Diskusjon Triggere Porteføljer

Photocure småprat 2019 (PHO)

pho_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007f3670dc1268>

#510

Det tårnet gjelder vel for både rigide og fleksible skop?

Her ser man at endringene er godkjent nå forresten :slightly_smiling_face:
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfpma/pma.cfm?start_search=1&sortcolumn=do_desc&PAGENUM=500&pmanumber=P050027

Veldig enig, Merlin!
Til tross for hvor lite salgsorientert organisasjonen har vært, så har Photocure økt salget mye. En del av endringene går direkte på bruksfrekvens :slightly_smiling_face:

Schenider forklarer det godt fra 26 min ut i presentasjonen, og 32 min ut i presentasjonen :slightly_smiling_face:

http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=97605538.


#511

Savepig, tror nok du og jeg er rimelig enige i bunn og grunn om dette.
Poenget mitt er at jeg setter pris på slike initiativ som brevet gir utrykk for.
Angående innholdet ville en fått like mange varianter som det er medlemmer i gruppen eller aksjonærer i selskapet.
Brevet er ikke på noen måte fiendtlig eller ufint. Det framgår tydelig at dette er entusiaster og det legges også vekt på at selskapet er inne i en eksplosiv utvikling.
Spørsmålene er også saklige og jeg personlig mener at de treffer blink på mesteparten av dem. For min del kunne de gjerne vært enda mer kritiske ift til denne med media håndtering eller total mangel på det. Rullegardinene mine gikk hvertfall ned i høst da den mye omtalte “usannartikkelen” kom på trykk på Hegnar.no. Det er rett og slette intet mindre enn en katastrofe at denne fikk stå uten at PHO tilsynelatende gjorde noenting for å rydde opp i det.
Ser virkelig fram til dem mottar svar og håper Schneider uansett hva han svarer er tydelig og konsis slik at det ikke etterlates noen form for tvil.
Synes også de punktene angående fortløpende oppdateringer til markedet hva skop utplasseringer angår, treffer meget bra.


#512

Veldig enig med deg her. Dersom man har vært/er i dette gamet så vet man hvor stor varians det kan være fra prospekt til prospekt. Jeg fikk bekreftet i samtale med DS i etterpraten (q4) at han har direkte innvirkning på både nyansettelser og hvordan organisasjonen er endret til å fokusere mer på salg. Sistnevnte gjelder alt fra hvordan han måtte innføre endringer for å beholde dyktige “revenue generating individuals” til hvordan man rekrutterer nye.

Dette er ingen enkel prossess slik mange uten b2b-salgserfaring mener å tro, det er vel tydelig bevist gjennom salgstall de siste årene. Nettopp derfor synes jeg at DS fremstår som en kjempematch i forhold til å få realisert det inntektspotensiale som finnes i PHO.

2019 blir et kanonår!


#513

Tenk om det var CEO som uttalte det. Det kunne utgjort en forskjell i børsverdi på minst ett par hundre millioner kroner.


#514

Det er helt greit at CEO er litt edruelig og ikke står og hausser opp stemningen som en italiener.
Nå har han også mulighet til å slå guidingen underveis. Hvis resultatene fremover kommer inn bedre enn ventet så får vi også en oppgang med mer substans.


#515

Enig i det, på radium fremsto han offensiv men også veldig avslappet.

Men som sagt før, skulle fryktelig gjerne at CFO istedet for å ramse opp tall i 10 minutter heller kunne vise en graf som viser hvor offensiv guidingen faktisk er i forhold til nåsituasjonen.

Det de har sagt er at de skal vokse veldig fort frem til Q4 2020, og at de ser et veldig sterkt vekstpotensiale ytterligere etter det, med peak sales enda noen år frem i tid. Dette er SPREKT.


#516

Enig med deg i den kritikken. En graf ville fortalt mer enn 1000 ord.

At veksten vil tilta i tiden som kommer burde være innlysende for de fleste. Vi opplever en akselererende vekst i antall scope, selv før flexiscopene er begynt å gjøre seg skikkelig gjeldende, og vi vil se en økende brukerfrekvens på hvert scope etterhvert som sykehusene kommer seg opp i speed, noe de må gjøre når flere og flere pasienter med blærekreft søker seg til behanslingssteder som har BLCC teknologien.

I tillegg så bør man også forstå at når pasientene velger sykehus med BLCC teknologien, så vil dette påvirke sykehusene i sin prioritering når de vurderer anskaffelse av BLCC teknologi.

Det er ikke noe annet en ren og skjær logikk.


#517

Det meste går strålende i PhotoCure og utviklingen i selskapet er veldig positiv.

Strengt tatt er det vel bare én ting som virkelig skaper misnøye; aksjekursen.

Hadde kursen steget kraftig fra 50kr og stabilisert seg på 65-70kr i disse dagene etter Q4-presentasjonen, så ville stemningen vært totalt annerledes.

Selskapet må arbeide målrettet for å tiltrekke seg nye investorer. Simple as that.

Jeg er langsiktig og bryr meg egentlig lite om det første overskuddet kommer i 2019 eller 2021, og det er nok mange som meg.
Det som derimot er av stor betydning er om aksjen prises til 30kr eller 130kr.


#518

Vel, han gjør jo basically det…

image


#519

Dette faller jo meget godt sammen med det som Dan tidligere har uttalt:»The name of the game is Growth!»

og vekst må til dersom BLCC skal kunne innfri målsettingen om å bli ny SoC innen amerikansk blærekreftdiagnostisering. Da må de minst ta 50% av markedet, noe som innebærer ekstrem vekst.


#520

#521

Og kursen er allerede under gjennomsnittet for 2 år siden. Hvem er det som ikke skjønner bæra? Vi som sitter og ser verdien falle hver dag, eller de som selger?


#522

Godt spørsmål,
Undertegnede velger hvertfall å tro at det er mange som ikke skjønner caset overhodet.
At et selskap kan vise til så solid vekst kvartal for kvartal burde alene få kursen opp.
Det som imidlertid har vært ødeleggende er selve presentasjonene av q3 og q4. Schneider har ikke på en overbevisende måte klart å få fram det gode budskap som ekstrem vekst i inntekter, utplassering av scopes, suksesshistorier ved bruk av BLC etc.
Forøvrig spennende svar fra Schneider til FB gruppen på deres henvendelse. Vanskelig å vite hva det rent konkret innebærer, men mulig han har innsett flere momenter.
Dette med mediahåndtering for eksempel, de burde ansatt en person i full stilling som håndterer PR/IR.


#523

Øøøh, tror du skal scrolle opp å lese siste innlegget fra Savepig en gang til…


#524

Denne evigvarende jo-jo tilværelsen skyldes i hovedsak at majoriteten av investorer på OSE er økonomer som foretrekker selskap som viser pluss på bunnlinjen, samt at fokus holdes på andre segmenter enn farmasi.

Jeg tror ikke vi vil få se en korrekt prising av PHO før finansmedia evner å skrive om PHO annet enn at bunnlinjen fortsatt er rød. Og skal det skje må meglerhusene begynne å vise interesse. Men det skjer nok ikke før at noen i de kretser evner å se PHO og hva PHO er på vei til å klare i USA. Det tror jeg ikke skjer før tidligst i 2H 2019.

Men det kan hende at det er andre utenfor Norge som evner å lukte lunten og at lille PHO representerer en fantastisk mulighet til en relativt billig pris. Derfor tør jeg ikke sette meg på utsiden. For man skal ikke være videre godt møblert i toppetasjen for å se hvor dette bærer hen.


#525

I tillegg tror jeg innsiden nå befinner seg på innsiden.
Ellers hadde vi sett kjøp etter Q4.

Dvs at det kan komme nyheter.


#526

Nå ble det vel gjort innsidehandel for bare noen få uker siden ?


#527

Slett ikke umulig.
Jeg tenker at svaret fra Schneider til FB gruppen kan tolkes i den retningen.


#528

Meglerbransjen er sterkt redusert de siste årene og konsentrerer seg om der det er penger å hente. Og det er det ikke hos et selskap som Photocure. Det er vel bare 2 hus som har oppfølging av PHO og det er Norne og Edison. Norne vil neppe heve kursmålet etter siste presentasjon.


#529

Hvorfor ikke?

Nå vet ikke jeg hva Norne har i analysen sin, men Edison mente på forrige analyse at salget peaker i 2020

we continue to model a sales decline starting in 2020, although this may be revised as we get additional clarity on the competitive landscape and timelines.

https://www.edisongroup.com/publication/strong-revenue-growth-2/22761/

I Q4 presentasjonen så sier nå selskapet selv noe helt annet:

Significant continued revenue growth and profit opportunities in the U.S. market beyond 2020

Så er ikke utenkelig at Edison øker kursmålet? :thinking: