Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Systemhandel/Resultat/Analyse

Jeg vet ikke om dette fins i andre topics, kunne ikke finne noe ved raskt gjennomgang. - Kan gjerne forskyves hvis dette passer inn et annet sted.

Jeg vil gjerne åpne en tråd hvor man kan diskutere sitt system og hvilke pitfalls man har funnet ved egen gjennomgang. Etter å ha lest bøkene hans (i tillegg til noen andre bøker rundt trading/investering) er jeg blitt en fan av Minervinis system i denne graden at jeg prøver å følge hans trendstruktur og religiøst følger hans bankroll management (sistnevnte er felles for mange gode tradingsystemer). For supplerende detaljer er det Babyrage som har blant annet diskutert systemt i detalj i den velkjente tråden. I fjor sensommer/høst da jeg kom på sporet tok dette nesten latterlig av i sluttfasen av bullmarkedet, men i år når markedet er mere choppy og jeg er blitt flinkere å loggføre så har jeg bemerket noen interessanter ting og jeg vil gjerne vite hvordan dere handtere dette.

Jeg har i perioden 08.01. til i dag 09.05. 106 trades på rullebladet (hvis jeg scale inn/ut av en aksje så er dette beregnet inn i samme trade - dvs 1 trade = minst 1 kjøp + 1 salg). Grunnet i at svenskebørsen handler mange flere papirer og fordi det var lite som fristet i Norge hittil, har jeg handlet i hovedsak (75% av kapital) i Sverige, via en norsk bank. Jeg handler bare i aksjer og ingen derivater/ETF/ETNs.

Den første uken i januar var jeg bare i cash og jeg tok opp handelen igjen den 08.01. med NEL. Justert for valutatap (SEK/NOK er ned ca 7% fra 01.01. ), kapitalkostnader (på det meste handler jeg 20% på margin), kurtasjer, dividender inkl. kildeskatt, og kostnader for infront terminal - så er jeg opp 5.9% totalt i portisen i NOK (0.8% er ikke realisert per i dag). Dette er brutto, før evt. realisering fra ASK. Dette er ingenting å skryte av gitt arbeidet som går inn i dette, men OBX/OSEBX er opp 1-2% i samme tidsrommet.

Så har jeg gått gjennom loggen av første kvartalen og til min overraskelse bemerket flere ting:

 1. Kjøper jeg aksjer som ikke er i en uptrend i hht til minervinis template (200SMA kan være flat i mitt tilfellet) så taper i under streken penger på dette, selv om dem ellers et signal med breakout, volum og vcper. Eneste unntak er tidspunktet dette ikke stemmer er der markedet snur brått som f.eks. i januar.

Dette er litt kontraintuitivt fordi mange aksjer som jeg handler med gevinst i en uptrend har gått lengst ved første break fra stage 1 (her snakker jeg om break ved aksjen >200SMA/150SMA som trender flat og aksjen <50/20SMA).

 1. Jeg taper penger på pullback kjøp - i 100% av tilfellene. Enten så blir jeg stoppet ut og aksjen deretter kommer seg, eller jeg blir stoppet ut riktig eller verre aksjen dropper gjennom stoppen. Her er jeg usikker om jeg gjør detter riktig - hvis jeg forstår Minervinin korrekt så venter han på en bekreftelse ved pullback fra en glidende gjennomsnitt ved en aksje som ellers følger hans kriterier. Jeg tar aldri en aksje på vei ned til eller ved brudd gjennom en SMA 20 eller 50.

Hadde jeg spart meg non-system handler og å kjøpe pullbacks hadde jeg hatt 17% mindre trades, men 33% mere gevinst!

 1. Volum er ikke så utslagsgivende, i allefall trenger ikke breakout volumet være 2x 50dagers gjennomstnitt eller >10 down days. Det stemmer at en perfekt trade i hht systemet innebærer en non-news volumspike, men jeg har hatt gode breakout trades som ikke går med mye volum. Følger man Minervini sine offentlige trades via twitter, så følger han ikke denne regelen selv lengre… Det er heller viktig at positive dager har større volum en negative dager mot slutten av basen (går ofte hånd i hånd med volume contraction pattern).

 2. Likviditet er et problem - til tross for at Minervini og andre mener det ikke er det. Jeg tror denne teorien er fra en tid på 80 og 90 tallet der man kunne pent sitte gjennom en lang trend etter en breakout. Mange smallcap/merkur/spotlight aksjer som har rasant utvikling etter første breakout handles med turnover <1mill NOK/dag og jeg har opplevd en god del ganger at jeg ikke kommer meg inn uten å ekstendere aksjen så langt over basen at min risikomanagement gjør det uattraktiv, eller at jeg sitter fast i aksjen og må til slutt dumpe kursen med 5% for å komme meg ut i ett (og jeg handler for 5-10% av daglig omsatt volum i såfall).

Hvordan handtere dere dette? Min broker tilbyr algos for slike tilfeller, men dette koster betydelig mere enn vanlig kurtasje.

Så vil jeg gjerne høre deres erfaringer. Evt. tipps og tweaks fra dere som har fulgt et system over lengre tid.

10 Likes

Hyggelig at du tar opp dette temaet. Men litt vanskelig å få tak i hva du ønsker å få tilbakemelding på.

Når det gjelder dette med å trade litt ilikvide aksjer så må jo size reduseres dersom man skal holde seg innenfor MM regler, som bør være styrende

Min første tanke er hvordan du har klart å få så mange handler ved bruk av Minervinis metode på så kort tid, ved å handle bare i Norge og Sverige?

Edit
Du sier ingenting om hvordan du realiserer gevinst?
På det området synes jeg Minervini (og andre trading øker) er diffuse. Kanskje fordi det er ett vanskelig område å ha en enkelt strategi på

1 Like

F.eks. bruker dere market order/limit order/algo. Scaler dere i posisjoner, eller tar dere alt i ett, hvor diversifikert handler dere - minervini forespeiler jo optimalt sett 4 posisjoner a 25%.

Jeg handler alle breakouts som passer med minervinis teknisk templat >20/50/150/200SMA, ofte ny ATH, et godt stykke > 12mnd low. Jeg legger mindre vekt på den fundamentale biten, men jeg er lunken overfor teknisk svake formasjoner hvor marketscreener viser fallende nettoresultat/margin. Som sagt trenger aksjen ikke være i >5mnd SMA 200 opptrend og jeg har kjøpt aksjer med flat 200SMA når resten av kriteriene er oppfylt. Også som beskrevet er heller ikke volum eller VCP en must. Dette går og overvens med det Minervini publiserer via twitter.

Realisering av gevinst er tricky, enig i dette og bra at du påpeker det. Grovt sagt har jeg pendlet meg inn i å ta 30-50% av gevinst når dette tilsvaret ca det jeg ville ha riskert (1% av equity er min smertegrense, mitt gjennomsnittilig tap er 0.37% equity justert for kapital i begynnelsen av hver måned) og resten selger jeg med gevinst i 1 av 5 senarier:

 1. Fremlegging av resultater - her må jeg være godt i grønn for å ikke droppe alt dagen før - og jeg selger minst 50% før dette skjer.
 2. Brudd av 10SMA ved brått utvikling (aksjen langt ekstendert over 20SMA)
 3. Brudd av 20SMA ved mindre brått utvikling
 4. Trailing SL ved parabolks kurve - dette er hodebry fordi jeg har takket nei til 3 fette gevinster i år (type 100%), men jeg har førut også gått glipp av gode gevinster ettersom luften ble fort tynn i høyden
 5. 3 lower lows med påfallende volum

Dette er langt fra perfekt og til tross for at man ikke skal bry seg så er det agoniserende å se aksjen stikker etter man ha solgt seg ut.

Edit:
Så har jeg per nå ikke tørt å komme i samme vektklasse per handel. Jeg har aldri hatt 25% equity i en posisjon. Vanligvis har jeg mellom 6-14 aksjer når jeg er fullinvestert…

Edit 2: Gjennomsnittlig tap inkluderer selvfølgelig real life hendelser som ikke har fulgt systemet, gap gjennom stop loss og forsovete resultatdato (det må bare svi for at man lære seg dette…)

Uten å kjenne hvordan din P/L % er vil mitt råd være å analysere hvordan redusere tapene i detalj:
Hva om du strammer inn SL, hvor mye sparer du i forhold til tapende trade? Vil det gå utover gevinstene?
Hva med å stramme opp kriteriene for å ta en trade?
Risikostyring i forhold til til hvor mange trade som er “at risk” samtidig

Min ROE expectancy er 0.12% per trade (OBS dette er ikke justert for svensk vs norsk valuta), med avg win 0.89% og avg loss 0.37%, win rate 40%. Tallene er januar til april. RR 2.41.

Jeg skal ikke stramme inn SL tror jeg, den er ganske stram allerede, men jeg skal de neste 4 måneder kutte de 17% trades som er unødvendige i hht systemet. Samtidig skal jeg øke eksponering per trade tenker jeg. Denne innstramming blir psykologisk en utfordring haha.

Det hadde vært interessant om andre her kunne presentere sitt system og avkastning i samme perioden. Spesielt interessant hvis noen satser på å kjøpe breakouts.

1 Like

Her er utdrag fra tradingplanen til min Minevini-inspirerte strategi for å kjøpe breakout

Kjøpbare aksjer identifiseres vha av screening i «Børsdata» etter følgende kriterier:

 • Aksjekurs skal være over 200 dagers glidende snitt
 • 50 dagers glidende snitt skal være høyere enn 200 dagers glidende snitt
 • Aksjekurs skal være over 50 dagers glidende snitt
 • Aksjekurs skal være minst 75 % av høyeste kurs siste år
 • Aksjekurs skal være over 20 dagers glidene snitt, men ikke mer enn 20 % over
 • Aksjen skal ha et snittvolum som gjør det mulig å kjøpe/selge uten å flytte kursen mer enn 1-2 tick (scanner på mer enn 20000 aksjer pr dag)

Deretter gjøres en manuell gjennomgang av charts for å finne aksjer som er i ferd med å bryte ut av baser (VCP, triangler, high tight flag eller andre tekniske formasjoner)

Det gjøres en overfladisk fundamental analyse av kjøpskandidater

Når skal en aksje kjøpes?

Aksjen kjøpes ved breakout av formasjon eller ved retest av bruddpunkt i formasjonen.
Aksjen må kunne tilby en RR på minst 1:3
Dersom bruddpunkt er litt diffust kan inngang skaleres slik at halve eller kvarte posisjoner kjøpes
En posisjon skal bare bygges på høyere kurser, skal ikke snittes ned

Hvor mye av en aksje skal kjøpes?

Får å beregne size på porsjonen skal en «risk first»
Maksimal risk pr trade er for tiden 10 000 kr (1R)
En fornuftig SL settes i forhold til entry-kurs
Antall aksjer som kjøpes = 10 000 / (entry kurs – SL )
Slippage skal forsøkes inkludert i R

Når en adder til en posjon skal SL flyttes til breakeven på hele posisjonen for å bevare risk til 1R

Trade management:

Det skal kun være to posisjoner som skal være at risk samtidig (2R)
Når en aksje faller til SL skal den selges, uansett
SL flyttes til breakeven når gevinst tilsvarer 1R
SL flyttes til 1 R når gevinst tilsvarer 2R
Salg inn i styrke kan vurderes nå gevinst overstiger gjennomsnittlig gevinst siste halvår
Dersom en aksje går 10 % eller mer intradag kan 1/3 eller 1/2-part av posisjon selges

Under følger porteføljeutviklingen for denne strategien hittil i år:
Må legge til at jeg nok har kjørt strammere SL en beskrevet
Samtidig så har jeg vært veldig forsiktig i forhold til eksponering av portefølje ( har lagt 50- 70% i cash stort sett i hele år)

11 Likes

Selskaper som har finansielle problemer og må kjøre en emisjon eller ta opp et konvertibelt lån til en ufordelaktig kurs gir gjerne gappe rett gjennom stop loss. For min del, så begynner det å bli mindre og mindre aktuelt å gå inn i selskaper hvor jeg forventer en emisjon nærmeste 15 mnd. Problemet er at du fort kan få et gap ned på 33% eller mer og du skal ikke ha mange sånn før det fullstendig ødelegger en god trading record.

Det samme gjelder forsåvidt å sitte gjennom kvartalsrapporter. Det mener jeg også at er tull hvis man ikke har gjort en fundamental analyse. Jeg tror kanskje Photocure er det beste eksempelet på det. Se om du finner igjen kvartalsrapportene i chartet nedenfor:

1 Like

Interessant at du tar aksjer som har 50SMA over 200SMA, men uten å tenke over 150SMA, dette gir mulighet for inngang i tidligere trendskift. Hvordan må 200ern forholde seg i såfall, f.eks. opptrend over en viss periode etc. I såfall er jeg dog overrasket over hvor lite antall trades du har hatt.

Når det gjelder trade management så har jeg begynt å bli mere loose med å flytte SL til breakeven. Tidligere gjorde jeg det også slik du beskriver, men jeg har opplevd å bli hevet ut for tidlig av en del profitable trades. Jeg har en jobb som ikke tillater å følge med hele tiden og ofte har jeg ikke kommet meg tilbake inn raskt nok. Litt avhengig av den tekniske formasjonen så flytter jeg SL til breakeven senere.

2 posisjoner at risk - betyr det at du ikke tolerere mere enn 2 aksjer i minus ?

Hvis du har oppnådd 11% ROE YTD med bare 30% av E in the game så er jeg godt imponert.

Photocure hadde ikke matchet mine kriterier (50SMA <150SMA). Jeg sitter nesten aldri gjennom en rapport. Eneste unntaket er hvis jeg har tatt >50% gevinst allerede og aksjen er godt ekstendert fra mitt entry punkt og fundamentalia peker riktig vei hittil.

Men jeg har forsovet rapporter og den ene eller andre gangen kommer det dårlig news som bare tanker aksjen.

Det betyr at jeg ikke kan ha mer en to posisjoner samtidig der SL ikke er flyttet opp til breakeven eller høyere

Det er en velkjent problemstilling for meg også. Det blir jo hevdet at ca 50% av breakouts kommer tilbake for å teste bruddet. Rundt dette har jeg prøvd litt forskjellig uten at jeg har konkludert. Derom en aksje går 5-6 prosent på førstebevegelsen etter brudd, er ikke jeg villig til å gi alt dette tilbake ved en pullback og eventuelt ta ett tap

1 Like

Det betyr at jeg ikke kan ha mer en to posisjoner samtidig der SL ikke er flyttet opp til breakeven eller høyere

Jeg har ikke opplevd et eneste kvartal i minus siden jeg begynte å følge systemet. og i år - til tross for sannsynlig overtrading - ikke en eneste måned i rødt. Det virker veldig defensivt.

2 Likes

Hvis det funker for deg og du tjener penger er ingenting bedre enn det :grin:

Jeg velger å kjøre en risk først tilnærming der 1.prioritet er å bevare grunnkapitalen.

Det er mange veier til Rom

Vi må bare finne den forteste… hehe

Du må ha tålmodighet i tradingen. Ikke jage tradene, la tradene komme til deg.
Tålmodighet, tålmodighet, tålmodighet

4 Likes

Oppdatering januar tom april, ettersom siste trade fra april (getinge) ble stengt i slutten av uka. Som før er ROE tallene justert for hver måned hvor jeg beregner equity som det portisen + cash er verdt i sin helhet, uavhengig av realisert tap/gevinst. Ikke justert for SEKNOK da det er for mye arbeid.

Win rate 41.2%
Avg ROE gain 0.82
Avg ROE loss -0.37
ROE RR 2.22
ROE expectancy 0.13

Per i dag 01.06. er jeg opp 4.92% fra 08.01.19 (0.5% ikke realisert). May ender sannsynligvis godt i rødt (-2.67% ROE fra 01.05.19). Av isse er det 3 trades som bryter med systemet og som har kostet meg godt (1.1% ROE til sammen). Største tap fra 0.43% E, så win raten var elendig.

Her er konklusjonen å ikke bare redusere de unødvendige trades, men kutter dem helt. Interessant også er at jeg droppet ISR alt for tidlig pga overivrig risk management. aksjen stakk 80% fra min entry og hadde berget hele måned…

4 Likes

Her deler jeg en tabbe. Fin chart ihht Minervini, jeg hadde en alarm på 128.5 og så på STW da denne ble utløst, men jeg likte ikke boka, hadde en rød mai bak meg og markedet var raskt på vei ned trappa. Så jeg var usikker og tok ingen posisjon. Noen timer etterpå var den allerede for ekstendert i hht risk management. Safe to say at Mai hadde raskt endt opp i pluss…

4 Likes

En klassiker av en tabbe som vi alle har gjort mange ganger.
Det at man i kjøps-/salgstidspunkt begynner å gjøre ekstra vurderinger som ikke inngår i strategien. Dersom makrovurderinger eller vurderinger av ordrebok eller lignende skal gjøres må de inngå i tradingplanen.
Det skal ikke gjøres vurderinger når kjøps-/salgskursen trigges, da skal det kjøpes/ selges uten å nøle

5 Likes

Enn at noe så enkelt som å følge noen regler til punkt og prikke, noen ganger kan være utrolig vanskelig.

Så i mellom kvartalene har jeg kjørt litt “manuell backtesting” Januar - Mars, og har lagt merke til to ting.

 1. Min risiko management er åpenbart litt for tight. Hvis jeg tillater 10% risiko fra alle innganger (jeg tar aldri mere enn 1.50% Equity risk - og det er meget sjeldent), så hadde jeg oppnådd win rate, RR: 74%, 1.95; 61% 1.11; og 69%, 2.4. Hvis jeg ser på win rate vs equity kurved hadde jeg kommet marginalt bedre ut i januar og februar, men tydelig bedre i mars.

NB at disse tallene gjelder per trade, ikke RoE.

 1. Hadde jeg holdt R til 10% per trade og enten solgt på breakeven eller ved 50% gevinst, så hadde jeg hatt 8 trades i løpet av perioden januar til april med minst 50% avkastning (noen gikk 300%). Dette hadde gitt meg betydelig større avkastning enn med systemet som jeg følger- hvor jeg tar gevinst relativ tidlig når den kortvarige trenden snur.

Jeg innser nå at det er to potensielle grunn for at jeg ligger mye dårligere an med min fremgangsmåte.

A - min risk management tillater ofte ikke større posisjoner enn 8% Equity
B - med så små posisjoner er jeg i turbulente tider ofte ikke fullinvestert

Minervini skriver i sine bøker at han er en venn av å ta raske gevinste tidlig slik at disse kan “add up” og belegger dette med fine tabell. Samtidig er det den optimale traden i hans system av størrelsesorden 25% equity for å unngå dilution.
Jeg er dessverre langt fra en hitrate som tillater slike trades, og compaction som han kaller det fungerer bare hvis hele equity brukes, ellers blir ikke resultatene lik det som er angitt i tabellene.

Jeg skal altså prøve å ikke øke min pos size mye, men heller holder på trades lengre og gir dem mere luft. på denne måten kan jeg ha mere innvestert med mindre risiko per trade og jfr min log oppnå en bedre avkastning.

2 Likes

Har opplevd det samme i det siste, senest i NAS. Veldig vanskelig når markedet er så choppy som det er, hadde nok vært tjent med å holde på tradene lenger jeg også. Gode refleksjoner!

1 Like