Diskusjon Triggere Porteføljer

Slutt på skattefordel med kapitalforsikringskonto fra 2019

<%- if @topic_view.topic.tags.present? %>
<%= t 'js.tagging.tags' %>: <%- @topic_view.topic.tags.each do |t| %> <%= t %> <%- end %>
<% end %>

I følge Nordnet skal skattefordelen som har vært på kapitalforsikringskontoer (Investeringskonto hos Nordnet) de siste årene opphøre fra 2019. I 2018 er skatt ved uttak 23 %. Fra 2019 vil skatt ved uttak være 30, 59%. Det er for å harmonisere skattebelastning i forhold til aksjesparekonto og fondskonto. Det er jo en varslet endring.

Har hatt en slik konto siden 2013 og overskuddet er blitt brukbart. Hva skal en gjøre, realisere i 2018 til 23 % skatt eller bare fortsette og når man endelig realiserer verdier vil skattesatsen være 30,59%.

Kan heller ikke se at kontotypen har noen fordeler fremfor aksjesparekonto (bortsett fra ett noe større investeringsunivers, som ikke aktuelt for meg)

Realisere i 2018 eller? Noen som har noen tanker

Fra Nordnet
"Endring i skattereglene fra 2019

Fra og med inntektsåret 2019 blir det nye skatteregler for fondskonto, kalt Investeringskonto Zero hos Nordnet. Dette er de viktigste endringene, ifølge statsbudsjettet for 2018:

Investeringer i fondskonto med begrenset forsikringselement (som Investeringskonto Zero) vil skattlegges likt som investeringer i verdipapirfond.
Vi tolker det slik at realisert gevinst i fondskontoen som stammer fra aksjer og aksjefond vil skattlegges som aksjegevinster (med en sats på 30,59 % p.t.).
Realisert gevinst i fondskontoen som stammer fra rentefond skattlegges som renteinntekt (med en sats på 23 % p.t.).
Ligningsmyndighetene vil ifølge forslaget beregne andelen aksjer og andelen renter i en fondskonto på grunnlag av gjennomsnittlig aksjeandel for hvert år i eierperioden.
Du får skjermingsfradrag på aksjedelen i fondskonto fra og med 2019, og fradraget beregnes ut fra aksjeandelen ved det enkelte års begynnelse."
5 Likes

jeg har Zero-kontoen fra Nordnet og har bestemt meg for å beholde aksjeposten som er idag.

så lenge man ikke skatter av utbytte og reinvesterer videre inne på kontoen,så er denne type kontovalg attraktivt,-inntill videre…

Blir å realisere ca 70-80% ved slutten av året og flytte de over til ASK, resten skal stå inne og bli en utbyttekonto.

Hadde d ikke vært penger som kanskje skal brukes til bolig, hadde jeg nok beholdt mer.

Finnes jo ingen grunn til å beholde den. Tøm konto og flytte over på ask.

Ulempen med ASK er at om man har flere selskaper i porteføljen og en aksje går i minus så må man selge alt og slette konto for å få fradrag.

Jeg går stort sett i minus😁

Har ikke fått lest meg opp om dette blir forandret.

Noen som har sett om det kommer skjermingsfradrag på zero?

1 Like

Samme opplegg gjelder jo for Zero kontoer ogsaa

På zero så blir fradrag/beskattning av gevinst regnet ut som et gjennomsnitt hver gang man tar penger ut.

På ASK er det fifo som gjelder men man må slette kontoen for og få fradrag for hele tapet.

Håper det kommer skjermingsfradrag på zero.

Slik er min forståelse men det er nok andre her som har bedre greie på dette.

Er utsatt skatt på utbytte blitt fjernet nå?
I tillegg sitter jeg med 100% gevinst på zerokontoen, så er 23% gevinst skatt som kan forrente seg 10-20 år.

Ja mener det skulle komme.

1 Like

Utenlandske aksjer og derivater og forsinket skatt på utbytte?

1 Like

AS`? 8tegn

Edit utbytte skal vel komme inn på ASK etterhvert?

Dette er forsatt kun eit forslag etter det eg har lest.
Eller har noen ein link til at dette er vedtatt?

Det blir vedtatt. Vi er midt i en prosess der de legger om hele skattesystemet.

Vent til det er vedtatt er mitt råd men hold seg oppdatert. Eg er ikkje sikker på at kapitalforsikringkonto står igjen uten fordeler.

Per i dag får man ikke utsatt skatt på utbytte og investeringsuniverset er begrenset til aksjer og fond med minst 80 % aksjeandel i EØS.

Som påpekt tidligere i denne tråden så vil muligens dette med skatt på utbytte endres, men så lenge investeringsuniverset er begrenset så holder ikke ASK for min del. Det er mange aksjer på Oslo Børs (og øvrige børser) som man ikke får handlet på ASK.

Personlig vil jeg derfor fortsette med alle tre kontotyper hos Nordnet (1. Aksje- og fondskonto, 2. Investeringskonto Zero og 3. Aksjesparekonto) og investere i ulike verdipapirer på de ulike kontoene.

5 Likes

Greit å lese dette innlegget.

https://blogg.nordnet.no/investeringskonto-er-dod-lenge-leve-investeringskonto/

3 Likes

Dere glemmer jo en viktig fordel med å ha aksjer på investeringskonto zero. De fleste av oss har nyskjerrige naboer, venner, foreldre osv osv. Da er det hyggelig at disse ikke kan se hvilke aksjer du eier via aksjonæroversikten osv. Jeg syns det i seg selv er godt nok argument til å beholde kontoen.

1 Like

Veldig bra. Ser ut som den eneste endringen blir at Zero blir skattelagt på lik linje med ASK.
Da må man bare huske på å selge alt man eier og har på Zero før desember og få 24% skatt :wink:

Kommer til å beholde zero, mye pga. dette:
På investeringskonto kan du investere i aksjer, aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond, i hele verden (det vil si ingen begrensning på innenfor/utenfor EU/EØS, slik det er på aksjesparekonto).

3 Likes

Ikke glem at om man ønsker å realisere tap så svarer det seg definitivt å vente til etter 31.01.18

Det er derfor jeg har en zero-konto.

Det er 23% skatt i år! :smiley:

2 Likes