Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

Photocure Småprat (PHO)

pho_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007ff2a254e5d8>

#449

Tenker det samme. De har jo også kanskje betraktninger om hvor mange prosent av sin portefølje de skal ha i biotech. Slik at mandatet fremtvinger et salg i pho pga pcib.


#450

Har selv vektet litt mer pcib, og ned med Pho . Da eg håper på reprise fra i fjor jul😂


#451

Det er ikke å stikke under en stol at Q3 forestillingen ikke var i overensstemmelse med forventningene som var skapt i forkant. I tillegg rotet ledelsen inn en guiding som er utdatert. Summa summarum ble det skapt usikkerhet i markedet. Den ble nok ikke mindre av at ledelsen hadde valgt å ikke børsmelding at de fikk Code A på refusjonen som trer i kraft PR 1 Jan 2019.

Følgelig stupe kursen og shorteren fikk vann på mølla og bidro til å presse kursen ytter,iferd ned.

At denne negative utviklingen traff sammen med en positiv, sterk oppgang i NANO gjorde nok sitt til at enkelte valgte å skifte hest. Også en attraktiv prising av PCIB har bidratt til ytterligere salg av PHO.

Slik det nå ser ut tror jeg vi må få en meget positiv melding, dersom kursen skal komme vesentlig opp før Q4 presentasjonen i feb 2019. Forhåpentligvis kommer oppdatert guiding før Q4 presentasjonen.

Det positive er at det vi» redusere formueskatten.:grinning:


#452

Graver vi dypt i kisten etter positive ting ved at kursen synker så finner en også at det nå ikke er det enorme gapet på chartet.

Stort sett så viser det seg gang på gang att disse enorme oppgangene på kort tid ikke står seg.


#453

Ja, 650 millioner kroner er tørket bort iløpet av noen uker/måneder. Det svir nok for mange. Også meg selv.
Lot meg dessverre rive med nok til å holde på aksjene selvom jeg så faresignalene og burde solgt.
Men ville nok uansett ikke sittet på sidelinjen helt ned til dagens nivå. Man får lett “abstinens” når man kvitter seg med aksjer man har holdt lenge og kjøper seg inn igjen alt for tidlig.


#454

Dnb har faktisk PHO som dagens case under teknisk analyse fra investtech!

svak kjøp Svak kjøpskandidat
PhotoCure viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt.

De skriver støtte på 32 kroner og motstand ved 63,40 men har gitt salgsignal fra glidende snitt indikator.

Det førte ikke til at folk gikk mann av huset ser jeg.


#455

“sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal”? Julebordanalyse?


#456

image
Noe slikt kanskje?

*Edit ser bedre ut om du zoomer litt mere ut:
image


#457

I 2014 ble det utstedt 317.000 opsjoner til ledende ansatte med strike price 27,39. Disse har utløp innen 31.12.18
Pr dato er opsjonspremien 6,76 eller 2,14 mill NOK om alle opsjonene blir innløst.


#458

Den lignet veldig på investtech sin ja.
Ville ikke lime inn hele greia :cold_sweat:


#459

Tenker det går litt tid med akkumuleringsfase før det lysner. Har det ikke startet før Q4 presentasjonen vil jeg anta det er en trigger som setter det i gang(hovedsakelig pga guiding for surveillance).


#460

Ble ikke alle innløst? Kommer der mere aksjer i markedet?


#461

Jeg syns selskapet i sum har oppført seg uvennlig mot aksjonærene, nesten som om det er et stort ønske å få byttet ut store deler av massen.
Det er derfor på sin plass med oppdatering i god tid før høytiden med antall utplasserte scop og en øket guiding som de eventuelt kan justere ved Q4.

Nå er hele børsverdien under 744mill mens cash ved utgangen av Q3 var 92,8 mill.
Selskapet er altså bare verd 8 X kontantbeholdningen.
Da finns det liten tro på penetrering i USA og at Ipsen skal ta tak i Europa og at Canada skal få det til og at asiatiske land skal fatte interesse.


#462

Bare glem det Otard, bare en gjeng gamle inntørket idioter der.

De kan flakse seg til en god markedsandel, men det blir på grunn av produktet, ikke på grunn av d ansatte.


#463

Vel, det får stå for din regning, Longtrader. Men holdningen din er vel trolig en smule preget av de tap nedturen påførte deg.

Men jeg tør hevde at nedturen vi har opplevd de siste ukene, er like malplassert som den oppturen vi opplevde etter Q2 presentasjonen, og i den grad oppturen var basert på overdrevne forhåpninger, så er nedturen basert på overdreven negativitet, samt en aggressiv shorting.

Men når vi nå er endt opp i denne situasjonen så tror jeg ikke det er nok å vise til fremgangen selskapet har hatt gjennom 2018, en fremgang som virkelig vil gi seg utslag i regnskapene utover i 2019, men at selskapet må presentere en oppdatert, troverdig guiding samt overbevise markedsaktørene at veksten virkelig er akselererende. Inntil så skjer frykter jeg vi blir liggende i dødvann å surre.

Men ingen kan underslå det faktum at antall scope utplassert i USA er på kraftig fremmarsj og at interessen for BLCC teknologi er upåklagelig. I tillegg er risikoen i PHO langt lavere enn i andre farmasiselskape og potensialet er mer enn hyggelig.


#464

Eyes on target. Q3 er ikke noen god målestokk for om selskapet kommer til å lykkes eller ikke, og den første litt pregede kvartalsrapporten er ikke noen god målestokk på hvordan ny CEO kommer til å fremstå. Vi er alle enige om fremtreden på Q3 ikke var den dynamiske selgertypen vi håpte på, men samtidig er vi også alle mennesker.

Helt kortsiktig er dog desverre bildet sånn at kursen fint kan falle enda en del, uten å rokke ved det langsiktig bullish chartet. Jeg har enda en siste batch med kjøping lagt klar om det skjer.

image


#465

Aksjen har jo støtte i området 32-33 kr både fordi det utgjør bunnen i trendkanalen, og fordi aksjen gjentatte ganger stanget mot dette nivået i forsøkene på å bryte opp. Ser ikke bort fra at vi kan få en betydelig bounce opp fra vellykket test av støtte, men aksjen kan neppe betraktes som robust fundamentalt sett. Forventer resultater fremover som tilsier oppgang, men tar det ikke for gitt.


#466

etter 5 dager i london ser man at ting har skjedd med Pho-kursen. gir en god anledning til å laste opp mer siden miniposten i nano har skutt i været. går kursen under 30 skal posten dobles…


#467

ja, fra en avkastning i år i september på 580%, rykk tilbake til 150% så er det klart en blir eitrende forbannet, og eg kaller no en spade for en spade.

Dei virker helt ubrukelig på små ting, og spes aksjonærvennlige ting.

Og eg tror faktisk at det er kun PRODUKTET som kommer til og berge dei og oss, og muligens Dan, men de andre - nei, der er mye rart.


#468

Vel, Bellete gjorde en god figur på Q2 og jeg tror nok han vil gjør det samme i fortsettelsen, selv om han ikke akkurat sprudlet på Q3.
Så får vi håpe at Dan setter et større preg på driften av PHO etterhvert som ham blir varm i trøyen.

«Og bakom synger skogene» er det en bok som heter. Og på mange måter er det hva som surrer og svirrer i bakgrunnen som på sikt vil skape inntektene til PHO. Det vil si et økende antall scope utplassert primært i USA/Europa, men etterhvert også i andre markeder. Disse scopene vil bidra til økende forbruk av Cysview etterhvert som brukerfrekvensen av hvert scope tar seg opp. Og basert på hvordan BLCC teknologien blir tatt imot av behandlere og pasienter i der amerikanske markedet, så mener jeg at det, til tross for hva som ble presentert på Q3, er grunn til optimisme på vegne av PHo og oss aksjonærer. Men TTT. Det er noe enhver farmasiaksjonær har måttet lære seg. Ikke glem at PHO ligger fler år foran andre farmasiselskaper på OSE og det PHo opplever som «trang markedsfødsel» det vil også andre selskap måtte gå gjennom. Jeg tror ikke det er noen quick fix på denne prosessen.

Men gi PHO 2019 så tenker jeg mye vil være bedre neste år på denne tiden, ikke perfekt, men bedre. Trolig langt bedre.