin (monoklonalt antistoff mot human CD105 kjemisk konjugert til toxinet saporin) ble i dette studiet vist å være både selektivt og svært effektivt mot 5-FU-resistente pankreaskreftceller


#10872

#10873

#10874

Noen som vet noe mer om den doktoravhandlingen som nylig ble holdt om PCI behandling for en litt mer sjelden type beinkreft?

Leste at det ble konkludert med positive resultater(?)

Takker!


#10875

Jeg fant!

Denne var det:

https://www.duo.uio.no/handle/10852/65269?show=full


#10876

#10877

Bikker vi ”30“ ila uken…?


#10878

Uten at jeg har sjekket det nærmere har AstraZenica sent i november feilet i fase 3 immunoterapi. Skal se at de som Bavarian innser at de trenger hjelp fra Pcib.


#10879

https://medcitynews.com/2018/11/astrazeneca-lung-cancer-immunotherapy-trial-fails-dealing-blow-to-company


#10880

Får vi en positiv fimaVACC melding, så bikker vi 30, 40 og kanskje 50?

Har forresten sendt inn spørsmål til neste Radium-episode. Oppfordrer flere til å gjøre det.

Lothian


#10881

Det er ikke bare det at det er 250 vaksiner i utvikling. Men det er en veldig konkurranse på immuneterapi og det gjelder å ha de beste resultatene.


#10882

Det som skjer hos ‘‘nabo’’ er viktig å få med seg!


#10883

Hva er det som skjer med biotech i dag. Ned over hele fjøla, selv Bergen Bio som la frem litt bedre resultater enn forventet, og USA har vel ikke åpnet ennå. Skal alle selskapene straffes for at Nano legger frem en litt telfeldig nedgang i median overlevelse?