Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

Photocure fundamentale forhold (PHO)

pho_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007f584fafd940>

#1757

Count me in :smiling_face_with_three_hearts:


#1758

Photocure ASA: Presentation of the third quarter 2018 results

Photocure will present its third quarter report on Thursday 8 November 2018 at Hotel Continental, Oslo, Norway. The presentation will begin at 08:30 (CET).

Representatives from the company will be Daniel Schneider, CEO, Erik Dahl, CFO and Ambaw Bellete, President, Photocure Inc. and Head, US Cancer Commercial Operations. Jan Egberts, Chairperson of Photocure ASA, will also be present. The presentation will be held in English.

The quarterly report and presentation will be published at 07:00 CET and will be publicly available at www.photocure.com. It will be possible to follow the presentation through http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=97451491

A light snack will be served from 08:00 (CET). The presentation is scheduled to conclude at 09:15 (CET).

Please register your attendance to the presentations at Photocure by Wednesday 7 November.
Contact person: Tolv Hillestad (e-mail: [email protected] / phone +47 22 06 22 10).

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

Erik Dahl, CFO
Tel: +47 450 55 000
Email: [email protected]
 

About Photocure ASA  
Photocure, The Bladder Cancer Company, delivers transformative solutions to improve the lives of bladder cancer patients. Our unique technology, which makes cancer cells glow bright pink, has led to better health outcomes for patients worldwide. Photocure is headquartered in Oslo, Norway, and listed on the Oslo Stock Exchange (OSE: PHO). The US headquarters for Photocure Inc., are in Princeton, New Jersey. For more information, please visit us at www.photocure.com, www.hexvix.com or www.cysview.com

Ekstern link: http://news.cision.com/photocure/r/photocure-asa–presentation-of-the-third-quarter-2018-results,c2662207
Ekstern link: http://mb.cision.com/Main/17498/2662207/937688.pdf

Nyheten er levert av Cision.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181101.Cision.20181101:BIT:9107:0


#1759

Da er det bekreftet :smiley:


#1760

Da kan vi nok anta at den godeste Daniel har sittet i sjefsstolen allerede en tid.

Men det skal bli meget hyggelig å få høre hans vyer. At de stiller mannsterkt tyder også på at de har en del å informere oss om og at de ønsker alle nivåer tilstede så dem som stiller på presentasjonen skal få gode svar på sine spørsmål.

Ja, dette lover godt for hva som kommer om en uke. Det nye PHO avdekkes i all sin prakt!


#1761

Men på hjemmesida er det fremdeles Dahl som er CEO.


#1762

Ja, så sannelig. Men de har vel så inni granskauen mye å gjøre for å understøtte et kraftig økende antall sykehus med Cysview, at de slett ikke har tid til å oppdatere slike trivialiteter. ;-))


#1763

Denne likte jeg godt :slightly_smiling_face:


#1764

Noe annet ville være helt useriøst, all den tid det er styret som ansetter CEO.

Inne på facebookgruppen til Photocureinvestorer finner de utrolig mye bra!

One thing that we do differently is something called blue light cystoscopy. Blue light cystoscopy is an enhanced cystoscopic technique and essentially what it involves is the administration of a dye into the bladder about an hour prior to going back to the operating room for a bladder biopsy. And what will happen is that this dye essentially gets preferentially retained within the cancer cells as opposed to the normal bladder tissue.

So, when we shine a specific wavelength of light, which looks blue, the areas of abnormality will appear to fluoresce. It almost looks like a fluorescent pink little spot on the screen. So, the benefit is that—is several. First off, we are able to identify tumors that otherwise you may miss on traditional cystoscopy. And it’s not that you have a bad urologist that misses it, it’s just the fact that some of these lesions can be so small that they’re really hard to perceive with the naked eye. In addition, when you have a tumor in place, we have a theory that when you end up excising that tumor through that procedure that perhaps you may be leaving some tumor behind. So, using this technique, we can actually evaluate the edges of the tumor resection site and make sure that we got everything out. And, if we need to, we resect a little bit more to make sure that we have a negative margin, meaning that we got all the tumor out as we possibly can. So, this doesn’t really add that much to the patient experience, other than the fact that they have to have this dye put inside their bladder about an hour before, and we really feel that it adds an additional piece of information to us when we’re making the diagnosis and performing these procedures for these bladder tumors.


#1765

Nok en brikke lagt til det fundamentale.
Det pussige er at enkelte kun godtar info meldt i børsmeldinger som grunnlag for suksess for PHO. Men det er jo nettopp hvordan BLCC teknologien blir mottatt av medisinsk ekspertise, pasienter og helsevesenet som gir et fundamentalt grunnlag for suksess. Og vi har sett en rekke av disse meldingene komme de siste månedene.
Det forteller meg at BLCC teknologien er på full fart til å bli en suksess i USA og utbredelsen av den vil skje raskere og raskere dess flere flexisciope som blir utplassert og dess flere pasienter som blir behandlet. For det bør jo være rimelig klart for de fleste at det fundamentale i PHO etterhvert har fått så sterk posisjon at snøballen er i ferd med å rulle av seg selv. Og da vil ikke noe kunne stanse den.

Joda. all grunn til å glede seg til 8 nov når det fundamentale skal rulles ut foran oss av CEO Schneider, Bellete og Chairman.


#1766

Økt litt i dag , venter spenst på neste uke


#1767

Et interessant eksempel på hvordan kommersielle aktører i helsevesenet i andre land jobber opp mot styresmaktene.

BioSyent Inc som er forhandleren av Cysview i Canada kjører underskriftskampanjer for pasienter som ønsker tilgang til denne teknologien:

http://www.marketwired.com/press-release/biosyent-pharma-acquires-exclusive-rights-for-cysviewr-in-canada-tsx-venture-rx-2048886.htm


#1771

Takk for alle dine meninger savepig. Jeg mener nå at han ikke burde satt sin signatur på den guidingen som ble gitt heller. Da burde de ha tatt den helt ut i stdet for å beholde den gamle som var fra før grade A og refusjon i surveillance og lansering av flexiscope…etc.


#1773

Og da mener du at den skal ligge i det intervallet de neste 15 år? Vel, jeg tror nok at kurver ikke gir hele svaret om fremtiden. For meg betyr det fundamentale langt mer. Og uansett hvordan man snur og vender på det, så er det svært mye som taler for at resultatene fra fase 3 studiet fra 2017 i retrospektiv vil vise seg som en game changer. Det er konklusjonene fra fase3 studiet som har gitt PHO adgangsbillett til surveillance markedet, som utgjør 1,2-1,4 mill undersøkelser PR år. Og det spenstige er at PHO kommer inn i dette markedet som del av en teknologi som overgår alt annet.

Dette eventyret starter for fullt i 2019. PR Q3 var det utplassert 8 flexiscope. I løpet av Q4 kan vi forvente minimum 15 nye flexiscope utplassert. Dvs at PHo går inn i 2019 med 129 regide scope og 23 flexiscope, totalt 152 scope som et minimum.

Men når vi vet at et flexiscope har en kapasitet tilsvarende 3 regide scope, så vil 23 flexiscope utgjøre Cysview forbruket til 69 regide scope. Dvs at PHO vil gå inn i 2019 med en kapasitet tilsvarende 198 regide scope, sammenlignet med 104 inn i 2018. Dette betyr at grunnlaget for inntekter er nær 100% forbedret i løper av et år.

I tillegg vil PHo ha et langt større selgerkorps å møte 2019 med. I tillegg vil man ha etablert flere, hva Bellete kaller ankerfester, i de 25 MSAene.

PHO vil således ha et langt bedre fundament, både for inntjening såvel som for innsalg, når de går inn i 2019 enn det tilfellet var da de gikk inn i 2018.


#1774

Lurer på om denne skribenten har forstått det rett:

Det er vel særskilt setninga “Photocure sa da at de ville oppdatere sin guiding basert på denne nyheten når de fikk oversikt over hvordan dette vil slå ut.”
Guiding per i dag inkluderer ikke godkjennelse for bruk i surveilance? Er det slik at meglerhus sine analyser heller ikke beregner det? Eller har skribenten misforstått i utgangspunktet? Ser også at han gir antydning til å tro 4 ganger større marked kan multipliseres mot tidligere guiding, samme % utnåelse, noe som i seg selv ikke trenger å ha noen sammenheng.


#1775

Jeg mener det er rett det han skriver.

Eneste jeg er usikker på er denne A-koden , betyr det at det står A foran koden at de har fått den høyeste ratingen?
Hva er refusjonsbeløpet under denne koden?

At slike ting ikke kom tydelig frem igår på Q3 er jo bare amatørmessig.

En annen ting som er viktig er en guiding fra selskapet om hva som vil være trolig bruksrate på ett flexiscop -


#1776

Tror det er spørsmål du kan sende til IR med muligheter for gode svar.

Har du ca henvisning til når selskapet uttalte om fornyet guiding? Er det Q2 presentasjonen jeg må lete opp, eller eldre? Kanskje i en børsmelding?
Tenker å dobbeltsjekke hvorvidt det kan tolkes til allerede forventet i selskapets egne guiding eller ikke.
Tror forresten ikke de børsmelder A-kode og refusjon for surveillance før 1. januar muligens. Siden det da først trer i kraft. Men er nok på sin plass å spørre IR samtidig hvorfor de valgte å ikke børsmelde denne nyheten.


#1777

Q1 presentasjonen


#1778

Utrolige svakt og ikke komme med kjøp no av selskap eller innsiderne .


#1779

Heller en presisering av det som kunne virke forvirrende vedrørende guiding/mangel på guiding.


#1780

Guidingen på 20-25 mnok i 2020 er bare TURBT i usa, med en mulig oppside av refsusjon(turbt). Guidingen kom vel i Q3-17, før de så effekten av refusjonen.
Surveillance er i tillegg.

Ser du på estimatene til Edison så bruker de 2020 guidingen som peak sales estimat😛