Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Rentefond

Jeg og @Larsen har diskutert rentefond på chatten og jeg vil ha mer input. Det snakkes om rentefond over alt. Alle skal inn dit for det er det nye kule. Noe som gjør meg skeptisk.

Noen som har erfaring med rentefond og kan dele dem her?

3 Likes

Ingen erfaring. Men det høres kjedelig ut! Med mindre man kan gire investeringene tror jeg det blir for kjedelig for de fleste av oss Tekinvestorer…

1 Like

Sist jeg så på rentefond, fikk jeg bedre rente i banken…

2 Likes

Anbefaler deg å se på skagen sine rentefond :stuck_out_tongue_winking_eye: :grin:

Enig at dette ikke stemmer helt overens med den jevne tekinvestor…

1 Like

Rentefond er vel ikke særlig interessant slik dagens rente er? Men om renten kommer opp igjen mot tosifret kan rentefond være hyggelig. Men jeg vil anta at gearing sjelden er spesielt attraktivt, da renten op gearingen vil følge forventet avkastning. Arrester meg om noe av dette er feil, jeg har heller ikke satt meg veldig inn i emnet.

Fannt denne gamle tråden. Renten har ju gått opp “litt” siden 2017. Hvordan ser det ut iag? Kan rentefond vare et alternativ til høyrentekonto?

2 Likes

Pengepodden hadde denne podcasten for 3 uker siden.

Kan forsåvidt også anbefale Pål Ringholms bok “Rik på gjeld” i samme slengen.

5 Likes

Har fått melding fra Nordnet om at Holberg Kreditt stenges for handel fra 19.1.

Vurderer å flytte til Heimdal Høyrente, noen som har erfaring med de?

Jeg har sittet i Alfred Berg IG Classic og High Yield (Mix) med deler av porteføljen siste 2 mnd.

Hva tenker vi om markedet videre for rentefond og high yield?

Jeg har vurdert å øke eksponeringen i AB High Yield og First High Yield.

Veldig god erfaring. Virker som om Hagerup klarer å gjøre gode deals slik at man får noen prosenter ekstra ift markedet. 17% opp siste år er ufattelig bra. 10% er forventet avkastning.

5 Likes

Toppen det. Bjørn Erik nevner i podcasten med Hagerup at Nordnet-kunder eier andeler for 1 milliard kroner, så mange andre som har vlagt dem. Har satt i gang flytting nå :slight_smile:

3 Likes

De har en del i heimstaden bostad. Har vel vært spekulert i konk der en stund

Tipper de får gode renter for å låne ut penger til Heimstaden. Men klart, kjipt om de går konk. Likevel, greit å huske at Heimdal som kreditor har pant i verdier i Heimstaden. Om Heimstaden skulle gå konk, så er det ikke 100% tap for Heimdal. Tvert om vil de – som utlåner – trolig klare å få dekket ganske en god del av tapet ved å selge / restrukturere Heimstadens assets.

2024 ser lovende ut for norske rentefond. Rentene er fortsatt høye, og det kan godt være at de vil være det ved slutten av året, også. Uansett – selv om det er mye flytende renter på utlån – så er det et visst etterslep, så norske / nordiske rentefond skal ikke rammes umiddelbart, om rentene går ned. Det er – som illustrert i eksempelet ovenfor – kanskje større risk for konkurser enn tidligere, men alle disse rentefondene har jo eksponering mot flere sektorer og selskap. Kan være at det vil begrense avkastning noe, men hvor mye er vanskelig å si. Kanskje noen prosenter? Også er det makrorisk. Kanskje mer enn mange ser ut til å tro, akkurat nå. Og da kan det jo være at rentefond stuper. Bare se på Covid-fallet mars/april 2020. Men kan også være greit å ha i bakhodet at rentefond (historisk) har en tendens til å hente seg inn raskere enn aksjemarkedet.

1 Like

Godt poeng, Hagerup er inne på temaet og sier at de har veldig godt kontakt med andre kreditorer i nordiske land. Så når det brygger opp til problem med et lån, så samles de raskt (via. Teams etc.) og enes om “veien videre”. Synes det hørtes ganske betryggende ut.

1 Like

Logikken enn så ulogisk det er. Så stiger verdien på rentefondet om renta går ned.

1 Like

Et annet eksempel er DOF der de kom veldig godt ut av det. Husker ikke inngangskurs kreditorene hadde men tror den var lav.

2 Likes

Vet ikke om de fikk samme kurs (eller lavere) som oss som deltok i nynoteringen, men det var 28 kr, og en svært svært fordelaktig kurs mtp selskapets assets: Før jeg kunne handle med aksjene jeg var tildelt var kursen allerede på 35, og kursen passerte vel 40 bare noen uker senere, om jeg husker rett. Så at flere av de gamle kreditorene (rentefond) plutselig hadde fått noen % i aksjeandel i DOF.

Hvis de ikke selv kommer i en likviditetsskvis. Som jeg tenker er sannsynlig i det scenarioet.

1 Like

Ikke tenkt på det som en mulighet. Selvfølgelig er det det.

Men hvor stor er andelen Heimstaden hos Heimdal?