Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Russland/Ukraina debatt 4

Systemet fungerer i ni av ti tilfeller, ifølge det israelske forsvaret. Det gjør i så fall Jernkuppelen til et av verdens mest effektive rakettskjold.

1 Like

Er selvfølgelig hemmelig nøyaktig ytelse på Iron Dome, men en må huske at det i utgangspunktet er designet for å ta trege, hjemmesnekrede prosjektiler.

1 Like

I utgangspunktet ikke så ulikt Russland og Iran sine missiler og droner…

4 Likes

Iron Dome er det mest effektive og mest testede missilskjoldet verden noensinne har sett iflg Wiki. Det er nok utviklet utover opprinneligespesifikasjoner.

In late 2012 Israel said that it hoped to increase the range of Iron Dome’s interceptions, from a maximum of 70 kilometres (43 mi) to 250 kilometres (160 mi) and make it more versatile so that it could intercept rockets coming from two directions simultaneously.

Maximum speed Mach 2.2

3 Likes
1 Like

En god del hviterussere som har emigrert fra diktaturet og.

Ikke noe særlig historieomskrivelse i den artikkelen nei :stuck_out_tongue:

Altfor rigid og oppslukt av en doktrinær tilnærming til operasjonskunsten, undertrykket den ukrainske generalstaben fienden på dette stadiet uten å klare å vinne. En gransking av forløpet tilkampene i 2014–2016 i Donbas viser at den ukrainske generalstaben systematisk og mekanisk brukte de samme operative ordningene. Krigen ført av autonomistene var imidlertid veldig lik det vi observerte i Sahel: svært mobile operasjoner utført med lette midler. Med en mer fleksibel og mindre doktrinær tilnærming, var opprørerne i stand til å utnytte ukrainske styrkers treghet til å «fange» dem gjentatte ganger.

3 Likes

Iron Dome brukes litt løst om israelsk missil forsvar. Egentlig er det David’s Sling Ukraina trenger, eller det israelske systemet Barak MX som ligner på NASAMS.

6 Likes

Det har nok vært en kjempetabbe her i vesten å bygge ned klassisk luftforsvar og i stedet satse 100% på dyrt missilbasert forsvar. Fancy teknologi er ikke alltid det beste. Våpen som Gepard med en kombinasjon av kanoner og radar med automatisk sikting er ekstremt nyttige mot billige høy volum våpen som disse dronene som nå terroriserer Ukraina.

Nå må vesten ta grep og stoppe flyten av våpen fra Iran. Iranske missiler er heller ikke dårlige, de kommer til å gjøre store skade hvis de kan produseres i volum.

11 Likes


Voldsomme tapstall for russerne om dagen

15 Likes

For en rørledning med høyt trykk så kan en skade fra utsiden resultere i brudd som ser ut som de har skjedd fra innsiden. Litt avhengig av forholdene kan rør sprekke og brette seg ut på langs. Dette skjer fordi det er trykket inni røret som gjør mesteparten av jobben når havariet først er satt i gang. (bildet er fra et vitenskapelig forsøk, det ser skjeldent så pent ut i praksis)

image

En analogi kan være å se for seg å stikke en kniv i en overkokt pølse så skinnet sprekker. Et lite stikk utenfra resulterer da i en mye større skade, drevet av det indre trykket.

8 Likes

Takker for fin forklaring, men er det likevel teknisk mulig å detonere en sprengladning inne i en slik gassrørledning fylt med gass - eller ville det bare forplante seg flere kilometer i hver ende slik at alt rakner av trykket/antennelsen?

1 Like

Hvordan i alle dager skal du få plassert den der? Helt urealistisk problemstilling.

Via en pig (hvis det er mulig).

3 Likes

Ja, måtte vært det eventuelt da.

Jeg har ingen kunnskap omkring dette, men den “gamle” måten å inspisere på var vel via en “pig” - og dermed så lurer jeg på om det er teknisk mulig å føre eksplosiver fra en terminal ved hjelp av en “pig” hvorpå det så detoneres (fjernstyrt). Jeg vil da tro at røret vil bøye seg utover (så sant ikke en slik eksplosjon forplanter seg mangfoldige meter/kilometer i hver ende siden røret er fylt med gass). På bildene/filmen så er det ikke nevneverdige store krater rundt røret på havbunnen (noe jeg hadde forventet det ville vært hvis det ble påført eksplosiver fra utsiden).

Ukrainas væpna styrker representerer patriotisme, dedikasjon og moral. Alt de trenger er moderne, effektive våpen i tilstrekkelige mengder.

Russlands utskremte slldater har i liten grad noen av disse kvalitetene og må supplere sitt eget arsenal med å kjøpe våpen og ammunisjon fra Iran og Nord-Korea.

Det sier ALT.

3 Likes

Veldig god artikkel om Russland og Russere, med intervjuer av etteretningssjefer i Baltikum.
(TL/DR: De er ikke som oss).

4 Likes

Mannen bak hjemmesiden har tatt feil før, og tar feil igjen.

Hele artikkelen stinker og burde strengt tatt vært merket som russisk propaganda. Her maler artikkelforfatteren videre på nazi-oppspinnet

Da jeg var 22 år meldte jeg meg inn i NKP (Norges Kommunistiske Parti) hvor jeg gjennom mange år hadde en rekke tillitsverv og brukte mye tid. Imidlertid ble oppløsningen av Sovjetunionen en avgjørende vekker for meg. Den førte til at jeg måtte revurdere en rekke oppfatninger, f.eks at ikke alt du blir fortalt av meningsfeller er korrekt.

Jeg forstod at jeg alt for ukritisk hadde godtatt en del informasjon jeg hadde mottatt og at det var en avgjørende grunn til sjokket da Sovjetunionen falt sammen

6 Likes

This topic was automatically closed after reaching the maximum limit of 7500 replies. Continue discussion at Russland/Ukraina debatt 4 4.