Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

Photocure fundamentale forhold (PHO)

pho_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007ff29283c930>

#1925

du misforstår, dei solgte alt.


#1926

“The results of the sales process and final number of new shares for primary insiders will be announced in a separate stock exchange notice when known.”

Jeg tolker det som at de kjøper for nettobeløpet. Uryddig melding.


#1927

Det gjør jeg også🤔

“After exercising options, but before buying new shares from the net option proceeds”


#1928

“The primary insiders mentioned above transferred their rights to receive shares
resulting from the exercise of options to a third party.”

Det betyr at de lot et meglerhus stå for salg av aksjene til markedskurs og dette var nok medvirkende til at kursen gikk fra +5% til å slutte på -3%.


#1929

Litt klossete formulert melding men her er min tolkning. De innløser opsjoner men har ikke råd til å kjøpe så mange som innløses. Ser vi f. eks på Inger F. H. så løser hun inn rett til å kjøpe 42.500 aksjer til ca 1,3 mill. Dette har hun kanskje ikke råd til, derfor selges aksjene via en tredjepart til dagens kurs og hun får en netto som hun forhåpentligvis kjøper aksjer for. Hvis netto i hennes tilfelle blir 7 kroner pr aksje vil hun etter skatt på gevinsten ha råd til ca 5-6.000 aksjer i netto tilgang.


#1930

Merlin kaller det en bufferfunksjon over på HO, slik at ikke alt dumpes på en gang.

Så det er nok høyst sannsynlig ikke noe mer enn en helt vanlig opsjonsinnløsning, som i og for seg kun er en del av kompensasjonspakken til de ansatte.

Men ja, jeg tror ikke det er noe overhodet som lar seg imponere av viljen disse menneskene har til å sitte i båten sammen med aksjonærene.


#1931

Vanlig opsjonsinnløsning ja men de må nå betale strikeprisen uansett.


#1932

20/11-2018 11:49:15: (PHO) Exercise of employee share options in PhotocureASA (“the Company”)


#1933

Så hadde altså ansatte tro på PHO likevel. Sikkert overraskende for en del, men man skal ikke ha fulgt mye med i timen for å skjønne at PHO har gjort mange riktige grep det siste året. Grep som vil gi gjenklang på bunnlinjen utover 2019. Det er bare å glede seg.


#1934

Da kjøpte de for nettoen slik vi trodde, litt mer også for enkelte av dem ser det ut til.


#1935

Ja, hvor stor “tro” skal vi tillegge f.eks. Erik Dahl? Han har for gevinsten kjøpt 2.500 aksjer og holdt av ca 50.000 kroner for å betale skatt. Det vil si at han har fått 2.500 aksjer i gave fra selskapet (som takk for at han er en stor inspirator for aksjonærene?)
Dahl har totalt 8.546 aksjer (som han trolig også har fått gratis ved tidligere opsjoner)


#1936

Ergo er dette ikke negativt handlet, men enten nøytralt eller svakt positivt.


#1937

I beste fall nøytralt. Hadde Dahl kjøpt mer fra egen lommebok, ville det vært positivt.
Her har han ikke tatt risiko for en eneste krone av sin, sikkert generøse, lønn som CFO.


#1938

På ingen måte. De aller fleste mennesker med litt fornuft i hodet vil forstå at det å være tungt investert i akjer i bedriften der du jobber er å øke risikoen unødvendig. Personlig ville jeg aldri valgt å investere egne penger i ett selskap der jeg jobbet. De aksjene måtte noen kastet etter meg for at jeg skulle beholdt dem.

Situasjonen er noe annerledes for øverste ledelse, de har jo beslutningsmyndighet og kan stole på egne beslutninger. Som ansatt er du jo pliktet til å godta noen andres beslutninger.


#1939

Dersom du var usikker på om bedriften ville bli en vinner på børsen, ja.


#1940

Kan jo hende han har ei j"#vla dyr kjerring eller noe :slight_smile:


#1941

En merkelig holdning du har til opsjonsordningen. Mener du at den lønnen du får på konto en gang i måneden er en gave fra selskapet du jobber i? Noe du får gratis og uten å yte noe for det? I så tilfelle må jeg si at det er en merkelig bedrift du jobber i. Men faktisk tror jeg ikke bedriften din gir deg penger uten å kreve noe igjen.

Forskjellen på Dahl og dag er rolig at Dahl har en opsjonsordning som del av sin lønn i PHO. Så når Dahl får en bunke opsjoner, så er det en kompensasjon for den Kobben han gjør i PHO, altså en del av lønnen.

Som lønnsmottaker så kan Dahl innløse opsjonen ved å betale strike prisen og deretter selge aksjene i i det åpne markedet. Deretter kan han sette pengene i banken, betale ned gjeld, dra på ferie eller gi dem til barna. Han trenger altså ikke kjøpe aksjer i PHo for pengene.

Så når han likevel velger å kjøpe seg 2500 aksjer, så er ikke dette aksjer han får gratis av selskapet, men aksjer han ar jobbet for. Når han velger å kjøpe aksjer for dem, så tar han en sjanse med sin egen kapital. Følgelig er det et positivt signal når Dahl og andre inledelsen velger å kjøpe aksjer i PHO.

Skjønner ikke at dette skal være så forbasket innviklet å skjønne.
Jeg skulle gjerne jobbet j en bedrift som gav meg noe gratis. Finnes slike bedrifter?


#1942

Se på Innkallingen til GF 2017

3.2 Binding principles for options and other types of benefits related to shares or share price trends
Senior managers may be offered to participate in a cash bonus plan up to 30% of the annual base salary at
the time for granting. The bonus is offered to the senior managers according to the Board’s discretion. The
Board will take into consideration inter alia the Company’s goals and strategies as well targeted
performance for each senior manager, when allocating the bonus.
The plan is a performance based remuneration element reflecting the underlying long term value creation
of the company. The participant receiving the grant is required to invest the net bonus payment after tax
into shares in the Company (“Restricted Stocks”), that will be subject to a three years’ lock up period.
The Company will, on behalf of the participant, seek to facilitate the share purchase with the use of
treasury shares or share capital increases. The Board will decide further terms and conditions regarding
the lock-up, termination of employment and other terms and conditions for the Restricted Stock plan.
Existing subscription rights issued under the Company’s previous stock option incentive plan, as resolved
by the annual general meeting of the Company in 2016 and previous years, will continue in accordance
with their terms. The Board may however, at its discretion, convert granted stock options to Restricted
Stocks based on fair value. No further subscription rights are granted under the stock option incentive plan
after implementation of the Restricted Stock plan.

Dette følger en fastlagt plan fra selskapet og opsjonsordningen til ledelsen som er en andel av avlønningen. På side 6 er det stilt opp 4 alternative modeller de kan velge mellom (gjelder styremedlemmer).
Gevinsten på opsjonene de nå innløser og selger skal netto etter skatt, investeres med tilsvarende beløp i PHO aksjer. Disse aksjene er bundet i 3 år (restricted stocks) før de har lov til å selge dem.
Koklusjon: For oss som har investert i selskapet betyr dette at alle sammen ut fra dagens kurs har alle mylige insentiver for at PHO skal lykkes. Går aksjen oppover tjener de penger og vi penger og alle sammen blir happy til slutt. Hvordan dette påvirker kursen kortsiktig vet ikke jeg, men det gir insentiver for at ledelsen har en sterk egeninteresse i at selskapet skal lykkes i løpet av de neste tre årene.


#1943

“Jeg skulle gjerne jobbet j en bedrift som gav meg noe gratis. Finnes slike bedrifter?”
Ja, når aksjonærene er generøse og stemmer for opsjonsordninger som ikke er resultatbetinget så er det faktisk en gavepakke til de priviligerte. Opsjonsordningene i PHO har gitt gevinst til nøkkelpersonellet selvom eierne (aksjonærene) ikke har vært fornøyd. Selskapsverdien er ikke vesentlig øket på mange år. Kursen har svinget mye opp og ned og “strikeprice” var ved den ene opsjonen denne gang svært gunstig.

Jeg har arbeidet i en bedrift med bonus/opsjonsordning. Utbetaling var avhengig av bedriftens årsresultat. Da blir det en belønning, men ikke lønn.
Å spore medarbeiderne til ekstra innsats var hensikten med ordningen.


#1944

Men hvorfor løse inn opsjoner på årets laveste som utløper om et år.

Ekstrem dårlig tro på 2019 ?

Ekstrem dårlig rådgivning har de ihvertfall.

Er eg imponert over Dahl og resten, nei !