Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

Starbreeze (STAR-A/B)

star-b_st
star-a_st
Investeringer: #<Tag:0x00007ff2a0a806c0> #<Tag:0x00007ff2a0a80580>

#10154

Jeg er egentlig glad at jeg først fant tilbake til aksjen etter emmisjonen.


#10155

Noen her som er ekspert på hindsight bias i allefall. :smile:


#10156

Jeg husker at jeg nevnte at ABG hadde ringt meg i januar/februar om en mulig emisjon i funcom. Var en del som ikke trodde på meg og etterhvert når det ikke skjedde noe i feb/mars/april begynte jo folk å drømme om at det ikke ble noe av emisjonen og at det heller ble oppkjøp+++ .


#10157

Husker det, jeg var idiot som mente de ikke hadde nok penger til å gjøre ferdig CE. Jeg var jo fortsatt håpløst optimist, var ikke klar over hvor nærme stupet de var.


#10158

Black thursday var helmaks for de som hadde baller :smirk:


#10159

Synes å huske at du ikke likte den dagen “fullastet” som du allerede var…
Det lønte seg sett i ettertid å vente med inngang i funcom til etter den dagen. Tror det samme gjelder for star hvis man ser bort ifra kortsiktig trading som fort blir vill vest.


#10160

Men ikke for mange dager :stuck_out_tongue:


#10162

Haha jeg hatet livet. Men jeg satt i ro og tradet meg ned. Værre for de som solgte i panikk


#10164

#10165

Så bra ut og fikk bra tilbakemeldinger :sunglasses:


#10166

Ja tror dette er en av de bedre dealene som SB har gjort.


#10167

Også får de ikke noe mer penger fra Starbreeze for utviklingen, inntil Starbreeze har fått orden på finansene. Spørsmålet er da om det er mulig for en annen publisher å plukke opp prosjektet? En med penger på bok?


#10168

Må vel isåfall kjøpe ut SB.
Men i situasjonen SB er i i dag så er det jo ikke umulig at de selger alt som er mulig å selge for å fokusere på PD3.


#10169

Spørs jo om SB evt skylder noe penger til dem eller om de har fått alle pengene de skal ha.


#10170

Funcom hadde jo gjeld og oppkjøp av selskapet for å utnytte gjelden var jo stort tema for noen år tilbake. Kan det samme skje med SB? Noen kjøper skallet, gjelda og selger alt av assets?


#10171

Fremførbart underskudd er jo en greie, Aner ikke hvordan regelverket er i Sverige. Utfordringen i SB er at de har MYE gjeld. Veldig mye


#10172

direkt:

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Företagsrekonstruktion, husrannsakan till följd av misstanke om grovt insiderbrott, ledningsavhopp, och en aktiekurs som kollapsat 95 procent på bara sex månader. Rubrikerna kring spelutvecklaren Starbreeze har varit många de senaste veckorna.

Utöver de sparare som direktäger aktien har även bolagets haveri drabbat fondsparare. Främst har andelsägarna i Swedbank Robur Ny Teknik påverkats negativt, och Starbreeze portföljvikt i fonden har i och med kursnedgången minskat från drygt 1,1 till drygt 0,1 procent av portföljvärdet, enligt data från Morningstar.

Men det inträffade får även en indirekt påverkan på svenska folket som helhet då statliga Första AP-fonden, som förvaltar en del av kapitalet i det svenska inkomstpensionssystemet, investerat cirka 700 miljoner kronor i Starbreeze. Beloppet motsvarar omkring 2,2 procent av värdet på fondens svenska aktieportfölj, en andel som naturligt nog nu minskat drastiskt, och värdet på innehavet har kapats till 28 miljoner kronor.

Fonder Direkt har ställt ett antal frågor kring utvecklingen för denna investering till Första AP-fondens kapitalförvaltningschef Mikael Angberg. Angberg hänvisar till fondens kommunikationschef Ossian Ekdahl, som besvarar frågorna.

Ni förvaltar svenska folkets pensionspengar och har på hemsidan som rubrik under fliken Vårt uppdrag att Vi stabiliserar de svenska pensionerna. Har ni någon generell kommentar angående Starbreeze-innehavets utveckling?

Det är beklagligt att värdet på innehavet i Starbreeze utvecklats negativt, men för att leverera en god avkastning över tid så är det nödvändigt att ha ett noga avvägt inslag av investeringar med högre risk - och därmed möjlighet till högre avkastning - i portföljen. Vi förvaltar idag 330 miljarder kronor i en global portfölj med aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter, riskkapitalfonder med mera.

Var ni medvetna om bolagets prekära finansiella läge, som innebar att det nya Walking Dead-spelet behövde bli en stor succé, för att bolaget inte skulle hamna på obestånd?

Vi följer den finansiella rapporteringen från de bolag vi investerar i och har varit medvetna om det ekonomiska läge som redovisats i bolagets rapporter.

Kan Första AP-fonden tänka sig att skjuta till mer pengar till Starbreeze, om bolaget söker ny finansiering?

Vi kommenterar aldrig våra planer vad gäller vare sig potentiella tilläggsinvesteringar, nya förvärv eller avyttringar.

Vilka lärdomar drar fonden av det som inträffat med Starbreeze?

I en så bred portfölj som Första AP-fondens kommer det alltid att finnas innehav som utvecklas negativt. Utvecklingen i Starbreeze är beklaglig, men vi bedömer att vår totala riskexponering är väl avvägd.

Kommer fonden bli mer restriktiv med högriskinvesteringar efter detta?

Vi monitorerar ständigt riskprofilen i vår portfölj och gör de justeringar som bedöms nödvändiga för att leverera en optimal avkastning.

På onsdagen meddelade Starbreeze att bolaget samarbetar med Ekobrottsmyndigheten och att husrannsakan inte påverkar den pågående företagsrekonstruktionen.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med uppdragsartikel under rubriken.

Joakim Hellquist +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
Fonder Direkt


#10173

670MSEK ut vinduet. Yikes.


#10174

Skal være sendt ut avskjedsbrev fra Bo til de ansatte i SB idag, han virker ikke å ha bakkekontakt. Skal poste brevet om jeg får tak i det.


#10175

Hva mener du med mistet bakkekontakt?
Han ser på seg selv som en messias og SB klarer seg ikke uten han?

Color me interested.