Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Råvarer

Siden det er bare en emnetag som Råvarer tenkte jeg det var greit å åpne en tråd om dette temaet generelt.

Akkurat nå tenker jeg at det kan oppstå tradingmuligheter her så jeg vil oppfordre så mange som mulig å dele sine tanker rundt temaet. Jeg skjønner at klima vil bli et tema når vi snakker om råvarer. Men la oss holde oss til temaet råvarer i den sammenhengen.

Jeg hørte på Ekko på NRK P2 i dag en interessant kar som snakket om gresshoppesvermer i ørkenområder i Afrika i dag. Det var snakk om en kommende Plague. Neste utbrudd ville bli 20 ganger større mener jeg han sa.
https://radio.nrk.no/serie/ekko/MDFP02003320/14-02-2020 - fra 34.00

Men så sjekket jeg nettsiden til NRK og fant denne fra månedsskiftet:

I svermen kan det ha vært opptil 200 milliarder ørkengresshopper. Hver av dem spiser mat tilsvarende sin egen vekt hver eneste dag. Avlingene på bøndenes jorder står høyt på menyen.

Og dette er bare begynnelsen. Hvis ikke situasjonen kommer under kontroll, kan det være 500 ganger så mange gresshopper til sommeren.

I Kenya er gresshoppe-utbruddet de siste ukene det verste på 70 år.

Sett i et historisk perspektiv er situasjonen likevel ikke unik.

I løpet av 1900-tallet var det seks tilfeller der gresshoppenes herjinger var så omfattende og langvarige at de på engelsk fikk betegnelsen «plague», et ord som også kan bety «pest».

Det må vel være mulig å spore tilbake og se hvordan råvarepriser utviklet seg ved de 6 siste “Plagues” som skjedde på 1900-tallet.

I følge han på radioen så ble neste bølge 20 ganger værre enn den som pågår nå. I linken øverst her står det 500 ganger større. Uansett et stort problem så vil påvirke prisene på det som produseres i området.

Etiopia:
De viktigste lokale kornslagene er teff og durra, foruten bygg, mais og hvete, samt en god del oljefrø, grønnsaker og frukt. Jordbruket svarer for om lag 90 prosent av landets eksportinntekter, hvorav kaffe alene gir cirka to tredeler av samlet eksportverdi.
https://snl.no/Etiopia

Kenya:
Eksport av te, kaffe, grønnsaker og blomster gir betydelige valutainntekter i tillegg til turismen.
https://snl.no/Kenya

Kongo:
DR Kongo har også store landbruksressurser, og produserer blant annet tømmer, kaffe, te, sukker, palmeolje, frukt og nøtter.
https://snl.no/Den_demokratiske_republikken_Kongo

Andre relevante linker:


Så er cluet til våre eminente tekinvestorer, som f.eks. tidligere Årets Tekinvestor @holmes :slight_smile:
Hvordan tjener vi penger på dette?

4 Likes

Du får kjøpe deg ei mølle og selge gresshoppe mel til høsten.

1 Like

Tenkte mer på kontrakter av ulike slag. Veddemål.

1 Like

Hvis du tenker å investere direkte i råvaremarkedene så ville jeg sett mer på hvor stor andel produksjonen utgjør av verdensmarkedet enn hvor stor andelen er av landets økonomi. Dette siden de fleste investerbare råvaremarkeder er globale eller regionale. Magefølelsen sier at det er i kaffemarkedet at den globale påvirkningen er størst.

Så er det et spørsmål om timing da. Kan vi vite på forhånd når den store gresshoppebølgen kommer? Future-kontrakter går jo til levering på spesifikke tidspunkt.

Kaffe var det jeg tenkte på ved første øyekast. Enig i det du sier. Har ikke studert tallene enda. Ville få mest mulig input før jeg gikk mer konkret til verks. Har handlet valuta, krypto, aksjer, fond, eiendom og tegningsretter, men aldri opsjoner eller råvarer.