Diskusjon Triggere Porteføljer

Politikk


#527

Vel. Det er et personlig valg. Det finnes ikke noe kollektiv. Reproduksjonsraten blant norske kvinner hadde steget betydelig om de ikke ble presset til å ta utrolig lange utdannelser sponset av Staten for så å gå inn i arbeidslivet for å bli gode skattebetalere. I tillegg gjør det at svært mange menn har alt for dårlig råd til å stifte familie, bla pga pengesystemet som gir inflasjon by default og som gjør middelklassemenn stadig fattigere. Problemet er uløselig så lenge vi har en sterk stat.


#528

Det burde i hvert fall halveres.


#529

Barnemangelen er prekær og krever drastiske tiltak.

Løsningen er selvsagt ikke å hente inn mennesker fra ikke-fungerende land som havner rett på trygd.

Det må være solide og skikkelige incentiver for å få barn for produktive mennesker som faktisk bidrar i samfunnet.

F.eks.

  • Bortfall av studiegjeld
  • Lavere pensjonsalder
  • Høyere pensjonssats
  • Gratis fritidsaktiviteter
  • Lavere skattesats

etc.


#530

En søster har fått 4 unger
En annen søster har 3
Jeg har ingen unger

Snittet blir 2,33 unger blandt oss. Altså under det som må til for en etnisk økning i befolkningen, som er 2.4.

Det er min feil at det ikke skjer, da det hadde holdt med én unge på meg for å kommet på 2.66 i snitt.

Sorry for det.


#531

Det er et personlig valg, men det har en såpass massiv innvirkning på økonomien her i Norge at det er til det beste for alle at vi begynner å lage barn igjen.
Med “kollektiv” så mener jeg Norges befolkning, altså skattebetalerene.

Ja det er sant, men jeg mener at hovedproblemet er at vi kikker for mye på naboen og venner, samt selvrealisering. Vi har jo alltid kikket på naboen, men i dagens samfunn med Instagram og Facebook så har det gått helt av skaftet.
Når jenter blir bombardert med bilder av venninner som er ute og reiser og lever livets glade dager så blir de jo påvirket. “Jeg vil veldig gjerne ha barn, men ikke med en gang. Først skal jeg på Burning Man festivalen, neste år på jentetur til Italia, året etter på kjærestetur til Maldivene også trenger vi en bedre leilighet og en bedre bil.”

Man har ikke råd til både denne selvrealiseringen samtidig som man skal stifte familie.

Det er veldig dyrt å få barn i Norge, men det er strengt tatt vanvittig mye lettere å få barn i dag enn for 30-40-50 år siden.


#532

Du er nok sosialdemokrat. Selv er jeg anarko-kapitalist.

  1. Det er en langt på vei en myte at man trenger mange barn for å ha økonomisk vekst (les Hayek, Say etc). Mange barn er imidlertid viktig for å gi mange skattebetalere for å opprettholde Staten og gjøre
    oss avhengig av den. Få “gratis” stuff og sånn.
  2. Ja. Det er dyrt å få barn i Norge, men det skyldes jo langt på vei at man skal ha to i arbeid og at alt er dyrt pga statlige reguleringer og pengesystemet (politisk bestemt fiatmonopol). Jeg tviler sterkt på at det går an å opprettholde positiv reproduksjonsrate i et “likestilt” samfunn. Det er ikke forenlig med menneskenaturen.

#533

Jeg foreslår at vi diskuterer de mulighetene som eksisterer i det samfunnet vi befinner oss i. Dette for at ikke diskusjonen skal skli helt ut.

Man MÅ ikke ha flere barn for å få økonomisk vekst. Men da trenger man noe annet for øke produskjonen, f.eks. et teknologisk kvantesprang (dampmaskinen) som øker produktiviteten. Det er likevell ikke noen myte at flere hender øker produksjonskapasiteten, som igjen kan gi grunnlag for økonomisk vekst.

Om vi fjerner kvinner fra arbeidslivet så krakker økonomien. Da trenger vi sinnsykt mange barn for å kompansere :joy:


#534

Er ganske sikker på at vi beveger oss mot anarko-kapitalisme. Vi må det dersom vi skal overleve. Demokrati fungerer ikke og gir korrupte politikere og fremselekterer psykopater. Også eneste måten å beskytte oss mot islam, som selvsagt liker alle gratispengene fra staten.
Den teknologiske utviklinger øker eksponentielt. Automatisering og digitalisering vil overta mange jobber. Selv har jeg en jobb som er svært intellektuelt krevende, men til og med der så vil digitalisering kanskje erstatte mennesker.
Økonomien vil bli sannsynligvis bli mye sterkere uten kvinner i arbeidslivet. De jobber vesentlig i ikke verdiskapende arbeid i offentlig sektor. Jobber som kunne blitt effektivisert bort for lenge siden (bla i NAV systemet).


#535

Diskusjonen dreier seg om “Hvordan får vi kvinner til å føde?”
Jeg er interessert i å diskutere hva vi kan gjøre innenfor de rammene som eksisterer i dag, ikke et hypotetisk samfunn.
Hvis svaret ditt er at vi må kaste dagens system, så er melder jeg meg ut.


#536

Jeg tror det vil bli svært vanskelig med dagens system. Kvinner blir fortalt at de kan få både familie og karriere. For å få til det, så må dette finansieres med svært høye skatter og avgifter der menn er nettop bidragsytere. Dette svekker kvinners avhengighet av menn og gir heller en avhengighet av staten. Under en tråd som heter politikk bør det forventes at man kan diskutere politisk filosofi.
Jeg tror at reproduksjonsraten kan ta seg opp dersom staten blir vesentlig svekket, slik at avhengigheten mellom kjønnene styrkes. I tillegg må man gjøre noe med usikkerheten fra islam. Løsningen på begge vil være anarko-kapitalisme.


#537

De eneste som bråker mer på internett enn konspirasjonsteoretikere er Ayn Rands disipler. :joy:

Spennende tanker. Men vi bør diskutere verden utifra hvordan den er, ikke hvordan man ønsker den skal være :blush:


#538

Jeg er ikke objektivist og har ikke spesielt sans for Ayn Rand. Jeg er idealist og anarko-kapitalist.


#539

Hehe snakk for deg selv


#540

Skillelinjene mellom objektivisme og det du beskriver blir fort litt ruglete. Men ok. :blush:


#541

Hva mener du?


#542

Ikke alle som har det problemet


#543

Har jeg påstått det? Fødselsraten er for lav, det betyr ikke at det ikke finnes folk som får barn.


#544

Hva kan man realistisk gjøre for å få mer barn ut fra dagens samfunnsmodell og ikke en utopisk visjon som innebærer en fullstendig omveltning av verden?


#545

Var ment litt spøkefullt. Mr bokstavelig


#546

Enslig 3 barnsfar her! 2 stk i barnehage typ 6k i måneden. 1 på Sfo typ 3k i måneden (ikke full plass). Akkurat fått ordnet barnetrygden men overgangsstønad blir et helvete.

I fjor tjente jeg nesten 1,4 på aksjer, utleie og enk. Enk gikk bare 95k i overskudd så nå ber nav om timelister og et lass med dokumentasjon for å vurdere om jeg kan få overgangsstønad. De klarte ikke å lese skattemeldingen siden utleie kommer som annen kapitalinntekt på tross av at alt blandes inn i ei suppe. Om jeg utgiftsfører på det som leies ut synker overskudd i enk mens kapitalinntekt er den samme. Om jeg legger ned alt, gir faen og melder meg som arbeidssøker så kunne jeg få overgangsstønad på dagen. Mat, klær, aktiviteter er heller ikke billig. Samtidig så forventes det jo at man stiller på dugnader og all annen dritt. Systemet er så jævlig tungrodd og de som driver det er inkompetente ut av ville helvete.

De som sier det er dyrt med barn i Norge har helt rett. Dog tar jeg mitt ansvar og setter gjerne en siste arving til verden om det er ønskelig.