Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Photocure småprat (PHO) 🔦 2

Da er spørsmålet skal vi ned eller opp, er hvert fall kjøpere på dette nivået for de som vil selge?
Skal vi få en sterk avslutning på en spennende dag med DS i topp form?

1 Like

Har vært markert svakere på topp 50 listene i det siste, så er ganske forventet at en del bruker volum i dag til å få solgt litt.

Marketcap 1,5 milliarder nå, jeg synes ikke det er avskrekkende dyrt for Cevira + Cysview.

2 Likes

Merkelig dag i mine øyne. Men markedet har alltid rett. Synes prisingen er lav med de to assets hvor det er på målstreken, her søkes det om markedstilgang. Og samtidig mye cash ingen gjeld og going konsern hvor inntekter økes. Guides også helt fint. Leder bekreftet kostnivå på dette nivå og kontroll framover. God Q og skuffende kursutvikling. Slo de fleste estimater til husa. Skjønner ikke hvor dette «feilet» i dag. Det kjem en dag i morgon.

Triggere:
Cevira i mars
Hexvix
Olympus HD
Stor ordre
Nedklassifisering
Generel dobbel digit vekst
M&A
++

Det er 20.2 noe over 56% eierskap hos de 20 største aksjonærer. Synes det er veldig stabilt over tid her.

2 Likes

Ja, men kan hende investorer har mistet litt tolmodighet bare. Det er tar tydeligvis tid å plassere scop, som igjen vil generere inntekter.
Det tar tid for nedklassifisering hvor det er veldig usikkert når kommer til å skje/hvis, men mest sannsynlig. Selv ved nedklassifisering må vel andre skopprodusenter søke om godkjenning, som tar tid, så må de plasseres, så kan inntektene genereres.
Hexvix i kina vil genere inntekter om 2 år ?
Cysview er lovende, men selv her vil det ta tid før inntektene kommer.

Jeg er dog positiv til photocure og vet at jeg ikke klarer å time en inngang godt uansett, så jeg sitter stille i båten :slight_smile:

1 Like

Hvor finner du disse egenskaper som PHO innehar for en liten neve dollars i bioteksektoren?

Det har vel aldri vært meningen at det er «gratis» å komme til fase III studier der det er søkt markedstilgang og hvor det foreligger partneravtaler om milestones og royalties i biotek? PHO har to slike studier i fase III NDA. PHO er også in cash posisjon med driftsinntekter. Stort sett leter bioteksselskap etter cash og hvordan komme til markedssøknad.

PHO har både cash, milestones inntekter, ingen gjeld, driftsinntekter og 2 studier hvor det søkes markedstilgang. Og det guides mye spennende ved Q. Slitne aksjonærer? Ser det ut til i dag. Men likevel veldig stabil 20 største over lang tid.

Hvis det virkelig er store «skjulte» verdier i PHO hvem kan være aktuell kjøper av Photocure? Er det i så fall nærliggende å se mot Asia og Kina? Usannsynlig? Hvis suksess med Cevira og Hexvix ved markedstilgang er det ikke god business å kjøpe PHO heller enn å betale milestones og royalties fremover i et slikt tenkt tilfelle?

Nei, jeg syntes det er en lovende case med meget god risiko/reward bilde, men det er tydeligvis litt mer vrient å selge device/drug enn bare drug. Jeg syntes dog alle andre norske biotek er for risikabelt, men så har jeg ikke satt meg godt inn i andre biotek selskaper heller på en stund.

1 Like

Og det er forresten en ting jeg savner ved Hexvic. Ok, vi har mye data på at de er bedre å detektere svulster, spesielt CIS, og det er vel litt data på at det reduserer riskoen for progresjon til MIBC, men savner mer robuste data på sistnevnte, og gjerne data på OS (totaloverlevelse)

BLC er ikke en kreft medisin men en deteksjon av kreft celler leading to better detection and managment of bladder cancer. Hadde BLC vært kurerende og vist forbedret OS hadde prisingen vert en annen.
Skjønner de holder på med å undersøke dette.

2 Likes

Skal ikke Asieris snart fremvise sin omfattende phase III avhandling om Hexvix? Kanskje vi får mer data da…
(terapeutisk effekt også?)

1 Like

Et tilfelle ved eksempelvis forbedret deteksjon med 35% er for å si det forsiktig livsreddende for pasienter. Sette «medisin» vs deteksjon mot hverandre er kunstig. Begge avhengig av hverandre. Hvis du ikke oppdager kreften da får du heller ikke kurerende behandling. Eller kreften oppdages for sent eller ikke i det hele tatt grunnet dårlig eller ingen deteksjonsbehandling. Store verdier i samhandling. Tror ikke det står på prising dersom deteksjon gir overlegent gode resultater

Mitt poeng var bare at BLC er detection og ikke kurerende. Hvis de hadde OS data på at BLC er kurerende ville prisen på aksjen vært betydelig høyere. Men forstår at de er pågang med studier for å bevise det.

2 Likes

MYK: flot du tager dig hidtil at deltage i præsentationen og deler – tak for det :+1:

Spørgsmål 2, – hvad kan årsagen være til at der ikke ansøges i US og EU.
Sidder og grubler – er resultater som vi forventer.??

Håber fase lll Cevira ligger pænt over 85% helbredelse — da skulle det glide glat igennem i hele Verden, men ikke så længe til EUROGIN :smiley:
Cevira llb var vel 95% helbredelse

Dansken

Regulatoriske krav. Han avviste ikke søknad i EU, men var usikker på om studien som er gjennomført (selv om de hadde sites i EU) tilfredsstiller kravene til EMA. I USA må de kjøre min. to tilleggstudier.

1 Like

Jeg forstod ikke helt svaret han gav angående EU NDA men skjønte Asieris var i dialog med myndighetene i EU. I US var det vist andre kriterier så hvit jeg skjønte og at det måtte supplerende studier til. Fint hvis andre kan gi et bedre svar.

2 Likes

Har vi merket noe til skifte av styreformann?

Ganske spesiell bevegelse kursmessig.

-12,6% intradag fra topp til bunn, hvor hele rangen ble kjørt ned på de første 30 min. Etter dette har den gått sidelengs i bunn hele dag.

I løpet av de første 30 min ble det omsatt 149k aksjer. Resten av dagen ble det omsatt 247k aksjer. Uten at kursen ble flyttet ytterligere ned. Er spent på å se om vi får en fortsettelse i morgen. Om 3 dagers “regelen” blir gjeldende nå og.

5 Likes

Får da inderlig håpe det ikke fortsetter nedover, jeg orker ikke mer av dette. Ned 160 000 kr i løpet av en børsdag og ned nesten en halv million siden nyttår, litt av en rakett dette :roll_eyes:

Hva skjedde forresten med støttenivåene “teknikerne” stadig babler om?

Jeg kan trøste deg med at det ser verre ut for meg. Men det hjelper lite å klage på aksjonærer som ikke vet sitt eget beste(?) og selger når de burde kjøpe.
Jeg vil tro at det hovedsaklig er begrunnet i at PHO vanligvis har lav omsetning, så hvis man skal ut med større antall så må man benytte anledningen på dager med større oppmerksomhet, der fler enn vanlig ønsker å kjøpe. Men jeg vil tro at om man ikke hadde det så travelt så ville man kommet bedre ut av det. Børsens veier er uransaklige.

Og for de av oss som håpte på at PHO ville bli en nyttårsrakett med kanskje 10-15% oppgang må vi nå bare erkjenne at vi ligger nesten 30% under dette målet.

2 Likes

Den falt under 64 og det avga et relativt kraftig salgssignal. Rart med det.

1 Like

Det er tilsynelatende mange av skribentene på TekInvestor som har store forventninger til avtalene med Asieris. I dagens Q4 presentasjon ble det sagt at søknad om NDA for Cevira tidligst vil bli sendt til sommeren eller høsten 2024. Vanlig behandlingstid for slike søknader i Kina er 18 måneder, men siden denne behandlingen er en drug / device behandling, som er noe mer komplisert enn en vanlig drug søknad, er behandlingstiden noe mer usikker ifølge selskapet. Uansett, en slik godkjennelse kan tidligst ventes første halvår 2026. Det kan bety at produktet kanskje kan være på markedet i Kina i andre halvår av 2026. Siden dette er en helt ny type behandling, vil det trolig også gå tid før behandlingen eventuelt slår gjennom og selger i store volumer. Siden Photocure vil motta royalties ved salg, kan de derfor trolig ikke forvente store inntekter fra Asieris i 2027 fra salg av dette produktet. Kanskje kan inntektene begynne å komme i 2028 og 2029, men det er lenge til.

For Hexvix i Kina er situasjonen noe bedre. Godkjennelse av NDA kan komme i mai / juni 2025 og produktet kan være på markedet mot slutten av 2025. Når en ser hvor dårlig Hexvix/Cysview selger mange steder, er det selvsagt stor usikkerhet rundt fremtid salg av Hexvix i Kina. Uansett, hvis produktet er på markedet mot slutten av 2025, vil det trolig ikke bli store inntekter for Photocure i 2026. Kanskje vil inntektene begynne å komme i 2027 og 2028. Det er dessverre også ganske lenge til.

Jeg er selvsagt innforstått med at Photocure vil motta milestone utbetalinger fra Asieris før dette. Dette er engangsutbetalinger som selvsagt vil bety noe for resultatet i det kvartalet de mottas, men effekten vil trolig bli som å pisse i buksen. Det kjennes varmt og godt med engang, men effekten varer som kjent ikke lenge.

Fram til inntektene fra Asieris kommer vil derfor inntektene fra Hexvix og Cysview i Europa og USA være det som betyr noe for Photocure. Problemene med support og salg av flex BLC scope i USA, samt nedgradering av disse fra klasse 3 til 2, gjør at salget av Cysview vokser lite i USA (under 10%). Selskapet guider en vekst i totale inntekter på mellom 6-9% i 2024. Dette er selvsagt lite for et vekstselskap med et resultat i netto inntekter (net earnings) på 300.000 kr i 2023. 2024 fremstår derfor for meg som et lite spennende år for Photocure og jeg var derfor ikke overrasket over at mange valgte å selge aksjer i dag.

I motsetning til mange av skribentene på TekInvestor, var derfor Q4 en skuffelse for meg. Kanskje ikke så veldig overraskende hvis en ser tilbake til tidligere kvartalspresentasjoner. Svært ofte har selskapet skuffet, spesielt når det gjelder salgsutviklingen for Hexvix/Cysview.

Dan Schneider er flikk til å prate. Han prater ofte om alt det spennende som skjer og skal skje fremover. Det er lett å la seg «forføre» av hans optimisme. Dessverre har det vist seg gang på gang at alle disse spennende initiativene dessverre ikke resulterer i økt unit salg, noe som jeg personlig synes er en av de viktigste parameterne ved kvartalspresentasjonene.

Som tidligere nevnt vil det trolig gå noen år før Photocure vil motta royalties av betydning fra Asieris. Kursutviklingen til selskapet fremover vil sannsynligvis derfor i stor grad bestemmes av når de nye flex BLC scopene kommer på markedet i USA og veksten i unit salg øker igjen. Når dette skjer vet jeg ikke, men uansett vil det trolig gå en del tid fra FDA godkjennelse av de nye scopene til veksten er tilbake igjen. Husk at scopene skal produseres, avtaler skal inngås med sykehusene, de skal ha budsjetter på plass for dette samt at personale antageligvis trenger opplæring på bruk av de nye scopene. Derfor, basert på selskapets forventede inntekter i 2024 samt tiden til veksten er tilbake i USA, tror jeg at både 2024 og deler av 2025 blir en vanskelig tid for selskapet.

16 Likes