Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

PCI Biotech Småprat (PCIB)

pcib_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007ff290c31f38>

#10927

Ikke sikker på relevansen av dette eksemplet, men det er i det minste ferskt (og handler om store penger):


#10928

Moderna sine sider gir en fin innføring i mRNA. At dette tar tid er kanskje ikke så rart. Det satses hardt og lykkes de blir det stort. De har også gjort stor fremskritt med levering. Pcib?

https://www.modernatx.com/mrna-technology/our-mrna-platform

We built Moderna on the guiding premise that if using mRNA as a medicine works for one disease, it should work for many diseases. And, if this is possible – given the right approach and infrastructure – it could meaningfully improve how medicines are discovered, developed and manufactured.

Recognizing the broad potential of mRNA science, we set out to create an mRNA technology platform that functions very much like an operating system on a computer. It is designed so that it can plug and play interchangeably with different programs. In our case, the "program” or “app” is our mRNA drug - the unique mRNA sequence that codes for a protein.

We have a dedicated team of several hundred scientists and engineers solely focused on advancing Moderna’s platform technology. They are organized around key disciplines and work in an integrated fashion to advance knowledge surrounding mRNA science and solve for challenges that are unique to mRNA drug development. Some of these disciplines include mRNA biology, chemistry, formulation & delivery, bioinformatics and protein engineering.
Using mRNA to create medicines is a complex undertaking and requires overcoming novel scientific and technical challenges. We need to get the mRNA into the targeted tissue and cells while evading the immune system. If the immune system is triggered, the resultant response may limit protein production and, thus, limit the therapeutic benefit of mRNA medicines. We also need ribosomes to think the mRNA was produced naturally, so they can accurately read the instructions to produce the right protein. And we need to ensure the cells express enough of the protein to have the desired therapeutic effect.

Our multidisciplinary platform teams work together closely to address these scientific and technical challenges. This intensive cross-functional collaboration has enabled us to advance key aspects of our platform and make significant strides to deliver mRNA medicines for patients.


#10930

Du mener jeg skulle skjønne det ut av den posten din som jo også er på en Pcib tråd?

Men kult at inkluderingen går på skinner i ARCHER-1 for Nano sin del!
Du må gjerne informere om dette på Nano-trådene, tror jeg blir tatt godt i mot:)


#10931

Beklager vi er på feil tråd…


#10932

Ta det gjerne over i nano tråden, for det der var spennende nytt! Hvilken rolle har du på St Olav?

Eller er det bare tullprat?


#10933

https://medwatch.dk/secure/Medicinal___Biotek/article10839018.ece

Ultimovacs har vistnok kjøpt opp "en svensk rivals immunterapiforretning "


#10934

Ja, når følgende også står skrevet, så må jeg si jeg blir ganske spent! Her lukter det FimaVacc samarbeidet!

“We are in discussions with one of the major players about two specific projects, and I expect a conclusion on these talks at the latest by the end of the year,” Arnesen added.


#10935

Merck er tydeligvis dypt inne i norsk biotek og medlem av norsk canserkluster og vært med på noen av prosjektene der?

En må også huske at Moderna og Merck samarbeider på mRNA og brukt hinsides mye penger her. Verdien på Oslo børs av samtlige norske biophama-selskaper er bare ansalgsvis 5-10 % av hva de har brukt de siste årene.

Og når en først spekulerer på Big Pharmas interesse for norske selskaper utelukker jeg ikke at Pcibs strategi med fase 1 på Fimavacc er utformet og initiert på bakgrunn av samtaler de har hatt med BP.


#10937

Jeg synes det intervjuet Reuters har gjort med CEO i Ultimovacs er veldig interessant. De planlegger altså en IPO samtidg som han ser “the possibility that the company could be taken over by one of the major pharmaceutical players”. Og at det er konkrete forhandlinger om i hvert fall utlisensiering nå, som vil konkluderes før året er omme.

Jeg har en hypotese: Ultimovacs sitter med gode resultater som de ennå ikke har offentliggjort (når de ikke er børsnoterte ennå, så står de helt fritt i forhold til dette). Dersom forhandlingene ikke fører frem, så vil de gå ut med resultatene forut for IPO, og de har satt en deadline for dette til før nyttår. Og så til det som er relevant for oss: De gode resultatene er delvis takket være Vacc-samarbeidet med PCIB, og det er ikke mulig for Ultimovacs å offentliggjøre sine resultater uten også å bekrefte at PCI-teknoligen vår fungerer. Derfor har Ultimovacs og PCIB avtalt å gå ut med henholdsvis resultater fra VACC-samarbeidet (på hudkreft?) og PCIBs egne VACC resultater i friske frivillige samtidig. Og dette har de altså avtalt å gjøre nå før nyttår - for nettopp derfor er begge CEOer så klare på “by the end of the year”.

Spekulere, spekulere… :grin:


#10938

Tror mr Einarsson har sagt noe om dette temaet før på en podcast. Tror muligens det var før han ble styreformann i Ultimovacs.

Og det var at safety på fimaVACC måtte være på plass før man satte i gang et klinisk studie som involverte PCI-teknologien.
Og grunnen var om det skulle dukke opp safety issues i en kombinert teknologi så kan man ikke umiddelbart vite om det er PCI eller Ultimovacs teknologi. Et safety issue kan derfor potensielt sette andre mer fremskredne Ultimovacs prosjekt i fare.

Men med fimaVACC på friske frivillige i boks og 700 millNOK fra en Ultimovacs IPO i orden bør det være muligheter for tut og kjør mtp klinisk studie der Ultimovacs teknologi kjøres med PCI-teknologi.


#10939

Litt paa siden av PCIB, men ett bevis paa at kreftselskaper er i vinden.

Den britiske legemiddelkjempen GlaxoSmithKline er i ferd med å kjøpe kreftmedisin-selskapet Tesaro for 4,16 milliarder dollar, melder The Wall Street Journal.


#10940

Mulig jeg misforstår deg nå; mener du at fimaVacc ikke safety på plass ennå, og dermed ikke kan ha vært en del av Ultimovacs sine kliniske forsøk før nå?

I årsrapporten fra i fjor står det “tolerability of intradermal treatment with fimaVACC is established. The interim clinical results on overall T-cell responses indicate that vaccination with well-tolerated doses of fimaVACC enhance cellular immune responses important for therapeutic effect of vaccines.” Men man har ikke safety offisielt før studien er avsluttet?


#10941

Hadde det vært startet opp kliniske forsøk, så ville dette blitt meldt.


#10942

De sier jo interim, så vi nok vente noen uker før endelig bekreftelse er på plass.

Alle indikasjoner tyder på at fimaVACC fase I blir helt flott.

Lothian


#10943

Ultimovacs har jo meldt om kliniske forsøk. Når PCIB allerede har meldt om sitt samarbeide med Ultimovacs , så er det vel ikke naturlig at de oppdaterer videre i detalj om prosessen hos Ultimovacs?


#10944

Finner ingenting om PCIB i pipeline til Ultimovacs, så det tror jeg ikke du skal regne med. Jeg tror det blir oppstart i klinisk i løpet av 2019.


#10945

Hva mener du med det? Samarbeidet ble altså startet for to år siden. Men vi vet ikke i detalj hva det går ut på, nei?


#10946

Om det hadde vært et fase 1 studie, så hadde vi funnet det. Samarbeidet er i preklinisk enn så lenge.

Her er studiene til Ultimovacs

https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=&term=ultimovacs&cntry=NO&state=&city=&dist=


#10947

Takk for oppklaring. Skjønner nå at PCIB definitivt ikke er en del av Ultimovacs sine kliniske forsøk enn så lenge.


#10948

Jeg mener og huske at ved foerste avtaleinngaaelse ble PCIB og Ultimovacs enige om ett 50/50% eierskap til medisinen de eventuellt skaper sammenhvis samarbeidet lykkes. Er det noen som kan bekrefte, eller avkrefte dette hvis det skulle vaere riktig/ feil.

Eller kanskje det var med en annen partner?