Diskusjon Triggere Porteføljer AksjonærlisterNy!

PCIB: Q4/2019 - utsikter og forventninger

Investeringer: #<Tag:0x00007eff1bbbade8>

Da har vi lagt bak oss årets første måned, og det er bare tre og ei halv uke igjen til neste kvartalspresentasjon.

Hva om vi på denne tråden kunne holde oss unna både coronaviruset, egne transaksjoner og allmenn synsing og spekulasjoner. Med andre ord; la oss holde oss til hva vi forventer ut fra tidligere guiding, informasjon som er kommet fram (og ikke kommet fram) siden forrige presentasjon - og kanskje særlig hvilke spørsmål som bør stilles til ledelsen før eller like etter presentasjonen.

Da kan jeg like gjerne allerede nå ta opp dette med rekrutteringstakt i RELEASE. Ettersom verken UK eller USA har innrullert første pasient så langt, frykter jeg at man her ligger noe etter skjema.

12 Likes

Jeg lurer på hva de tenker om at AstraZeneca har utlyst/ansatt 10(?) stillinger innenfor området PCIB holder på med nå på så kort tid. Hadde vært spennende å høre hva Einarsson tenker om dette også.

1 Like

Jeg personlig tenker at det er utover året og nærmere Q1 presentasjonen det er mer sannsynlig at ting begynner å bevege seg. Ting tar tid, og det viser seg hele tiden at ting stort sett tar mye mer tid enn vi ønsker og håper.

Gjengs for alle mulige biotek-selskaper som har asiatiske partnere eller ønsker det, som Pledpharma, Photocure, Targovax, eller PCI Biotech, så er Coronaviruset et disruptivt element i en eller annen grad fordi regulatoriske myndigheter og helsevesen i Asia kommer til å bruke alle sine ledige ressurser på den trusselen, Uten at jeg mener det er sånn at alle kinesiske kreftforskere blir epidemileger over natten av den grunn. Det er derfor helt naturlig at ledelsen adresserer dette temaet på Q4 i mitt syn.

Når det gjelder spørsmål til ledelsen på Q4, så bør det gå på hva de gjør fopr å utvikle selskapet videre og hvilket scope de har for hvort selskapet egentlig er ment å bli (sier noe om hvor store muskler det kommer til å ha). Dette er jo full year report for 2019, og da er det veldig naturlig at de trekker opp slike store strategiske linjer for 2020 og gjerne videre.
Og så må de holdes accountable for fremdriften i RELEASE-studiet.

Edit:
Som det sies under her, det at det strekker seg utover våren og frem mot sommeren er ikke noe jeg kommer til å tolke som noen negativ greie for selskapet.

2 Likes

Og det som antakeligvis tar kortest tid er om det hadde blitt et no deal fra AstraZeneca. Tommelen ned går nødvendigvis vesentlig raskere enn å klare å enes om intrikate betingelser, som utifra mine logiske evner bør bety at tiden jobber i positiv retning.

8 Likes

Det er en tynn ledelses stab i PCIB. Dersom det foregår seriøse kontraktsforhandlinger med AZ vil dette bety mindre innsats på andre områder som ikke går av seg selv som f.eks Asia partner. Har BioNtech (med partnere) også kommet på banen trekkes enda mer ressurser ut fra selskapet.

Her kan man gruble seg ihjel, men mine forventninger til Asia avtale har i alle fall sunket betraktelig. Mulig rekrutterings takten likeså, siden det kreves at ledelsen er “på skrudd” med å følge opp alle klinikkene.

2 Likes

Pcib bruker også eksterne ressurser i forhandlingene slik at det skulle være fullt mulig å forhandle parallellt på alle plattformene uten spesielle begrensninger.

4 Likes

Det stemmer, men tror allikevel at dette tapper resurser vekk fra ledelsen.

Må understreke at jeg ikke er negativ, men forventningene mine til andre deler av driften reduseres noen hakk. Ønsker heller en god avtale for PCIB med konsekvens av å bli noen måneder forsinket i FirmChem studiet (GGK) og Asia partner.

1 Like

Håper på en god avtale tidlig, og Ggk på skinner.

2 Likes

Har vi noen grunn til å mistenke forsinkelse i ggk release studiet - annet enn at TTT i biotech?

2 Likes

Nei, skulle gjerne hatt melding om første i USA, men det kan innrullert mer andre land så kan være i rute.

2 Likes

Hadde vært kjekt om noen på TI kunne informert objektivt og med faglig tyngde rundt hvorfor det er “bra” at det ikke kommer noe fra PCIB ifm AZ avtale raskt.

Det er på en måte opplest og vedtatt at hadde AZ ikke hatt interesse hadde en børsmelding om ikke videre samarbeid kommet raskt. Videre har Jonas E. uttalt at han ikke unner noen å sitte med disse forhandlingene da det er mange detaljer som skal huskes på. Dette antyder at det er tidkrevende arbeid. Videre er det en grunn til at dette er guidet H1 og ikke q1.

På den andre siden, hvis data fra Nac er så ekstremt bra, hvorfor klasker ikke bare AZ til og får i land en avtale asap?

Selv mener jeg , uten noen videre begrunnelse eller argumentasjon enn det skrevet ovenfor, at jo lenger tid det tar, jo større mulighet for avtale. Blir det avtale, blir det ekstremt spennende med form og farge på denne.

2 Likes

Tror det er ganske mye som skal diskuteres, få oversikt på og landes i en slik avtale, og at det er en grunn til at PCIB har sagt at det skal avklares i løpet av 1H2020, og ikke i løpet av januar 2020 eller 1Q2020.

8 Likes

Noen som har noen tanker på hva vi kan forvente å få av svar rundt forhandlingene med AZ? Må jo eventuelt kun være informasjon som ikke preger forhandlingene på noen måte…

1 Like

Kan ikke forvente noen informasjon om AZ. De kan bare henvise til meldingen om at de har fram til 1 juli på seg…

Jeg tror heller ikke 1 juli er en hard frist, melding om avtale kan godt komme i løpet av juli også. Drøyer det lenger bør det komme en melding om det.

Det vi får info om er Release; er framdrift i forhold til plan eller ikke.

Info om partner i Asia kommer bare om avtale er på plass, kanskje kan vi få bekreftet at samtaler med flere aktører pågår, men neppe noe mer…

Så får vi nok vite at vi fortsatt har penger på bok til å fortsette med dagens aktiviteter en god stund til.

Just my 5 cents…

1 Like

Jeg jobber med en sviktende hukommelse men mener å huske følgende hva angår GGK.

  • Det ble på q3 meldt at de var etter skjema men ventet å hente seg inn med tanke på at USA sites lå klare som perler på en snor nå og ASIA potensialet.
  • Mener å huske at FPD i USA var guidet i 2019 og skulle børsmeldes

Siden vi ikke har hørt om ASIA eller FPD i USA frykter jeg en forsinkelse meldes på Q4. Det kan dog avlastes av høyere tempo andre steder eller andre gode nyheter.

Jeg har en snikende følelse på forsinkelse og gode nyheter. Dog usikker på markeds reaksjon da.

7 Likes

Spekulasjoner, ingen som vet. Noen mener sågar at dess lenger tid det går med tanke på mulig AstraZeneca avtale og forhandlinger dess større sannsynlighet er det for avtale. Spekulasjoner, spekulasjoner!

Skal en tro på teknisk analyse er det visst veldig bullish fra i dag etter brudd. Do not miss the chance står det, se TA PCIB​:+1::rocket:

«It is probably the right time to be part og this boost and positive market sentiment.»

Hvis TA forteller om kommende kvartalspresentasjon kan det spekuleres i positive melding(er).

Kommenterte i småprat:

Naturlig rekyl opp igjen?
Posisjonering til kvartalspresentasjon om få dager?
AstraZeneca benytter tiden godt?
First patient dosed USA?
Asia partner RELEASE?
Resultater/oppdatering fra RELEASE
Fimavacc oppdatering?
FimaNac oppdatering?
Fimachem oppdatering?

Opplever PCI Biotech økt interesse fra andre enn også big pharma AstraZeneca?

Er det nå det virkelig drar seg til IGJEN???

En ting er sikkert: oppdatering og noe informasjon vil det måtte bli meddelt på kvartalspresentasjon om noen dager!

Quarterly Report – Q4: 26.02.2020 (Presentation at Oslo Cancer Cluster Innovation Park)

Er det flere positive oppdateringer da er kursen plutselig langt over all time high igjen?

AstraZeneca holder sin kvartalspresentasjon førstkommende fredag. Kan være naturlig arena for å annonsere avtaler, strategi eller samarbeid med biotekselskap. Videre henter Moderna solide midler. Viser solid etterspørsel og interesse innenfor mRNA.

Lykke til

5 Likes

Jeg mener bevisst at Per på forrige årsrapport (Q4/2018 Full Year) sa at innen 2020 skulle alle sites i RELEASE være aktive og rekruttere pasienter? Så forsinkelser er noe jeg frykter, og dessverre forventer. Tiltak rundt økt innrullering er et tema jeg forventer at ledelsen tar iniativ til å snakke litt om.

Asia er en naturlig forlengelse av diskusjon rundt RELEASE. Jeg håpet en periode at sites der ville redusere tiden frem til interim. Nå tror jeg etterhvert at det i beste fall vil sikre at vi ikke går over tiden. Jeg tipper Per vil bidra med all tilgjengelig info rundt dette helt uten at vi ber han om det. Men mangler det noe, så er dette et tema som er interessant å grave i.

Jeg er litt usikker på hele VACC. Vi vet jo endel hva de har planlagt - men det er lenge siden vi har hørt noe om området, og jeg kunne tenke eg noen strategiske betraktninger og kanskje noen veivalg etterhvert. Det skulle komme noe etter en strategisamling i sommer, men jeg opplever det som litt ullent. Det skulle presenteres med brask og bram via Sjoerd Van Der Burgh. Men jeg syntes ikke det ble hverken så mye brask eller bram, selv om de fikk inn Fase 1 dataene på ESMO. Selskapet hadde heller ingen nevneverdig trafikkvekst på hjemmesiden i perioden. Så pcibiotech/partnering siden ble ikke flittig brukt. Disclaim; har ikke tracker på siden, kun Google analytics. Kunne gjerne fått noe mer info her.

Jeg personlig hadde ikke gått helt i kjelleren om de satt opp et studie med en kandidat som de mente ville ha god effekt, og finansierte det via aksjonærbasen. De har vært tydelige på at den kosten ikke er så gal. Kan de si noe om evt. når et slikt scenario kan bli aktuelt? J

NAc - AZ. I rest my case, det er work i progress.

Det er bekymringsfullt at ikke ny hjemmeside er publisert. Ronny sa på GF at denne skulle lanseres før fellesferien 2019. På Q2 skulle den være klar “snart”. Jeg er kjent med at selskapet skulle gjøre digitale tiltak ifbm. å øke interessen for RELEASE og innrullering i USA, som tilsynelatende ikke har blitt gjennomført. Det er med en viss dismay jeg noterer meg at NuCana har FPD i USA, selv om ditt og datt - jeg vet det, men dog. De har traction som vi mangler. Hvorfor er det sånn?

Selskapet ønsker seg institusjonelle investorer. Som et minimum for å tiltrekke seg slike, bør de ha en oppdatert company presentation. Her har det vært tomt lang tid, og jeg kan se for meg at det bør kunne stilles spørsmål rundt det.

E-mannen har tidligere referert fra et møte vi hadde med Per og Ronny på DNB HC. tidlig vinter. Der nevnte Per at han så for seg at ca 80% av fimaCHEMs bruksområde vil være off label. Det betyr, indirekte, at om vår kjære @Snoeffelen´s estimater for GGK inntjening er i nærheten av å holde vann, noe man har all grunn til å anta at de gjør, er det allikevel ikke iberegnet at off label potensielt vil stå for 4/5 deler av salget. Ergo, en mrd. USD i GGK vil bety 4 mrd. USD i off label use. Om vi moderer oss til å halvere beløpene, så er det fremdeles 2,5 mrd USD. Årlig.
Vel bekomme.

15 Likes

FPD fra USA er allerede meldt forsinket til “early 2020”.

5 Likes

presist første halvår 2020.
Dette er fra siste kvartalspresentasjon Q3 Nov 2019 og guiding.

2 Likes

Såvidt jeg husker sa Per “early 2020” og da tenker jeg det umulig kan være 6-7 måneder forsinket som det vil bli hvis vi ikke får FPD før slutten av Juni.

Early 2020 er i mine øyne Q1-2020 :grin:

2 Likes