Diskusjon Triggere Porteføljer

Photocure fundamentale forhold (PHO)

pho_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007f36617b58b0>

#2167

2 flex trur eg.


#2168

Spørsmål til noen som kan regnskap litt bedre enn meg; hvorfor/hvordan et cash økt med 14 millioner fra q3?
Cash END q3 92,8millNOK
Cashe END q4 106,8 millNOK


#2169

Hovedendringen virker skyldes økt kortsiktig lån.
“Current liabilities” er økt til 45.389 fra 33.648.


#2170

http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=97605538


#2171

Bra vekst, litt skuffende guiding.

Vanskelig å trekke noen konklusjoner før vi har sett presentasjonen, og de forklaringene som følger der😊


#2172

Tipper renter spiller inn…


#2173

Litt skuffende guiding hadde håpet på 25-30millNOK for 2020. Men positivt at de sier at det skal bli god vekst også etter 2020.

At de skal gå fra 7,8 mill$ i US-salg i 2018 til 20-25 mill$ i 2020 betyr en vekst på 60 til 80% de neste 2 årene.

Grunnen til at det blir sånn er fordi de ennå ikke har fått plassert noe flexiscope av betydning. 8 stykk på slutten av året er nok en god del færre enn de fleste så for seg.

Kan Dan the man svare ordentlig på hvorfor utplassering av flexiscope vil øke mer nå som man får refusjon fra 1.1.2019 blir dette rett så bra.
Og jeg tror at med en gang det løsner med utplassering av flexiscope så løsner salget også, og da kommer det nok ny guiding også.

Utplassering av rigide skip er det derimot ingenting å så på, og seter jo tross alt det som går foran og viser veien. BLC-teknologien er definitivt i ferd med å slå gjennom.


#2174

Jepp, skrev det samme på Q4-tråden.

Flexiscope skuffet en del, mens rigide skop blåste forventningene mine ut av vannet.

I sum gir det en fortsatt råsterk trend i utplasserte skop, og vi ser faktisk at ratio på revenue/skop likevel øker.

Chart:


#2175

Det er tydelig at utplasseringen av flexiscope, spesielt hos privatpraktiserende urologer, går tregt på grunn av kostnadene med utstyret. Dan sier at urologene generelt er svært positive til BLCC teknologien, men at kostandene med anskaffelse gjør salgsprosessen mer utfordrende utenfor sykehussektoren.

Men som vi så av presentasjonen så jobbes der fortsatt med å utvide salgsorganisasjonen og gjøre den mer robust. Dette skjer både gjennom å øke antall hoder, omstrukturere organisasjonen men også med å vri personell over til mer inntektsgivende arbeidsoppgaver. Men det innebærer også at selskapet vil bruke alt overskuddet de generere til å utvide og forsterke sitt eget fotavtrykk i det amerikanske markedet.
Det legges derfor ikke opp til at selskapet får overskudd i 2019, men at det kommer først i 2020. Det positive med dette er at selskapet bygger seg opp til å kunne serve det amerikanske markedet med Cysview som SoC innen blærekreftdiagnostisering.

Det siste forteller meg at PHO har ambisjoner om å ta mer enn 50% av markedet. At dette skjer noe senere enn de mest optimistiske av oss trodde var mulig, det får så være. Vi sitter i et selskap som har en imponerende vekst i dert amerikanske markedet og som har høye ambisjoner. Det er hva jeg ser som en rimeli sikker investering med meget gode vekstmuligheter.


#2176

Er det Photocure som har betalt for denne analysen her, for å vise hvor fort urologene tjener inn investeringen?:thinking:

https://www.prsnetwork.com/new-tech-eval-cysview/


#2177

Det der ligner mer på et konsulentselskap som kan bistå urologer med å implementere bluelight.


#2178

Så økningen fra 82 til 97 synlige sites korellerte med en økning på 20 nye scopes denne gang.

I Q1 har allerede synlige sites økt fra 97 til 109, og hele mars gjenstår.


#2179

Selv om guidingen var skuffende, så gir disse to slidene fra presentasjonen et signal om enda sterkere vekst i 2019 og utover:


(har ikke fått sett webcasten enda)

Som @Savepig også sier så har antallet på Cysview.com økt mye siste tiden.
Det er tross alt fra 1 januar refusjonen trådde i kraft…


#2180

Bellete guidet på Q2 2018 at de hadde en særdeles sterk pipeline på salg, og det har de jo levert på når man ser antall scopes gjennom 2018.

Edit:

Da er radium ute allerede!

https://soundcloud.com/user-972208711/episode-75

Edit:

Ok, dette er litt interessant.

US Revenue for Cysview er i ferd med å skyte fart i forhold til antall skop som er utplassert.

Hvis dette forholdstallet fortsetter å skyte fart, så vil det fort gi effekt.

Merk at det vil jo være både sesongforskjeller og valutakurseffekter på dette tallet, for det er i millioner norske kroner.

image


#2181

Hvordan ser du for deg gangen frem mot at PHO oppnår guidingen sin for 2020?

Her er et scenario jeg har plundret ned, som baserer seg på at verden utenom US bidrar fint lite til vekst i selskapet.

Et spørsmål er jo hvor langt opp de har tenkt å dra kostnadene, fikk ikke helt med meg hva CFO sa omd et på presentasjonen.


Skru det frem til 2021 og det begynner virkelig å se spennende ut. Vi må forutse at det på et tidspunkt blir et krav fra aksjonærene at det bremses på kostnadsvekst, og at en begynner å se overskudd.

Det er ikke spesielt stor markedsandel en trenger å sette for å få store tall:

2021

image

2022

image


Photocure småprat 2019 (PHO)
Photocure småprat 2019 (PHO)
#2182

Tusen takk Savepig for selvtalende stolpediagram!
Når vi ser på disse, så er det ikke vanskelig å se at vi PR nå ligger helt i starten av en særdeles hyggelig og spennende utvikling.

Samtidig bør man merke seg at med guidingen, som fortsatt ligger uendret, forutsetter en 60% vekst både i 2019 og 2020 for å nå minimumsmålet i guidingen. Og med denne veksten så vil man PR 2020 ha nådd ca 3% markedsandel av MSA markedet. 3%!

Når ledelsen i PHO har som målsetting å gjøre BLCC teknologien som SoC i USA, så tror jeg ikke aksjonærene er imot en slik målsetting. Men etter mitt syn så må PHO på et slikt tidspunkt ha tatt minst 50% av det amerikanske markedet. Noe som nødvendigvis vil kreve ekstrem vekst, langt utover 2020.

I disse dager opplever jeg at CEO Dan Schneider blir hudflettet i diverse diskusjonsforum fordi han forteller oss at han har høye mål for PHo, men samtidig er åpen om at dette vil koste både tid og penger. Mye av begge deler. Men jeg må vedgå at jeg ikke skjønner meg på aksjonærer som stritter imot dette ambesiøse målet.

I hele høst har flere av oss fremholdt at ved 20% markedsandel er kurspotensialet, merk kurspotensialet og ikke kursmålet, kr 1900,-. Og i denne argumentasjonen er det blitt fremholdt at amerikanerne ikke er dumme, men helt klart vil søke seg til sykehus som kan tilby BLCC teknologien. Når vi så får en amerikansk CEO, som kjenner det amerikanske markedet, som har lang erfaring og kompetanse fra å arbeide i dette markedet, og som legger kortene på bordet og forteller oss åpent og ærlig hva dette krever av selskapet, så blir vedkommende hudflettet og sjikanert som udugelig og en person som synes å være mest interessert i å ansette nye folk i sitt hoff, og ikke tenker på aksjonærene sine ønsker. For hadde han gjort det, så skulle han tydeligvis lagt alle vekstambisjoner på hyllen og sørget for at regnskapene viste overskudd! Helst ved presentasjon av Q4! Hallo!? Hva er dette for norsk husmannstekning?

Her har vi et lite, norsk selskap som er kommet opp med et særdeles effektivt produkt, dørene til USA’s fjerde største kreftmarked åpnes, fagmiljøene i dette markedet hyller produktet og fremholder at dette bør bli ny SoC, pasientene uttrykker sin begeistring og amerikanske myndigheter legger til rette med den beste refusjonsordningen! PHO ønskes velkommen til USA ved at den røde løperen formelig rulles ut! Styret i PHO erkjenner dog at det amerikanske markedet er utfordrende å lykkes i og man innser at man trenger en CEO som kjenner det amerikanske farmasimarkedet til å lede selskapet gjennom den forestående kommersialiseringsprosessen. Vedkommende danner seg en oversikt over situasjonen de første månedene som CEO og kommer tilbake og forteller aksjonærene at dette er mulig, MEN dersom man skal gjøre BLCC teknologien til SoC, så vil det kreve ekstrem vekst over flere år, samt at vekst i USA koster mye, da det krever nærhet til kundene og kundepleie. The name of the game is growth, men fokus må rettes mot SALG!

Hva er så reaksjonen? Jo, som en gjeng barnehagebarn går man i vranglås når turleder forteller at «toppen med den gjeve gevinsten ligger de oppe. Men dersom dere skal nå toppen dere ønsker å gå opp på, så må vi gå bratt oppover, noe som vil koste dere energi og tid! OK, skal vi gå til topps?» I utgangspunktet er entusiasmen høy, men etter den første bakken er unnagjort, så setter flere seg på baken og krever at turleder stanser oppturen og at man åpner nisten med tørre brødskiver. Den dumme toppen kan bare ligge der!

Utrolig at man skal måtte oppleve dette! Tydelig at PHo har mange en del aksjonærer som er svært kortsiktige og mangler tålmodighet. Men jeg tror at vår nye «turleder» vil få sin nødvendig støtte. Og når vi ser på stolpediagrammet ditt Savepig, så er der tydelig at den kraftigste oppturen ligger foran oss. Men jeg gleder meg! Som aksjonærer skal vi heller ikke glemme at prising av selskaper blir gjort på forventninger. Det vil si at selv om PEAk sale ikke nås før om 6-7 år, så vil markedet prise PHO høyt lenge før det.


#2183

Jeg tror dette skyhøye kursmålet som focuss på HO regnet ut “på baksiden av en konvolutt” er litt av problemet. Dette fikk mange til å tro at dette går av seg selv og at det skjer raskt. Når dette ikke skjer blir mange utålmodige og kaster kortene. Jeg mener at regnestykket er altfor optimistisk, da det er lagt inn for lite kostnader. Slik sett er Savepig sin modell mye mer tillitsvekkende. I mine regnestykker vil omsetning på 35-40 mill USD gi en EPS på 10 kroner. Så er det opp til markedet hvor høy P/E som regnes inn. Veksten utover dette mener jeg det er best å vente med å regne inn til vi ser utviklingen i noen kvartaler til.


#2184

Hver måned kårer jeg det jeg kaller Teksperter™ for noen av de mest populære investeringene våre :slight_smile:

Det er de 3 medlemmene som har fått flest likes på innleggene sine de siste 90 dagene. Teksperter™ får også en unikt merke på profilen sin og et trofé-ikon ved siden av navnet sitt. Du kan bli Tekspert™ i flere aksjer/investeringer, og troféet vil bare vises i tråder der du er Tekspert™.

Her er denne månedens Teksperter™ og det mest likte innlegget deres fra de siste 90 dagene:

  1. @Savepig (288 likes)
  1. @Londonmannen (109 likes)
  1. @solvoll (81 likes)

Resten av topp 10:

  1. @Sponplate (79 likes)

  2. @Longtrader (57 likes)

  3. @Mr.Oncoinvest (55 likes)

  4. @sjog (35 likes)

  5. @sulzrox (29 likes)

  6. @Snoeffelen (28 likes)

  7. @ufo (27 likes)

Gratulerer!


#2185

Nå tror jeg nok du, som mange andre, har misforstått focuss. For det var ikke noe kursmål focuss beregnet. Det han gjorde var å vise hvilket KURSPOTENSIALE PHO har gitt at BLCC teknologien tar 20% av det amerikanske markedet og markedet priser selskapet med en PE på 20.

Men du er slett ikke alene som mener at dette var et kursmål, noe det altså aldri var. Regnestykket til focuss er helt greit det, matematikken lyver ikke. Men som du og alle andre vet så er svaret i matematikk avhengig av hvilke verdier man putter inn der det er variabler. PE er en slik variabel. Størrelsen på markedet hadde han benyttet verdier oppgitt av PHO og prisen på hvert produkt hadde han også fra PHO.

Budskapet hans var at gitt BLCC teknologien slår gjennom i det amerikanske markedet, så har PHO et enormt kurspotensiale. Akkurat det kan ingen si ham imot. Det store spørsmålet er NÅR evner BLCC teknologien å oppnå en slik markedsandel.

Som jeg tidligere har nevnt så vil markedsandelen i MSA markedet være på snaue 3% dersom målsettingen i den foreliggende guidingen til PHO oppfylles og omsetningen blir på USD 20 mill. Noe som krever 60% vekst i 2019 og gjennom 2020.

60% vekst år for år høres isolert sett voldsomt ut. Men vi så fra Q4 at selskapet hadde 76% vekst fra Q4 117 TIL Q4 18, ogf det var uten at nevneverdige flexiscope var i operativ drift.

Vi vet at flere og flere flexiscope kommer i drift utover i 2019, samt at det ble utplassert ert overraskende høyrt antall regide scope gjennom Q4 18. Det er således liten tvil om at selskapet befinner seg i en fase med akselererende vekst, slik styreformann fremholdt da de kom ut med informasjon om at de skulle skifte CEO.

Jeg mener det også er verdt å merke seg at vår nye CEO er amerikaner og har lang erfaring og kompetanse om det amerikanske farmasimarkedet. Man bør således forvente at han også har bygget opp et ikke ubetydelig nettverk innen dette markedet. Og jeg snakker om USA’s fjerde største kreftmarked! Det resultatet som bøle lagt freem fra Q4 var hans første fulle kvartal som sjef for PHO. Men enhver med en smule kjennskap til drift av bedrifter skjønner at Q4 hadde lite eller intet fotavtrykk fra vår nye CEO. Det vil først være utover i 2019 og videre at vi vil se effekten av å ha fått DS som ny CEO. Derfor synes jeg det blir feil å dømme mannen etter det som nå foreligger. Også at det ikke ble forelagt noen ny guiding. Han må da få anledning å sette seg inn i selskapet, få vurdere hvordan den eksisterende salgsorganisasjonen fungerer og hvordan ny refusjonsordning for surveillancemarkedet funker, før han kan iverksette sine nye grep. Når det gjelder salgsorganisasjonen så er han allerede i gang med å gjøre endringer i form av at flere av de ansatte innen salg blir mer målrettet direkte mot kundene.

Jeg må ærlig innrømme at jeg er såpass naiv at jeg stoler mer på en amerikansker med erfaring fra det amerikanske farmasimarkedet, enn på anonyme skribenter på HO og Tekinvestor. Men jeg har full forståelse for at TTT og at vi ikke kan bedømme ny CEO sin innsats før tidligst utpå høsten 2019.


#2186

Jeg er ikke av dem som lar meg hverken blende eller irritere av luftige kursmål/kurspotensiale LM, jeg liker å regne selv, og mener det blir litt nedlatende å si at jeg ikke skjønner forskjellen. Jeg mener at focuss sin litt maniske haussing på HO nok har vekket interessen hos mange men i og med at han har frontet såpass luftig kurspotensiale har det kanskje tiltrukket seg mange som tro dette skjer over natten. Når det gjelder forskjell på kursmål og kurspotensiale så ser jeg ikke den helt store forskjellen så lenge det er amatører og ikke meglerhus som kommer med dem. Det er dessuten svært ødeleggende at han ikke regner skikkelig på det og ikke tar hensyn til et fornuftig kostnadsbilde.

Jeg sitter med uendret beholdning og har aldri vurdert å selge før mye av potensialet er tatt ut. (denne praten vår hører vel strengt tatt hjemme under småprat forresten).


Photocure småprat 2019 (PHO)