Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Pengesystemet

Pengesystemet vårt er i ferd med å komme til en ende, hvorpå et nytt må ta over.
Til nå har vi hatt et fraksjonelt banksystem hvor bankene lager de fleste pengene ved utsteding av nye lån. Dette er et høyst ustabilt system som krever eksponensiell vekst, og vil alltid ende i en dyp depresjon når veksten ikke kan holde følge med behovet for ny likviditet til å betjene gammel gjeld.

Dette har blitt spesielt tydelig nå som corona-viruset har fått herje en stund. Myndigheter og banker innvilger utsettelser på renter og avdrag for både bedrifter og private.

Spesielt interessant er det å følge med på hva som skjer i USA og dollaren som er verdens reservevaluta da dollaren har så mye makt i verden. Dollaren skulle jo kunne vært løst inn i gull, men slik har det ikke vært på snart 40 år.
I mars 2020 ble bankenes reserveratio i USA satt til 0%.

Det er åpenbart at systemet med dollaren som verdens reservevaluta må skiftes ut. Dette skjer når tilliten til dagens fiat-valutaer forsvinner blant folket.

Løsningen er åpenbart et ærlig system hvor penger ikke forfalskes. Et system hvor bankene kun kan låne ut penger den faktisk har, et system hvor reservene er 100%.

Et slikt system krever et felles anker for at internasjonal handel skal fungere. Dette ankeret kan være gull, sølv, eller nå, en desentralisert kryptovaluta som Bitcoin.

Denne tråden er derfor tiltenkt makro-nyheter som kan knyttes opp mot det internasjonale pengesystemets forfall, samt endringer i gull-, sølv-, og kryptomarkedet som øker anerkjennelsen av disse.

8 Likes

USA gikk 1 billion USD i underskudd i fjor. I år blir det hvem vet hvor mange billioner USD i underskudd. Skatten skal i hvert fall ikke opp!

Donald Trump signerer lørdag presidentordrer for å gi krisepakker til amerikanere som er rammet hardt økonomisk av coronapandemien.
Ordrene gir midlertidige skattekutt for amerikanere som tjener mindre enn 100.000 dollar i året, skal gjøre det vanskeligere for utleiere å kaste ut leietakere og gir nullrente på statlige studielån, sa presidenten. En siste presidentordre skal øke beløpet arbeidsledige kan motta i sosialstøtte med 400 dollar.
https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/5f2f1d40782656001113bde0
https://www.cnet.com/personal-finance/40-million-people-could-be-evicted-despite-new-executive-order-thats-12-of-the-us-population/

2 Likes

Pengesystemer og valutaer er alltid i endring. Trenger vi en egen tråd for dette når vi har makro og valuta?

image

image

3 Likes

Fin tråd for goldbugs, konspirasjonsteorier, og annet rundt dette.

Kan dempes av oss andre.

5 Likes

Makro er vel en kategori, ikke et tema?
Pengesystemet er ikke bare et spørsmål om makroøkonomi, men er også et politisk tema som du selv viser med bilde av presidentordren fra 1933. Er det noen tråder her inne som har diskusjoner rundt den presidentordren? Jeg tror du traff spikeren på hodet når du la ut det bilde her :slight_smile:

Og så har man slike som @Jcp som kan her får litt å tygge på fra meg. Hvorfor synes du, Jcp, at Kina gjør riktig i å beskytte investorer mot prissvingningene man nå ser i gull og sølvprisene ved å hindre de i å kunne opprette handelskontoer i bankene?

1 Like

Da var det klart at FED skal utvikle en heldigital dollar, selv om de bare våger å kalle denne “hypotetisk”. Lykke til i konkurransen mot Bitcoin, Ethereum, Litecoin osv :smiley:

A digital dollar poses its fair share of benefits and risks. Digitizing government payments would accelerate monetary policy’s impact and payouts for programs including unemployment insurance, social security, and direct payments like the recent coronavirus relief checks.

“Cryptocurrencies are challenging the traditional pillars of the financial system and against this backdrop CBs are faced with the threat of individuals being able to store, spend and move value without reliance on the fiat currency,” the researchers wrote. “This is a huge threat to the traditional role that CBs play in monetary policy and so it is little surprise that there is gathering momentum across developed banks to analyse and understand the potential effects of introducing a CBDC.”

2 Likes

Kina er også godt i gang med testing av sin digitale Yuan i banker og større bedrifter.
Når sentralbanken i USA og Kina vil utstede sin egen digitale blokkjede-valuta forsøker de å gjøre den digitale valutaen mest mulig lik fiat-valutaen.
Problemet de møter på er li av det samme problemet som gull en gang i tiden løste. Hvordan forenkle internasjonal handel når alle land har hver sin digitale valuta, alle som vil handle i et annet land må opprette digitale lommebøker i respektive lands banker, og valutaverdien vil svinge?

Per nå måtte et selskap altså opprettet en lommebok i en kinesisk bank, ta imot digitale yuan som betaling for varer, gå til en bank som veksler disse om til yuan i det nåverende fiatsystemet og så veksle disse til sitt eget lands valuta.

Problemet med gull var at det ikke er lett å gjøre handel med, når vi nå har digitalt gull er dette problemet (snart) løst. Da kan man gå tilbake til en gullstandard eller rettere sagt en Bitcoinstandard hvor man ikke lenger trenger fiatvalutaens egenskaper. Desentralisert valuta vil etterhvert tilby raskere internasjonal handel med presise, automatiserte betalingssystemer som vil sende dagens fiatvaluta langt tilbake i tid. Når penger flyter like lett over landegrenser som innenlands får man virkelig kapitalisme på høygir.

I det store og hele kan ikke sentralbankene konkurrere mot desentraliserte valutaer, men de vil nok sørge for å gjøre Bitcoin og flere valutaer ulovlig å bruke i et desperat forsøk på å bevare makten.

1 Like

Flott tråd. Slike “konspirasjonsteorier” som de kaller det drukner jo i makro / valuta tråden @Savepig.

Her kan vi ha fokus på pengesystemet i seg selv. Jeg er ikke uenig i at dagens pengesystem, og da særlig dollaren, står for fall – men jeg har heller ikke tro på at vi skal tilbake til gullstandarden @anon76493722. Bitcoin tror jeg heller ikke vil erstatte fiat, men krypto er absolutt interessant.

Bitcoin kommer til å stige i pris slik gull gjør som en inflasjonshedge, men ingen av disse vil kunne erstatte normale banktransaksjoner, eller kjøp med kredittkort i butikken.

Politikerne vil ikke tillate folk og bedrifter å handle med hverandre uten at de får en bit av kaka (og kontrollerer den) så mitt bet er at sentralbankene utsteder sin egen digitale valuta i fremtiden.

80% av alle betalinger i USA er digitale allerede, det samme gjelder vel her hjemme (om ikke mer).

Det er bare et spørsmål om tid før vi har digitale dollars (Tethers) og digitale NOKS :slight_smile:

4 Likes

@Nocturne!
De fleste sliter med å få en helhetlig oversikt over hvordan økonomien henger sammen. Hva de mangler er forståelse av pengesystemet, som igjen gjør at de avfeier diksusjoner rundt dette som konspirasjonsteorier. Det er i seg selv ganske utrolig at mennesker ikke vet hva penger som de bruker daglig ER og hvordan disse kan forvaltes på hensynsløse måter når nesten hele friheten din er basert på disse pengene.

Dersom du mener dollaren står for fall er det også skrevet i stein at hele fiat-systemet kollapser. Fryser handelen i dollar, fryser også store deler av internasjonal handel sammen. Det hele blir ender i en deflatorisk spiral med mindre myndighetene printer seg inn i hyperinflasjon eller velger å gå tilbake til gullstandarden for å stabilisere valutaverdien. Med sistnevnte løsning kan du våkne opp en morgen oppleve at gullprisen har steget 1000% over natten, og at myndighetene går i gang med masseoppsigelser og økter skattene ettersom de ikke kan låne seg til fant lenger.

Angående kryptovalutaer er jeg ikke i tvil om at disse vil bli brukt til all handel i fremtiden. Hvilke som kommer seirende ut vet jeg ikke, men jeg har pengene mine i Ethereum og Bitcoin. De kommer absolutt ikke til å erstatte normale banktransaksjoner eller kjøp med kredittkort i butikken ettersom de vil bruke en helt annen infrastruktur enn dagens system :slight_smile:

Når bilen ble oppfunnet og man prøvekjørte disse på gjørmete, ugjevne veier ment for hester satt de seg fast meg en gang. Folk smilte og lo, sa at de hadde ingen fremtid. Bilene første derimot til ny infrastrukur med asfalterte veier som dermed banet vei for sykler, skateboard og alt annet som måtte ha hjul under seg. Kryptovaluta står på samme sted som de første bilene gjorde, bare med et gammelt, treigt, og dyrt fiat-system som ikke er spesielt godt egnet for blokkjedeteknologien.
Når infrastrukturen rundt disse bygges opp, som den stadig gjør, vil dette igjen bane veier for nye uante løsninger som er vanskelig å forestille seg enda.

At politikerne vil jobbe imot dette er en selvfølge da det er en direkte trussel mot det sentralisert makt og sosialismens/statens ukontrollerte vekst. Vi har så vidt rukket å merke de økonomsike konsekvensene av koronaepedemien, men staten har allerede lånt ut milliarder til selskaper som ellers ville gått dukken. Hva skjer når Norwegian nå igjen mister reisende turister, blir de nasjonalisert til slutt? Det er akkurat slik det går i sosialistiske land under kriser. Det private markedet krymper samtidig som staten vokser.

Tilbake til pengesystemet så forsøker man nå å skifte ut Swift systemet med blokkjedeløsninger, problemet er bare at de skal bruke ny teknologi under gammel teknologi. Det blir litt som å sette inn en CPU fra 2020 inn i en datamaskin fra 2000 i stedet for å bare kjøpe en helt ny PC.

3 Likes

30% av pengeflyttingen i et land er skatt og avgift til staten.

Derfor vil aldri en fristående valuta/kryptovaluta fungere.

eod.

2 Likes

Tror man burde å tåle å høre på andre sine synspunkter, og akseptere at folk har ulikt kompetansenivå, før man innleder en diskusjon om pengesystemet. For å si det sånn, det er kun et sted man kan påvirke dette i noen retning, og det er ved å komme seg inn i toppen av internasjonal politikk.

Personlig skatter jeg ca 42% av hva jeg tjener i løpet av et år med et lavt forbruk og mye sparing. De som bruker alt de tjener hver måned må nok forvente et totalt skattetrykk rundt 50%+.

Fremtidsrettede myndigheter ville allerede nå begynt å se etter måter å kunne samle inn skatter på i et desentralisert pengesystem. Hvordan dette skal la seg gjøres er jo en interessant diskusjon. Jeg tror absolutt de ville funnet metoder for å samle skatt med hjelp av marked hvor det finnes få aktører. Her kunne de pålagt alle aktørene en avgift uten at oppfølgingen ville krevet for mange ressurser. Man kunne kanskje gjort dette hos strømleverandører og hos vinmonopolet. Dessuten kan man enkelt samle inn skatter gjennom bomavgifter, offentlig transort, og ved import av varer.

Staten vil med dette kun ha skatteinntekter til de grunnleggende oppgavene som i utgangspunktet de kun var tiltenkt. Dette innebærer offentlig forvaltning av militæret, politiet, rettsvesenet, grensekontroll, og generell administrasjon av lover/regler.

En kryptovaluta er jo ikke avhengig av å gi staten inntekter for å fungere, den trenger kun nye brukere for å vokse, akkurat slik som en bedrift kun trenger kunder for å vokse. Alt handler om tilbud og etterspørsel. Når kryptovalutaer utvikles og får nye lovende egenskaper som dagens fiatsystem ikke kan konkurrere imot så sier det seg selv hvor dette går.

@jojoo Du kan støtte endringen gjennom å ta i bruk kryptovalutaer i transaksjoner når som helst gjennom din makt som forbruker.

Dersom pengeprintingen i resten av verden skulle begynne å gi effekt i høy inflasjon så kan det nok være lurt å binde renten. Men inflasjon i seg selv er ikke nødvendigvis et tegn på økonomisk vekst, men kan i all hovedsak kun være relatert til den stadige økende pengemengden i sirkulasjon.

Land med høy gjeld trenger høy inflasjon for å bli kvitt gjelden, så de har lite insentiv til å sette opp renten så lenge de ikke føler at de mister kontroll på inflasjonen. Norge har jo ingen gjeld, så dette vil jo være irrelevant for oss. At vi kan være annerledeslandet som setter opp renten, kan så være. Men da må man ha i bakhodet at med 0% rente over lengre tid nå vil vil gjeldstrykket i Norge nå nye rekorder for hver måned som går. Da blir det meget begrenset hvor mye renten kan settes opp før veksten avtar.

Jeg fokuserer heller på det større bilde. Denne inflasjonen man får av pengetrykkingingen i utlandet mener jeg ikke vil føre til økonomisk vekst og flere jobber. Så dersom sentralbankene ser seg nødt til å sette opp renten takket være meget høy inflasjon, vil dette være knekken for de bedriftene som har fått “redningspakke” på redningspakke og sitter med skyhøy gjeld.
Dette vil sakke norsk økonomi igjen hvorpå staten vil begynne med redningpakker/lånepakker i mye større grad. Dette vil så gi inflasjon her til land hvorpå man får samme dystre bilde som i utlandet. Vi blir altså ikke annerledeslandet.

2 Likes
1 Like

Hvis svaret er deflation slik Steven Metre påstår, så er det bearish for aksjer. Sjekk youtube kanalen hans. Har fulgt ham en stund nå, og han er veldig bear aksjer, bull dollar, og bull bonds :face_with_hand_over_mouth:

1 Like

Jeg er fundamentalt sett bear, men hvem vet når det kommer, tenker at det er bedre å trade seg opp en fin pott så lenge, så tjener man mest mulig når/hvis fallet først kommer.

Jeg ser heller ikke vitsen i sitte bear uansett hvor stort tapet blir bare for at man “vet” at det en eller annen dag burde komme. Mye lett-tjente penger der ute nå. Så kan enn heller prøve å time toppen på bear-posisjon.

1 Like

Joda, men jeg føler det er enklere sagt enn gjort. Nye ATHs i US i dag. Ukjent terreng her nå.
Jeg kommer nok til å holde bearposisjonen i uoverskuelig fremtid, men kommer til å trade med en del av pengene frem til den store smellen kommer. Bygge litt kapital for å kjøre alt inn i bear :face_with_hand_over_mouth:

1 Like

Flott system vi har hvor overskudd i store bedrifter privatiseres mens underskudd sosialiseres gjennom bailouts av store banker og too-big-to-fail-selskap som man betaler for gjennom skatten.
Hvordan kan nasjoner være så naive at de tror et sentralisert organ som en sentralbank, med en mann i spissen, kan styre en uendelig kompleks økonomi? Hvorfor anerkjennes ikke problemet?
Trenger man i det hele tatt noen som “styrer den”?
Svaret er nei, lar man penger være penger, så balanserer alt seg fint gjennom tilbud og etterspørsel. At Øystein, eller hvem det måtte være, tror de kan styre tilbud og etterspørsel slik de vil er bare fantasi. Det skapes kun bobler og ubalanser som er et resultat av en helt unødvendig manipulasjon av naturlige markedskrefter.

6 Likes