Diskusjon Triggere Porteføljer

Photocure småprat 2019 (PHO)

<%- if @topic_view.topic.tags.present? %>
<%= t 'js.tagging.tags' %>: <%- @topic_view.topic.tags.each do |t| %> <%= t %> <%- end %>
<% end %>

Kan hende det reduseres, men “Fortsatt rødt i Photocure” er jo en gjenganger. Helt til det plutselig ikke er rødt da, da må de finne på noe nytt :slight_smile:

1 Like

LM - det er ikke riktig at kursen har falt etter de 3 siste kvartalspresentasjonene. Etter Q1 2019 steg kursen med 15 %. Det som er interessant er at kursen i dag, når en ser bort fra Cevira avtalen, er lavere enn før Q1… Kursen derimot, før Q3 og Q4 2018 (Når kursen falt etter presentasjonene) lå betraktelig høyere enn i dag - og det er for øvrig riktig som du skriver at en har gode forklaringer for kursfallet (i ettertid).

Jeg mener at dagens kurs nettopp viser at markedet har enda lavere forventninger til Q2 enn Q1 - da reagerte markedet positivt bl.a. ved 14 utplasserte scope (11 rigide og 3 flexi).

2 Likes

Du har rett i det. Og jeg tror vi gjør rett i å sitte på aksjene. For veksten i antall pengegenererende scope vokser for hvert kvartal og inntjeningen til PHO øker for hvert scope som utplasseres.

Så er der enkelte som henger seg opp i den lave brukerfrekvensen. Det tror jeg vi skal ta med knusende ro. Det er ikke et eneste sykehus/klinikk sim kjøper inn et BLC scope for å ha det støtende ned på et lager. Følgelig er det et tidsspørsmål før sykehusene på tilstrekkelig med opplært personell og prosedyrer på plass til å utnytte scopene sin fulle kapasitet. Og da kan det være greit å ha klart for seg at dagens inntjening i USA tilsvarer mindre enn 15% utnyttelse av den eksisterende kapasiteten av allerede utplasserte scope. Så bare her ligger det en betydelig oppside. En oppside som helt sikkert vil bli tatt ut, spørsmålet er ikke om, men når det skjer.

Og i år kan vi forvente at lanseringen av de nye flexiscopene begynner å bære frukter. Ser vi dem allerede i Q2? Ikke umulig ettersom Q2 er første kvartalet at KS ikke har hatt problemer med flexiscopene. Men jeg tror nok vi må vente til Q3, Q4 før det virkelig tar fyr i den delen av markedet.

Dog tror jeg vi kan forvente at DS sin innsats blir tydeligere og tydeligere for hvert kvartal som går, noe Q2 trolig vil vise.

Jeg mener at markedet kan bli positivt overrasket i morgen. Men det er ikke ensbetydende med at kursen vil gå bananas. Mørke skyer over verdensøkonomien vil påvirke psyken til PHO aksjonærene også. Så i den grad kursen skal skyte opp, så må det komme svært gode tall i Q2. Og akkurat det kan være tvilsomt gitt DS sine utalelser på forhånd. Men ingen kjenner dagen før solen har gått ned. :+1:

Ønsker alle PHO lykke til!!:money_mouth_face:

1 Like

Hvor mange rigide scop forventer dere ?
Og hvor mange flexi ?

1 Like

Det kommer det som kommer, men totalt bør vi ved Q2 ha utplassert totalt nær 200 scope i USA. Det vil si at antallet har nær doblet seg på et og et halvt år. Det sier litt om hva det er som foregår i USA og hvilken betydning gode refusjonsordninger har å si i USA. Og i så måte kan det være greit å minne seg om at refusjonsordningen for flexiscope kun har vært i kraft siden 1 Jan 2019. Kombinerer man det med at KS slet med problemer frem til månedsskiftet feb/mar, så blir altså Q2 første kvartal med refusjonsordning på plass samt et problemfritt produkt. Kan det gi overraskende utslag på utplassering av flexiscope? Svaret får vi i morgen.

2 Likes
1 Like

Håper på 200 scope og 27 mill i inntekter. Fra 8-10% økning i Nordic og samme fra Ibsen.

Rundt 25 mill vil være OK etter min mening. Like viktig er hva som sies fra ledelsen.

1 Like

I FB gruppen har vi hatt to pågående meningsmålinger blant medlemmene.

Gruppens medlemmer forventer(de som har avgitt stemme):

Skop utplassert.
1.plass 15 - 18 skop
2.plass 19 - 24 skop

Cysview inntekter.
1.plass 24-26 mill
2.plass 27 mill eller mer.

Så blir det spennende å se hva det ender på. Personlig håper jeg Schneider setter Cevira avtalen i bedre lys enn hva vi har lest gjennom media når Dahl har blitt intervjuet. Dahl’s uttalelser blir liksom litt lite entusiastiske.

1 Like

Vet ikke om denne linken har vært postet tidligere :

8 Likes

Flott!
Om jeg ikke ser feil er den fra igår og da er den neppe delt tidligere.

1 Like

Veldig bra, trenger PHO salgsfolk i det hele tatt?

Det PHO i alle fall trenger er større og mer langsiktige investorer.

Det er altfor mange ustabile små-aksjonærer som forårsaker unødvendig volatilitet og usikkerhet for akskjekursen.

2 Likes

Samtidig mener jeg at vi ikke må fokusere på aksjekursen nå, men snarere Hilde fokus på det fundamentale. Mange ustabile småaksjonærer gjør at kursen hopper og spretter som en uadressert kenguru. Når det fundamentale utvikler seg i positiv retning vet vi at kursen vil komme etter. Hold på aksjene minst to-tre år og vi vil se helt andre og langt høyere kurser, dersom PHO ikke er kjøpt opp i mellomtiden.

1 Like

Ut fra Dan Schneiders uttalelse bør vi realistisk sett ikke ha store forventninger til 2Q. Derimot mener han vi vil se en ekspansjon som starter nå.

Det som blir viktig i morgen er signalene om hvordan salgsaktiviteten for juli ligger an, og hvordan salg/bruksfrekvenser har utviklet seg i juli, og hva som er seneste salgsprognoser.

Kommer det ikke noe svar på det er det negativt.

Kostnadssiden/Kostnadseffektiviteten er for 2Q nå hovedproblemet. Med den høye dollarkursen, vil kostnadene i 2Q bli svært høye. Sannsynlighet for overskudd? Da må Europa evt. vise god stigning i tillegg til et høyere US-salg enn forventet. Sannsynlighet 2%?

Mulig vi får en dropp i kursen. På den annen side har kursen allerede sunket mye, siden DS har tatt ned forventningene til 2Q såpass mye. Er signalene om salg fremover positive og resultatene likevel bedre enn forventet kan det faktisk gi en kursoppgang. Jeg tipper salg omtrent som forrige kvartal av skop. 11+3 nærmest i tråd med DS’s ytringer. og totalt 185 scop. Frekvensøkning pga. flexiscop trekker ut.

Blir dette resultatet, er det et nytt ventekvartal forestående. Det vil neppe være kursdrivende!

En annen sak er at om salget ikke er bedre enn det jeg beskriver, virker det veldig merkelig. Både fordi all refusjon nå er på plass, og man skulle tro det har hopet seg opp et etterslep av kjøpere som har ventet på nettopp refusjonene. Også den store salgsstyrken, innsatsen får å få økt brukshyppighet, de svært gode rapportene om BLC, bør jo kunne gi økt salg direkte. Low-hanging-fruits som ikke plukkes råtner som kjent. Alt ligger til rette for Photocure, men er de flinke nok?

1 Like

[quote=“Merlin, post:3240, topic:12650”]
et som blir viktig i morgen er signalene om hvordan salgsaktiviteten for juli ligger an, og hvordan salg/bruksfrekvenser har utviklet seg i juli, og hva som er seneste salgsprognoser.

Kommer det ikke noe svar på det er det negativt.»

Nå bør det dog bemerkes at juli 2019 tilhører Q3 og i morgen blir fokus på Q2. Så dersom det ikke kommer svar på spørsmål relatert til Q3 så tror jeg ikke man kan legge for mye i det. Det har sin naturlige årsak, slik jeg ser det.

En annen ting som kan gi oositive utslag på brukerfrekvens er det faktum at de 11 flexiscopene som var utplassert ved utgangen av Q1 ikke har vært i operativ drift før i mars 2019. I den grad disse har vært fullt tilgjengelige i Q2 så kan vi ikke utelukke en positiv effekt på brukerfrekvensen generelt.

2 Likes

Der Merlin synes jeg du er virkelig spot on.

Innlegget på HO fra Medisinmannen synes jeg er meget treffende i så måte:

"Markedet har slaktet kursen i forkant av Q2 tallene. Dette i så stor grad at man er på nivå med verdifastsettelsen i forkant av Ceviraavtalen.

Kanskje positivt at markedet forventer elendige tall i Q2. Nå kan ikke ledelsen skuffe markedet for nå er prisingen satt til nullvekst i USA."

3 Likes

Den høye dollarkursen gjelder også inntektene… :stuck_out_tongue:

2 Likes

Tror ikke det er småaksjonærene som er problemet. Fint hvis mange småaksjonærer kjøper 1000 aksjer og putter de i en skuff. Det som du sier er at vi trenger noen store aksjonærer som vises igjen på top 20 listen og med et navn som er en som vi kjenner. Det som ser ut til å være problemet er at det er profesjonelle aktører som manipulerer kursen. Det kan en se hver dag.Får håpe at vi får en eller flere slike etter Q2 og flere innsidekjøp. Vil også tro at etter den flotte presentasjonen av DS i NY er det flere som ser på aksjen. Er det noen som har tilbakemelding hvordan det gikk i NY?

Det betyr ikke noe som helst for antall skop for q2, men har merket meg at at dagen før presentasjonene kommer det alltid nye oppføringer på Cysview, blir spennende å se om dette blir tilfellet også idag og i tilfelle hvor mange.

2 Likes