Diskusjon Triggere Porteføljer

Photocure fundamentale forhold (PHO)

pho_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007f3663e75d10>

#2187

Vel, ettersom du tydeligvis ser forskjell på kursmål og kurspotensiale, så bør du vise dette når du skriver. Når jeg vet hva focuss mente, så blir det vanskelig å se at du har skjønt forskjell når du velger å skrive som følger:

Det er nemlig ikke jeg som påstår focuss kom med kursmål, men jeg er lei av at man ikke kan uttrykke seg presist så vi hele tiden må inn å korrigere. Hadde du benyttet begrepet «kurspotensiale» istedet for «kursmål» som du vitterlig benytter, så hadde dette vært en ikke-sak.

Ha en riktig god helg!


#2188

Flott oppstilling @Savepig.
Jeg er på ferie nå, og har ikke hatt tid til å se så mye på dette etter Q4. Kommer tilbake når jeg får sett på det, men grafene dine viser samme utvikling som jeg ser for meg fremover.
Det som er tydelig er at det skjer noe fra Q317, og at dersom utviklingen fortsetter som skissert i grafene dine er det store tall vi snakker om litt frem i tid. Flexi-effekten blir veldig tydelig fremover gitt at salget går som forventet.


#2189

Ettersom PHO helt klart er en vekstaksje og at veksten vil bli finansiert uten flere emisjoner, kunne du ut fra de data du nå har fremstille tilsvarende graf/stolpediagram for kurspotensialet gitt du regner med en PE på 20? Kunne nok gitt en og annen en aha-opplevelse.


#2190

Hvis vi øker lineært som f.eks Q417 - Q418 får vi 76% vekst.
Da blir Q4-19 = 32.4 mill og Q4-20= 57 mill.
Ved Q4-21 begynner det å se pent ut. Da snakker vi 100,3 mill.

Dette er altså konservativt uten flexiscope, HIVEC eller noe annet. Kun dagens vekst pga utplassering av Rigide.

Ved hjelp av flexi tror jeg heller vi vil se en omsettning/salg på 10X dagens Q4-18 ved Q4-21. Dvs 184 mill.

Hvis vi så sier at økte inntekter fra ROW dekker økt OPEX sitter vi med et hyggelig kursscenario i 2021.
Et annet poeng under ROW-inntekter er Asia. Og jeg tror ikke Dan vil gå i samme fella som tidligere hvis de skal ha partnersalg.

Edit
Så først Savepig sitt fine arbeid lengre opp nå. Mye like tanker.
Men jeg tror ikke opex vil øke så mye herfra. Egentlig har det vært stabilt i noen år. Si 60 mill i Q4-21 så er man innenfor. Hvis man går inn på side6 i rapporten så ser man faktisk at utgiftene til «supply chain, business development and General Managmet/Administration» er gått kraftig ned. Så økningen i opex er kun på salg/lønn til selgere.

Rask hoderegning i mitt oppsett blir da 184 US og 45 mill i ROW. Totalt 229 mill. Minus opex gir da 169 mill. Konservativ P/E på 15 gir da Mcap på litt over 10 milliarder.

Samme øvelse med kun dagens økning (uten flexieffekt) gir et Mcap på 5.1 milliard på P/E 15.


#2191

Konservativ tankegang gir minimum 5 gangen innenfor et par år og kanskje 10x når vi tar med flex?
Det gjør at jeg vil pløye inn det jeg kan av fremtidig inntekt det nærmeste halve året. Takk til mw som bidrar godt til å holde kursen nede🤣


#2192

5 dager gammel film fra ASCO GU 2019.


#2193

En ting er at det er en fryktelig usofistikert modell jeg bruker foreløpig.

En så viktig faktor som revenue per scope har jeg satt helt arbitrært (noenlunde konservativt håper jeg), og vi aner enda nada om hvordan flex scope kommer til å utvikle seg.

Opex er også en smule i det blå, unntatt guidingen om at de ikke har fokus på sort bunnlinje på en stund.


#2194

image


#2195

#2196

Polar Capital har solgt mye de siste par ukene, og er nå antagelig mer eller mindre ute.

image


#2197

Lurer på om dette er den beste direktelinken til dagens video AMA med photocure.


#2198

PHOTOCURE - REKORD: I går avholdt Photocure en live presentasjon med Q&A via vår IR-løsning. Vi mottok over 140 spørsmål fra våre medlemmer/sosialt media i forkant og selve presentasjonen slo tidligere rekord (fra mandag… ) med god margin. På det meste var det nesten 400 samtidige seere – presentasjonen har allerede nå 3.000 unike visninger.


#2199

Har du link?


#2200

To poster lengre opp: https://www.facebook.com/AXExposure/videos/2289701391252199/


#2201

image

Q; What about Japan and Asia

A: We are in conversations with partners assessing the commercial viability of taking on Hexvix in Asia Pac countries. It is not our primary focus. The US is our primary focus but we are entertaining the possibility and likelihood of partnering in those other countries.

Q: Hi Dan, If You had a line of patients, how many patients can You «process» during one day with one cystoscope? What is the capacity per scope/flexscope? What is your capacity when it comes to producing cysview ?

A: We have no limitations to the production of Cysview/Hexvix.

Maximum scope capacity if all goes well since you need at least 45 minutes for reprocessing is 5 per day per scope. There is a difference in the time for flex versus rigid. Typical surgical TURBT takes 30-45 min. A flex surveillance procedure takes 15-25 min. So we like to the average tower can take 10-12 cases per day assuming more than one scope and mixed surgical and surveillance cases. That is why we recommend 2 – 3 scopes per tower. It’s the same for both Flex and Rigid……the big piece of the equation that will impact the capacity is the type of reprocessing methodology that is used the scope is not the only piece that gets reprocessed various components have different reprocessing methodologies that will impact time and availability for cases. We work with our accounts to maximize capacity by developing proper re-processing procedures and purchasing multiple scopes.

Q:Any Plans to register PHO on American Stock exchange

A: As mentioned in the presentation we are looking at how we might improve the liquidity and attract a larger US investor base. There are several options including a listing on a US board.

Q: Can you say something about using Cysview in first diagnosis

A: While it certainly is the MD decision as to what procedure they would like to perform, in practical terms it does not make a lot of sense given that in the first cystoscopy is a confirmatory diagnosis after the blood work etc. show signs of possible bladder cancer. Thus using white light cystoscopy is the practical choice to confirm there is in fact bladder cancer. This is because roughly 80% of the first cystoscopies show up negative for bladder cancer. So using a more expensive agent like cysview/hexvix may not make economic sense. In addition, we do not and can not promote Cysview for the first diagnostic cystoscopy as we do not have any studies/documentation in this segment, and it is not covered in the label. Our recommendation is to use Cysview/Hexvix for the first TURBT (rigid surgical cystoscopy) and in the follow-up surveillance cystoscopy for all intermediate and high risk patients. It is extremely important that we remain compliant with all laws governing the promotion of Cysview/Hexvix.


Photocure Nettmøte 13.03 (PHO.OL)
#2202

Edison Investment har vanligvis kommet med en oppdatert analyse på Photocure ca 2 uker, og sjelden senere enn det, etter kvartalspresentasjonen.

Foreløpig er det stille fra den kanten.

I den siste analysen fra Edison datert 22. november 2018 så er verdien av Photocure-aksjen satt til 45 kroner, og 70% av verdien er på Cysview/Hexvix, mens Cevira, Visonac og cash er ca 10% hver seg.

Men premisset for den analysen var at salget av Cysview/Hexvix skulle begynne å synke i 2020, og peak sales skulle være på 295 millNOK.

Nå har mr. Schneider sagt at vi vi ha økning i salg til 2025/2026, noe som betyr en massiv økning av totale inntekter i forhold til det Edison har antatt i sin siste analyse.

Spørsmålet blir da; hva gjør Edison med den informasjonen?
Setter en latterlig høy diskonteringsrate?
Ignorer informasjonen og forutsetter forsatt 295 millNOK som peak sale?
Dropper å komme med en analyse, og heller venter til etter neste kvartalspresentasjon, eller neste år?
Eller rett og slett tar informasjonen fra mr. Schneider inn over seg og kommer med en kraftig kursmålsøkning?

Siste alternativ er “en snøballs sjanse i helvete”, det blir nok en av de andre alternativene.


#2203

Edison forventet også da at de skulle gå med overskudd i år. Mens Dan snakket om sent 2020.
Så det er ikke nødvendigvis sikkert Edison må bli mer bullish selv om det selvsagt har blitt klargjort at det langsiktige potensialet er større.


#2204

RedEnergy, jeg har veldig vanskelig for se hvordan totale inntekter ikke må bli vesentlig større om veksten skal fortsett frem til 2025/26 slik Schneider har indikert versus det Edison skriver i sin siste analyse om antatt peak sales i 2020 på Hex/Cys på 295 millNOK.

Ta en penn og papir og tegn det opp. Nær sagt uansett hvilke vekstrater man legger inn blir forskjellen enorm. Når man putter det inn i et regneark er det nær sagt umulig å ikke ende opp med et vesentlig høyere kursmål, om man hensyntar Schneiders guiding da.

Og det er er her jeg lurer på hvordan Edison vil løse informasjonen om guiding på 20 til 25 mill$, og økt salg i flere år etter det kontra det Edison selv skriver om fallende salg etter 2020.

Problemet til Edison er da hvordan de adresserer den nye informasjonen om salgsvekst i flere år etter 2020.
Som sagt har jeg noen forslag og er spent på hvordan Edison løser dette. Mest nærliggende er selvsagt å stikke hodet i sanden (ikke komme med en analyse). Alternativt er å ikke anerkjenne guidingen om at “Significant continued revenue groth and profit opportunities in the US market beyond 2020”, og si at de kommer med en analyse som hensyntar det når de ser tallene.

Det er nå 17 dager siden kvartalspresentasjonen, og siste årene har det aldri gått over 2 uker fra presentasjon til analyse.

Oversikt på tid fra presentasjon til analyse er som følger:

4q18 : 27/2-18 ->? -> 17 dager+

3q18: 8/11-18->22/11-18 ->14 dager
2q18: 8/8-18 -> 16/8-18 -> 8 dager
1q18: 23/5-18 -> 4/6-18 -> 11 dager

4q17: 27/2-18 -> 13/3-18 -> 14 dager
3q17: 8/11-17 -> 13/11-17 -> 5 dager
2q17: 23/8-17 -> 1/9-17 -> 8 dager
1q17: 23/5-17 -> 6/6-18 -> 13 dager


#2205

Inntektene skal opp. Men syntes huske Dan sa det ikke blir overskudd før da, så han vet nok derfor at ansettelser og kostnader vil øke såpass mye i år og neste år det vil ikke bli overskudd så raskt vi har sett for oss. Tror faktisk han nevnte prisen per ansatt, husker ikke nøyaktig. Men tror var 200 000$! Så det er ikke rimelige ansettelser. Spesielt mtp vi vet det tar lang tid før de faktisk klarer få til salg og forsvare egen kostnad.

Hvordan Edison priser aksjen ds vet jeg ikke. Kortsiktig ikke lønnsomt, men langsiktig mye høyere potensiale enn tidligere beregnet. Tror heller ikke det er risiko for å gå tom for cash før slutten av 2020 så det er vel ingen grunn til å straffe aksjen for mye heller. Men som sagt vet jeg ikke hvordan Edison regner det ut.


#2206

Om Pho har vært fornuftig nok til ikke å bruke mye penger på Edison , så slipper vi å få fjaset deres denne gangen.