Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

PCI Biotech Småprat (PCIB)

pcib_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007ff2a5338818>

#10992

Polygon.
Det betyr bare at det er dumt å kaste kortene i desember i skuffelse når resultatene kommer januar. (Om de skulle bli en anelse forsinket)
Det kan potensielt gi flere hundre prosent avkastning over natta og det er surt å ikke få vært med på.


#10993

Umiddelbart tenker jeg at PCIB ville meldt nå om de så at de ikke kom til å rekke å melde disse resultatene i desember. Jeg antar derfor at guidingen holder. Men herregud, det er resultatene som teller, så om det blir noen uker fra eller til får så være. Fimavacc er vell priset til 0 i Artic sin analyse, så dette er en ren oppside slik jeg ser det.


#10994

Kommer uansett ikke til å selge den 21. desember, nei. Men jeg synes dagens aksjonærer har vært ganske tålmodige allerede. Da får heller nederlenderne jobbe litt overtid :stuck_out_tongue:

Om de ikke rekker det, så kommer det nok en melding om en spesifikk dato, ja.


#10995

Det mest interessante som kom fram fra podcasten synes jeg var det som sies rundt fimaVacc. Jonas Einarsson mener at troverdighet og gjennomslagskraft i en melding/publikasjon vil bli betydelig større når de gjør det sammen med Leiden-universitetet. Det er et interessant perspektiv. Det går altså ikke bare på bandwidth/evne til å tolke dataene men også troverdigheten når man går ut til markedet med det. Hvis Jonas Einarsson leser dette, hadde det vært interessant å høre hvorvidt man ut fra dette kan slutte at PCIB har sett på dataene og sett de er gode å så kontakter Leiden/Van der Burg for å få et “kvalitetsstempel” på dataene og få mer tyngde i publikasjonen/ offentliggjøringen. Det er iallfall nærliggende å tenke at de ikke hadde kontaktet Van der Burg hvis det var dårlige data. Da hadde vel resultatene alt vært sluppet og gjerne i forbindelse med en kvartalspresentasjon.

Enig med Lothian at dette kan sette ny fart i aksjen i morgen. Så tynn handelen er for tida skal det ikke mer til enn at et par stykker bestemmer seg for å kjøpe noen tusen aksjer så går aksjen.
Hvis jeg hadde sittet i NANO hadde jeg tenkt meg grundig om før jeg ble med aksjen videre ned. Med nyhetsstørke i NANO vil jeg tro PCIB er et mer spennende sted å være de neste ukene.

Synes aksjen viser styrke. Selv ikke krakkliknende tilstander i USA biter på aksjen. I løpet av de siste 4 børsdagene har den gjort 3 forsøk på å bryte gjennom 29 kr.


#10996

“[…] er det noen andre ting vi kan måle ut i fra ny kunnskap som vil kunne overbevise big pharma eller andre at skal lisensiere inn dette? Kan et lite selskap som PCIB gjøre alle disse analysene selv, og at de blir troverdige nok hvis de bare publiserer de selv? Neppe, sier PCIB til seg selv, og kontakter Van der Burg og hans gruppe i Leiden som er en av de mest anerkjente vi har i verden, og sier: Kunne du tenke deg å gjøre disse analysene sammen med oss, og publisere det sammen med oss? Og han sier ja til det. Da tar det litt lenger tid. Fint, for da blir det enda bedre resultater. Så igjen, det er jeg strålende fornøyd med”


#10997

Sjølsagt spiller det liten rolle om fimaVACC-resultatet kommer før jul/årsskiftet eller tidlig på nyåret. Hadde det ikke vært for at ledelsen både i kvartalsrapporten og -presentasjonen uttrykker seg så klart om at resultatene kommer i år, hadde jeg ikke brydd meg om det gikk et par uker mer.

I lys av ledelsens mange brente fingre fra tidligere guidinger på tid, velger jeg nå å tro at det kommer en børsmelding før jul. Legges det deretter opp til en vitenskapelig/fagmedisinsk presentasjon tidlig neste år, blir gjerne børsmeldinga av den knappe og lite detaljerte typen.

Får vi et “da capo” av 20.-desembermeldinga 2017?


#10998

Enig. Vi bør få en melding før jul.
Fant disse konferansene i februar som kan være første relevante konferanse hvor vi får dybdepresentasjon?#10999

Vet ikke hvor mye vekt man skal legge på det, men Einarsson sier altså “publisere” og ikke “presentere”.


#11000

11 000

:clinking_glasses::beers::wine_glass:


#11002

test


#11003

Kanskje det eneste jeg er uenig med Einarsson om er påstanden om at det er småaksjonærenes skyld at det ble kraftig kursnedgang i forbindelse med emisjonen.
Det blir litt for lettvint, synes jeg, spesielt med tanke på at heller ikke Radforsk hadde økonomiske muskler nok til å benytte alle tegningsrettene sine, men lot seg utvanne.
Til og med Myrlid solgte aksjer for å finansiere tegningsretter, og bidro således til kursfall.

Og på toppen av det hele mistenker jeg at de nederlandske spesialinvestorene også gjorde sitt til å legge en klam hånd over hele selskapet. Med den hensikt å riste ut nettopp oss små?

Uansett, å peke kun på småaksjonærer blir feil, etter min mening.


#11004

Jeg reagerte også litt på at han fremstilte det som om det nærmest kun finnes to muligeheter - mer eller mindre kortsiktig trading eller et tilnærmet evighetsperspektiv hvor det kun handler om å bygge fundamentale verdier på optimal måte - og at han selv og Radforsk representerer denne siste ideale tilnærmingen. Muiig han med en viss rett kan si dette om en ser hele porteføljen under ett. Men for hvert selskap stemmer jo det bare ikke. Den ene som mer opplagt har hatt denne tilnærmingen i PCIB det er vel Erik Must. Radforsk har tvert imot solgt seg ned betydelig “fordi de må ha penger til andre ting”. Og det har skjedd flere ganger når kursen har sett ut til at den kanskje kunne stabilisere seg på et noe høyere nivå. Det er ihvertfall mitt inntrykk. Og på den måten har de bidratt til å drive kursen nedover i langt større grad enn det på noen måte er mulig å gjøre for hver enkelt liten eller for den saks mellomstor investor som selger en tilsvarende andel. Også for andre som bare eier en brøkdel av det Radforsk gjør i hvert selskap så handler det tross alt om at man “må ha” penger til noe annet. Syns godt Einarsson kunne vært litt mer åpen og, ja ærlig rett og slett, om at Radforsk har visse begrensninger som feks Must ikke nødvendigvis har. Og at det faktisk kan ha litt å si med tanke på hvor kursen havner ikke bare på kort, men også mellomlang sikt.


#11005

Jeg har nå hørt i gjennom podcast og jeg er 90% enig i det han sier. De 10% som ikke er enige snakker på vegne av småaksjonæren som gjerne vil ha, om ikke månedlige eller kvartals oppdateringer, i hvertfall en og annen melding 1-2 ganger per år som bekrefter at dette går veien.

Nå har vi ventet i over 1 år og ikke en tøddel har blitt oppdatert. Det er ikke rart man blir lei…

Men om nyheter kommer før jul eller etter har lite å si for en som investerer 5 år fram i tid. Det blir bare så sabla kjedelig å eventuelt se kursen tippe ned igjen hvis vi ikke får en oppdatering.

Jeg er nemlig av den enkle oppfatning at før den store oppgangen begynner er det bedre at kursen står i 100 enn i 28.


#11006

skjønner godt man kan bli litt utålmodig av å vente på store nyheter!!
Men at vi ikke har fått masse på plass iløpet av 2018 blir for meg feil å påstå.

  • Oppdaterte Super sterke data fra fase 1 studiet, FimaChem
  • PF2 studie oppsettet klart med 2 behandlinger og dose valgt fra cohort4.
  • Innrulleringstilltak til PF2 studiet blir ivaretatt/optimalisert !
  • Finansen på plass til interim avlesning med mulighet for AA
  • Oppdatering FimaVacc - med dybdeanalysen, rett rundt hjørnet.
  • Oppdatering FimaNac Top10BP oxo rett rundt hjørnet.

Så tar vi FPD i PF2 tidlig i 2019 og mulig Asia partner iløpet av 1H2019
Samt datareadout fra exstensionstudiet, 12 pasienter

Så masse har skjedd og masse er nært forestående de neste 6 mnd. !

Noe kan jo komme under en av lukene i julekalenderen :christmas_tree::calendar::santa: God Jul !


#11007

@JAXI, stemmer mye av det du sier men så har pf2 vært på trappene en god stund og den er ennå ikke startet. Mulig tidlig 2019 drar seg en del lenger enn Januar også…

Når det gjelder finansiering så ser jeg ikke dette som en nyhet. Finansiering er business as usual og det skulle bare mangle at ikke pcib klarte dette. Det er dog meget beroligende at man har sikkerheten for finansieringen og vi hadde litt flaks at vi ikke fikk emisjonen noen uker senere med tanke på børsene rundt i verden :grinning:

Det jeg synes var snack på Q3 var selvsagt bedre OS tall og at alt virker å gå etter planen. Repeterende behandling er også godt nytt, men det er på langt nær nok til å løfte aksjen.

Alle avtalene som har blitt forlenget de siste årene har vært et langt gjesp i forhold til aksjekursen, så hvis vi ikke kommer oss over i klinisk vil en eventuell forlengelse ha lite å si for kursen. Det vil selvsagt allikevel være positivt med en forlengelse pre-klinisk, men ingen høyere kurs, desverre.

Jeg skal slutte å syte å heller være dødsens ærlig å si at jeg liker å se pengene mine vokse hver dag, men at jeg i tillegg ikke går av veien for å vente noen år til før jeg kjøper meg den greske øya :joy:


#11008

ABN Amro ned ca. 90.000stk fra d.3-5.12. Da har de stått for 50% av omsetningen. Litt rart når de har økt litt hver uke tidligere.
Spørs om det er de som står for nedsalget fredag og mandag, for så å kjøpe inn igjen (pluss litt ekstra) før den ukentlige oppdateringen…


#11009

Hmm, ikke bra. Nyenburgh på vei ut eller låner ut aksjer til short? Eller den mer konspiratoriske, de jobber for BP og finanseliten.

Vi får følge med. Ikke det at det endrer mitt syn på selskapet, da må det komme dårlige resultater eller en konkurrent å snakke om, men markedet er jo en helt annen sak.


#11010

Einarsson og Van der Burg i Leiden! Top of the pops! Nydelig podcast!


#11011

Veldig enig, @OlavA

Radiumhospitalets forskningsstiftelse skiller seg ut fra alle andre aksjonærer ved at stiftelsen har statutter med formål å fremme norsk kreftforskning og utvikling av legemidler for behandling av kreftsykdommer.

Jeg ignorerer av den grunn stort sett alle Einarssons kommentarer til aksjemarkedet generelt og PCIB-aksjonærenes disposisjoner spesielt. Desto mer lytter jeg til hans faglige vurderinger av de selskapene stiftelsen har i sin portefølje. Der ligger hans spisskompetanse.


#11012

Einarsson er internasjonal biotek stjerne. Look to Oslo Cancer Cluster. Klart det er verdifull informasjon han har om biotek generelt og porteføljebedriftene. Han ga terningkast 5+ til PCIB for året 2018. I mine øyne ekstremt positiv til PCIB. Det lover godt for fremtiden. For medisin for de som har behov. For økt aksjekurs for de som har det som hovedmål. Mange stakeholders, Einarsson er ekstremt god til å tilfredsstille stakeholders. My humble opinion.

P.S Han har fått stiftelsen sine verdier opp fra noen få millioner i verdi til flere hundre millioner på få år. Tror faktisk han har bevist god kunnskap om verdiskaping også💪