Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

Photocure Småprat (PHO)

pho_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007fb26ae10c70>

#82

Nettopp!


#83

Angående kursutvikling og short. Jeg har på følelsen av at Marshall Wace har vært på banen helt siden ~56-57 tallet og at de startet prosjektet rundt 1. oktober. Selgerene var disiplinerte frem til dette, men så endret det brått karakter til aggressivt salg.

Shortene er økt to ganger i uken (hver mandag og torsdag), og det kan stemme tålig godt med dippene som har vært. En del aktører har selvfølgelig blitt skremt og fortsatt denne nedtrenden.

Det blir interessant å se i ettermiddag om den følger samme mønster og ble ytterligere økt i går.


#84

Marshallen begynner jo å nærme seg det Hunter Hall har igjen å kvitte seg med.
Mon tro om de har en avtale om bytting av plass slik at huntern kommer seg ut og marshallen får kjøpt tilbake uten å påvirke kursen??


#85

Hunter Hall har nok også sett potensialet for videre oppgang. Ellers hadde de nok fortsatt å lempe ut aksjer på nivåene vi har nå. Ingen grunn til at de skal gi bort aksjene på billigsalg da.


#86

Hadde vært interessant å finne ut om Photocure anno 2019 er mer i tråd med hva slags selskap Pengana har som mandat å være investert i, kontra Photocure anno 2017.

Er ganske mange forutsetninger som har endret seg, som gjør at det kanskje ikke er deterministisk at Pengana må selge seg ut.


Photocure fundamentale forhold (PHO)
#87

Slik jeg har forstått på andre forumfolk var ett av kravene at det skal betales utbytte?


Photocure fundamentale forhold (PHO)
#88

Dersom man setter seg ned og tar for seg de tall man i dag kjenner, vurderer hvordan mottagelsen av BLCC teknologien er i USA og samtidig ser et år frem i tid, så er det vanskelig å ikke tro at et gjeldfritt selskap med kun 21,5 mill aksjer ikke skulle begynne å utbetale utbytter innen rimelig kort tid. Da mener jeg et til to år.

Men la oss nå først se hva som kommer på Q3 18. Men i den grad bunnlinken viser at man får opp brukerfrekvensen på de 130 scopene som var utplassert ved utgangen av Q2, samt får bekreftet at utplasseringen av nye scope er akselererende, da sliter jeg med å ikke tro at PHO er i ferd med å utvikle seg til en gedigen pengemaskin. Og den utviklingen kan bli eksepsjonell rask dersom andelen av scope som utplasseres vil vise seg å være flexiscope. Ettersom flexiscope vil kunne gjøre langt flere undersøkelser pr tidsenhet. Vi har sett det bli hevdet at man skal kunne ta to undersøkelser pr time!! Slikt blir det voldsomme tall av. Bare så det er sagt.

Men som sagt, la oss nå først se hva ledelsen kommer med på Q3. Men det er helt klart at her kan det komme eksplosive nyheter. Jeg sier ikke at det kommer, men at det ikke kan utelukkes.


#89

Hva tenker du på her?


#90

Jeg tenker på at markedet med sin prising av PHO i dag synes å ha svært lave forventninger til hvilke tall som presenteres 8 nov. Det kan synes om om man mener at Q3 blir et kvartal med skuffende tall, delvis som følge av ferieavvikling og delvis som følge av selskapets tidligere historie. Markedet synes derfor å være avventende.
Men kursen er også preget av et generelt negativt marked for tiden.

Dersom PHO, til tross for denne avmålte holdningen, leverer tall som viser en akselererende vekst av antall scope (totalt utplassert 150+ scope), at brukerfrekvensen på scope, som er levert tidligere, er i kraftig vekst og at BLCC teknologien er tatt i bruk på “first diagnosis” markedet da tror jeg Q3 presentasjonen vil fungere som en wake up call på noen og enhver. Skulle selskapet i tillegg toppe dette med å vise en blå bunnlinje, ja da er grunnlaget lagt for en real reprising av PHO. Og den vil trolig skje rått og brutalt. For da bør markedaktørene skjønne at styreformannen sine uttalelser i juni om en akselererende vekst og Bellete sin fremoverlente presentasjon på Q2 slett ikke er tomt prat, men en realitet markedet blir nødt å forholde seg til. Da vil trolig markedsaktørene bedre skjønne hvorfor selskapet ekspanderer sin salgsorganisasjon i såvel USA som i Europa og begynne å ta den nye ledelsen på alvor. For det har hittil ikke skjedd.


#91

Hva er det minste du forventer av salgstall fra US i Q3?


#92

Et eksakt tall går jeg ikke ut med. Men jeg er rimelig sikker på at 17 nye scope fra Q2 vil bidra til betydelig bedre tall. I tillegg tror jeg at man trolig har fått enda høyere brukerfrekvens opp på de 9 scopene som ble levert i Q1 enn det de klarte gjennom Q2. Summa summarum tror jeg derfor at vi vil få overraskende gode tall for Q3.
Det er tross alt en kraftig vekst i brukerfrekvensen som vil gjøre susen for PHO. Og den veksten utgjøres av en kombinasjon av akselererende antall scope utplassert og at flere og flere av scopene vil være flexiscope med kapasitet til en betydelig høyere brukerfrekvens enn et regid scope. Og denne endringen vil først kunne bli sett spor av i Q3. Men effekten vil bli langt sterkere i QR4 og når vi kommer utover i 2019 og antall flexiscope etterhvert vil utgjøre en betydelig andel av totalantallet av utplasserte scope.


#93

Jeg tok telling på:


og fant 85 oppførte sentre.
Hvis vi tar en enkel utregning og sier at det utførers 2 stk cystoscopier daglig alle dager i året så skulle det bli en årsomsetning på de 85 oppførte, gitt ca 8000,- kr pr behandling, på nesten en halv mrd kr eller $62mill.
De brukes kanskje ikke i helgene, men 2 om dagen er ikke mye heller hvis et apparat til 1 mill skal betale seg å ha i hospitalet.


#94

Brukshyppigheten pr scoop i US var vel mellom 15 og 16 ganger pr kvartal i Q2 i US, så det er en lang vei og gå før vi kommer til de tall du bruker


#95

Hvorfor er du så redd for å gå ut med eit tall når du skriv:


#96

Tipper 18 mill fra US i Q3.


#97

Helt ærlig har jeg fremdeles ikke voldsomme forventninger til de konkrete regnskapstallene fra Q3, enhver fortsatt vekst fra Q2 vil være bra.

Det er salgspipelinen til PHO og hva de velger å dele om den som er interessant, og selvsagt om de tør å sie noe om ny guiding.

Ja det er blandt de tingene jeg tenker på.


#98

Ca 1 gang i uka, eller hver 6 dag i gjennomsnitt kom jeg til da :tired_face:
Det er noe for dårlig for å ytre meg forsiktig.
Men jeg ser det stemmer hvis jeg tar 60 gangers bruk i året og ganger med 128 utplasserte scop, som det sto i Q2 rapporten, så kommer jeg til 61 mill som er litt over det dobble av YTD i q2 rapporten.

Får de opp bruken til 1 gang pr dag i ukedagene , så burde det gi $33 mill i omsetning i året


#99

Det som gjelder er utplassering av flexiscoop og eventuell guiding rundt utplasseringhastigheten av disse som er viktig


#100

Til og med robotene kjeder seg nå :stuck_out_tongue:


#101

Vi er i “show me the money” modus. Guiding er sekundært. Jeg vil se realisert vekst i salg og bruksfrekvens.
Dvs minst 15 nye scop og salg på over 18 mill.

18 mill er 15 nye scop med samme gjennomsnittlige bruksfrekvens. En økning med 1 prosedyre per kvartal per scop bidrar nå med 1.1 mkr per kvartal.