Diskusjon Triggere Porteføljer

Pcib fimaVacc (PCIB)

pcib_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007f3f74c7a0a0>
#1

Et utrolig interessant prospekt fra Pcib i forbindelse med emisjonen.

Jeg vil forsøke å forklare på best mulig vis hvorfor jeg tror fimaVacc blir vanvittig stort i forbindelse med canser immun terapi.

fimaVac fungerer litt andeledes enn fimaChem og fimaNac, på den måte at fimachem handler om å åpne cellen for å føre kemo inn i canser cellen, fimaNac handler om å åpne cellen for å ”reparere eller forandre denne” (genterapi, DNA/RNA).

fimaVacc handler om å aktivere immunforsvaret til selv å reparere canser cellene. Og dette er den store våte drømmen for hele legemiddel sektoren. Tenk hvist du bare kan sette en sprøyte, tilføre antigen og pci, og så bliver du behandlet for din canser sykdom. Intet vil være mere fantasktisk, ingen cellegift eller strålebehandling som ødelegger dit imunforsvar, ingen lange sykehus oppholde eller behandlingsperiode og ingen smærte.

For å forstå hvordan fimaVacc virker må man forstå litt om celler og deres funktion. T-celler (CTL (cytotoxic T cell) er et T lymphocyte som dreper cancer celler. Især CD8 T-celler men også CD4 T-celler er avgjørende. All forskning har vist at hvist man har for få CD8 T-celler, så får man for liten effekt til at fjerne canceren. Det man så prøver på er å vaksinere igjen, og igjen og igjen. Altså mange behandlinger for å opnå ingen eller lite effekt.

Groft sagt så harT-cellerne det problem, de kun kan gjenkjende canser celler som precenterer et protein på overflaten. Derfor skal de ha hjelp for å finne de canser cellene som ikke precenterer et protin på overflaten, og denne hjelp får de fra APC (Antigen precenting celler). De drenditiske celler som sitter i hudniveau er særdeles gode APC og det er her fimaVacc kommer inn. Man tar et antigen sammen med fimaVacc og sprøyter inn i APC-cellerne, tilfører lys og vips så bliver disse APC-cellerne så stærke at de hjelper med å aktivere masser av CD8 T-celler. Og mengden av T-celler er som sagt helt avgjørende for succes.

Pcib skriver selv:

“Vaccines often fail to generate the required responses. One of the most important reasons for this is probably insufficient delivery of vaccine antigens to the appropriate processing machinery in so-called antigen presenting cells, i.e. cells in the immune system that are the key for triggering an efficient cellular immune response. The fima VACC technology

may solve this issue by effectively enhancing appropriate delivery of vaccine antigens to the target antigen

presenting cells. In addition to the use in therapeutic vaccination for cancer, fima VACC has the potential to be used for both therapeutic and prophylactic vaccination for several other important diseases.”

Deretter flyter disse celler rundt i kroppen via våres lymfesystem og finner alle canser cellene og dreper disse. Så her er det ikke sånn at fimaVacc kommer inn i canser cellene, men hjelper til å skape mange CD8 T-celler som dreper canseren.

Immunterapi er klart fremtidens canser behandling, og består af flere komponenter eller mulige behandlings regimer.

image

De terapautiske canser vacciner.
Dette er selve antigenet som som stimulere immunsystemet mot canser tumoren-

De Monoklane antibodies.
Monoclonal antibodies er laboratorie produceretete molekyler som er konstrueret som substitutionsantistoffer kan forbedre eller efterligne immunsystemets angreb på cancerceller. De er designet til at binde til antigener som er mye mere talrige på overfladen af kræftceller end raske celler.

Cytokiner:
Er signalstoffer, der fungerer som lokal kommunikation mellem cellerne, når kroppen har brug for en aktivering af immunforsvaret – f.eks. i forbindelse med en infektion. Cytokinerne binder sig til andre immunceller og sætter derved gang i yderligere aktivering af immunforsvaret. De mest kjente cytokiner er (anvent til modersmærkekreft og nyrekreft):

Interferon, MSD (Merck USA)
Aldersleukin, Novartis

Cpi Checkpoint inhibitors
Cpi virker ved at blokere et immunhæmmende protein (PD-1) på overfladen af T-cellerne. Når antistoffet binder sig til PD-1 på T-cellerne, får kræftcellerne sværere ved at hæmme immunforsvarets reaktion

Her er en fin video om hvordan det virker.

De mest kendte CPI immunstoffer er:

Ipilimumab, Bristol-Myers Squibb
Nivolumab, Bristol-Myers Squibb
Pembrolizumab, MSD (Merck USA) (Keytruda)

Pcib fungerer fint sammen med alle disse mulige immunkomponenter og man kan lett forestille seg en kombinasjon som heter: Antigen, fimaporfin, CPI (feks. Keytruda). Pcib sitter også på meget gode patenter på dette området.

image

Alt i alt er fimaVacc en særdeles stærk vaccine plattform, og selskapet skriver selv:

“fima VACC has the potential to increase patient safety if it can reduce the antigen payload and adjuvant volume per treatment and reduce the number of treatments needed. Increased efficacy for a broad range of peptide and protein-based vaccines and patient safety are fima VACC ’s key competitive differentiators.From a technology perspective, fima VACC ’S components have several advantages, including:

 Efficacy – enhanced cellular immune responses shown in Phase I at tolerable dose levels
 Safety – tolerability of intradermal treatment established in Phase I
 Synergy – works in synergy with the most commonly used vaccine adjuvants
 Innovative and well characterised mode of action - T-cell-induction by MHC class I antigen presentation in dendritic cells and macrophages
 Stability – fimaporfin can be autoclaved and is stable at room temperature, also in solution
 Cost effective manufacturing – simple and cost-effective synthesis of fimaporfin
 Broad applicability – can be used in combination with peptide and protein antigens as well as particulate antigen formulations; prophylactic and therapeutic vaccination; in vivo or ex vivo .
 CPI combination potential – fima VACC enhances cellular immune responses while CPIs prevent the tumour from evading the immune response leading to a powerful combination potential.
 User friendliness - an innovative, inexpensive, and disposable light activation device (patent pending)

Given the recent understanding of cancer biology and the lessons learned from early cancer vaccine development, the timing is ideal for PCI Biotech to rollout fima VACC and participate in the growing cancer

immunotherapy market. It is anticipated that a significant number of the cancer vaccines in development could use fima VACC to boost their activation of T-cells and increase their efficacy”

Og til sist men ikke minst.

“The Company is actively working on business development activities to enter into new value-creating collaborations. Pre-clinical data has convincingly demonstrated that the fima VACC technology not only provides.effective cytotoxic T-cell induction, but can also elicit strong enhancement of all other important immuneresponses. A successful clinical validation of these preclinical results is an important value-creating step for the fima VACC programme”

Jeg er utrolig spent på fimaVacc resultatene. Hvist disse er så banebryende som vi tror, så har fimaVacc potensialet til å bli 20-50 gangere mere verdifull for Pcib end fimaChem.

Og her er man ferdig med fase I studiet og klar til å gå i avtaler med store og små vaccinefirmaer. Og hvist ingen biter på, da gjør vi det bare selv :blush:

“fima VACC is very well suited for therapeutic vaccination for the treatment of chronic viral diseases (e.g. Hepatitis B), and possibly also for therapeutic vaccination for tuberculosis. Furthermore, the fima VACC technology also has a clear potential tocontribute to the development of new prophylactic vaccines for important infectious diseases lacking effective
vaccines. Prominent examples are malaria and tuberculosis, but there are also many other potential target diseases for fima VACC based prophylactic vaccination For the fima VACC programme there is with the current intellectual property estate also an opportunity to develop in-house vaccine candidates.”

71 Likes

#2

Takk for et flott innlegg, FiloD!

4 Likes

#3

Stor takk til @FiloD for å starte denne tråden. Og FOR et åpningsinnlegg!

For mange av oss vil jeg tro det ofte er lett å falle litt av lasset når tettheten av mikrobiologiske termer blir for stor og figurene for komplekse.

Men i dag får vi altså det den jevne PCIB- investor trenger; en lettfattelig, pedagogisk innføring i virkemåten til fimaVACC. Takk igjen!

10 Likes

#4

Meget bra innlegg!

Jeg forstår nå mye mer om virkningsmekanismer innen vaksinasjon m.m!!

Hvis fimaVacc-resultatene viser seg å bli «meget lovende» som PW har gitt utrykk for tidligere , så sitter vi vel muligens på ett mega stort Kinderegg…(?)

5 Likes

#5

Jeg har sagt det før og jeg sier igjen: Det er her den virkelige bomba i pcib ligger som knapt er priset til noe litt mer enn null etter min mening. Takk for et strålende innlegg. Skriv gjerne tilsvarende om de 2 andre forskningsområdene. Skjønte mer av fimaVACC enn jeg noensinne har gjort.

5 Likes

#6

Men dette er jo også gjengs i biotech, det er den kandidaten som er nærmest approval som alltid står for brorparten av prissettingen av selskapene. Så kan plutselig bildet endre seg helt så snart approval er i boks.

4 Likes

#7

Enig i det, @Savepig

Men i og med at PCIBs strategi for fimaVACC er forskjellig fra det løpet som nå er lagt for frontproduktet, skal vi ikke utelukke at kommersielle avtaler på grunnlag av fase 1-resultatene fra vaksinestudien etter hvert kan komme til å veie vel så tungt ved verdivurderinger av selskapet.

Skulle slike avtaler “rulle på” neste år og videre, kan med andre ord bildet endre seg sjøl om hver enkelt avtale reint økonomisk neppe blir så stor. Men flere slike avtaler vil demonstrere evne til kommersialisering og et mulig kjempepotensial.

4 Likes

#8

Og så jobber de allerede preklinisk med Vacc I Zurich. Blir utrolig spennende med resultater fra fase 1. Historisk har juletider vært eksepsjonelt gode tider for pcib aksjonærene.

5 Likes

#9

Good read from our partners in Zurich

11 Likes

#10

Very nice find.
Moreover, the polyfunctionality of Ag-specific CD8 T cells (e.g., their capacity to secrete multiple cytokines and release cytotoxic mediators), was reported to represent a predictive factor for the efficacy of immunotherapeutic vaccines (58, 59) and for disease progression in HIV patients (60). The current work dem- onstrated that the combination of PLGA microparticle–based Ag delivery and photosensitization was an effective immunization strategy for stimulation of high levels of polyfunctional Ag-specific CD8 T cells in a mouse model. These findings encourage further evaluation and development of PLGA microparticles as an Ag- delivery system to promote the treatment of or protection against CD8 T cell–dependent diseases and cancer, which remain among the most urgent unmet medical and societal needs.

5 Likes

#11

Very interesting!! But it is from 2015?

1 Like

#12

Yes, here is also one published May-17

2 Likes

#13

«Our data demonstrate that PCI–based vaccination can stimulate strong and functional cytotoxic CD8+ T cells, making PCI a potential method for use in therapeutic vaccines against cancer and infectious diseases»…

2 Likes

#14

Takk til filoD

Hvor står fimaVACC nå for tiden?
Det er jo en stor studie som ekspertisen ser gjennom og der kan vel kanskje dukke opp overraskelser når denne fase 1 studien i friske frivillige gjennomgås.
90 pasienter bør vel gi signifikante svar og der er jo muligheter for at der er grunnlag for å ta ut nye patenter bassert på den dokumentasjonen som foreligger.
Kanskje også nye biomarkører.

Er der foretatt en så stor studie i friske frivilige pasienter tidligere innen immun-terapi?

Det som selskapet foreløpig har guidet tilsier jo svært stor mulighet for at fimaVACC blir en suksess.

Slår fimaVACC til så er det jo en aduant som "ingen " kommer utenom.

Også veldig enkelt og bruke da lyskilden (laser) er lavenergi (blå) og brukes på huden hvor sprøyten ble satt.
(på størrelse med en PC-mus)

Tror på stor økning i aksjekursen for PCIB ut dette året.

Lykke til (liang)

15 Likes

#15

Bra nick, liang :grinning:

1 Like

#16

Her er programm kalender til * ESMO Immuno-Oncology Congress, Geneva, December 13-16, 2018

https://cslide.ctimeetingtech.com/immuno2018/attendee/confcal/presentation

Ingenting som tilsier at PCIB skal presentere noe som helst.

1 Like

#17

Her er datoer for abstract submission:

https://www.esmo.org/Conferences/ESMO-Immuno-Oncology-Congress-2018/Abstracts

Regular abstract submission deadline 26 September 2018, 21:00 hrs CEST

Late-breaking abstract 6 November 2018, 21:00 hrs CET

1 Like

#18

http://bharatapress.com/2018/10/21/contrasting-bavarian-nordic-s-bvnry-editas-medicine-edit/

"About BAVARIAN NORDIC/S

Bavarian Nordic A/S, a biotechnology company, develops, manufactures, and commercializes a portfolio of novel vaccines for the prevention and treatment of life-threatening infectious diseases and cancer. The company markets non-replicating smallpox vaccine under the IMVAMUN and IMVANE names. It is also developing MVA-BN Filo that is in Phase III trial for the treatment of Ebola and Marburg; MVA-BN RSV, which is in Phase II clinical development stage for the prevention of respiratory syncytial virus; and MVA-BN HPV that is in preclinical development stage to treat human papillomavirus. In addition, the company is developing PROSTVAC, which is in Phase III clinical development for the treatment of asymptomatic or minimally symptomatic metastatic castration-resistant prostate cancer; CV301 that is in Phase II clinical trial for the treatment multiple cancers; and MVA-BN Brachyury that has completed Phase I clinical trial for the treatment of metastatic cancer. The company has collaboration agreements with National Cancer Institute; Bristol-Myers Squibb; Janssen Pharmaceuticals, Inc.; Biomedical Advanced Research and Development Authority; US Department of Defense; and PCI Biotech. The company operates in the United States, Holland, Canada, and internationally. Bavarian Nordic A/S was founded in 1994 and is headquartered in Kvistgård, Denmark."


Ser at Bavarian oppgir sitt samarbeide med PCI biotech fra start.
Har ikke oservert det på andre selskaper som samarbeider i preklinisk med PCIB.

4 Likes

#19

OPPLYSER OM… Ikke oppgir… Som kan forveksles med “gir opp”…

2 Likes

#20

Takker tusekakk :grinning:
“det er ikke så nøye bare det er akkuratt”

2 Likes