Diskusjon Triggere Porteføljer

Photocure småprat 2019 (PHO)

pho_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007f365eb9ea60>

#490

Ja, og det er alltid gromlyd når turboen slår inn.


#491

Nei, mener ivertfall jeg.
Hovedmålet er jo maksimal markedspenetrasjon i usa(Standard of care).
De har en solid cashbeholdning, og kontroll på utgiftene, så når de er i en vekstfase så bør de sette alle kluter til.


#492

Enig med deg i det. Størst mulig fotavtrykk i det amerikanske markedet vil sende klare signaler til potensielle konkurrenter, det vil også bidra til at flere sykehus/klinikker vil måtte anskaffe utstyret og det vil gi selskapet større finansielle muskler til å videreutvikle The Bladder Cancer Company, både i selskapets nedslagsfelt og eventuell produktportefølje.

Må ærlig innrømme at jeg sliter med å se hvilke fordeler en kortsiktig tankegang om å ensidig fokusere på blå bunnlinje skulle ha. Da vil fokus skifte og selskapet ville valgt feil mål. Den strategien selskapet nå legger opp til vil tjene både selskapet og dets aksjonærer langt bedre.


#493

https://www.cysview.com/


#494

bilde


#495

Interessante tall fra Simply, kunne vært artig å sett bakgrunnstallene deres.


#496

Enig


#497

Jeg tenker det samme, men da utifra andre eksempler jeg har lest. Et eksempel var feks Microsoft vs Apple. Apple tenkte på hvor de kunne komme, hva de kunne bli osv. Microsoft tenkte på hva Apple gjorde…mulig jeg bommer i sammenlikningen, men jeg vil heller ha et selskap som bygger seg solid opp, enn kortsiktig tenker på utålmodige aksjonærer med triggerhappy fingre mtp salg :slight_smile:


#498

Ser nå i kveld at Facebook gruppen «photocure Investors» har sendt en del spennende spørsmål etter Q4 rapporten til Daniel Schneider ( med kopi til Egberts).
Spørsmålene går på: Media, +/- EBITDA, Pipeline, problemene med Flexi og noen andre spørsmål.

Blir spennende å se hvilke svar de får i retur.

Link: https://www.facebook.com/groups/248752192419851/permalink/325860258042377/


#499

Vi som elsker gullmedaljer , hvorfor godtar vi som det mest naturlige i verden oss slått av både sverige og danmark innen farma?
Er det myndighetene som ikke gjør jobben sin og legger forholdene til rette?

I danmark er farma big buisness.
Vi kan mere enn råvareproduksjon , ikke?

Flagg ut hele photocure til US og vis i ettertid hvem som som dro nytten av det.


#500

Håper ikke admins i den gruppen uten videre mener de snakker for alle som er medlem i den, for det er et premiss som aldri har blitt lagt.


#501

Formuesskatten på forventningsverdier tar jo ingen politikere opp. De siste emisjonene i biotek i Norge viser stor kapitalmangel i privatmarkedet med sterkt fall i aksjekursene til følge (Nano, PCIB). Det tar heller ingen politikere opp. Det blir ingen Novo Nordisk med 70.000 ansatte i Norge med de rammebetingelsene vi får. Politikerne må snart våkne. Her sitter de behagelig på et oljefond på 8800 mrd. kroner, men klarer ikke å legge kapitalforholdene til rette for norsk fremtidig, privatfinansiert biotekindustri. Det er uhyrlig!

Og Lysbakken? Han bør snarest flytte til månen!


#502

Nå snakker vi Merlin! :grin:


#503

http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=97605538.

fra 01.30 så snakker Schneider om at det hadde vært problemer med “the d-light C towers”, det er i orden nå.
Men så sier han: “the backlog of systems have shipped”
Er de da inkludert i skopene som ble utplassert i Q4, eller blir de med på Q1? :thinking:
Om de er inkludert i q4, så har de kanskje ikke vært i bruk?(altså ingen salg på de skopene)


#504

Det er for så vidt et tolkningspørsmål ut fra hvordan du leser innledningen i brevet, jeg er ingen jurist. Prosessen har vært åpen i fremkant , medlemmer har stilt spørsmål etter q4 og noen har sikkert også sendt spørsmål direkte til admin. Ser mer på dette som at det søkes en del avklaringer/utdypende informasjon på det som ble presentert på Q4 og podcasten. Jeg synes det er et bra initiativ dersom det er mulig å få til litt bedre kommunikasjon med selskapet utenom kun ved kvartals presentasjonene. Kan ikke se at det er kommet større motforestillinger mot dette initiativet. Responsen pr nå er 49 :+1::+1: Daniel vil vel også på en hyggelig måte kunne respondere med at må avstå fra å kommentere dersom han føler dette er utenfor en forsvarlig ramme.


#505

Alt som ble meldt på Q4 av tall tilhører Q4 så vidt jeg har lest, tror ikke de oppga noen tall for inneværende år.


#506

Det er også et frivillig medlemskap i gruppen, er noen uenig vil dem melde seg ut.
Ser ikke helt hva savepig søker å insinuere.


#507

Schneider oppgir at alle tekniske problemer vedr. flexiscop har blitt løst.
Sterilseringsprosessen er løst vis à vis FDA.
Feilfunksjon på d-light C-towers var en leverandørfeil som er rettet. Etterslepet som oppsto er etterlevert.

Hva betyr så dette?
Man kan vel gå ut fra at de 8 leverte flexiscopene ikke har fungert i 2018.
Det kom ingen spørsmål om Cysview-omsetning til leverte 2018-flexiscop og heller ingen oppgave over slikt salg i 2018.
Ingen spørsmål om salg av flexiscop i 2019 under presentasjonen. Det ble det vel ikke sagt noe om for øvrig heller?

Det mest positive var regrupperingen av ansatte fra administrasjon til salg. Her har ikke selskapet vært på høyden tidligere, men Schneider vet nok å få sving på organisasjonen.


#508

Mener ikke noen insinuering overhodet, og de må for all del sende alle de eposter de vil.

Men jeg er ikke så veldig enig i flere av punktene i eposten, mens noen var helt greie. Jeg personlig ville kanskje også formulert meg litt annerledes.

I det hele tatt er jeg veldig fornøyd med veksten selskapet leverer de siste 4-5 kvartaler, og har hvilepuls.

Selskapet har knapt nok cashburn det siste drøye året, så jeg skjønner ikke dette voldsomme fokuset på profitabilitet. De har MER enn nok penger på bok til å drive nåværende ambisiøse satsing i minst 2 år til uten å stresse balansen overhodet slik det ser ut nå:

Her har aksjonærene vært misfornøyd med Hestdahl i flere år, så kommer det en ny CEO som etter 4 måneder i stolen vil guffe opp customer facing med 50%, og så er jammen meg det feil og. Jeg er sterkt uenig i det standpunktet. Nå skal photocure så enda flere frø og stiklinger, så begynner høstefasen om halvannet år eller så.

En annen greie er at jeg merker at veldig mange her har ingen erfaring fra enterprise b2b salg og hvor lange disse prosessene kan være før det kommer blekk på papir, men hvordan de kan skalere opp inntekter over tid når de først har satt seg.


#509

Lysbakken snakker som om han allerede befinner seg på månen. Det har han forøvrig gjort lenge allerede.