Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Starbreeze - føring av aksjer pga splitt

Noen andre enn meg som satt på Starbreeze i overgangen fra Starbreeze til Starbreeze A og B-aksjer som vet hvordan dette skal føres? Såvidt jeg vet skal det ikke gjøres noen gevinstberegning her.

Sjekket med netfonds og de referte hit:
http://www.skatteverket.se/privat/skatter/vardepapper/aktiehistorik/s/starbreeze.4.70ac421612e2a997f8580003979.html

Også sa de:

Om du ser hos Skatteverket om denne hendelsen så tolker vi det dithen at all inngangsverdi skal flyttes fra STAR til STAR-B, og STAR-A skal ha inngangsverdi 0,- da dette er en fondsemittert aksje og har en annen aksjestruktur enn B-aksjen.

For å korrigere i din kundeportefølje kan du derfor gjøre som følgende:
Trykk på rediger til venstre i margen når du står i porteføljen
Under endre ticker/børs skriver du inn Fra STAR (Børs: Stockholm) Til STAR-B (Børs: Stockholm)
Du vil nå ha flyttet inngangsverdien over til Starbreeze B aksjen.

Så for å registrere STAR-A trykker du på Legg inn transaksjon og Kjøp
Registrer kjøp av xxxxx STAR-A (børs Stockholm) den 15.06.15 til kurs 0

Veldig god kundebehandling av Netfonds synes jeg.

Løsningen ovenfor gjør også at rf1059 fra Netfonds blir riktig når jeg selger de siste A-aksjene.

2 Likes