Diskusjon Triggere Porteføljer

Photocure småprat 2019 (PHO)

pho_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007f3670e38d40>

#572

Venter du en time hvis det kan være forskjell mellom liv og død?

Forøvrig så blir det jo helt bak mål å bare poste meningen til en anonym fyr fra HO. Hadde han henvist til en referanse, så hadde jo innlegget vært mer relevant. Dette er jo bare hans personlig oppfatning.


#573

Stemmer, to nye.

  • St. Mary Comprehensive Urologic Specialists,2019-03-07 20:19:19
  • St. Mary Medical Center,2019-03-07 20:20:39

#574

Hvem bryr seg om trolla på Hegnar tivoli!


#575

Dan har selv uttalt at det i USA finnes en del sykehus som tilknyttet andre leverandører enn KS og som derfor ikke responderer på innsalg av BLCC teknologi der de må skigte fra sin leverandør til KS. Derfor jobber ledelsen i PHO med å kunne bruke BLCC teknologien sammen med andre leverandører av scope enn KS. Og ut fra hans uttalelser er der ikke noe i samarbeidsavtalen med KS som tilsier at PHO ikke kan gjøre det. Men der ligger i tilfelle en av årsakene til at innsalg av BLCC vil være tyngre enn om alle sykehus forholdt seg til KS.
Men dette har altså med materiell å gjøre, ikke godheten til BLCC sett opp mot andre diagnostiseringsmuligheter.


#576

Kjempebra med 2 nye oppføringer.

I Q2 går omsettning i US forbi Europa og Norden samlet.

Og kjempefin kurs for de som vil være med.


#577

NBI fikk ikke refusjon, BLC får refusjon.
Og argumentasjonen fra myndighetene er at NBI ikke har dokumentert klinisk nytte, mens BLC har dokumentert klinisk nytte.
Det er myndighetene og ikke bravi som bestemmer hvem som får refusjon.


#578

Har litt problemer med å forestå hvordan NBI skal klare å bli SOC uten refusjon og anbefaling «may use» i guidelines.
Det er adskillig enklere å se for seg BLC som SoC siden de har refusjon og anbefaling «should use» i guidelines.


#579

Enig med deg i det. Av og til lurer jeg op hva bravi og andre negative skribenter ville sagt om PHO og BLCC dersom BLCC var en konkurrerende teknologi til den vi er investert i. Vi snakker tross alt om en teknologi som mer eller mindre hele det urologiske fagmiljøet i USA trykker til sitt bryst. Skjelden kost, for å si der mildt. Likevel leser skeptikerne med lys og lykt for å nedsnakke BLCC mens de hauser opp alt annet som kan benyttes. Pussig.


#580

Nåja, det skal sies at du finner rikelig med KOLs som også sier at de finner nbi som et bra option.

Men veksten til cysview snakker for seg selv, de har veldig god traction


#581

Skribenter som du kaller “negative” gir et mer nyansert bilde av hvordan markedet ser på Photocure enn det bl.a. du evner å gi. Dersom majoriteten av markedet så det “rosenrøde” bildet du så utrettelig tegner, ville kursen beveget seg en helt annen vei enn det den har en lei tendens til å gjøre. Så ved å lese bl.a. Bravi’s innvendinger og bekymringer kan man lettere forstå hvorfor så mange heller velger å selge enn å sitte med, eller kjøpe aksjen.


#582

Ja, det er vel innlysende at dersom flere av markedsaktørene hadde hatt samme syn på PHO som det jeg har, så ville nok prisingen blitt helt annerledes. Men når det er sagt, så vi, jeg slett ikke utelukke at flere og flere av markedsaktørene vil få det samme syn som jeg har, etterhvert.

Så hva er mitt syn, som enkelte tydeligvis mener er rosenrødt? Jo at PHO har klart det få norske farmasiselskaper har klart før dem; fått sitt produkt godkjent av FDA, oppnådd full refusjon i det amerikanske markedet, det vil si USA fjerde største kreftmarked, bygget opp en egen salgsorganisasjon uten at selskapet sitter med gjeld, men faktisk PR 1 Jan satt med 100 mill ++ på bok. Selskapet leverer et nøkkelprodukt til BLCC teknologien, en teknologi som av ledende amerikanske urologer blir spådd til å bli ny SoC for blærekreftdiagnostisering og som så godt som samtlige pasienter som har forsøkt den mener at bør bli tilgjengelig for alle blærekreftpasienter.

Og basert på disse fakta så mener jeg at dersom BLCC skal kunne kalles ny SoC bør den kunne ta 50%++ av markedet. Ut fra et slikt ståsted har PHO et fantastisk kurspotensiale, såfremt ikke hele selskapet blir kjøpt opp til en altfor lav pris.

Kall det gjerne rosenrødt, men dette synes står jeg inne for. Og jeg blir ikke forundret om flere og flere vil være enig i dette etterhvert som tiden får. Allerede i løpet av inneværende år vil PHO vise verden en fantastisk vekstrate. Vent og se.

Eller ønsker jeg alle dem som er negative eller skeptiske til PHO lykke til med de investeringene de finner bedre enn PHO.


#583

Må innrømme at jeg ikke forstår PHO fenomenet.
Går en inn på cysview.com og skriver US i søkefeltet så får en opp et kart som minner om spredningen av treff avfyrt med en hagle på 20 meters hold.

Hvordan er det mulig å ikke tjene store summer med så mange steder som har PHO sin blålys-teknologi i den krefttypen som er en av verstingene (4-plass) i kanskje verdens største marked ?

Kan følgende beskrivelse være korrekt?

I startfasen med å gi markedet i US tilgang på blålys-teknologien fra PHO må selskapet foreta en “grunninvestering” i dette store markedet.
Det som selvsagt er kritisk i startfasen er å legge mest arbeide og kapital inn der returen er høyest for PHO og dette skjer pr i dag.

Denne “grunninvesteringen” (selgere , utstyr , lokaler , etc) ser det ut for at PHO pr i dag legger seg på uten å øke gjelden i selskapet.

Når så bruken av denne teknologien øker så vil en vel før eller siden nå en tilstand der inntektene øker mere enn utgiftene og i dette punktet kan vi kanskje oppleve en markert økning av inntektene?
Nå påvirkes vel dette punktet av nivået og tidsmessig satsing på oppbyggingen men der er vel egne måter å regne dette ut på.
Kanskje ville det være stor lønnsomhet i å låne kapital for å akselerere markedsovertakingen?

Under podcast 75 uttaler CEO PHO at vi er fortsatt i veldig tidelig fase og at vi kan se frem mot ca 7 år med sammenhengende akselererende inntektsutvikling.

Han sier også at det kreves kapital og arbeide å drive denne prosessen.

Så forklaringen på at vi er der vi er pr i dag er at vi selger altfor få brukerdoser cysview kontra utgiftsnivået.

“still very early”

Men fordelen med å ha et kostbart og veldig avansert produkt av denne typen på markedet er at det er lite sansynlig at konkurrenter kommer på banen.
De som produserer kopimedisin satser på enklere produkter med mindre tid/kostnad og risiko involvert.

“ingen konkurrenter å se i horisonten på minst 3 år fremover”
Dette med at det må fase 3 clinical trials til for å kunne konkurere med cysview fra PHO gjør hverdagen behagelig for investorer.
Så et teknisk komplisert produkt med høy kostnad har sine åpenbare fordeler på lang sikt.

Hvilket norsk biotekselskap er/har vert i den situasjonen at der er forespeilet ca 7 års sammenhengende akselererende inntekter til peak sale og overtar et av de største kreftmarkedene (SOC) uten partner. (beholder alle inntektene selv)?

Så her må PHO velge mellom:
-Holde utgiftene konstante
-Øke utgiftene
-Senke utgiftene

Ser en dette opp mot investorer som er kortsiktige og langsiktige så er vel meningene ikke uventet forskjellige mht videre utvikling , ikke?

Selskapet må selvfølgelig velge det alternativet som bygger PHO best på sikt.

Prøver å forstå dette selv og slik jeg foreløpig ser PHO så havner jeg på følgende stikkords-liste:

-Beste produktet på markedet for blærekreft
-US pasienter godt kjent med det og foretrekker dette
-Kostbart produkt som gir “lite i retur” i startfasen
-Ingen konkurenter eller “kopi-medisin” i horisonten
-når inntektene passerer utgiftene vil fortjenesten hurtig øke
-vi er fremdeles i veldig tidelig fase
-vi kan se frem til 7 års akselererende inntektsøkning

Ja,ja , ble mye surr dette men setter pris på å bli korrigert dersom jeg har missforstått noe.


#584

Jeg har ofte lurt om det finnes noen i USA som kan gi et objektivt bilde av situasjonen og sannsynlige utsikter. Altså noen som har lang erfaring og god oversikt innen feltet.


#585

Although overall treatment time is extended for both the patient and urologist, the greatest impact is associated with the required waiting time for the patient following instillation of the solution of Hexvix® in the bladder. In contrast to standard WLFC, the patient must wait for 45–60 minutes before beginning the cystoscopy—this period provides the time needed for formation and sufficient accumulation of photoactive porphyrins in tumor cells. In terms of logistics, it is important that patients are made aware of the need to arrive at the clinic in sufficient time and that they have somewhere to wait between Hexvix® instillation and the cystoscopy procedure. This waiting time need not affect the schedule of the assigned urologist, who requires on average only an additional 7 minutes for the cystoscopic examination.

https://www.hexvix.com/hexvix-blue-light-cystoscopy/

Tidsbruken er vel også lenger med NBI forhold til hvitt lys(?)


#586

Nei, ikke mye surr. Men med den holdningen til PHO så løper risikoen for å bli beskyldt for å ha et rosenrødt syn på PHO. Men jeg kan trøste deg; akkurat en slik beskyldning er til å leve med.

I dag skinner solen over Bergen by og svømmehuden mellom tær og fingre må beskyttes. :crazy_face:


#587

Spørs vel kanskje hvor en setter start og sluttpunkter for sammenligningen?
Et enkelt besøk eller livslang behandling

Og så må en vel trekke fra tiden hvitlyset alene tar.
Det er vel differansen som gjelder , pr besøk

Vet ikke om disse betraktningene er med?

Sett fra pasientens ståsted så vil en time fra eller til ikke spille noen rolle i en sak hvor forskjellen kan være liv eller død.
Kostnadsmessig for sammfunnet så vil trolig blålyset komme seirende ut når en ser behandlingen under ett , så hva er greia med denne timen sett under tidsløpet pasienten behandles totalt?


#588

Tidsbruken er udiskutabel. Men pasienter må samtidig veie en time mer tidsforbruk opp mot risikoen for å overse kreftceller i blæren. Personlig er jeg ikke i tvil om hva jeg ville velge dersommjeg befant meg i risikogruppen. Og jeg tror at det nettopp er dette punktet som gjør at pasientene mener at alle pasienter bør få tilbud om BLCC teknologien. For vi snakker ikke her om å overse bakterier som kan gjøre deg forkjølt, men vi snakker om kreftceller som når oversett kan resultere at du dør av blærekreft flere år tidligere enn om du hadde fått en grundigere undersøkelse med BLCC.

Faktum er at den ene timen du investerer i å bli undersøkt med BLCC teknologi, kan bety at du får leve i mange flere år enn om du velger en kjappere undersøkelsesmetode. Det er hva jeg kaller en fantastisk investering, både for den enkelte pasient men også pasientens nærmeste pårørende.


#589

Jeg har sittet noen år som aksjonær i Photocure og blir nok sittende. Mest av frykt for å sitte uten aksjer om et rally som vi så sist høst skulle komme igjen. Det ville ikke være til å holde ut etter så mange år med “smertefull” venting.
Men jeg tviler på at jeg ville kjøpt PHO idag, basert på den informasjonen som selskapet byr på.
Om jeg bare leste dine, og enkelte andre anonyme skribenters lovprisinger, ja.
Men Schneiders og Dahl’s presentasjoner ville neppe fristet meg.
Og det er selve poenget. Markedet må inspireres av de som har innsidekunnskapen og som er til å stole på. Og derfra kommer det lite som er egnet til å skape den store interessen.
Noe blant andre Marshall proffiterer på.


#590

Der kan jeg nok si meg helt enig med deg. Oppturen vi fikk høsten 2018 skyldes hovedsakelig Bellete sin fremoverlente og særdeles overbevisende presentasjon. Den skapte tro og entusiasme rundt PHO, noe som gav seg tydelig tilkjenne i utviklingen av aksjekursen frem mot midten av september.

Det som skjedde i midten av september kan vel trolig forklares med at kursen hadde gått for mye på for kort tid og en korreksjon var nødvendig. Men så fikk vi en heller svak presentasjon på Q3 kombinert med at antall utplasserte scope var langt under forventningene samt at Dan skapte usikkerhet rundt guidingen. Men jeg er heller ikke i tvil om at nedturen etter Q4 presentasjonen fikk skikkelig drahjelp av Marshall og deres shorting.

Siden den gang synes jeg ledelsen aldri har maktet å komme på offensiven, noe som har gjort at vi dessverre befinner oss der vi er.

Men etter å ha fulgt med på PHO og lest meg opp på selskapet, så er jeg blitt godt overbevist om hvilke enormt uforløst potensiale som ligger i selskapet. Men med de nåværende gode rammebetingelsene selskapet har skapt, så mener jeg at vi vil få se denne forløsningen innen de neste to årene. Samtidig skjønner jeg at mange finner to år alt for lang tid og ønsker å flytte kapitalen over på andre selskaper som de anser mer sannsynlig å få en betydelig opptur før PHO.

Men som du selv sier, jeg tør ikke selge meg ut av PHO i fare for at kursen skyter i været mens jeg sitter på sidelinjen. For jeg er ikke i tvil om at denne kommer, jeg vet bare ikke når det skjer. Men jeg håper at dagens eiere får anledning å forløse dette potensialet selv, og at vi slipper å se PHO bli kjøpt opp for glassperler og glansbilder. I så tilfelle er jeg redd vi må sitte og se på at en større aktør raker inn den gevinsten som bør tilfalle oss alle.

Det blir spennende å høre på hva som kommer frem på Q&A seansen på kommende onsdag.


#591

Ved Q3-presentasjonen i år kommer vi til å ha særdeles friskt i minne at Q2-Q3 historisk har vært en svak sesong. Så den samme sjokkeffekten kommer nok ikke til å gjentaes.

Og så er det jo det at Bellete sin “attityd” på Q2 kontra Q3 og Q4 var natt og dag.


Hvis en ser bort i fra “stilen” til de som presenterer, så kan en se at absolutt alt som ble lovet på Q2 ble levert på Q4. Regnskap er ikke en sjarmkonkurranse, det er tørre tall som gjelder.